Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opinie RIO dotyczące budżetu Gminy oraz WPF 2024 rok

Uchwała Nr 14/S/2024 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ryńsk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

PDF6-Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Ryńsk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023.pdf (134,36KB)
 

Uchwała Nr 9/Kd/2024 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2024-2039

PDF5-Opinia RIO o planowanej kwocie długu 2024.pdf (97,48KB)
 

Uchwała Nr 9/D/2024 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Ryńsk

PDF4-Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 2024.pdf (117,99KB)
 

Uchwała Nr 3/WPF/2023 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2023 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039

PDF3-Opinia RIO projekt WPF 2024.pdf (84,52KB)
 

Uchwała Nr 3/Dpr/2023 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2023 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Ryńsk na 2024 rok

PDF2-Opinia RIO o deficycie dot. projektu 2024 2024.pdf (115,07KB)
 

Uchwała Nr 3/P/2023 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2023 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Ryńsk

PDF1-Opinia RIO o projekcie budżetu.2024.pdf (95,53KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego