Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zbiór aktów prawnych 2017 r.

Uchwała Nr XLI/316/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryńsk.

PDF13 - Uchwała Nr XLI.316.2017.pdf (37,53KB)

Uchwała Nr XLI/315/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie Zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Ryńsk.

PDF14 - Uchwała Nr XLI.315.2017.pdf (25,05KB)

Uchwała Nr XLI/313/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDF16 - Uchwała Nr XLI.313.2017.pdf (29,72KB)

Uchwała Nr XL/304/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Ryńsk.

PDF25 - Uchwała Nr XL.304.2017.pdf (43,28KB)

Uchwała Nr XL/303/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryńsk.

PDF26 - Uchwała Nr XL.303.2017.pdf (3,10MB)

Uchwała Nr XXXVIII/288/2017 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

PDF41 - Uchwała.XXXVIII.288.2017.2017-08-18.pdf (800,13KB)

Uchwała Nr XXXVIII/287/2017 w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych oraz nadania nazw drogom gminnym.

PDF42 - Uchwała.XXXVIII.287.2017.2017-08-18.pdf (3,22MB)

Uchwała Nr XXXVII/283/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

PDF46 - Uchwała.XXXVII.283.2017.2017-07-05.pdf (821,65KB)

Uchwała Nr XXXVI/277/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk.

PDF52 - Uchwała Nr XXXVI.277.2017.pdf (26,73KB)

Uchwała Nr XXXVI/276/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w jednostce strukturalnej Wałycz.

PDF53 - 1 Uchwała Nr XXXVI.276.2017.pdf (43,19KB)
PDF53 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI.276.2017.pdf (1,99MB)
PDF53 - 3 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI.276.2017.pdf (26,00KB)
PDF53 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI.276.2017.pdf (33,26KB)

Uchwała Nr XXXIV/260/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryńsk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

PDF69 - Uchwała Nr XXXIV.260.2017.pdf (30,09KB)

Uchwała Nr XXXIV/259/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryńsk oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

PDF70 - Uchwała Nr XXXIV.259.2017.pdf (30,21KB)

Uchwała Nr XXXIV/258/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Ryńsk do nowego ustroju szkolnego.

PDF71 - Uchwała Nr XXXIV.258.2017.pdf (36,21KB)

Uchwała Nr XXXIV/255/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

PDF74 - Uchwała Nr XXXIV.255.2017.pdf (30,53KB)

Uchwała Nr XXXIV/254/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

PDF75 - Uchwała Nr XXXIV.254.2017.pdf (29,83KB)

Uchwała Nr XXXIII/248/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Ryńsk dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ryńsk oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

PDF81 - Uchwała.XXXIII.248.2017.2017-02-15.pdf (175,96KB)

Uchwała Nr XXXIII/230/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryńsk na lata 2017 – 2021.

PDF99 - Uchwała.XXXIII.230.2017.2017-02-15.pdf (280,42KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego