Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2017 r.

1.            Uchwała Nr XLIII/328/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.

PDF01- Uchwała Nr XLIII.328.2017.pdf (30,01KB)
 

2.            Uchwała Nr XLIII/327/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

PDF02 - 1 Uchwała Nr XLIII.327.2017.pdf (24,88KB)
 

02 - 2 załącznik do uchwały Nr XLIII.327.2017

PDF02 - 2 załącznik do uchwały Nr XLIII.327.2017.pdf (46,82KB)
 

3.            Uchwała Nr XLIII/326/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

PDF03 - 1 Uchwała Nr XLIII.326.2017.pdf (23,97KB)
 

03 - 2 załącznik do uchwały Nr XLIII.326.2017

PDF03 - 2 załącznik do uchwały Nr XLIII.326.2017.pdf (136,96KB)
 

4.            Uchwała Nr XLIII/325/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.

PDF04 - Uchwała Nr XLIII.325.2017.pdf (71,31KB)
 

5.            Uchwała Nr XLII/324/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ryńsk do Toruńskiego Klastra Energii "Energia Gotyku".

PDF05 - Uchwała Nr XLII.324.2017.pdf (24,53KB)
 

6.            Uchwała Nr XLII/323/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyposażenia w majątek Zakład Komunalny Gminy Ryńsk.

PDF06 - Uchwała Nr XLII.323.2017.pdf (31,13KB)
 

7.            Uchwała Nr XLII/322/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Ryńsk na lata 2018 - 2025.

PDF07 - Uchwała Nr XLII.322.2017.pdf (23,04KB)
 

8.            Uchwała Nr XLII/321/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryńsk na 2018 r.

PDF08 - Uchwała Nr XLII.321.2017.pdf (271,00KB)
 

9.            Uchwała Nr XLII/320/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2018 – 2040.

PDF09 - 1 Uchwała Nr XLII.320.2017.pdf (25,78KB)
 

09 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII.320.2017

PDF09 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII.320.2017.pdf (124,82KB)
 

09 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII.320.2017

PDF09 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII.320.2017.pdf (111,87KB)
 

09 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII.320.2017

PDF09 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII.320.2017.pdf (76,39KB)
 

10.          Uchwała Nr XLII/319/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2017 - 2024.

PDF10 - Uchwała Nr XLII.319.2017.pdf (25,39KB)
 

11.          Uchwała Nr XLII/318/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.

PDF11 - Uchwała Nr XLII.318.2017.pdf (193,68KB)
 

12.          Uchwała Nr XLII/317/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2017 – 2038.

PDF12 - 1 Uchwała Nr XLII.317.2017.pdf (28,25KB)
 

12 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII.317.2017

PDF12 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII.317.2017.pdf (126,93KB)
 

12 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII.317.2017

PDF12 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII.317.2017.pdf (81,98KB)
 

12 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII.317.2017

PDF12 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII.317.2017.pdf (115,13KB)
 

13.          Uchwała Nr XLI/316/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryńsk.

PDF13 - Uchwała Nr XLI.316.2017.pdf (37,53KB)
 

14.          Uchwała Nr XLI/315/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie Zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Ryńsk.

PDF14 - Uchwała Nr XLI.315.2017.pdf (25,05KB)
 

15.          Uchwała Nr XLI/314/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryńsk na lata 2017-2032.

PDF15 - 1 Uchwała Nr XLI.314.2017.pdf (25,74KB)
 

15 - 2 załącznik do uchwały Nr XLI.314.2017

PDF15 - 2 załącznik do uchwały Nr XLI.314.2017.pdf (3,27MB)
 

16.          Uchwała Nr XLI/313/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDF16 - Uchwała Nr XLI.313.2017.pdf (29,72KB)
 

17.          Uchwała Nr XLI/312/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Zieleniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Tadeusza Kościuszki w Zieleniu.

PDF17 - Uchwała Nr XLI.312.2017.pdf (30,31KB)
 

18.          Uchwała Nr XLI/311/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Ryńsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja z Ryńska w Ryńsku.

PDF18 - Uchwała Nr XLI.311.2017.pdf (30,90KB)
 

19.          Uchwała Nr XLI/310/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Myśliwcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Myśliwcu.

PDF19 - Uchwała Nr XLI.310.2017.pdf (30,06KB)
 

20.          Uchwała Nr XLI/309/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jarantowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jarantowicach.

PDF20 - Uchwala Nr XLI.309.2017.pdf (30,40KB)
 

21.          Uchwała Nr XLI/308/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wystąpienia Gminy Ryńsk ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Rybak" z siedzibą w Płużnicy.

PDF21 - Uchwała Nr XLI.308.2017.pdf (24,18KB)
 

22.          Uchwała Nr XLI/307/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2017 - 2024.

PDF22 - Uchwała Nr XLI.307.2017.pdf (25,34KB)
 

23.          Uchwała Nr XLI/306/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.

PDF23 - Uchwała Nr XLI.306.2017.pdf (210,41KB)
 

24.          Uchwała Nr XLI/305/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2017 – 2038.

PDF24 - 1 Uchwała Nr XLI.305.2017.pdf (28,37KB)
 

24 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI.305.2017

PDF24 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI.305.2017.pdf (126,89KB)
 

24 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI.305.2017

PDF24 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI.305.2017.pdf (82,01KB)
 

24 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI.305.2017

PDF24 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI.305.2017.pdf (114,88KB)
 

25.          Uchwała Nr XL/304/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Ryńsk.

PDF25 - Uchwała Nr XL.304.2017.pdf (43,28KB)
 

26.          Uchwała Nr XL/303/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryńsk.

PDF26 - Uchwała Nr XL.303.2017.pdf (3,10MB)
 

27.          Uchwała Nr XL/302/2017 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Programu współpracy w 2018 r. Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

PDF27 - 1 Uchwała Nr XL.302.2017.pdf (26,45KB)
 

27 - 2 Załącznik do uchwały Nr XL.302.2017

PDF27 - 2 Załącznik do uchwały Nr XL.302.2017.pdf (52,25KB)
 

28.          Uchwała Nr XL/301/2017 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2017 - 2024.

PDF28 - Uchwała Nr XL.301.2017.pdf (25,33KB)
 

29.          Uchwała Nr XL/300/2017 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.

PDF29 - Uchwała Nr XL.300.2017.pdf (184,84KB)
 

30.          Uchwała Nr XL/299/2017 z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2017 – 2038.

PDF30 - 1 Uchwała Nr XL.299.2017.pdf (28,03KB)
 

30 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL.299.2017

PDF30 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL.299.2017.pdf (124,41KB)
 

30 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL.299.2017

PDF30 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL.299.2017.pdf (84,70KB)
 

30 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL.299.2017

PDF30 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL.299.2017.pdf (116,41KB)
 

31.          Uchwała Nr XXXIX/298/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ryńsk na lata 2017-2023.

PDF31 - 1 Uchwała Nr XXXIX.298.2017.pdf (24,25KB)
 

31 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIX.298.2017

PDF31 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIX.298.2017.pdf (1,08MB)
 

32.          Uchwała Nr XXXIX/297/2017 z dnia 12 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Wąbrzeźno na lata 2016-2023".

PDF32 - Uchwała Nr XXXIX.297.2017.pdf (26,67KB)
 

33.          Uchwała Nr XXXIX/296/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryńsk.

PDF33 - Uchwała Nr XXXIX.296.2017.pdf (27,28KB)
 

34.          Uchwała Nr XXXIX/295/2017 z dnia 12 września 2017 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2017 - 2024.

PDF34 - Uchwała Nr XXXIX.295.2017.pdf (25,36KB)
 

35.          Uchwała Nr XXXIX/294/2017 z dnia 12 września 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.

PDF35 - Uchwała Nr XXXIX.294.2017.pdf (171,47KB)
 

36.          Uchwała Nr XXXIX/293/2017 z dnia 12 września 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.

PDF36 - Uchwała Nr XXXIX.293.2017.pdf (37,10KB)
 

37.          Uchwała Nr XXXIX/292/2017 z dnia 12 września 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2017 – 2038.

PDF37 - 1 Uchwała Nr XXXIX.292.2017.pdf (27,67KB)
 

37 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX.292.2017

PDF37 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX.292.2017.pdf (124,10KB)
 

37 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX.292.2017

PDF37 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX.292.2017.pdf (82,36KB)
 

37 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX.292.2017

PDF37 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX.292.2017.pdf (115,28KB)
 

38.          Uchwała Nr XXXVIII/291/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ryńsk do "Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris".

PDF38 - Uchwała Nr XXXVIII.291.2017.pdf (26,17KB)
 

39.          Uchwała Nr XXXVIII/290/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie przejęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Ryńsk.

PDF39 - Uchwała Nr XXXVIII.290.2017.pdf (27,17KB)
 

40.          Uchwała Nr XXXVIII/289/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego.

PDF40 - Uchwała Nr XXXVIII.289.2017.pdf (26,21KB)
 

41.          Uchwała Nr XXXVIII/288/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

PDF41 - Uchwała.XXXVIII.288.2017.2017-08-18.pdf (800,13KB)
 

42.          Uchwała Nr XXXVIII/287/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych oraz nadania nazw drogom gminnym.

PDF42 - Uchwała.XXXVIII.287.2017.2017-08-18.pdf (3,22MB)
 

43.          Uchwała Nr XXXVIII/286/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2017 - 2024.

PDF43 - Uchwała Nr XXXVIII.286.2017.pdf (24,32KB)
 

44.          Uchwała Nr XXXVIII/285/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.

PDF44 - Uchwała Nr XXXVIII.285.2017.pdf (186,00KB)
 

45.          Uchwała Nr XXXVIII/284/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2017-2038.

PDF45 - 1 Uchwała Nr XXXVIII.284.2017.pdf (27,81KB)
 

45 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII.284.2017

PDF45 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII.284.2017.pdf (124,17KB)
 

45 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII.284.2017

PDF45 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII.284.2017.pdf (81,14KB)
 

45 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII.284.2017

PDF45 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII.284.2017.pdf (116,42KB)
 

46.          Uchwała Nr XXXVII/283/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

PDF46 - Uchwała.XXXVII.283.2017.2017-07-05.pdf (821,65KB)
 

47.          Uchwała Nr XXXVII/282/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w obszar Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonej na terenie Gminy Ryńsk.

PDF47 - 1 Uchwała Nr XXXVII.282.2017.pdf (28,87KB)
 

47 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXXVII.282.2017

PDF47 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXXVII.282.2017.pdf (283,90KB)
 

48.          Uchwała Nr XXXVII/281/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

PDF48 - Uchwała Nr XXXVII.281.2017.pdf (28,02KB)
 

49.          Uchwała Nr XXXVII/280/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2017 - 2024.

PDF49 - Uchwała Nr XXXVII.280.2017.pdf (24,27KB)
 

50.          Uchwała Nr XXXVII/279/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.

PDF50 - Uchwała Nr XXXVII.279.2017.pdf (188,84KB)
 

51.          Uchwała Nr XXXVII/278/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2017 – 2038.

PDF51 - 1 Uchwała Nr XXXVII.278.2017.pdf (28,05KB)
 

51 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII.278.2017

PDF51 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII.278.2017.pdf (124,37KB)
 

51 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII.278.2017

PDF51 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII.278.2017.pdf (83,80KB)
 

51 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII.278.2017

PDF51 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII.278.2017.pdf (115,98KB)
 

52.          Uchwała Nr XXXVI/277/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk.

PDF52 - Uchwała Nr XXXVI.277.2017.pdf (26,73KB)
 

53.          Uchwała Nr XXXVI/276/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w jednostce strukturalnej Wałycz.

PDF53 - 1 Uchwała Nr XXXVI.276.2017.pdf (43,19KB)
 

53 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI.276.2017

PDF53 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI.276.2017.pdf (1,99MB)
 

53 - 3 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI.276.2017

PDF53 - 3 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI.276.2017.pdf (26,00KB)
 

53 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI.276.2017

PDF53 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI.276.2017.pdf (33,26KB)
 

54.          Uchwała Nr XXXVI/275/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Orzechowie i Węgorzynie.

PDF54 - Uchwała Nr XXXVI.275.2017.pdf (30,56KB)
 

55.          Uchwała Nr XXXVI/274/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Orzechowie i Orzechówku.

PDF55 - Uchwała Nr XXXVI.274.2017.pdf (30,15KB)
 

56.          Uchwała Nr XXXVI/273/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Orzechowie.

PDF56 - Uchwała Nr XXXVI.273.2017.pdf (30,09KB)
 

57.          Uchwała Nr XXXVI/272/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotacji celowej na dofinansowanie zadania o nazwie - Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

PDF57 - Uchwała Nr XXXVI.272.2017.pdf (24,91KB)
 

58.          Uchwała Nr XXXVI/271/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Gminie Płużnica pomocy finansowej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 070126C w miejscowości Wieldządz.

PDF58 - Uchwała Nr XXXVI.271.2017.pdf (33,89KB)
 

59.          Uchwała Nr XXXVI/270/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2017 - 2024.

PDF59 - Uchwała Nr XXXVI.270.2017.pdf (24,14KB)
 

60.          Uchwała Nr XXXVI/269/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.

PDF60 - Uchwała.XXXVI.269.2017.pdf (174,37KB)
 

61.          Uchwała Nr XXXVI/268/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ryńsk absolutorium z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za 2016 r.

PDF61 - Uchwała Nr XXXVI.268.2017.pdf (26,83KB)
 

62.          Uchwała Nr XXXVI/267/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ryńsk wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za 2016 r.

PDF62 - Uchwała Nr XXXV.267.2017.pdf (25,51KB)
 

63.          Uchwała Nr XXXV/266/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ryńsk.

PDF63 - 1 Uchwała Nr XXXV.266.2017.pdf (25,43KB)
 

63 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXXV.266.2017

PDF63 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXXV.266.2017.pdf (1,32MB)
 

64.          Uchwała Nr XXXV/265/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czystochleb na lata 2017-2024.

PDF64 - 1 Uchwała Nr XXXV.265.2017.pdf (23,23KB)
 

64 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXV.265.2017

PDF64 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXV.265.2017.pdf (348,19KB)
 

65.          Uchwała Nr XXXV/264/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2017 - 2024.

PDF65 - Uchwała Nr XXXV.264.2017.pdf (24,07KB)
 

66.          Uchwała Nr XXXV/263/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.

PDF66 - Uchwała Nr XXXV.263.2017.pdf (119,92KB)
 

67.          Uchwała Nr XXXV/262/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2017 – 2038.

PDF67 - 1 Uchwała Nr XXXV.262.2017.pdf (27,70KB)
 

67 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV.262.2017

PDF67 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV.262.2017.pdf (124,16KB)
 

67 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV.262.2017

PDF67 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV.262.2017.pdf (83,07KB)
 

67 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV.262.2017

PDF67 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV.262.2017.pdf (113,08KB)
 

68.          Uchwała Nr XXXIV/261/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryńsk w 2017 r.

PDF68 - 1 Uchwała Nr XXXIV.261.2017.pdf (27,70KB)
 

68 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXXIV.261.2017

PDF68 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXXIV.261.2017.pdf (42,43KB)
 

69.          Uchwała Nr XXXIV/260/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryńsk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

PDF69 - Uchwała Nr XXXIV.260.2017.pdf (30,09KB)
 

70.          Uchwała Nr XXXIV/259/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryńsk oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

PDF70 - Uchwała Nr XXXIV.259.2017.pdf (30,21KB)
 

71.          Uchwała Nr XXXIV/258/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Ryńsk do nowego ustroju szkolnego.

PDF71 - Uchwała Nr XXXIV.258.2017.pdf (36,21KB)
 

72.          Uchwała Nr XXXIV/257/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie Programu wspierania rodziny w Gminie Ryńsk na lata 2017 - 2019.

PDF72 - 1 Uchwała Nr XXXIV.257.2017.pdf (22,90KB)
 

72 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIV.257.2017

PDF72 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIV.257.2017.pdf (80,48KB)
 

73.          Uchwała Nr XXXIV/256/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryńsk dla Zakładu Komunalnego Gminy Ryńsk.

PDF73 - uchwała Nr XXXIV.256.2017.pdf (55,69KB)
 

74.          Uchwała Nr XXXIV/255/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

PDF74 - Uchwała Nr XXXIV.255.2017.pdf (30,53KB)
 

75.          Uchwała Nr XXXIV/254/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

PDF75 - Uchwała Nr XXXIV.254.2017.pdf (29,83KB)
 

76.          Uchwała Nr XXXIV/253/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 r.

PDF76 - Uchwała Nr XXXIV.253.2017.pdf (24,20KB)
 

77.          Uchwała Nr XXXIV/252/2017 z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2017 - 2024.

PDF77 - Uchwała Nr XXXIV.252.2017.pdf (23,94KB)
 

78.          Uchwała Nr XXXIV/251/2017 z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.

PDF78 - Uchwała Nr XXXIV.251.2017.pdf (179,64KB)
 

79.          Uchwała Nr XXXIV/250/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

PDF79 - Uchwała Nr XXXIV.250.2017.pdf (27,29KB)
 

80.          Uchwała Nr XXXIV/249/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat".

PDF80 - Uchwała Nr XXXIV.249.2017.pdf (27,74KB)
 

81.          Uchwała Nr XXXIII/248/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Ryńsk dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ryńsk oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

PDF81 - Uchwała.XXXIII.248.2017.2017-02-15.pdf (175,96KB)
 

82.          Uchwała Nr XXXIII/247/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na ochronę zabytków.

PDF82 - Uchwała Nr XXXIII.247.2017.pdf (26,16KB)
 

83.          Uchwała Nr XXXIII/246/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na ochronę zabytków.

PDF83 - Uchwała Nr XXXIII.246.2017.pdf (25,96KB)
 

84.          Uchwała Nr XXXIII/245/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyposażenia w majątek Zakład Komunalny Gminy Ryńsk.

PDF84 - Uchwała Nr XXXIII.245.2017.pdf (30,96KB)
 

85.          Uchwała Nr XXXIII/244/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Ryńsk.

PDF85 - 1 uchwała Nr XXXIII.244.2017.pdf (31,12KB)
 

85 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII.244.2017

PDF85 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII.244.2017.pdf (36,96KB)
 

85 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII.244.2017

PDF85 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII.244.2017.pdf (34,09KB)
 

85 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII.244.2017

PDF85 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII.244.2017.pdf (32,61KB)
 

86.          Uchwała Nr XXXIII/243/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zieleń na lata 2017-2024.

PDF86 - 1 Uchwała Nr XXXIII.243.2017.pdf (24,34KB)
 

86 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIII.243.2017

PDF86 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIII.243.2017.pdf (2,86MB)
 

87.          Uchwała Nr XXXIII/242/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Węgorzyn na lata 2017-2024.

PDF87 - 1 Uchwała Nr XXXIIII.242.2017.pdf (23,69KB)
 

87 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIII.242.2017

PDF87 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIII.242.2017.pdf (112,51KB)
 

88.          Uchwała Nr XXXIII/241/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wałyczyk na lata 2017-2024.

PDF88 - 1 Uchwała Nr XXXIII.241.2017.pdf (23,15KB)
 

88 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIII.241.2017

PDF88 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIII.241.2017.pdf (1 003,13KB)
 

89.          Uchwała Nr XXXIII/240/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wałycz na lata 2017-2024.

PDF89 - 1 Uchwała Nr XXXIII.240.2017 Rady Gminy Ryńsk.pdf (23,23KB)
 

89 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIII.240.2017

PDF89 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIII.240.2017.pdf (1,55MB)
 

90.          Uchwała Nr XXXIII/239/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trzciano na lata 2017-2024.

PDF90 - 1 Uchwała Nr XXXIII.239.2017.pdf (23,12KB)
 

90 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIII. 239.2017

PDF90 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIII. 239.2017.pdf (335,95KB)
 

91.          Uchwała Nr XXXIII/238/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sitno na lata 2017-2024.

PDF91 - 1 Uchwała Nr XXXIII.238.2017.pdf (23,12KB)
 

91 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIII.238.2017

PDF91 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIII.238.2017.pdf (1,20MB)
 

92.          Uchwała Nr XXXIII/237/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pływaczewo na lata 2017-2024.

PDF92 - 1 Uchwała Nr XXXIII.237.2017.pdf (23,18KB)
 

92 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIII.237.2017

PDF92 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIII.237.2017.pdf (477,72KB)
 

93.          Uchwała Nr XXXIII/236/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Orzechowo na lata 2017-2024.

PDF93 - 1 Uchwała Nr XXXIII.236.2017.pdf (23,13KB)
 

93 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXXIII. 236.2017

PDF93 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXXIII. 236.2017.pdf (1,12MB)
 

94.          Uchwała Nr XXXIII/235/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Myśliwiec na lata 2017-2024.

PDF94 - 1 Uchwała Nr XXXIII.235.2017.pdf (23,15KB)
 

94 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXXIII.235.2017

PDF94 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXXIII.235.2017.pdf (5,18MB)
 

95.          Uchwała Nr XXXIII/234/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Małe Radowiska na lata 2017-2024.

PDF95 - 1 Uchwała Nr XXXIII.234.2017.pdf (23,16KB)
 

95 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXXIII.234.2017

PDF95 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXXIII.234.2017.pdf (388,41KB)
 

96.          Uchwała Nr XXXIII/233/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ludowice na lata 2017-2024.

PDF96 - 1 Uchwała Nr XXXIII.233.2017.pdf (23,13KB)
 

96 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIII.233.2017

PDF96 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIII.233.2017.pdf (1,01MB)
 

97.          Uchwała Nr XXXIII/232/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworze na lata 2017-2024.

PDF97 - 1 Uchwała Nr XXXIII.232.2017.pdf (23,11KB)
 

97 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIII.232.2017

PDF97 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIII.232.2017.pdf (382,81KB)
 

98.          Uchwała Nr XXXIII/231/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jarantowice na lata 2017-2024.

PDF98 - 1 Uchwała Nr XXXIII.231.2017.pdf (23,14KB)
 

98 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIII.231.2017

PDF98 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIII.231.2017.pdf (449,52KB)
 

99.          Uchwała Nr XXXIII/230/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryńsk na lata 2017 – 2021.

PDF99 - Uchwała.XXXIII.230.2017.2017-02-15.pdf (280,42KB)
 

100.       Uchwała Nr XXXIII/229/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2017 - 2024.

PDF100 - Uchwała Nr XXXIII.229.2017.pdf (23,94KB)
 

101.       Uchwała Nr XXXIII/228/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.

PDF101 - Uchwała.XXXIII.228.2017.2017-02-15.pdf (988,56KB)
 

102.       Uchwała Nr XXXIII/227/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2017 – 2038.

PDF102 - 1 Uchwała Nr XXXIII.227.2017.pdf (28,76KB)
 

102 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII.227.2017

PDF102 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII.227.2017.pdf (123,94KB)
 

102 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII.227.2017

PDF102 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII.227.2017.pdf (82,91KB)
 

102 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII.227.2017

PDF102 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII.227.2017.pdf (113,76KB)
 

103.       Uchwała Nr XXXIII/226/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Rady Gminy Ryńsk na 2017 r.

PDF103 - 1 Uchwała Nr XXXIII.226.2017.pdf (29,25KB)
 

103 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIII.226.2017

PDF103 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIII.226.2017.pdf (39,58KB)
 

104.       Uchwała Nr XXXIII/225/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Ryńsk na 2017 r.

PDF104 - 1 Uchwała Nr XXXIII.225.2017.pdf (31,96KB)
 

104 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIII.225.2017

PDF104 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIII.225.2017.pdf (51,16KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego