Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2004 r.

1.            UCHWAŁA NR XXIII/174/04 RADY GMINY WĄBRZEŹNO z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej we Wroniu podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Łabędziu

PDF01-uchwała 2004.pdf (24,97KB)
 

2.            UCHWAŁA NR XXIII/173/04 RADY GMINY WĄBRZEŹNO z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

PDF02-uchwała 2004.pdf (48,50KB)
 

3.            Uchwała nr XXIII/172/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na rok 2005

PDF03-uchwała 2004.pdf (48,38KB)
 

4.            UCHWAŁA NR XXIII/171/04 RADY GMINY WĄBRZEŹNO z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany preliminarza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok

PDF04-uchwała 2004.pdf (28,33KB)
 

5.            UCHWAŁA NR XXIII/170/04 RADY GMINY WĄBRZEŹNO z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/95/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2004 rok

PDF05-uchwała 2004.pdf (45,54KB)
 

6.            Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/170/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2004 roku zmieniający Uchwałę Nr XVI/95/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

PDF06-załącznik 2004.pdf (31,00KB)
 

7.            Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/170/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2004 roku zmieniający Uchwałę Nr XVI/95/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

PDF07-załącznik 2004.pdf (47,40KB)
 

8.            Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/170/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2004 roku zmieniający Uchwałę Nr XVI/95/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

PDF08-załącznik 2004.pdf (86,74KB)
 

9.            Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/170/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2004 roku zmieniający Uchwałę Nr XVI/95/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

PDF09-załącznik 2004.pdf (47,38KB)
 

10.          Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/170/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2004 roku zmieniający Uchwałę Nr XVI/95/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

PDF10-załacznik 2004.pdf (36,90KB)
 

11.          Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/170/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2004 roku zmieniający Uchwałę Nr XVI/95/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

PDF11-załącznik 2004.pdf (49,04KB)
 

12.          Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/170/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia roku Zmieniający Uchwałę Nr XVI/95/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

PDF12-załącznik 2004.pdf (35,62KB)
 

13.          Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/170/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2004 roku zmieniający Uchwałę Nr XVI/95/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

PDF13-załącznik 2004.pdf (25,21KB)
 

14.          Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/170/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2004 roku zmieniający Uchwałę Nr XVI/95/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

PDF14-załącznik 2004.pdf (31,13KB)
 

15.          ZAŁĄCZNIK NR 14 KZB 2004

PDF15-załącznik 2004.pdf (34,18KB)
 

16.          Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXIII/170/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2004 roku zmieniający Uchwałę Nr XVI/95/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

PDF16-załącznik 2004.pdf (24,91KB)
 

17.          UCHWAŁA NR XXIII/ 169/04 RADY GMINY WĄBRZEŹNO z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąbrzeźno

PDF17-uchwała 2004.pdf (25,10KB)
 

18.          UCHWAŁA NR XXIII/168/04 RADY GMINY WĄBRZEŹNO z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Wąbrzeźno

PDF18-uchwała 2004.pdf (23,10KB)
 

19.          UCHWAŁA NR XXIII/167/04 RADY GMINY WĄBRZEŹNO z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy

PDF19-uchwała 2004.pdf (21,87KB)
 

20.          UCHWAŁA Nr XXII/166/2004 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Rozgarty dotyczącej zmiany nazwy miejscowości

PDF20-uchwała 2004.pdf (26,41KB)
 

21.          UCHWAŁA Nr XXII/165/2004 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wąbrzeźno

PDF21-uchwała 2004.pdf (35,14KB)
 

22.          Uchwała Nr XXII/164/2004 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/139/2004 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych i lokali...

PDF22-uchwała 2004.pdf (25,61KB)
 

23.          Uchwała Nr XXII/163/2004 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/115/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości jako lokali...

PDF23-uchwała 2004.pdf (26,03KB)
 

24.          Uchwała Nr XXII/162/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu dla celów ustalenia miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wąbrzeźno

PDF24-uchwała 2004.pdf (27,23KB)
 

25.          Uchwała Nr XXII /161/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wąbrzeźno

PDF25-uchwała 2004.pdf (28,51KB)
 

26.          Uchwała Nr XXII/160/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

PDF26-uchwała 2004.pdf (45,45KB)
 

27.          UCHWAŁA Nr XXII/159/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów

PDF27-uchwała 2004.pdf (28,51KB)
 

28.          Uchwała Nr XXII/158/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

PDF28-uchwała 2004.pdf (26,60KB)
 

29.          Uchwała Nr XXII/157/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

PDF29-uchwała 2004.pdf (32,82KB)
 

30.          Uchwała nr XXII_156_04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

PDF30-uchwała 2004.pdf (17,46KB)
 

31.          Uchwała Nr XXI/155/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 września 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Wałycz do 2010 roku

PDF31-uchwała 2004.pdf (41,02KB)
 

32.          Uchwała Nr XXI/154/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 września 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wąbrzeźno na lata 2004? 2013

PDF32-uchwała 2004.pdf (24,99KB)
 

33.          Uchwała Nr XXI/153/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 września 2004 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Wąbrzeźno oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

PDF33-uchwała 2004.pdf (53,36KB)
 

34.          Uchwała Nr XXI/152/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/95/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2004 rok

PDF34-uchwała 2004.pdf (166,20KB)
 

35.          Uchwała Nr XXI/151/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/96/04 Rady Gminy z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

PDF35-uchwała 2004.pdf (18,97KB)
 

36.          U c h w a ł a Nr XXI/ 150/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 września 2004 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Wąbrzeźno

PDF36-uchwała 2004.pdf (27,42KB)
 

37.          Uchwała Nr XX/135/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/95/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2004 rok

PDF37-uchwała 2004.pdf (145,22KB)
 

38.          PRZYCHODY I ROZCHODY DLA ZADŁUŻEŃ DŁUGOTERMINOWYCH

PDF38-uchwała 2004.pdf (27,42KB)
 

39.          U c h w a ł a Nr XX/149/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wąbrzeźno na rok 2004

PDF39-uchwała 2004.pdf (30,23KB)
 

40.          U c h w a ł a Nr XX/ 148/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wąbrzeźno na rok 2004

PDF40-uchwała 2004.pdf (24,88KB)
 

41.          Uchwała Nr XX/147/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 lipca 2004 w sprawie wyrażenia opinii na temat przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. dra W. Biegańskiego w Grudziądzu polegającego na ograniczeniu jego działalności

PDF41-uchwała 2004.pdf (29,00KB)
 

42.          Uchwała Nr XX/ 146/ 04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

PDF42-uchwała 2004.pdf (43,49KB)
 

43.          Uchwała Nr XX/145/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąbrzeźno

PDF43-uchwała 2004.pdf (27,99KB)
 

44.          Uchwała Nr XX/144 /04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 15 marca 1999 r. dotyczącej ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąbrzeźno

PDF44-uchwała 2004.pdf (28,48KB)
 

45.          Uchwała Nr XX/142/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno

PDF45-uchwała 2004.pdf (42,36KB)
 

46.          Uchwała Nr XX /141/ 04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 lipca 2004 roku sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Wąbrzeźno

PDF46-uchwała 2004.pdf (28,88KB)
 

47.          Uchwała nr XX /140/ 04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę gruntów przeznaczonych pod budowę świetlicy wiejskiej w Wałyczu

PDF47-uchwała 2004.pdf (26,45KB)
 

48.          Uchwała Nr XX/138/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Gminy Wąbrzeźno na lata 2004 - 2007 z perspektywą na lata 2008 - 2016

PDF48-uchwała 2004.pdf (27,32KB)
 

49.          Uchwała nr XX/137/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Wąbrzeźno na lata 2004 - 2007 z perspektywą na lata 2008 - 2016

PDF49-uchwała 2004.pdf (27,54KB)
 

50.          Uchwała Nr XX/136/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

PDF50-uchwała 2004.pdf (18,32KB)
 

51.          U c h w a ł a Nr XX/ 134 /04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/02 z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy

PDF51-uchwała 2004.pdf (23,08KB)
 

52.          Uchwała Nr XIX/133/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno

PDF52-uchwała 2004.pdf (35,61KB)
 

53.          Uchwała Nr XIX / 132/ 04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę gruntów przeznaczonych na drogi gminne

PDF53-uchwała 2004.pdf (25,91KB)
 

54.          Uchwała Nr XIX /131/ 04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 czerwca 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Wąbrzeźno

PDF54-uchwała 2004.pdf (29,07KB)
 

55.          Uchwała nr XIX /130/ 04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Wąbrzeźno

PDF55-uchwała 2004.pdf (29,49KB)
 

56.          Uchwała nr XIX / 129 / 04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania Powiatowi Wąbrzeskiemu należących do Gminy Wąbrzeźno nieruchomości, które zaliczone zostały do kategorii dróg powiatowych

PDF56-uchwała 2004.pdf (28,48KB)
 

57.          Uchwała Nr XIX/128/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Wąbrzeźno

PDF57-uchwała 2004.pdf (25,93KB)
 

58.          Uchwała Nr XIX/127/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów...

PDF58-uchwała 2004.pdf (35,60KB)
 

59.          Uchwała Nr XIX/126/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych

PDF59-uchwała 2004.pdf (26,42KB)
 

60.          Uchwała Nr XIX/ 125/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX / 110 /2000 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 września 2000r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość...

PDF60-uchwała 2004.pdf (33,29KB)
 

61.          Uchwała Nr XIX/ 124/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata następne

PDF61-uchwała 2004.pdf (26,08KB)
 

62.          Uchwała Nr XIX/123/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/95/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2004 rok

PDF62-uchwała 2004.pdf (225,44KB)
 

63.          U c h w a ł a Nr XIX/122/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Wąbrzeźno

PDF63-uchwała 2004.pdf (27,36KB)
 

64.          U c h w a ł a Nr XIX/121/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie odwołania składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Wąbrzeźno

PDF64-uchwała 2004.pdf (27,78KB)
 

65.          U c h w a ł a Nr XIX/120/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąbrzeźno

PDF65-uchwała 2004.pdf (24,31KB)
 

66.          U c h w a ł a Nr XIX/119/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie odwołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąbrzeźno

PDF66-uchwała 2004.pdf (25,56KB)
 

67.          Uchwała nr XVIII / 118 / 04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wąbrzeźno do reprezentowania Rady Gminy w postępowaniu sądowym w sprawie ze skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

PDF67-uchwała 2004.pdf (26,51KB)
 

68.          Uchwała nr XVIII / 117 / 04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2003 r.

PDF68-uchwała 2004.pdf (22,71KB)
 

69.          Uchwała nr XVIII / 116 / 04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Wąbrzeźno

PDF69-uchwała 2004.pdf (34,28KB)
 

70.          Uchwała nr XVIII / 115 / 04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych

PDF70-uchwała 2004.pdf (28,62KB)
 

71.          Uchwała nr XVIII / 114 / 04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej we Wroniu w filię Szkoły Podstawowej w Łabędziu

PDF71-uchwała 2004.pdf (27,10KB)
 

72.          Uchwała nr XVIII / 113 / 04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 kwietnia 2004r.w sprawie przystąpienia Gminy Wąbrzeźno do Stowarzyszenia ? Związek Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności

PDF72-uchwała 2004.pdf (28,61KB)
 

73.          Uchwała nr XVIII / 112 / 04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 kwietnia 2004r.w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok

PDF73-uchwała 2004.pdf (44,24KB)
 

74.          Uchwała nr XVIII / 111 / 04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie współdziałania Gminy Wąbrzeźno przy realizacji zadania ?Budowa obwodnicy miasta Wąbrzeźno? z Powiatem Wąbrzeskim i Miastem Wąbrzeźno

PDF74-uchwała 2004.pdf (27,06KB)
 

75.          Uchwała nr XVIII / 110 / 04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Powiatowi Wąbrzeskiemu należących do Gminy Wąbrzeźno nieruchomości przeznaczonych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno

PDF75-uchwała 2004.pdf (31,51KB)
 

76.          Uchwała nr XVIII / 109 / 04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/45/95 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 1995 roku w sprawie utworzenia sołectw i nadania im statutów

PDF76-uchwała 2004.pdf (25,60KB)
 

77.          Uchwała nr XVIII / 108 / 04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia dotacji na prace remontowo ? konserwatorskie we wnętrzu kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku

PDF77-uchwała 2004.pdf (19,25KB)
 

78.          Uchwała nr XVIII / 107 / 04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Wąbrzeźno z wykonania budżetu gminy za 2003 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wąbrzeźno

PDF78-uchwała 2004.pdf (20,33KB)
 

79.          Uchwała nr XVII / 106 / 04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 marca 2004r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia ogólnonarodowego

PDF79-uchwała 2004.pdf (23,21KB)
 

80.          Uchwała nr XVI I / 105 / 04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Wąbrzeźno

PDF80-uchwała 2004.pdf (25,23KB)
 

81.          Uchwała nr XVII / 104 / 04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Wąbrzeźno

PDF81-uchwała 2004.pdf (25,02KB)
 

82.          Uchwała Nr XVII/103/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 marca 2004 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/95/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2004 rok

PDF82-uchwała 2004.pdf (147,51KB)
 

83.          Uchwała Nr XVII/102/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

PDF83-uchwała 2004.pdf (23,89KB)
 

84.          Uchwała Nr XVII/ 101/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

PDF84-uchwała 2004.pdf (23,12KB)
 

85.          Uchwała Nr XVII/100/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

PDF85-uchwała 2004.pdf (23,37KB)
 

86.          Uchwała Nr XVII/99/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy

PDF86-uchwała 2004.pdf (22,95KB)
 

87.          Uchwała Nr XVI/98/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne inne niż określone

PDF87-uchwała 2004.pdf (64,48KB)
 

88.          Uchwała Nr XVI/97/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie przystąpienia do Funduszu Poręczeń Kredytowych przy Towarzystwie Rozwoju Gminy Płużnica

PDF88-uchwała 2004.pdf (19,11KB)
 

89.          Uchwała Nr XVI/96/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

PDF89-uchwała 2004.pdf (18,30KB)
 

90.          Uchwała Nr XVI/95/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2004 rok

PDF90-uchwała 2004.pdf (321,71KB)
 

91.          Uchwała Nr XVI/94/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

PDF91-uchwała 2004.pdf (23,86KB)
 

92.          Uchwała Nr XV/93/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 16 lutego 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/02 z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy

PDF92-uchwała 2004.pdf (24,79KB)
 

93.          Uchwała Nr XV/92/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 16 lutego 2004 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wąbrzeźno do odpłatnego nabycia nieruchomości przeznaczonej pod budowę chodnika i ścieżki rowerowej w m. Sitno

PDF93-uchwała 2004.pdf (23,87KB)
 

94.          Uchwała Nr XV/91/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 16 lutego 2004 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wąbrzeźno do nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy, nieruchomości przeznaczonych pod budowę chodników i ścieżek rowerowych

PDF94-uchwała 2004.pdf (32,51KB)
 

95.          Uchwała Nr XV/90/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 16 lutego 2004 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania Starostwu Powiatowemu w Wąbrzeźnie należących do Gminy Wąbrzeźno nieruchomości przeznaczonych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno

PDF95-uchwała 2004.pdf (36,04KB)
 

96.          Uchwała Nr XV/89/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 16 lutego 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Wąbrzeźno

PDF96-uchwała 2004.pdf (24,80KB)
 

97.          Uchwała Nr XV/88/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 16 lutego 2004 roku, w sprawie obniżenia wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, j

PDF97-uchwała 2004.pdf (23,43KB)
 

98.          Uchwała Nr XV/87/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 16 lutego 2004 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej we Wroniu w filię Szkoły Podstawowej w Łabędziu

PDF98-uchwała 2004.pdf (27,71KB)
 

99.          Uchwała Nr XV/86/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 16 lutego 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2003 r. dotyczącej utworzenia Komunalnego Zakładu Budżetowego

PDF99-uchwała 2004.pdf (25,36KB)
 

100.       Uchwała nr XV /85/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 16 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

PDF100-uchwała 2004.pdf (56,48KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego