Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 1-3 instalacji fotowoltaicznych pn. RYŃSK II, na terenie działki nr ew. 444/2 w m. Ryńsk, o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”
  Data modyfikacji: 28-11-2023 12:51
 2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 272/2, w obrębie Jaworze, gmina Ryńsk”
  Data modyfikacji: 28-11-2023 07:51
 3. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o liczbie radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Data modyfikacji: 28-11-2023 07:45
 4. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o liczbie radnych wybieranych do Sejmiku Województwa
  Data modyfikacji: 28-11-2023 07:44
 5. Wybory samorządowe 2024 r.
  Data modyfikacji: 28-11-2023 07:31
 6. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie strony, postępowania administracyjnego
  Data modyfikacji: 27-11-2023 12:12
 7. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 24 listopada 2023 r. na realizację zadania publicznego Gminy Ryńsk Prowadzenie w 2024 r. na terenie Gminy Ryńsk Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D zgodnie z wymogami i standardami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  Data modyfikacji: 24-11-2023 14:40
 8. Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2024 r. na terenie Gminy Ryńsk Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D zgodnie z wymogami i standardami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa
  Data modyfikacji: 24-11-2023 14:37
 9. Uchwała Nr LXVI/511/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie Programu współpracy w 2024 r. Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Data modyfikacji: 24-11-2023 14:12
 10. Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej „Ryńsk 2” o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki nr 92/12 i części działki 92/10 obręb ewidencyjny Myśliwiec
  Data modyfikacji: 24-11-2023 11:41
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego