Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2022 r.

92-Uchwała Nr LIII/429/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ryńsk.

PDF92-Uchwała-Nr-LIII.429.2022.pdf (201,66KB)
 

91-Uchwała Nr LIII/428/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Czystochleb na lata 2017 – 2024.

PDF91-Uchwała-Nr-LIII.428.2022.pdf (301,29KB)
 

90-Uchwała Nr LIII/427/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ryńsk w 2023 r.

PDF90-1-Uchwała-Nr-LIII.427.2022.pdf (372,06KB)
PDF90-2-Załącznik-do-uchwały-Nr-LIII.427.2022.pdf (557,57KB)
 

89-Uchwała Nr LIII/426/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

PDF89-1-Uchwała-Nr-LIII.426.2022.pdf (192,57KB)
PDF89-2-Załącznik-Nr-1-do-uchwały-Nr-LIII.426.2022.pdf (460,20KB)
PDF89-3-Załącznik-Nr-2-do-uchwały-Nr-LIII.426.2022.pdf (407,50KB)
 

88-Uchwała Nr LIII/425/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

PDF88-1-Uchwała-Nr-LIII.425.2022.pdf (191,00KB)
PDF88-2-Załącznik-Nr-1-do-uchwały-Nr-LIII.425.2022.pdf (445,93KB)
PDF88-3-Załącznik-Nr-2-do-uchwały-Nr-LIII.425.2022.pdf (442,87KB)
 

87-Uchwała Nr LIII/424/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2023 r.

PDF87-Uchwała-Nr-LIII.424.2022.pdf (300,77KB)
 

86-Uchwała Nr LIII/423/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Publiczny transport zbiorowy”.

PDF86-Uchwała-Nr-LIII.423.2022.pdf (196,62KB)
 

85-Uchwała Nr LIII/422/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2022.

PDF85-Uchwała-Nr-LIII.422.2022.pdf (204,37KB)
 

84-Uchwała Nr LIII/421/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2022 r.

PDF84-Uchwała-Nr-LIII.421.2022.pdf (463,51KB)
 

83-Uchwała Nr LII/420/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

PDF83-Uchwała-Nr-LII.420.2022.pdf (197,35KB)
 

82-Uchwała Nr LII/419/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Ryńsk na lata 2023 – 2030

PDF82-Uchwała-Nr-LII.419.2022.pdf (190,84KB)
 

81-Uchwała Nr LII/418 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryńsk na 2023 r.

PDF81-Uchwała-Nr-LII.418.2022.pdf (733,71KB)
 

80-Uchwała Nr LII/417/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2023 – 2039.

PDF80-Uchwała-Nr-LII.417.2022.pdf (12,98MB)
 

79-Uchwała Nr LII/416/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2022 r.

PDF79-Uchwała-Nr-LII.416.2022.pdf (363,45KB)
 

78-UCHWAŁA NR LI/415/2022 RADY GMINY RYŃSK z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2022 r.

PDF78-Uchwała-Nr-LI.415.2022.pdf (381,98KB)
 

77-UCHWAŁA NR L/414/2022 RADY GMINY RYŃSK z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanych przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych.

PDF77-Uchwała-Nr-L.414.2022.pdf (200,46KB)
 

76-UCHWAŁA Nr L/413/2022 RADY GMINY RYŃSK z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ryńsk w 2022 r.

PDF76-Uchwała-Nr-L.413.2022.pdf (315,07KB)
 

75-UCHWAŁA NR L/412/2022 RADY GMINY RYŃSK z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2022 r.

PDF75-Uchwała-Nr-L.412.2022.pdf (645,19KB)
 

74-Uchwała Nr XLIX/411/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

PDF74-Uchwała Nr XLIX.411.2022.pdf (190,67KB)
 

73-Uchwała Nr XLIX/410/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

PDF73-Uchwała Nr XLIX.410.2022.pdf (215,01KB)
 

72-Uchwała Nr XLIX/409/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDF72-Uchwała Nr XLIX.409.2022.pdf (200,89KB)
 

71-Uchwała Nr XLIX/408/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Ryńsk przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.

PDF71-Uchwała Nr XLIX.408.2022.pdf (199,32KB)
 

70-Uchwała Nr XLIX/407/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy w 2023 r. Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

PDF70-Uchwała Nr XLIX.407.2022.pdf (353,85KB)
 

69-Uchwała Nr XLIX/406/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 4 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryńsk, warunków i zasad korzystania z przystanków.

PDF69-Uchwała Nr XLIX.406.2022.pdf (221,17KB)
 

68-Uchwała Nr XLIX/405/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

PDF68-Uchwała Nr XLIX.405.2022.pdf (197,18KB)
 

67-Uchwała Nr XLIX/404/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 4 listopada 2022 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2022 – 2029.

PDF67-Uchwała Nr XLIX.404.2022.pdf (192,60KB)
 

66-Uchwała Nr XLIX/403/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 4 listopada 2022 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2022 r.

PDF66-Uchwała Nr XLIX.403.2022.pdf (599,68KB)
 

65-Uchwała Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 4 listopada 2022 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2022-2039.

PDF65-Uchwała Nr XLIX.402.2022.pdf (13,96MB)
 

64-Uchwała Nr XLVIII/401/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 14 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenu obejmującego działki nr 147/1 i 147/3 . w miejscowości Małe Radowiska.

PDF64-1-Uchwała Nr XLVIII.401.2022.pdf (368,45KB)
PDF64-2-Załącznik do uchwały Nr XLVIII.401.2022.pdf (618,24KB)
 

63-Uchwała Nr XLVIII/400/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 14 października 2022 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2022 – 2029.

PDF63-Uchwała Nr XLVIII.400.2022.pdf (192,98KB)
 

62-Uchwała Nr XLVIII/399/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 14 października 2022 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2022 r.

PDF62-Uchwała Nr XLVIII.399.2022.pdf (588,80KB)
 

61-Uchwała Nr XLVII/398/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 14 października 2022 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2022-2039.

PDF61-Uchwała Nr XLVIII.398.2022.pdf (13,81MB)
 

60-Uchwała Nr XLVII/397/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ryńsk w 2022 r.

PDF60-Uchwała Nr XLVII.397.2022.pdf (303,99KB)
 

59-Uchwała Nr XLVII/396/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 września 2022 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2022 r.

PDF59-Uchwała Nr XLVIII.396.2022.pdf (597,94KB)
 

58-Uchwała Nr XLVII/395/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 września 2022 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2022-2039

PDF58-Uchwała Nr XLVII.395.2022.pdf (13,99MB)
 

57-Uchwała Nr XLVI/394/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno.

PDF57-Uchwała.XLVI.394.2022.2022-08-25.pdf (19,11MB)
 

56-Uchwała Nr XLVI/393/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryńsk na lata 2022 – 2026.

PDF56-Uchwała Nr XLVI.393.2022.pdf (242,12KB)
 

55-Uchwała Nr XLVI/392/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Ryńsk w roku szkolnym 2022/2023.

PDF55-Uchwała Nr XLVI.392.2022.pdf (193,84KB)
 

54-Uchwała Nr XLVI/391/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.

PDF54-Uchwała Nr XLVI.391.2022.pdf (199,21KB)
 

53-Uchwała Nr XLVI/390/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 sierpnia 2022 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2022-2029.

PDF53-Uchwała Nr XLVI.389.2022.pdf (652,18KB)
 

52-Uchwała Nr XLVI/389/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 sierpnia 2022 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2022 r.

PDF52-Uchwała Nr XLVI.389.2022.pdf (652,18KB)
 

51-Uchwała Nr XLVI/388/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 sierpnia 2022 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2022-2039.

PDF51-Uchwała Nr XLVI.388.2022.pdf (13,97MB)
 

50-Uchwała Nr XLV/387/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenu obejmującego działki nr 57, 54/6, 1/44 i 1/43 oraz część działki nr 51 w Wałyczu.

PDF50-1-Uchwała Nr XLV.387.2022.pdf (373,08KB)
PDF50-2-Załącznik do uchwały Nr XLV.387.2022.pdf (875,03KB)
 

49-Uchwała Nr XLV/386/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Ryńsk obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

PDF49-Uchwała Nr XLV.386.2022.pdf (268,57KB)
 

48-Uchwała Nr XLV/385/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2022-2029.

PDF48-Uchwała Nr XLV.385.2022.pdf (193,47KB)
 

47-Uchwała Nr XLV/384/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2022 r.

PDF47-Uchwała Nr XLV.384.2022.pdf (598,08KB)
 

46-Uchwała Nr XLV/383/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2022-2039.

PDF46-Uchwała Nr XLV.383.2022.pdf (14,02MB)
 

45-Uchwała Nr XLIV/382/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych.

PDF45-1-Uchwała Nr XLIV.382.2022.pdf (194,43KB)
PDF45-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV.382.2022.pdf (617,87KB)
PDF45-3-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV.382.2022.pdf (614,04KB)
 

44-Uchwała Nr XLIV/381/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

PDF44-Uchwała Nr XLIV.381.2022.pdf (195,21KB)
 

43-Uchwała Nr XLIV/380/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zieleń na lata 2017-2025.

PDF43-1-Uchwała Nr XLIV.380.2022.pdf (193,78KB)
PDF43-2-Załącznik do uchwały Nr XLIV.380.2022.pdf (5,16MB)
 

42-Uchwała Nr XLIV/379/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ryńsk na lata 2022-2025.

PDF42-1-Uchwała Nr XLIV.379.2022.pdf (190,16KB)
PDF42-2-Załącznik do uchwały Nr XLIV.379.2022.pdf (5,24MB)
 

41-Uchwała Nr XLIV/378/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ryńsk w 2022 r.

PDF41-Uchwała Nr XLIV.378.2022.pdf (303,96KB)
 

40-Uchwała Nr XLIV/377/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2022-2029.

PDF40-Uchwała Nr XLIV.377.2022.pdf (192,67KB)
 

39-Uchwała Nr XLIV/376/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2022 r.

PDF39-Uchwała Nr XLIV.376.2022.pdf (584,05KB)
 

38-Uchwała Nr XLIV/375/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2022-2039.

PDF38-Uchwała Nr XLIV.375.2022.pdf (14,12MB)
 

37-Uchwała Nr XLIV/374/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ryńsk absolutorium z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za 2021 r.

PDF37-Uchwała Nr XLIV.374.2022.pdf (278,78KB)
 

36-Uchwała Nr XLIV/373/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ryńsk wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za 2021 r.

PDF36-1-Uchwała Nr XLIV.373.2022.pdf (275,16KB)
PDF36-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV.373.2022.pdf (231,05KB)
PDF36-3-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV.373.2022.pdf (436,50KB)
PDF36-4-Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV.373.2022.pdf (325,21KB)
PDF36-5-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV.373.2022.pdf (394,77KB)
PDF36-6-Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV.373.2022.pdf (1,11MB)
 

35-Uchwała Nr XLIV/372/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ryńsk.

PDF35-Uchwała Nr XLIV.372.2022.pdf (193,72KB)
 

34-Uchwała Nr XLIII/371/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

PDF34-Uchwała Nr XLIII.371.2022.pdf (198,02KB)
 

33-Uchwała Nr XLIII/370/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko – Pomorskiemu dotacji celowej na dofinansowanie zadania Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej.

PDF33-Uchwała Nr XLIII.370.2022.pdf (200,36KB)
 

32-Uchwała Nr XLIII/369/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2022-2029.

PDF32-Uchwała Nr XLIII.369.2022.pdf (192,16KB)
 

31-Uchwała Nr XLIII/368/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2022 r.

PDF31-Uchwała Nr XLIII.368.2022.pdf (563,46KB)
 

30-Uchwała Nr XLII/367/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2022-2039.

PDF30-Uchwała Nr XLIII.367.2022.pdf (13,59MB)
 

29-Uchwała Nr XLII/366/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Ryńsk do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Wąbrzeźna.

PDF29-Uchwała Nr XLII.366.2022.pdf (372,02KB)
 

28-Uchwała Nr XLII/365/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2022 r.

PDF28-Uchwała Nr XLII.365.2022.pdf (546,63KB)
 

27-Uchwała Nr XLII/364/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2022-2039.

PDF27-Uchwała Nr XLII.364.2022.pdf (13,85MB)
 

26-Uchwała Nr XLI/363/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1717C Czaple – Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 – etap I na odcinek od km 0+789 do km 3+680.

PDF26-Uchwała Nr XLI.363.2022.pdf (201,98KB)
 

25-Uchwała Nr XLI/362/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

PDF25-Uchwała Nr XLI.362.2022.pdf (204,18KB)
 

24-Uchwała Nr XLI/361/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenu obejmującego działkę nr 1/41 w Wałyczu.

PDF24-1-Uchwała Nr XLI.361.2022.pdf (238,65KB)
PDF24-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI.361.2022.pdf (4,41MB)
 

23-Uchwała Nr XLI/360/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryńsk w 2022 r.

PDF23-Uchwała Nr XLI.360.2022.pdf (229,87KB)
 

22-Uchwała Nr XLI/359/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ryńsk w 2022 r.

PDF22-1-Uchwała Nr XLI.359.2022.pdf (376,66KB)
PDF22-2-załącznik do uchwały Nr XLI.359.2022.pdf (557,90KB)
 

21-Uchwała Nr XLI/358/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

PDF21-Uchwała Nr XLI.358.2022.pdf (198,70KB)
 

20-Uchwała Nr XLI/357/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na ochronę zabytków.

PDF20-Uchwała Nr XLI.357.2022.pdf (199,37KB)
 

19-Uchwała Nr XLI/356/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2022-2029.

PDF19-Uchwała Nr XLI.356.2022.pdf (192,07KB)
 

18-Uchwała Nr XLI/355/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2022 r.

PDF18-Uchwała nr XLI.355.2022.pdf (565,98KB)
 

17-Uchwała Nr XLI/354/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2022-2039.

PDF17-Uchwała Nr XLI.354.2022.pdf (13,56MB)
 

16-Uchwała Nr XL/353/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie Szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień sportowych.

PDF16-Uchwała Nr XL.353.2022.pdf (218,07KB)
 

15-Uchwała Nr XL/352/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.

PDF15-Uchwała Nr XL.352.2022.pdf (263,94KB)
 

14-Uchwała Nr XL/351/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego dla Gminy Ryńsk na lata 2021-2027.

PDF14-1-Uchwała Nr XL.351.2022.pdf (190,34KB)
PDF14-2-Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego.pdf (2,31MB)
 

13-Uchwała Nr XL/350/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2022 r.

PDF13-Uchwała Nr XL.350.2022.pdf (586,17KB)
 

12-Uchwała Nr XL/349/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2022-2029.

PDF12-Uchwała Nr XL.349.2022.pdf (13,21MB)
 

11-Uchwała Nr XL/348/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Rady Gminy Ryńsk na 2022 r.

PDF11-1-Uchwała Nr XL.348.2022.pdf (361,69KB)
PDF11-2-Załącznik do uchwały Nr XL.348.2022.pdf (440,54KB)
 

10-Uchwała Nr XL/347/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Ryńsk na 2022 r.

PDF10-1-Uchwała Nr XL.347.2022.pdf (368,43KB)
PDF10-2-Załącznik do uchwały Nr XL.347.2022.pdf (625,03KB)
 

09-Uchwała Nr XXXIX/346/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie.

PDF09-Uchwała Nr XXXIX.346.2022.pdf (191,06KB)
 

08-Uchwała Nr XXXIX/345/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w 2023 r. środków stanowiących fundusz sołecki.

PDF08-Uchwała Nr XXXIX.345.2022.pdf (191,96KB)
 

07-Uchwała Nr XXXIX/344/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Publiczny transport zbiorowy”.

PDF07-Uchwała Nr XXXIX.344.2022.pdf (197,29KB)
 

06-Uchwała Nr XXXIX/343/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu dotacji celowej na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej w Wąbrzeźnie.

PDF06-Uchwała Nr XXXIX.343.2022.pdf (197,85KB)
 

05-Uchwała Nr XXXIX/342/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

PDF05-Uchwała Nr XXXIX.342.2022.pdf (199,22KB)
 

04-Uchwała Nr XXXIX/341/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”.

PDF04-Uchwała Nr XXXIX.341.2022.pdf (200,40KB)
 

03-Uchwała Nr XXXIX/340/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 13 stycznia 2022 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2022-2029.

PDF03-Uchwała Nr XXXIX.340.2022.pdf (191,01KB)
 

02-Uchwała Nr XXXIX/339/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 13 stycznia 2022 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2022 r.

PDF02-Uchwała Nr XXXIX.339.2022.pdf (501,68KB)
 

01-Uchwała Nr XXXIX/338/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 13 stycznia 2022 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2022-2039.

PDF01-Uchwała Nr XXXIX.338.2022.pdf (12,82MB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego