Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Inwestycji

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Ryńsk ul. Mickiewicza 21,
Wydział Inwestycji, I piętro pokój nr 104,
tel. (56) 687 75 28
E-mail: inwestycje@gminarynsk.pl

godz. pracy:
Codziennie w dni robocze od 7.15 do 15.15

Pracownicy:
Radosław Mochalski – kierownik
Marcin Zdziebłowski
Beata Domeradzka
Agata Szczutowska

Wydział prowadzi sprawy w zakresie przygotowania, realizacji i przekazywania inwestycji gminnych do eksploatacji.

Do podstawowych zadań wydziału należy:

1. Opracowanie propozycji wieloletnich zadań inwestycyjnych i rocznych planów inwestycyjnych.
2. Przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do rozpoczęcia, realizacji i odbioru inwestycji.
3. Prowadzenie procesu inwestycyjnych.
– przygotowywanie umów inwestycyjnych,
– nadzorowanie poprawności przebiegu procesu inwestycyjnego pod względem       merytorycznym i finansowym,
– rozliczanie inwestycji,
4. Przekazywanie zakończonych inwestycji do eksploatacji.
5. Sprawozdawczość w zakresie inwestycyjnym.
6. Przeprowadzanie przetargów w ramach ustawy o zamówieniach publicznych na prowadzone inwestycje oraz ewidencje i sprawozdawczość z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych.
7. Pozyskiwanie środków, wniosków o dotację i kredyty na dofinansowanie inwestycji.
8. Prowadzenie spraw w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami.
9. Prowadzenie spraw w zakresie promocji gminy.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego