Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2013 r.

1.            Uchwała Nr XLV/321/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania.

PDF01 - Uchwała Nr XLV.321.2013.pdf (27,94KB)
 

2.            Uchwała Nr XLV/320/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną

PDF02 - Uchwała.XLV.320.2013.2013-12-31.pdf (210,62KB)
 

3.            Uchwała Nr XLV/319/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gm. Wąbrzeźno, terminów i miejsca składania deklaracji.

PDF03 - Uchwała.XLV.319.2013.2013-12-31.pdf (422,58KB)
 

4.            Uchwała Nr XLV/318/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDF04 - Uchwała.XLV.318.2013.2013-12-31.pdf (192,60KB)
 

5.            Uchwała Nr XLV/317/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli ...

PDF05 - Uchwała.XLV.317.2013.2013-12-31.pdf (198,16KB)
 

6.            Uchwała Nr XLV/316/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF06 - Uchwała.XLV.316.2013.2013-12-31.pdf (191,29KB)
 

7.            Uchwała Nr XLV/315/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.

PDF07 - Uchwała Nr XLV.315.2013.pdf (45,86KB)
 

8.            Uchwała Nr XLV/314/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2013 r.

PDF08 - 1 Uchwała Nr XLV.314.2013.pdf (36,86KB)
 

08 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV.314.2013

PDF08 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV.314.2013.pdf (36,97KB)
 

08 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV.314.2013

PDF08 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV.314.2013.pdf (43,09KB)
 

08 - 4 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV.314.2013

PDF08 - 4 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV.314.2013.pdf (35,19KB)
 

9.            Uchwała Nr XLIV/313/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąbrzeźno, warunków i zasad korzystania z przystanków.

PDF09 - Uchwała.XLIV.313.2013.2013-12-11.pdf (261,11KB)
 

10.          Uchwała Nr XLIV/312/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.

PDF10 - Uchwała Nr XLIV.312.2013.pdf (110,71KB)
 

11.          Uchwała Nr XLIV/311/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego program inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na lata 2014 - 2021.

PDF11 - Uchwała Nr XLIV.311.2013.pdf (23,50KB)
 

12.          Uchwała Nr XLIV/310/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.

PDF12 - Uchwała.XLIV.310.2013.2013-12-11.pdf (1,40MB)
 

13.          Uchwała Nr XLIV/309/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąbrzeźno na lata 2014 – 2027.

PDF13 - 1 Uchwała Nr XLIV.309.2013.pdf (29,53KB)
 

13 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV.309.2013

PDF13 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV.309.2013.pdf (388,30KB)
 

13 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV.309.2013

PDF13 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV.309.2013.pdf (54,92KB)
 

13 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV.309.2013

PDF13 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV.309.2013.pdf (101,92KB)
 

14.          Uchwała Nr XLIV/308/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 - 2020.

PDF14 - Uchwała Nr XLIV.308.2013.pdf (25,31KB)
 

15.          Uchwała Nr XLIV/307/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2013 r.

PDF15 - 1 Uchwała Nr XLIV.307.2013.pdf (38,23KB)
 

15 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV.307.2013

PDF15 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV.307.2013.pdf (41,18KB)
 

15 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV.307.2013

PDF15 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV.307.2013.pdf (66,55KB)
 

15 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV.307.2013

PDF15 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV.307.2013.pdf (83,40KB)
 

15 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV.307.2013

PDF15 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV.307.2013.pdf (68,69KB)
 

15 - 6 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV.307.2013

PDF15 - 6 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV.307.2013.pdf (36,26KB)
 

16.          Uchwała Nr XLIV/306/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 – 2020.

PDF16 - 1 Uchwała Nr XLIV.306.2013.pdf (28,28KB)
 

16 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV.306.2013

PDF16 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV.306.2013.pdf (512,23KB)
 

16 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV.306.2013

PDF16 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV.306.2013.pdf (55,67KB)
 

16 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV.306.2013

PDF16 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV.306.2013.pdf (123,58KB)
 

17.          Uchwała Nr XLIII/305/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Programu współpracy w 2014 r. Gminy Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa...

PDF17 - 1 Uchwała Nr XLIII.305.2013.pdf (28,06KB)
 

17 - 2 załącznik do uchwały Nr XLIII.305.2013

PDF17 - 2 załącznik do uchwały Nr XLIII.305.2013.pdf (52,34KB)
 

18.          Uchwała Nr XLIII/304/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

PDF18 - Uchwała.XLIII.304.2013.2013-11-25.pdf (411,53KB)
 

19.          Uchwała Nr XLIII/303/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDF19 - Uchwała.XLIII.303.2013.2013-11-25.pdf (199,84KB)
 

20.          Uchwała Nr XLIII/302/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 r. na obszarze Gminy Wąbrzeźno.

PDF20 - Uchwała.XLIII.302.2013.2013-11-25.pdf (176,11KB)

 

21.          Uchwała Nr XLIII/301/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wąbrzeźno.

PDF21 - Uchwała Nr XLIII.301.2013.pdf (23,63KB)
 

22.          Uchwała Nr XLIII/300/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniająca Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie.

PDF22 - Uchwała.XLIII.300.2013.2013-11-25.pdf (203,82KB)
 

23.          Uchwała Nr XLIII/299/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.

PDF23 - Uchwała Nr XLIII.299.2013.pdf (45,59KB)
 

24.          Uchwała Nr XLIII/298/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 - 2020.

PDF24 - Uchwała Nr XLIII.298.2013.pdf (25,18KB)
 

25.          Uchwała Nr XLIII/297/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2013 r.

PDF25 - 1 Uchwała Nr XLIII.297.2013.pdf (40,44KB)
 

25 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII.297.2013

PDF25 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII.297.2013.pdf (43,91KB)
 

25 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII.297.2013

PDF25 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII.297.2013.pdf (69,77KB)
 

25 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII.297.2013

PDF25 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII.297.2013.pdf (85,19KB)
 

25 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII.297.2013

PDF25 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII.297.2013.pdf (68,78KB)
 

25 - 6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII.297.2013

PDF25 - 6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII.297.2013.pdf (25,81KB)
 

25 - 7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII.297.2013

PDF25 - 7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII.297.2013.pdf (35,02KB)
 

26.          Uchwała Nr XLIII/296/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 - 2020.

PDF26 - 1 Uchwała Nr XLIII.296.2013.pdf (28,68KB)
 

26 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII.296.2013

PDF26 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII.296.2013.pdf (512,98KB)
 

26 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII.296.2013

PDF26 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII.296.2013.pdf (55,99KB)
 

26 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII.296.2013

PDF26 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII.296.2013.pdf (123,88KB)
 

27.          Uchwała Nr XLII/295/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

PDF27 - Uchwała.XLII.295.2013 .2013-09-25.pdf (3,27MB)
 

28.          Uchwała Nr XLII/294/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVI/256/06 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie połączenia bibliotek i nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pływaczewie.

PDF28 - Uchwała Nr XLII.294.2013.pdf (48,04KB)
 

29.          Uchwała Nr XLII/293/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Wąbrzeźno do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wąbrzeskiej.

PDF29 - Uchwała Nr XLII.293.2013.pdf (25,47KB)
 

30.          Uchwała Nr XLII/292/2013 z dnia 25 września 2013 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 - 2020.

PDF30 - Uchwała Nr XLII.292.2013.pdf (25,23KB)
 

31.          Uchwała Nr XLII/291/2013 z dnia 25 września 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2013 r.

PDF31 - 1 Uchwała Nr XLII.291.2013.pdf (39,17KB)
 

31 - 2 Załącznik Nr 1do uchwały Nr XLII.291.2013

PDF31 - 2 Załącznik Nr 1do uchwały Nr XLII.291.2013.pdf (42,26KB)
 

31 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII.291.2013

PDF31 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII.291.2013.pdf (59,03KB)
 

31 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII.291.2013

PDF31 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII.291.2013.pdf (85,38KB)
 

31 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII.291.2013

PDF31 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII.291.2013.pdf (68,66KB)
 

31 - 6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII.291.2013

PDF31 - 6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII.291.2013.pdf (25,75KB)
 

32.          Uchwała Nr XLII/290/2013 z dnia 25 września 2013 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 – 2020.

PDF32 - 1 Uchwała Nr XLII.290.2013.pdf (27,93KB)
 

32 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII.290.2013

PDF32 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII.290.2013.pdf (512,44KB)
 

32 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII.290.2013

PDF32 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII.290.2013.pdf (57,28KB)
 

32 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII.290.2013

PDF32 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII.290.2013.pdf (91,94KB)
 

33.          Uchwała Nr XLII/289/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno dla terenów położonych w miejscowości Trzciano.

PDF33 - 1 Uchwała Nr XLII.289.2013.pdf (26,30KB)
 

33 - 2 Załącznik do uchwały Nr XLII_289_2013

PDF33 - 2 Załącznik do uchwały Nr XLII_289_2013.pdf (324,55KB)
 

34.          Uchwała Nr XLII/288/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa lub uprawnienia powstałego przez uchwałę podjętą przez Radę Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013 r. Nr XXXIX/252/2013 w sprawie...

PDF34 - Uchwała Nr XLII.288.2013.pdf (26,78KB)
 

35.          Uchwała Nr XLII/287/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa lub uprawnienia powstałego przez uchwałę podjętą przez Radę Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013 r. Nr XXXIX/252/2013 w sprawie...

PDF35 - Uchwała Nr XLII.287.2013.pdf (26,79KB)
 

36.          Uchwała Nr XLII/286/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa lub uprawnienia powstałego przez uchwałę podjętą przez Radę Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013 r. Nr XXXIX/252/2013 w sprawie...

PDF36 - Uchwała Nr XLII.286.2013.pdf (26,75KB)
 

37.          Uchwała Nr XLII/285/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa lub uprawnienia powstałego przez uchwałę podjętą przez Radę Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013 r. Nr XXXIX/252/2013 w sprawie...

PDF37 - Uchwała Nr XLII.285.2013.pdf (26,73KB)
 

38.          Uchwała Nr XLII/284/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa lub uprawnienia powstałego przez uchwałę podjętą przez Radę Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013 r. Nr XXXIX/252/2013 w sprawie...

PDF38 - Uchwała Nr XLII.284.2013.pdf (26,81KB)
 

39.          Uchwała Nr XLII/283/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa lub uprawnienia powstałego przez uchwałę podjętą przez Radę Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013 r. Nr XXXIX/252/2013 w sprawie...

PDF39 - Uchwała Nr XLII.283.2013.pdf (26,79KB)
 

40.          Uchwała Nr XLII/282/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa lub uprawnienia powstałego przez uchwałę podjętą przez Radę Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013 r. Nr XXXIX/252/2013 w sprawie...

PDF40 - Uchwała Nr XLII.282.2013.pdf (26,76KB)
 

41.          Uchwała Nr XLII/281/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa lub uprawnienia powstałego przez uchwałę podjętą przez Radę Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013 r. Nr XXXIX/252/2013 w sprawie...

PDF41 - Uchwała Nr XLII.281.2013.pdf (26,78KB)
 

42.          Uchwała Nr XLII/280/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa lub uprawnienia powstałego przez uchwałę podjętą przez Radę Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013 r. Nr XXXIX/252/2013 w sprawie...

PDF42 - Uchwała Nr XLII.280.2013.pdf (26,74KB)
 

43.          Uchwała Nr XLII/279/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa lub uprawnienia powstałego przez uchwałę podjętą przez Radę Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013 r. Nr XXXIX/252/2013 w sprawie...

PDF43 - Uchwała Nr XLII.279.2013.pdf (26,74KB)
 

44.          Uchwała Nr XLII/278/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa lub uprawnienia powstałego przez uchwałę podjętą przez Radę Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013 r. Nr XXXIX/252/2013 w sprawie...

PDF44 - Uchwała Nr XLII.278.2013.pdf (26,76KB)
 

45.          Uchwała Nr XLII/277/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa lub uprawnienia powstałego przez uchwałę podjętą przez Radę Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013 r. Nr XXXIX/252/2013 w sprawie...

PDF45 - Uchwała Nr XLII.277.2013.pdf (26,79KB)
 

46.          Uchwała Nr XLII/276/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa lub uprawnienia powstałego przez uchwałę podjętą przez Radę Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013 r. Nr XXXIX/252/2013 w sprawie...

PDF46 - Uchwała Nr XLII.276.2013.pdf (26,81KB)
 

47.          Uchwała Nr XLII/275/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa lub uprawnienia powstałego przez uchwałę podjętą przez Radę Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013 r. Nr XXXIX/252/2013 w sprawie...

PDF47 - Uchwała Nr XLII.275.2013.pdf (26,73KB)
 

48.          Uchwała Nr XLII/274/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa lub uprawnienia powstałego przez uchwałę podjętą przez Radę Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013 r. Nr XXXIX/252/2013 w sprawie...

PDF48 - Uchwała Nr XLII.274.2013.pdf (26,80KB)
 

49.          Uchwała Nr XLII/273/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa lub uprawnienia powstałego przez uchwałę podjętą przez Radę Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013 r. Nr XXXIX/252/2013 w sprawie...

PDF49 - Uchwała Nr XLII.273.2013.pdf (26,72KB)
 

50.          Uchwała Nr XLII/272/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa lub uprawnienia powstałego przez uchwałę podjętą przez Radę Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013 r. Nr XXXIX/252/2013 w sprawie...

PDF50 - Uchwała Nr XLII.272.2013.pdf (26,77KB)
 

51.          Uchwała Nr XLII/271/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa lub uprawnienia powstałego przez uchwałę podjętą przez Radę Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013 r. Nr XXXIX/252/2013 w sprawie...

PDF51 - Uchwała Nr XLII.271.2013.pdf (26,81KB)
 

52.          Uchwała Nr XLII/270/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa lub uprawnienia powstałego przez uchwałę podjętą przez Radę Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013 r. Nr XXXIX/252/2013 w sprawie...

PDF52 - Uchwała Nr XLII.270.2013.pdf (26,79KB)
 

53.          Uchwała Nr XLI/269/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 - 2020.

PDF53 - Uchwała Nr XLI.269.2013.pdf (24,09KB)
 

54.          Uchwała Nr XLI/268/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2013 r.

PDF54 - 1 Uchwała Nr XLI.268.2013.pdf (40,22KB)
 

54 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI.268.2013

PDF54 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI.268.2013.pdf (49,03KB)
 

54 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI.268.2013

PDF54 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI.268.2013.pdf (58,87KB)
 

54 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI.268.2013

PDF54 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI.268.2013.pdf (85,32KB)
 

54 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI.268.2013

PDF54 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI.268.2013.pdf (68,75KB)
 

54 - 6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI.268.2013

PDF54 - 6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI.268.2013.pdf (25,74KB)
 

54 - 7 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI.268.2013

PDF57 - Uchwała Nr XLI.265.2013.pdf (28,79KB)
 

54 - 8 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI.268.2013

PDF54 - 8 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI.268.2013.pdf (35,06KB)
 

55.          Uchwała Nr XLI/267/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 – 2020.

PDF55 - 1 Uchwała XLI.267.2013.pdf (28,80KB)
 

55 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI.267.2013

PDF55 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI.267.2013.pdf (103,26KB)
 

55 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI.267.2013

PDF55 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI.267.2013.pdf (56,87KB)
 

55 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI.267.2013

PDF55 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI.267.2013.pdf (91,92KB)
 

56.          Uchwała Nr XLI/266/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF56 - Uchwała.XLI.266.2013.2013-08-26.pdf (393,42KB)
 

57.          Uchwała Nr XLI/265/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonej w Wałyczyku stanowiącej własność Gminy Wąbrzeźno - lokalu mieszkalnego stanowiącego wydzieloną część budynku mieszkalnego

PDF57 - Uchwała Nr XLI.265.2013.pdf (28,79KB)
 

58.          Uchwała Nr XLI/264/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wąbrzeźno do projektu pod nazwą "Promyczek" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, ...

PDF58 - Uchwała Nr XLI.264.2013.pdf (26,41KB)
 

59.          Uchwała Nr XLI/263/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.

PDF59 - Uchwała Nr XLI.263.2013.pdf (45,51KB)
 

60.          Uchwała Nr XL/262/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 - 2020.

PDF60 - Uchwała Nr XL.262.2013.pdf (23,99KB)
 

61.          Uchwała Nr XL/261/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie.

PDF61 - Uchwała Nr XL.261.2013.pdf (28,08KB)
 

62.          Uchwała Nr XXXIX/260/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie.

PDF62 - Uchwała Nr XXXIX.260.2013.pdf (28,47KB)
 

63.          Uchwała Nr XXXIX/259/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie rekomendacji dla Oceny zasobów pomocy społecznej na 2012 r. dla Gminy Wąbrzeźno.

PDF63 - Uchwała Nr XXXIX.259.2013.pdf (23,93KB)
 

64.          Uchwała Nr XXXIX/258/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Wąbrzeźno oraz...

PDF64 - Uchwała.XXXIX.258.2013.2013-06-19.pdf (177,58KB)
 

65.          Uchwała Nr XXXIX/257/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIII/121/07 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania....

PDF65 - Uchwała Nr XXXIX.257.2013.pdf (67,48KB)
 

66.          Uchwała Nr XXXIX/256/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wąbrzeźno oraz sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę W-no.

PDF66 - Uchwała.XXXIX.256.2013.2013-06-19.pdf (179,99KB)
 

67.          Uchwała Nr XXXIX/255/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 - 2020.

PDF67 - Uchwała Nr XXXIX.255.2013.pdf (23,97KB)
 

68.          Uchwała Nr XXXIX/254/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2013 r.

PDF68 - 1 uchwała Nr XXXIX.254.2013.pdf (40,44KB)
 

68 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX.254.2013

PDF68 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX.254.2013.pdf (36,65KB)
 

68 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX.254.2013

PDF68 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX.254.2013.pdf (60,90KB)
 

68 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX.254.2013

PDF68 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX.254.2013.pdf (80,02KB)
 

68 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX.254.2013

PDF68 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX.254.2013.pdf (62,85KB)
 

68 - 6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX.254.2013

PDF68 - 6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX.254.2013.pdf (25,76KB)
 

68 - 7 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX.254.2013

PDF68 - 7 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX.254.2013.pdf (35,98KB)
 

68 - 8 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX.254.2013

PDF68 - 8 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX.254.2013.pdf (35,98KB)
 

68 - 9 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIX.254.2013

PDF68 - 9 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIX.254.2013.pdf (34,80KB)
 

69.          Uchwała Nr XXXIX/253/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 – 2020.

PDF69 - 1 Uchwała Nr XXXIX.253.2013.pdf (28,85KB)
 

69 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX.253.2013

PDF69 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX.253.2013.pdf (512,18KB)
 

69 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX.253.2013

PDF69 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX.253.2013.pdf (57,39KB)
 

69 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX.253.2013

PDF69 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX.253.2013.pdf (99,08KB)
 

70.          Uchwała Nr XXXIX/252/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno.

PDF70 - 1 Uchwała Nr XXXIX.252.2013.pdf (28,35KB)
 

70 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX.252.2013

PDF70 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX.252.2013.pdf (5,42MB)
 

70 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX.252.2013

PDF70 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX.252.2013.pdf (871,57KB)
 

70 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX.252.2013

PDF70 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX.252.2013.PDF (508,87KB)
 

70 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX.252.2013

PDF70 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX.252.2013.pdf (10,71MB)
 

70 - 6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX.252.2013

PDF70 - 6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX.252.2013.pdf (76,71KB)
 

71.          Uchwała Nr XXXVIII/251/2013 z dnia 10 maja 2013 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 - 2020.

PDF71 - Uchwała Nr XXXVIII.251.2013.pdf (24,91KB)
 

72 - 2 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII.250.2013

PDF72 - 2 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII.250.2013.pdf (80,58KB)
 

72 - 3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII.250.2013

PDF72 - 3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII.250.2013.pdf (31,78KB)
 

72 - 4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII.250.2013

PDF72 - 4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII.250.2013.pdf (33,97KB)
 

73.          Uchwała Nr XXXVII/249/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przekazania skargi na uchwałę Nr XXXI/195/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno do Woj. Sądu Adm

PDF73 - Uchwała Nr XXXVII.249.2013.pdf (28,19KB)
 

74.          Uchwała Nr XXXVII/248/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie rekomendacji dla Oceny zasobów pomocy społecznej na 2012 r. dla Gminy Wąbrzeźno.

PDF74 - Uchwała Nr XXXVII.248.2013.pdf (24,67KB)
 

75.          Uchwała Nr XXXVII/247/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąbrzeźno, warunków i zasad korzystania z przystanków.

PDF75 - Uchwała.XXXVII.247.2013.2013-04-25.pdf (247,75KB)
 

76.          Uchwała Nr XXXVII/246/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy

PDF76 - Uchwała.XXXVII.246.2013.2013-04-25.pdf (169,50KB)
 

77.          Uchwała Nr XXXVII/245/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Ryńsku

PDF77 - 1 Uchwała Nr XXXVII.245.2013.pdf (27,83KB)
 

77 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXVII.245.2013

PDF77 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXVII.245.2013.pdf (177,84KB)
 

78.          Uchwała Nr XXXVII/244/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania Gminy Wąbrzeźno z Województwem Kujawsko-Pomorskim przy realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pom. ...

PDF78 - Uchwała Nr XXXVII.244.2013.pdf (34,97KB)
 

79.          Uchwała Nr XXXVII/243/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 - 2020.

PDF79 - Uchwała Nr XXXVII.243.2013.pdf (24,85KB)
 

80.          Uchwała Nr XXXVII/242/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2013 r.

PDF80 - 1 Uchwała Nr XXXVII.242.2013.pdf (39,59KB)
 

80 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII.242.2013

PDF80 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII.242.2013.pdf (38,00KB)
 

80 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII.242.2013

PDF80 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII.242.2013.pdf (51,19KB)
 

80 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII.242.2013

PDF80 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII.242.2013.pdf (80,25KB)
 

80 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII.242.2013

PDF80 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII.242.2013.pdf (56,71KB)
 

80 - 6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII.242.2013

PDF80 - 6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII.242.2013.pdf (25,77KB)
 

80- 7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII.242.2013

PDF80- 7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII.242.2013.pdf (36,73KB)
 

81.          Uchwała Nr XXXVII/241/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 – 2020

PDF81 - 1 Uchwała Nr XXXVII.241.2013.pdf (28,41KB)
 

81 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII.241.2013

PDF81 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII.241.2013.pdf (512,36KB)
 

81 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII.241.2013

PDF81 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII.241.2013.pdf (56,08KB)
 

81 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII.241.2013

PDF81 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII.241.2013.pdf (354,36KB)
 

82.          Uchwała Nr XXXVII/240/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko - Pomorskiemu dotacji celowej na dofinansowanie zadania o nazwie - Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

PDF82 - Uchwała Nr XXXVII.240.2013.pdf (26,97KB)
 

83.          Uchwała Nr XXXVII/239/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wąbrzeźno absolutorium z wykonania budżetu Gminy Wąbrzeźno za 2012 r.

PDF83 - Uchwała Nr XXXVII.239.2013.pdf (27,27KB)
 

84.          Uchwała Nr XXXVII/238/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wąbrzeźno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wąbrzeźno za 2012 r.

PDF84 - Uchwała Nr XXXVII.238.2013.pdf (26,31KB)
 

85.          Uchwała Nr XXXVII/237/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie za 2012 r.

PDF85 - Uchwała Nr XXXVII.237.2013.pdf (22,97KB)
 

86.          Uchwała Nr XXXVI/236/2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Wąbrzeźno w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen...

PDF86 - Uchwała Nr XXXVI.236.2013.pdf (278,43KB)
 

87.          Uchwała Nr XXXVI/235/2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela...

PDF87 - Uchwała Nr XXXVI 235.2013.pdf (944,29KB)
 

88.          Uchwała Nr XXXVI/234/2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF88 - Uchwała Nr XXXVI 234.2013.pdf (2,02MB)
 

89.          Uchwała Nr XXXVI/233 /2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości

PDF89 - Uchwała Nr XXXVI 233.2013.pdf (476,01KB)
 

90.          Uchwała Nr XXXVI/232 /2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF90 - uchwała nr XXXVI 232.2013.pdf (2,83MB)
 

91.          Uchwała Nr XXXVI/231/2013 z dnia 29 marca 2013 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 - 2020.

PDF91 - Uchwała Nr XXXVI.231.2013.pdf (24,77KB)
 

92.          Uchwała Nr XXXVI/230/2013 z dnia 29 marca 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2013 r.

PDF92 - 1 Uchwała Nr XXXVI.230.2013.pdf (39,47KB)
 

92 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI.230.2013

PDF92 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI.230.2013.pdf (35,81KB)
 

92 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI.230.2013

PDF92 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI.230.2013.pdf (43,03KB)
 

92 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI.230.2013

PDF92 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI.230.2013.pdf (80,25KB)
 

92 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI.230.2013

PDF92 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI.230.2013.pdf (52,55KB)
 

92 - 6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI.230.2013

PDF92 - 6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI.230.2013.pdf (25,75KB)
 

92 - 7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI.230.2013

PDF92 - 7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI.230.2013.pdf (34,64KB)
 

93.          Uchwała Nr XXXVI/229/2013 z dnia 29 marca 2013 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 - 2020.

PDF93 - 1 Uchwała Nr XXXVI.229.2013.pdf (27,89KB)
 

93 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI.229.2013

PDF93 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI.229.2013.pdf (101,09KB)
 

93 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI.229.2013

PDF93 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI.229.2013.pdf (56,76KB)
 

93 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI.229.2013

PDF93 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI.229.2013.pdf (86,10KB)
 

94.          Uchwała Nr XXXVI/228/2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania organu wykonawczego.

PDF94 - Uchwała Nr XXXVI.228.2013.pdf (23,07KB)
 

95.          Uchwała Nr XXXV/227/2013 z dnia 7 marca 2013 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 - 2020.

PDF95 - Uchwała Nr XXXV.227.2013.pdf (24,71KB)
 

96.          Uchwała Nr XXXV/226/2013 z dnia 7 marca 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2013 r.

PDF96 - 1 Uchwała Nr XXXV.226.2013.pdf (36,20KB)
 

96 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV.226.2013

PDF96 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV.226.2013.pdf (35,48KB)
 

96 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV.226.2013

PDF96 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV.226.2013.pdf (38,85KB)
 

96 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV.226.2013

PDF96 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV.226.2013.pdf (77,74KB)
 

96 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV.226.2013

PDF96 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV.226.2013.pdf (52,64KB)
 

97.          Uchwała Nr XXXV/225/2013 z dnia 7 marca 2013 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 - 2020.

PDF97 - 1 Uchwała Nr XXXV.225.2013.pdf (27,17KB)
 

97 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV.225.2013

PDF97 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV.225.2013.pdf (88,91KB)
 

97 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV.225.2013

PDF97 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV.225.2013.pdf (58,63KB)
 

97 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV.225.2013

PDF97 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV.225.2013.pdf (84,29KB)
 

98.          Uchwała Nr XXXIV/224/2013 z dnia 1 marca 2013 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 - 2020.

PDF98 - Uchwała Nr XXXIV_224_2013.pdf (24,60KB)
 

99.          Uchwała Nr XXXIV/223/2013 z dnia 1 marca 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2013 r.

PDF99 - 1 Uchwała Nr XXXIV_223_2013.pdf (39,32KB)
 

99 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV_223_2013

PDF99 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV_223_2013.pdf (33,85KB)
 

99 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV_223_2013

PDF99 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV_223_2013.pdf (43,74KB)
 

99 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV_223_2013

PDF99 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV_223_2013.pdf (77,23KB)
 

99 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV_223_2013

PDF99 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV_223_2013.pdf (50,93KB)
 

99 - 6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV_223_2013

PDF99 - 6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV_223_2013.pdf (25,75KB)
 

99 - 7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIV_223_2013

PDF99 - 7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIV_223_2013.pdf (34,80KB)
 

100.       Uchwała Nr XXXIV/222/2013 z dnia 1 marca 2013 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 - 2020.

PDF100 - 1 Uchwała Nr XXXIV_222_2013.pdf (27,08KB)
 

100 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV_222_2013

PDF100 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV_222_2013.pdf (91,63KB)
 

100 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV_222_2013

PDF100 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV_222_2013.pdf (59,79KB)
 

100 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV_222_2013

PDF100 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV_222_2013.pdf (86,23KB)
 

101.       Uchwała Nr XXXIV/221/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie współdziałania Gminy Wąbrzeźno z Województwem Kujawsko-Pomorskim przy realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie...

PDF101 - Uchwała Nr XXXIV_221_2013.pdf (28,46KB)
 

102.       Uchwała Nr XXXIV/220/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania.

PDF102 - Uchwała Nr XXXIV_220_2013.pdf (419,51KB)
 

103.       Uchwała Nr XXXIV/219/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Rady Gminy Wąbrzeźno na 2013 r.

PDF103 - Uchwała Nr XXXIV_219_2013.pdf (44,25KB)
 

104.       Uchwała Nr XXXIV/218/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wąbrzeźno na 2013 r.

PDF104 - Uchwała Nr XXXIV_218_2013.pdf (56,64KB)
 

105.       Uchwała Nr XXXIII/217/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF105 - Uchwała.XXXIII.217.2013.2013-01-30.pdf (164,51KB)
 

106.       Uchwała Nr XXXIII/216/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i terminów ustalenia zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez Komunalny Zakład Budżetowy w Wąbrzeźnie do budżetu.

PDF106 - Uchwała Nr XXXIII_216_2013.pdf (32,08KB)
 

107.       Uchwała Nr XXXIII/215/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

PDF107 - 1 Uchwała Nr XXXIII_215_2013.pdf (24,35KB)
 

107 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIII_215_2013

PDF107 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXIII_215_2013.pdf (42,22KB)
 

108.       Uchwała Nr XXXIII/214/2013 z dnia 30 stycznia2013 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 r.

PDF108 - Uchwała Nr XXXIII_214_2013.pdf (23,86KB)
 

109.       Uchwała Nr XXXIII/213/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 - 2020.

PDF109 - Uchwała Nr XXXIII_213_2013.pdf (24,41KB)
 

110.       Uchwała Nr XXXIII/212/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2013 r.

PDF110 - 1 Uchwała Nr XXXIII_212_2013.pdf (36,87KB)
 

110 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII_212_2013

PDF110 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII_212_2013.pdf (32,14KB)
 

110 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII_212_2013

PDF110 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII_212_2013.pdf (46,79KB)
 

110 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII_212_2013

PDF110 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII_212_2013.pdf (69,73KB)
 

110 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII_212_2013

PDF110 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII_212_2013.pdf (51,24KB)
 

110 - 6 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII_212_2013

PDF110 - 6 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII_212_2013.pdf (34,05KB)
 

111.       Uchwała Nr XXXIII/211/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 - 2020.

PDF111 - 1 Uchwała Nr XXXIII_211_2013.pdf (27,01KB)
 

111 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII_211_2013

PDF111 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII_211_2013.pdf (106,45KB)
 

111 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII_211_2013

PDF111 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII_211_2013.pdf (60,19KB)
 

111 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII_211_2013

PDF111 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII_211_2013.pdf (62,98KB)
 

112.       Uchwała Nr XXXIII/210/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

PDF112 - Uchwała Nr XXXIII_210_2013.pdf (28,24KB)
 

113.       Uchwała Nr XXXIII/209/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat".

PDF113 - Uchwała Nr XXXIII_209_2013.pdf (28,75KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego