Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2009 r.

1.            Uchwała Nr XLI/293/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zieleń na lata 2009-2017.

PDF01-Uchwała Nr XLI_293_09 Plan Odnowy Zielenia.pdf (1,67MB)
 

2.            Uchwała Nr XLI/292/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pływaczewo na lata 2009-2017.

PDF02-Uchwała Nr XLI_292_09 Plan Odnowy Pływaczewa.pdf (244,48KB)
 

3.            Uchwała Nr XLI/291/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wałyczyk na lata 2009-2017.

PDF03-Uchwała Nr XLI_291_0 Plan Odnowy Wałyczyka.pdf (968,48KB)
 

4.            Uchwała Nr XLI/290/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przydwórz na lata 2009-2017.

PDF04-Uchwała XLI_290_0 Plan Odnowy Przydworza.pdf (2,33MB)
 

5.            Uchwała Nr XLI/289/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworze na lata 2009-2017.

PDF05-Uchwała XLI_289_09 Plan Odnowy Jaworza.pdf (169,18KB)
 

6.            Uchwała Nr XLI/288/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009.

PDF06-Uchwała Nr XLI_288_09 o wydatkach niewygasających 2010.pdf (33,89KB)
 

7.            Uchwała Nr XLI/287/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2009 r.

PDF07-0 Uchwała Nr XLI_287_09 zmieniająca budżet na 2009.pdf (46,93KB)
 

07-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI_287_09

PDF07-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI_287_09.pdf (33,33KB)
 

07-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI_287_09

PDF07-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI_287_09.pdf (48,96KB)
 

07-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI_287_09

PDF07-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI_287_09.pdf (71,24KB)
 

07-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI_287_09

PDF07-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI_287_09.pdf (25,56KB)
 

07-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI_287_09

PDF07-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI_287_09.pdf (102,46KB)
 

07-6 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI_287_09

PDF07-6 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI_287_09.pdf (106,89KB)
 

07-7 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLI_287_09

PDF07-7 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLI_287_09.pdf (24,55KB)
 

07-8 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLI_287_09

PDF07-8 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLI_287_09.pdf (46,52KB)
 

07-9 Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLI_287_09

PDF07-9 Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLI_287_09.pdf (46,60KB)
 

07-10 Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLI_287_09

PDF07-10 Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLI_287_09.pdf (29,53KB)
 

07-11 Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XLI_287_09

PDF07-11 Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XLI_287_09.pdf (33,07KB)
 

8.            Uchwała Nr XLI/286/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca Program aktywności lokalnej w Gminie Wąbrzeźno na lata 2009-2013.

PDF08-Uchwała Nr XLI_286_09 zmiana Programu Aktywności Lokalnej.pdf (27,42KB)
 

9.            Uchwała Nr XLI/285/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r.

PDF09-Uchwała Nr XLI_285_09 w spr zmiany programu alkohlowego na 2009.pdf (46,20KB)
 

10.          Uchwała Nr XLI/284/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny gminy Wąbrzeźno na lata 2009-2016.

PDF10-1 Uchwała Nr XLI_284_09 WPI na 2009.pdf (27,31KB)
 

10-2 załącznik do uchwały Nr XLI_284_09

PDF10-2 załącznik do uchwały Nr XLI_284_09.pdf (64,97KB)
 

11.          Uchwała Nr XXXIX/283/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2009 r.

PDF11-0 uchwała Nr XXXIX_283_09 zmiana budżetu na 2009 r.pdf (46,24KB)
 

11-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX_283_09

PDF11-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX_283_09.pdf (33,39KB)
 

11-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX_283_09

PDF11-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX_283_09.pdf (39,50KB)
 

11-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX_283_09

PDF11-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX_283_09.pdf (66,13KB)
 

11-4 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX_283_09

PDF11-4 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX_283_09.pdf (37,39KB)
 

11-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX_283_09

PDF11-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX_283_09.pdf (101,23KB)
 

11-6 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIX_283_09

PDF11-6 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIX_283_09.pdf (57,58KB)
 

11-7 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIX_283_09

PDF11-7 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIX_283_09.pdf (24,64KB)
 

11-8 Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXIX_283_09

PDF11-8 Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXIX_283_09.pdf (29,54KB)
 

11-9 Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XXXIX_283_09

PDF11-9 Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XXXIX_283_09.pdf (32,70KB)
 

12.          Uchwała Nr XXXIX/282/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2009 - 2016.

PDF12-1 Uchwała Nr XXXIX_282_09 WPI na 2009.pdf (27,27KB)
 

12-2 załącznik do uchwały Nr XXIX_282_09

PDF12-2 załącznik do uchwały Nr XXIX_282_09.pdf (65,38KB)
 

13.          Uchwała Nr XXXIX/281/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łabędziu.

PDF13-uchwała Nr XXXIX_281_09 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły w Łabędziu.pdf (35,29KB)
 

14.          Uchwała Nr XXXIX/280/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wąbrzeźno.

PDF14-Uchwała Nr XXXIX_280_09 Rady Gminy Wąbrzeźno w sprawie ustalenia opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego...pdf (35,03KB)
 

15.          Uchwała Nr XXXIX/279/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.

PDF15-1 Uchwała Nr XXXIX_279_09 Rady Gminy Wąbrzeźno w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.pdf (50,79KB)
 

15-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX_279_09

PDF15-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX_279_09.pdf (59,78KB)
 

15-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX_279_09

PDF15-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX_279_09.pdf (113,88KB)
 

15-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX_279_09

PDF15-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX_279_09.pdf (84,71KB)
 

15-5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX_279_09

PDF15-5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX_279_09.pdf (77,25KB)
 

15-6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX_279_09

PDF15-6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX_279_09.pdf (28,75KB)
 

15-7 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX_279_09

PDF15-7 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX_279_09.pdf (25,22KB)
 

15-8 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX_279_09

PDF15-8 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX_279_09.pdf (28,60KB)
 

15-9 Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXIX_279_09

PDF15-9 Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXIX_279_09.pdf (42,17KB)
 

15-10 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIX_279_09

PDF15-10 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIX_279_09.pdf (12,36KB)
 

15-11 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIX_279_09

PDF15-11 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIX_279_09.pdf (20,17KB)
 

15-12 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIX_279_09

PDF15-12 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIX_279_09.pdf (45,41KB)
 

15-13 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXIX_279_09

PDF15-13 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXIX_279_09.pdf (47,92KB)
 

15-14 Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXIX_279_09

PDF15-14 Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXIX_279_09.pdf (25,03KB)
 

16.          Uchwała Nr XXXIX/278/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na lata 2010 - 2017.

PDF16-1 Uchwała Nr XXXIX_278_09 WPI na 2010.pdf (25,74KB)
 

16-2 załącznik do uchwały Nr XXXIX_278_09

PDF16-2 załącznik do uchwały Nr XXXIX_278_09.pdf (55,04KB)
 

17.          Uchwała Nr XXXIX/277/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.

PDF17-uchwała Nr XXXIX_277_09 w spr GPRPA i PN w 2010.pdf (111,77KB)
 

18.          Uchwała Nr XXXIX/276/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno.

PDF18-1 uchwała Nr XXXIX_276_09 w spr uchwalenia Studium.pdf (34,84KB)
 

18-2 załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX_276_09

PDF18-2 załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX_276_09.pdf (1,38MB)
 

18-3 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX_276_09

PDF18-3 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX_276_09.pdf (399,50KB)
 

18-4 załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIX_276_09

PDF18-4 załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIX_276_09.pdf (210,92KB)
 

18-5 załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX_276_09

PDF18-5 załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX_276_09.pdf (9,73MB)
 

19.          Uchwała Nr XXXVIII/275/09 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wąbrzeźno.

PDF19-UCHWAŁA Nr XXXVIIII_275_09 w sprawie rozpatrzenia skargi....pdf (28,26KB)
 

20.          Uchwała Nr XXXVIII/274/09 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wąbrzeźno.

PDF20-UCHWAŁA Nr XXXVIII_274_09 w sprawie rozpatrzenia skargi.....pdf (27,41KB)
 

21.          Uchwała Nr XXXVIII/273/09 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie Programu współpracy w 2010 r. Gminy Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie...

PDF21-Uchwała Nr XXXVIII_273_09 w sprawie programu wspólpracy.pdf (48,68KB)
 

22.          Uchwała Nr XXXVIII/272/09 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

PDF22-UCHWAŁA Nr XXXVIII_272_09 Rady Gminy Wąbrzeźno- podatek od środków transportowych.pdf (43,10KB)
 

23.          Uchwała Nr XXXVIII/271/09 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDF23-Uchwała Nr XXXVIII_271_09 Rady Gminy Wąbrzeźno w spr podatku od nieruchomości.pdf (34,89KB)
 

24.          Uchwała Nr XXXVIII/270/09 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2009 r.

PDF24-0 Uchwała Nr XXXVIII_270_09.pdf (43,35KB)
 

24-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII_270_09

PDF24-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII_270_09.pdf (33,49KB)
 

24-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII_270_09

PDF24-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII_270_09.pdf (33,97KB)
 

24-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII_270_09

PDF24-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII_270_09.pdf (51,50KB)
 

24-4 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII_270_09

PDF24-4 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII_270_09.pdf (35,73KB)
 

24-5 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXVIII_270_09

PDF24-5 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXVIII_270_09.pdf (15,70KB)
 

25.          Uchwała Nr XXXVII/269/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łabędziu

PDF25-uchwała Nr XXXVII_269_09 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły w Łabędziu.pdf (33,08KB)
 

26.          Uchwała Nr XXXVII/268/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Programu aktywności lokalnej w Gminie Wąbrzeźno na lata 2009-2013.

PDF26-1 Uchwała Nr XXXVII_268_09 z 29.10.2009 r. Plan aktywności lokalnej.pdf (29,43KB)
 

26-2 załącznik do uchwały Nr XXXVII_268_09

PDF26-2 załącznik do uchwały Nr XXXVII_268_09.pdf (66,74KB)
 

27.          Uchwała Nr XXXVII/267/09 z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2009 r.

PDF27-0 Uchwała Nr XXXVII_267_09 z 29.10.09 r. zmiana budżetu na 2009 r.pdf (46,15KB)
 

27-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII_267_09

PDF27-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII_267_09.pdf (33,49KB)
 

27-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII_267_09

PDF27-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII_267_09.pdf (49,40KB)
 

27-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII_267_09

PDF27-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII_267_09.pdf (56,17KB)
 

27-4 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII_267_09

PDF27-4 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII_267_09.pdf (36,88KB)
 

27-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII_267_09

PDF27-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII_267_09.pdf (102,99KB)
 

27-6 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII_267_09

PDF27-6 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII_267_09.pdf (93,16KB)
 

27-7 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVII_267_09

PDF27-7 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVII_267_09.pdf (54,79KB)
 

27-8 Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXVII_267_09

PDF27-8 Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXVII_267_09.pdf (42,69KB)
 

27-9 Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXVII_267_09

PDF27-9 Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXVII_267_09.pdf (29,89KB)
 

27-10 Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XXXVII_267_09

PDF27-10 Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XXXVII_267_09.pdf (26,61KB)
 

28.          Uchwała Nr XXXVII/266/09 z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2009-2016.

PDF28-1 Uchwała Nr XXXVII_266_09 z 20.10.2009 r. zmiana WPI.pdf (27,37KB)
 

28-2 załącznik do uchwały XXXVII_266_09

PDF28-2 załącznik do uchwały XXXVII_266_09.pdf (66,65KB)
 

29.          Uchwała Nr XXXVI/265/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wniosku o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

PDF29-Uchwała Nr XXXVI_265_09 w sprawie wniosku o zbadanie zgodności ustawy.pdf (30,60KB)
 

30.          Uchwała Nr XXXVI/264/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie z Pow. Wąbrzeskim dot. wspólnego wyk. i finansowania projektu pn. "Remont drogi gminnej Ryńsk-Zajączkowo" nr drogi 070291 C na długości 2,457 km ...

PDF30-Uchwała Nr XXXVI_264_09 w sprawie umowy o partnerstwie - droga Ryńsk.pdf (29,29KB)
 

31.          Uchwała Nr XXXVI/263/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na kluczowych odcinkach dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego".

PDF31-Uchwała Nr XXXVI_263_09 dof.dla powiatu na remont dróg.pdf (30,47KB)
 

32.          Uchwała Nr XXXVI/262/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie z Powiatem Wąbrzeskim dot. wspólnego wykonania i finansowania projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na kluczowych odcinkach dróg powiatowych...

PDF32-Uchwała Nr XXXVI_262_09 umowa o partnerstwie z powiatem wąbrzeskim.pdf (28,70KB)
 

33.          Uchwała Nr XXXVI/261/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wyposażenia w majątek Komunalnego Zakładu Budżetowego.

PDF33-Uchwała Nr XXXVI_261_09 wyposażenie w majątek KZB.pdf (32,10KB)
 

34.          Uchwała Nr XXXVI/260/09 z dnia 29 września 2009 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2009 r.

PDF34-0 Uchwała Nr XXXVI_260_09 zmieniająca budżet na 2009 r.pdf (45,17KB)
 

34-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI_260_09

PDF34-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI_260_09.pdf (33,54KB)
 

34-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI_260_09

PDF34-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI_260_09.pdf (48,58KB)
 

34-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI_260_09

PDF34-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI_260_09.pdf (54,84KB)
 

34-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI_260_09

PDF34-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI_260_09.pdf (25,61KB)
 

34-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI_260_09

PDF34-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI_260_09.pdf (36,33KB)
 

34-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI_260_09

PDF34-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI_260_09.pdf (100,85KB)
 

34-7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI_260_09

PDF34-7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI_260_09.pdf (105,98KB)
 

34-8 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVI_260_09

PDF34-8 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVI_260_09.pdf (58,31KB)
 

35.          Uchwała Nr XXXVI/259/09 z dnia 29 września 2009 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2009-2016.

PDF35-0 Uchwała Nr XXXVI_259_09 WPI.pdf (26,98KB)
 

35-1 załącznik do uchwały Nr XXXVI_259_09 WPI

PDF35-1 załącznik do uchwały Nr XXXVI_259_09 WPI.pdf (65,81KB)
 

36.          Uchwała Nr XXXV/258/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wąbrzeźno do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Rybak"

PDF36-UCHWAŁA Nr XXXV - przystąpienie do Stowarzyszenia LGR.pdf (28,29KB)
 

37.          Uchwała Nr XXXV/257/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie planów likwidacji prokuratur rejonowych.

PDF37-Uchwała w spr. likwidacji prokuratur.pdf (31,67KB)
 

38.          Uchwała Nr XXXV/256/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego.

PDF38-Uchwała Nr XXXV-256_09 Kredyt Gm Ryńsk.pdf (30,03KB)
 

39.          Uchwała Nr XXXV/255/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2009 r.

PDF39-0 uchwała Nr XXXV_255_09 zmieniająca budżet na 2009.pdf (46,67KB)
 

39-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV_255_09

PDF39-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV_255_09.pdf (33,21KB)
 

39-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV_255_09

PDF39-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV_255_09.pdf (36,58KB)
 

39-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV_255_09

PDF39-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV_255_09.pdf (61,11KB)
 

39-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV_255_09

PDF39-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV_255_09.pdf (25,58KB)
 

39-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV_255_09

PDF39-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV_255_09.pdf (35,81KB)
 

39-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV_255_09

PDF39-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV_255_09.pdf (100,75KB)
 

39-7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXV_255_09

PDF39-7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXV_255_09.pdf (103,88KB)
 

39-8 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXV_255_09

PDF39-8 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXV_255_09.pdf (52,43KB)
 

39-9 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXV_255_09

PDF39-9 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXV_255_09.pdf (46,47KB)
 

39-10 Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XXXV_255_09

PDF39-10 Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XXXV_255_09.pdf (27,81KB)
 

39-11 Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XXXV_255_09

PDF39-11 Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XXXV_255_09.pdf (31,98KB)
 

40.          Uchwała Nr XXXV/254/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2009-2016.

PDF40-1 uchwała Nr XXXV_254_09 zmieniająca WPI na 2009-2016.pdf (27,22KB)
 

40-2 załącznik do uchwały Nr XXXV_254_09

PDF40-2 załącznik do uchwały Nr XXXV_254_09.pdf (65,90KB)
 

41.          Uchwała Nr XXXV/253/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

PDF41-uchwała Nr XXXV_253_09 w spr. dotacji dla Powiatu na WTZ.pdf (30,22KB)
 

42.          Uchwała Nr XXXIV/252/09 z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie współdziałania Gminy Wąbrzeźno z Powiatem Wąbrzeskim i Gminą Miejska Wąbrzeźno przy przygotowaniu publikacji "Pałace i dwory ziemi wąbrzeskiej".

PDF42-0 uchwała Nr XXXIV-252_09 w spr.porozumienia - Pałace i dwory....pdf (28,17KB)
 

42-1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV_249_09

PDF42-1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV_249_09.pdf (32,83KB)
 

43.          Uchwała Nr XXXIV/251/09 z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wąbrzeźno do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka

PDF43-UCHWAŁA Nr XXXIV-251-09 - przystąpienie do Stowarzyszenia LGR.pdf (27,80KB)
 

44.          Uchwała Nr XXXIV/250/09 z dnia 8 lipca 2009 r. sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nielub na lata 2009-2017.

PDF44-1 Uchwała Nr XXXI_250_09 Plan Odnowy - NIelub.pdf (29,13KB)
 

44-2 załącznik do uchwały Nt XXXIV-250-09

PDF44-2 załącznik do uchwały Nt XXXIV-250-09.pdf (174,09KB)
 

45.          Uchwała Nr XXXIV/249/09 z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2009 r.

PDF45-0 uchwała Nr XXXIV_249_09 zmiana budżetu na 2009.pdf (42,83KB)
 

45-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV_249_09
 

PDF45-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV_249_09.pdf (33,21KB)
 

45-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV_249_09

PDF45-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV_249_09.pdf (32,83KB)
 

45-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV_249_09

PDF45-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV_249_09.pdf (45,24KB)
 

45-4 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV_249_09

PDF45-4 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV_249_09.pdf (99,71KB)
 

45-5 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIV_249_09

PDF45-5 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIV_249_09.pdf (105,10KB)
 

45-6 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIV_249_09

PDF45-6 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIV_249_09.pdf (57,01KB)
 

46.          Uchwała Nr XXXIV/248/09 z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2009-2016

PDF46-1 Uchwała Nr XXXIV_248-09 WPI na 2009.pdf (26,93KB)
 

46-2 załącznik do uchwały Nr XXXIV_248_09

PDF46-2 załącznik do uchwały Nr XXXIV_248_09.pdf (61,97KB)
 

47.          Uchwała Nr XXXIII/247/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu SPZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej

PDF47-Uchwała Nr XXXIII_247_09 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu szpitala w Bydgoszczy.pdf (30,66KB)
 

48.          Uchwała Nr XXXIII/246/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2009 r.

PDF48-0 uchwała Nr XXXIII_246_09 w spr. zmiany budżetu na 2009.pdf (45,10KB)
 

48-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII_246_09

PDF48-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII_246_09.pdf (33,24KB)
 

48-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII_246_09

PDF48-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII_246_09.pdf (32,97KB)
 

48-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII_246_09

PDF48-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII_246_09.pdf (50,05KB)
 

48-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII_246_09

PDF48-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII_246_09.pdf (25,65KB)
 

48-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII_246_09

PDF48-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII_246_09.pdf (30,07KB)
 

48-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII_246_09

PDF48-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII_246_09.pdf (94,83KB)
 

48-7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII_246_09

PDF48-7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII_246_09.pdf (99,33KB)
 

48-8 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIII_246_09

PDF48-8 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIII_246_09.pdf (55,42KB)
 

48-9 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIII_246_09

PDF48-9 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIII_246_09.pdf (46,57KB)
 

49.          Uchwała Nr XXXIII/245/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2009-2016

PDF49-1 Uchwała Nr XXXIII_245_09 z dnia 17 czerwca 2009 r.pdf (27,02KB)
 

49-2 załącznik do uchwały Nr XXXIII_245_09

PDF49-2 załącznik do uchwały Nr XXXIII_245_09.pdf (60,61KB)
 

50.          Uchwała Nr XXXII/244/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa w przygotowaniu projektu do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki - Poddziałanie 9.1.2.

PDF50-Uchwała Nr XXXII_244_09 - przystąpienia do partnerstwa w przyg. proj. do konkursu 9.1.2.pdf (27,59KB)
 

51.          Uchwała Nr XXXII/243/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 r.

PDF51-Uchwała Nr XXXII_243_09 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 r.pdf (25,32KB)
 

52.          Uchwała Nr XXXII/242/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąbrzeźno - lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 69 w Czystochlebiu.

PDF52-uchwała Nr XXXII_242_09 w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wabrz.pdf (35,08KB)
 

53.          Uchwała Nr XXXII/241/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąbrzeźno - lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 68 w Czystochlebiu.

PDF53-uchwała Nr XXXII_241_09 w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wabrz.pdf (35,09KB)
 

54.          Uchwała Nr XXXII/240/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego

PDF54-Uchwała Nr XXXII_240_09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego.pdf (29,18KB)
 

55.          Uchwała Nr XXXII/239/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego

PDF55-Uchwała Nr XXXII_239_09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego.pdf (28,92KB)
 

56.          Uchwała Nr XXXII/238/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

PDF56-Uchwała Nr XXXII_238_09 Pożyczka kanalizacja.pdf (205,88KB)
 

57.          Uchwała Nr XXXII/237/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nielub na lata 2009-2017.

PDF57-Uchwała Nr XXXII_237_09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nielub na lata 2009-2017.pdf (175,94KB)
 

58.          Uchwała Nr XXXII/236/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2009 r.

PDF58-0 uchwała Nr XXXII_236_09 zmiana budżetu na 2009 r.pdf (45,35KB)
 

58-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII_236_09

PDF58-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII_236_09.pdf (33,24KB)
 

58-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII_236_09

PDF58-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII_236_09.pdf (39,63KB)
 

58-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII_236_09

PDF58-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII_236_09.pdf (56,03KB)
 

58-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII_236_09

PDF58-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII_236_09.pdf (25,60KB)
 

58-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII_236_09

PDF58-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII_236_09.pdf (94,47KB)
 

58-6 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII_236_09

PDF58-6 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII_236_09.pdf (99,48KB)
 

58-7 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXII_236_09

PDF58-7 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXII_236_09.pdf (55,26KB)
 

58-8 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXII_236_09

PDF58-8 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXII_236_09.pdf (46,46KB)
 

58-9 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXII_236_09

PDF58-9 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXII_236_09.pdf (15,67KB)
 

58-10 Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXII_236_09

PDF58-10 Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXII_236_09.pdf (39,62KB)
 

58-11 Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XXXII_236_09

PDF58-11 Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XXXII_236_09.pdf (31,74KB)
 

59.          Uchwała Nr XXXII/235/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2009-2016

PDF59-1 Uchwała Nr XXXII_235_09 z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2009-2016.pdf (27,58KB)
 

59-2 załącznik do uchwały Nr XXXII_235_09

PDF59-2 załącznik do uchwały Nr XXXII_235_09.pdf (60,48KB)
 

60.          Uchwała Nr XXXII/234/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Wąbrzeźno.

PDF60-Uchwała Nr XXXII_234_09 z dnia 5 czerwca 2009 r.pdf (26,18KB)
 

61.          Uchwała Nr XXXII/233/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Wąbrzeźno

PDF61-Uchwała Nr XXXII_233_09 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego Budownictwa i Gospodarki Komunalnej R.pdf (26,87KB)
 

62.          Uchwała Nr XXXI/232/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu wykonawczego

PDF62-Uchwała Nr XXXI_232_09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. skarga Błaszkiewicz.pdf (27,75KB)
 

63.          Uchwała Nr XXXI/231/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu wykonawczego

PDF63-Uchwała Nr XXXI_231_09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. skarga Turak.pdf (29,18KB)
 

64.          Uchwała Nr XXXI/230/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie udziału w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

PDF64-Uchwała Nr XXXI_230_09 - dofinansowanie dla Powiatu -droga Kowalewo.pdf (32,98KB)
 

65.          Uchwała Nr XXXI/229/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ryńsk na lata 2009-2017

PDF65-Uchwała Nr XXXI_229_09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. Plan Odnowy Ryńska.pdf (27,10KB)
 

66.          Uchwała Nr XXXI/228/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy

zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąbrzeźno oraz warunków i sposobu ich przyznawania

PDF66-Uchwała nr XXXI_228_09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.- fundusz zdrowotny.pdf (42,02KB)
 

67.          Uchwała Nr XXXI/227/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wąbrzeźno

PDF67-Uchwała nr XXXI_227_09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. - regulamin wynagradzania nauczycieli.pdf (62,95KB)
 

68.          Uchwała Nr XXXI/226/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2009 r.

PDF68-0 uchwała z 22 kwietnia 2009 r.pdf (43,30KB)
 

68-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI_226_09

PDF68-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI_226_09.pdf (33,27KB)
 

68-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI_226_09

PDF68-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI_226_09.pdf (34,55KB)
 

68-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI_226_09

PDF68-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI_226_09.pdf (49,72KB)
 

68-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI_226_09

PDF68-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI_226_09.pdf (25,59KB)
 

68-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI_226_09

PDF68-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI_226_09.pdf (33,57KB)
 

68-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI_226_09

PDF68-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI_226_09.pdf (87,36KB)
 

68-7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXI_226_09

PDF68-7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXI_226_09.pdf (95,55KB)
 

68-8 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXI_226_09

PDF68-8 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXI_226_09.pdf (46,52KB)
 

68-9 Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XXXI_226_09

PDF68-9 Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XXXI_226_09.pdf (29,71KB)
 

69.          Uchwała Nr XXXI/225/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2009-2016

PDF69-1 Uchwała Nr XXXI_225_09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. WPI.pdf (27,00KB)
 

69-2 załącznik do uchwały Nr XXXI_225_09

PDF69-2 załącznik do uchwały Nr XXXI_225_09.pdf (59,09KB)
 

70.          Uchwała Nr XXXI/224/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie za 2008 r.

PDF70-UCHWAŁA Nr XXI_224_09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. bilans GBP za 2008 r.pdf (25,58KB)
 

71.          Uchwała Nr XXXI/223/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Wąbrzeźno z wykonania budżetu gminy za 2008 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wąbrzeźno z wykonania budżetu za 2008 r.

PDF71-Uchwała Nr XXXI _223_09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.w sprawie absolutorium za 2008 r.pdf (28,84KB)
 

72.          Uchwała Nr XXX/222/09 z dnia 30 marca 2009 r. w spawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąbrzeźno - lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 69 w Czystochlebiu

PDF72-Uchwała Nr XXX_222_09 z dnia 30 marca 2009 r. -określ. bonifikaty lokal nr 4 w bud. nr 69 w czystochlebiu.pdf (32,81KB)
 

73.          Uchwała Nr XXX/221/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąbrzeźno - lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 68 w Czystochlebiu

PDF73-Uchwała Nr XXX_221_09 w spr. określ. bonifikaty - lokal nr 4 w bud. nr 68 w Czystochlebiu.pdf (32,92KB)
 

74.          Uchwała Nr XXX/220/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie współdziałania Gminy Wąbrzeźno z Województwem Kujawsko-Pomorskim przy realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

PDF74-uchwała Nr XXX_220_09 z dnia 30 marca 2009 r. w spr.porozumienia - Inforstrada Pomorza i Kujaw.pdf (28,66KB)
 

75.          Uchwała Nr XXX/219/09 z dnia 30 marca 2009 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2009 r.

PDF75-0 uchwała Nr XXX_219_09 z dnia 30.03.2009 r. zmiana budżetu na 2009 r.pdf (44,37KB)
 

75-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX_219_09

PDF75-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX_219_09.pdf (33,19KB)
 

75-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX_219_09

PDF75-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX_219_09.pdf (42,08KB)
 

75-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX_219_09

PDF75-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX_219_09.pdf (57,65KB)
 

75-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX_219_09

PDF75-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX_219_09.pdf (25,55KB)
 

75-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX_219_09

PDF75-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX_219_09.pdf (41,90KB)
 

75-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX_219_09

PDF75-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX_219_09.pdf (86,95KB)
 

75-7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXX_219_09

PDF75-7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXX_219_09.pdf (92,07KB)
 

75-8 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXX_219_09

PDF75-8 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXX_219_09.pdf (46,50KB)
 

75-9 Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXX_219_09

PDF75-9 Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXX_219_09.pdf (35,03KB)
 

75-10 Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXX_219_09

PDF75-10 Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXX_219_09.pdf (23,63KB)
 

76.          Uchwała Nr XXX/218/09 z dnia 30 marca 2009 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2009-2016

PDF76-1 Uchwała Nr XXX_218_09 z dnia 30.03.2009 r. zmiana WPI na 2009.pdf (26,70KB)
 

76-2 załącznik do uchwały Nr XXX_218_09

PDF76-2 załącznik do uchwały Nr XXX_218_09.pdf (59,15KB)
 

77.          Uchwała Nr XXX/217/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie udziału w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie.

PDF77-Uchwała Nr XXX_217_w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie udziału w przebudow.pdf (31,98KB)
 

78.          Uchwała Nr XXX/216/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

PDF78-Uchwała Nr XXX_216_09 z dnia 30.03.2009 r.pdf (31,06KB)
 

79.          Uchwała Nr XXIX/215/09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nielub na lata 2009-2017

PDF79-1 Uchwała Nr XXIX_215_09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nielub na lata 2009-2017.pdf (27,58KB)
 

79-2 załącznik do uchwały Nr XXIX_215_09

PDF79-2 załącznik do uchwały Nr XXIX_215_09.pdf (177,63KB)
 

80.          Uchwała Nr XXIX/214/09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

PDF80-1 Uchwała Nr XXIX_214_09 z dnia 24 lutego 2009 r.pdf (27,20KB)
 

80-2 załącznik do uchwały Nr XXIX_214_09

PDF80-2 załącznik do uchwały Nr XXIX_214_09.pdf (42,74KB)
 

81.          Uchwała Nr XXIX/213/09 z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2009 r.

PDF81-0 Uchwała Nr XXIX_213_09 zmieniająca budżet gminy na 2009 r.pdf (42,05KB)
 

81-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX_213_09

PDF81-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX_213_09.pdf (33,19KB)
 

81-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX_213_09

PDF81-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX_213_09.pdf (40,22KB)
 

81-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX_213_09

PDF81-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX_213_09.pdf (60,61KB)
 

81-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX_213_09

PDF81-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX_213_09.pdf (24,81KB)
 

81-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX_213_09

PDF81-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX_213_09.pdf (52,75KB)
 

81-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX_213_09

PDF81-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX_213_09.pdf (86,53KB)
 

81-7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX_213_09

PDF81-7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX_213_09.pdf (94,31KB)
 

81-8 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX_213_09

PDF81-8 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX_213_09.pdf (56,65KB)
 

81-9 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIX_213_09

PDF81-9 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIX_213_09.pdf (45,22KB)
 

82.          Uchwała Nr XXIX/ 212/09 z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2009-2016.

PDF82-1 Uchwała Nr XXIX_ 212_09 z dnia 24 lutego 2009 r.pdf (27,45KB)
 

82-2 załącznik do uchwały Nr XXIX_212_09

PDF82-2 załącznik do uchwały Nr XXIX_212_09.pdf (58,88KB)
 

83.          Uchwała Nr XXIX/211/09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wąbrzeźno na 2009 r.

PDF83-Uchwała Nr XXIX_211_09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zatawierdzenia planu pracy Rady Gminy Wąbrzeźno na 2009 r.pdf (38,20KB)
 

84.          Uchwała Nr XXIX/210/09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wąbrzeźno na 2009 r.

PDF84-Uchwała Nr XXIX_210_09 z dnia 24 lutego 2009 r.pdf (63,22KB)
 

85.          Uchwała Nr XXVIII/209/09 z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta Gminy Wąbrzeźno za 2008 r.

PDF85-Uchwała Nr XXVIII_209_09 w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.pdf (25,97KB)
 

86.          Uchwała Nr XXVIII/208/09 z dnia 22 stycznia 2009 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2009 r.

PDF86-0 UCHWAAstyczeń 2009.pdf (28,80KB)
 

86-1 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII208_09

PDF86-1 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII208_09.pdf (34,55KB)
 

86-2 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII_208_09

PDF86-2 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII_208_09.pdf (83,60KB)
 

86-3 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII_208_09

PDF86-3 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII_208_09.pdf (92,61KB)
 

87.          Uchwała Nr XXVIII/207/09 z dnia 22 stycznia 2009 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2009-2016.

PDF87-1 Uchwała Nr XXVIII_207_09 zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2009-2016.pdf (27,00KB)
 

87-2 załącznik do uchwały Nr XXVIII_207_09

PDF87-2 załącznik do uchwały Nr XXVIII_207_09.pdf (58,43KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego