Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2003 r.

1.            Uchwała Nr I/1/02 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

PDF01-uchwała 2003.pdf (57,64KB)
 

2.            Uchwała Nr I/2/02 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

PDF02-uchwała 2003.pdf (60,85KB)
 

3.            Uchwała Nr II/3/02 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy

PDF03-uchwała 2003.pdf (27,21KB)
 

4.            Uchwała Nr II/4/02 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej

PDF04-uchwała 2003.pdf (24,00KB)
 

5.            Uchwała Nr II/5/02 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

PDF05-uchwała 2003.pdf (26,27KB)
 

6.            Uchwała Nr II/6/02 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnym

PDF06-uchwała 2003.pdf (27,33KB)
 

7.            Uchwała Nr II/7/02 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie odwołania Sekretarza Gminy

PDF07-uchwała 2003.pdf (23,55KB)
 

8.            Uchwała Nr II/8/02 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Sekretarza Gminy

PDF08-uchwała 2003.pdf (23,56KB)
 

9.            Uchwała Nr III/9/02 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2003

PDF09-uchwała 2003.pdf (30,54KB)
 

10.          Uchwała Nr III/10/02 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2003

PDF10-uchwała 2003.pdf (31,32KB)
 

11.          Uchwała Nr III/11/02 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2003 rok

PDF11-uchwała 2003.pdf (27,10KB)
 

12.          Uchwała Nr III/12/02 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2003

PDF12-uchwała 2003.pdf (26,80KB)
 

13.          Uchwała Nr III/13/02 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie wzoru formularzy na podatek rolny

PDF13-uchwała 2003.pdf (68,95KB)
 

14.          Uchwała Nr III/14/02 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie wzoru formularzy na podatek od nieruchomości

PDF14-uchwała 2003.pdf (66,67KB)
 

15.          Uchwała Nr III/15/02 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie wzoru formularzy na podatek leśny

PDF15-uchwała 2003.pdf (54,85KB)
 

16.          Uchwała Nr IV/16/02 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 31 grudnia 2002 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/160/01 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 22 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2002 rok

PDF16-uchwała 2003.pdf (102,38KB)
 

17.          Uchwała Nr IV/17/02 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia w punktu skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Wąbrzeźno obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asort

PDF17-uchwała 2003.pdf (27,16KB)
 

18.          Uchwała Nr IV/18/02 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno

PDF18-uchwała 2003.pdf (27,20KB)
 

19.          Uchwała Nr V/19/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2003 rok

PDF19-uchwała 2003.pdf (211,38KB)
 

20.          Uchwała Nr V/20/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny

PDF20-uchwała 2003.pdf (55,74KB)
 

21.          Uchwała Nr V/21/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

PDF21-uchwała 2003.pdf (32,63KB)
 

22.          Uchwała Nr VI/22/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2003 roku zmieniająca Uchwałę Nr V/19/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2003 rok

PDF22-uchwała 2003.pdf (105,48KB)
 

23.          Uchwała Nr VI/23/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

PDF23-uchwała 2003.pdf (34,84KB)
 

24.          Uchwała Nr VI/24/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu

PDF24-uchwała 2003.pdf (58,36KB)
 

25.          Uchwała Nr VI/25/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie opłaty administracyjnej

PDF25-uchwała 2003.pdf (26,01KB)
 

26.          Uchwała Nr VI/26/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

PDF26-uchwała 2003.pdf (28,21KB)
 

27.          Uchwała Nr VI/27/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia należących do Gminy nieruchomości rolnych

PDF27-uchwała 2003.pdf (32,46KB)
 

28.          Uchwała Nr VI/28/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia należącej do Gminy nieruchomości

PDF28-uchwała 2003.pdf (28,66KB)
 

29.          Uchwała Nr VI/29/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia należącej do Gminy nieruchomości

PDF29-uchwała 2003.pdf (28,44KB)
 

30.          Uchwała Nr VI/30/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego.

PDF30-uchwała 2003.pdf (50,86KB)
 

31.          Uchwała Nr VII/31/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wąbrzeźno za rok 2002

PDF31-uchwała 2003.pdf (26,08KB)
 

32.          Uchwała Nr VII/32/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wąbrzeźno

PDF32-uchwała 2003.pdf (26,38KB)
 

33.          Uchwała Nr VII/33/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2003 roku zmieniającą Uchwałę Nr V/19/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2003 rok

PDF33-uchwała 2003.pdf (93,55KB)
 

34.          Uchwała Nr VII/34/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie opłaty administracyjnej

PDF34-uchwała 2003.pdf (26,57KB)
 

35.          Uchwała Nr VII/35/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/179/02 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 10 października 2002 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkohol

PDF35-uchwała 2003.pdf (27,91KB)
 

36.          Uchwała Nr VII/36/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu

PDF36-uchwała 2003.pdf (33,75KB)
 

37.          Uchwała Nr VIII/37/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie dożywiania uczniów

PDF37-uchwała 2003.pdf (30,40KB)
 

38.          Uchwała Nr VIII/39/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno

PDF38-uchwała 2003.pdf (19,33KB)
 

39.          Uchwała Nr VIII/40/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno

PDF39-uchwała 2003.pdf (19,00KB)
 

40.          Uchwała Nr VIII/41/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno

PDF40-uchwała 2003.pdf (19,19KB)
 

41.          Uchwała Nr VIII/42/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy

PDF41-uchwała 2003.pdf (26,80KB)
 

42.          Uchwała Nr VIII/43/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2003 roku zmieniająca Uchwałę Nr V/19/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2003 rok

PDF42-uchwała 2003.pdf (43,13KB)
 

43.          Uchwała Nr VIII/44/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

PDF43-uchwała 2003.pdf (16,65KB)
 

44.          Uchwała Nr VIII/38/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Wąbrzeźno"

PDF44-uchwała 2003.pdf (72,04KB)
 

45.          Uchwała Nr IX/45/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 11 sierpnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia zarzutu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno - obwodnica miasta Wąbrzeźno

PDF45-uchwała 2003.pdf (30,08KB)
 

46.          Uchwała Nr IX/46/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 11 sierpnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia zarzutu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno - obwodnica miasta Wąbrzeźno

PDF46-uchwała 2003.pdf (30,15KB)
 

47.          Uchwała Nr IX/47/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 11 sierpnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia protestu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno - Wałyczyk składowisko odpadów eternitu

PDF47-uchwała 2003.pdf (32,30KB)
 

48.          Uchwała Nr IX/48/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 11 sierpnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia protestu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno - Wałyczyk składowisko odpadów eternitu

PDF48-uchwała 2003.pdf (30,76KB)
 

49.          Uchwała Nr IX/49/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 11 sierpnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Wąbrzeźno

PDF49-uchwała 2003.pdf (212,88KB)
 

50.          Uchwała Nr IX/50/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 11 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

PDF50-uchwała 2003.pdf (25,29KB)
 

51.          Uchwała Nr IX/51/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 11 sierpnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wałycz oraz Łabędź (Nielub)

PDF51-uchwała 2003.pdf (37,72KB)
 

52.          Uchwała Nr IX/52/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 11 sierpnia 2003 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia należących do Gminy nieruchomości rolnych

PDF52-uchwała 2003.pdf (34,33KB)
 

53.          Uchwała Nr IX /53/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 11 sierpnia 2003 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia należących do Gminy nieruchomości

PDF53-uchwała 2003.pdf (28,91KB)
 

54.          Uchwała Nr IX/54/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 11 sierpnia 2003 roku zmieniająca Uchwałę Nr V/19/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2003 rok

PDF54-uchwała 2003.pdf (148,86KB)
 

55.          Uchwała Nr XI/55/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 17 września 2003 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy

PDF55-uchwała 2003.pdf (24,03KB)
 

56.          Uchwała Nr XI/56/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 17 września 2003 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

PDF56-uchwała 2003.pdf (24,06KB)
 

57.          Uchwała Nr XI/57/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 17 września 2003 roku w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

PDF57-uchwała 2003.pdf (25,07KB)
 

58.          Uchwała Nr XI/58/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 17 września 2003 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

PDF58-uchwała 2003.pdf (24,11KB)
 

59.          Uchwała Nr XI/59/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 17 września 2003 roku zmieniająca Uchwałę Nr V/19/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2003 rok

PDF59-uchwała 2003.pdf (75,68KB)
 

60.          Uchwała Nr XI/60/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 17 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno

PDF60-uchwała 2003.pdf (36,45KB)
 

61.          Uchwała Nr XI/61/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 17 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno, wieś Wałyczyk ? teren składowania odpadów eternitu

PDF61-uchwała 2003.pdf (47,59KB)
 

62.          Uchwała Nr XI/62/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 17 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno, wieś Czystochleb ? teren targowiska gminnego

PDF62-uchwała 2003.pdf (37,10KB)
 

63.          Uchwała Nr XI/63/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 17 września 2003 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia należących do Gminy nieruchomości rolnych

PDF63-uchwała 2003.pdf (26,99KB)
 

64.          Uchwała Nr XII/64/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 23 października 2003 roku uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych

PDF64-uchwała 2003.pdf (17,30KB)
 

65.          Uchwała Nr XII/65/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 23 października 2003 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia należących do Gminy nieruchomości rolnych

PDF65-uchwała 2003.pdf (26,22KB)
 

66.          Uchwała Nr XII/66/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 23 października 2003 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

PDF66-uchwała 2003.pdf (16,68KB)
 

67.          Uchwała Nr XII/67/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 23 października 2003 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu

PDF67-uchwała 2003.pdf (15,42KB)
 

68.          Uchwała Nr XIII/68/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2003 roku zmieniająca Uchwałę Nr V/19/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2003 rok

PDF68-uchwała 2003.pdf (45,11KB)
 

69.          Uchwała Nr XIII/69/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie środków specjalnych

PDF69-uchwała 2003.pdf (16,50KB)
 

70.          Uchwała Nr XIII/70/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2004

PDF70-uchwała 2003.pdf (27,51KB)
 

71.          Uchwała Nr XIII/71/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004

PDF71-uchwała 2003.pdf (30,93KB)
 

72.          Uchwała Nr XIII/72/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2004

PDF72-uchwała 2003.pdf (31,88KB)
 

73.          Uchwała Nr XIII/73/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2004 rok

PDF73-uchwała 2003.pdf (28,15KB)
 

74.          Uchwała Nr XIII/74/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2004

PDF74-uchwała 2003.pdf (26,29KB)
 

75.          Uchwała Nr XIII/75/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia należących do Gminy nieruchomości

PDF75-uchwała 2003.pdf (24,32KB)
 

76.          Uchwała Nr XIII/76/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia należących do Gminy nieruchomości

PDF76-uchwała 2003.pdf (24,53KB)
 

77.          Uchwała Nr XIII/77/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lub dzierżawę lokalu użytkowego

PDF77-uchwała 2003.pdf (23,35KB)
 

78.          Uchwała Nr XIII/78/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2003 roku uchylająca uchwałę Rady Gminy w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno

PDF78-uchwała 2003.pdf (16,39KB)
 

79.          Uchwała Nr XIII/79/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2003 roku uchylająca uchwałę Rady Gminy w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno

PDF79-uchwała 2003.pdf (14,89KB)
 

80.          Uchwała Nr XIII/80/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2003 roku uchylająca uchwałę Rady Gminy w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno.

PDF80-uchwała 2003.pdf (22,93KB)
 

81.          Uchwała Nr XIII/81/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów

PDF81-uchwała 2003.pdf (24,27KB)
 

82.          Uchwała Nr XIII/82/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Wąbrzeźno

PDF82-uchwała 2003.pdf (26,68KB)
 

83.          Uchwała nr XIV/84/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2003 roku Zmieniająca Uchwałę Nr V/19/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2003 rok

PDF83-uchwała 2003.pdf (137,18KB)
 

84.          Uchwała nr XV/84/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie przyznania dodatku specjalnego

PDF84-uchwała 2003.pdf (26,15KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego