Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Organizacyjny

Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste

Miejsce załatwienia sprawy : Urząd Gminy Ryńsk ul. Mickiewicza 21, Wydział Organizacyjny, Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste, pokój nr 1,  tel. (56) 687 75 44
godz. pracy:

 • poniedziałek: 7:15-15:15
 • wtorek: 7:15-15.15
 • środa: 7:15-15:15
 • czwartek: 7:15-15:15
 • piątek: 7:15-15:15

Pracownik: Lidia Rewer
Zakres załatwianych spraw:

 • 1. Wydawanie dowodów osobistych.
 • 2. Dowód osobisty osoby pełnoletniej.
 • 3. Dowód osobisty osoby małoletniej.
 • 4. Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy ponad 3 miesiące.
 • 5. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące.
 • 6. Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy.
 • 7. Wydawanie poświadczenia zameldowania.
 • 8. Informacja adresowa.
 • 9. Nadanie i wpisywanie numeru ewidencyjnego PESEL.
 • 10. Czynności meldunkowe cudzoziemców.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego