Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zbiór aktów prawnych 2018 r.

Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia odcinka drogi z drogi gminnej i ustalenia przebiegu dróg.     

PDF01 - 1 Uchwała Nr IV.29.2018.pdf (25,52KB)
PDF01 - 2 Załącznik do uchwały Nr IV.29.2018.pdf (388,82KB)


Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ryńsk     

PDF02 - Uchwała Nr IV.28.2018.pdf (52,17KB)

Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryńsk, warunków i zasad korzystania z przystanków     

PDF05 - Uchwała Nr III.25.2018.pdf (37,29KB)

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego z pomocy społecznej w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023     

PDF06 - Uchwała Nr III.24.2018.pdf (28,37KB)

Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia warunku, od spełnienia którego odstępuje się od żądania od osób objętych rządowym programem zwrotu wydatków     

PDF07 - Uchwała Nr III.23.2018.pdf (29,45KB)

Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.     

PDF17 - Uchwała Nr II.13.2018.pdf (30,06KB)

Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

   PDF18 - Uchwała Nr II.12.2018.pdf (39,51KB)

Uchwała Nr LIII/426/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.     

PDF32 - Uchwała Nr LIII.426.2018.pdf (32,72KB)

Uchwała Nr LIII/425/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryńsk.

PDF33 - 1 Uchwała Nr LIII.425.2018.pdf (52,43KB)

Uchwała Nr LI/417/2018 z dnia 7 września 2018 r.w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Ryńsk.

PDF41 - Uchwała Nr LI.417.2018.pdf (29,03KB)

Uchwała Nr LI/416/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Ryńsk maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.   

 PDF42 - Uchwała Nr LI.416.2018.pdf (32,13KB)

Uchwała Nr LI/415/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryńsk, warunków i zasad korzystania z przystanków.

PDF43 - Uchwała Nr LI.415.2018.pdf (46,58KB)

Uchwała Nr LI/414/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

PDF44 - 1 Uchwała Nr LI.414.2018.pdf (26,44KB)

Uchwała Nr LI/413/2018 z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych oraz nadania nazw drogom gminnym.

PDF45 - Uchwała Nr LI.413.2018.pdf (28,31KB)

Uchwała Nr XLVIII/394/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Ryńsk.

PDF64 - Uchwała Nr XLVIII.394.2018.pdf (71,13KB)

Uchwała Nr XLVII387/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca statut Zakładu Komunalnego Gminy Ryńsk.

PDF71 - Uchwała Nr XLVII.387.2018.pdf (26,40KB)

Uchwała Nr XLVII386/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

PDF72 - Uchwała Nr XLVII.386.2018.pdf (30,50KB)

Uchwała Nr XLVII385/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

PDF73 - Uchwała Nr XLVII.385.2018.pdf (30,50KB)

Uchwała Nr XLVII380/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryńsk na stałe obwody głosowania.

PDF78 - Uchwała Nr XLVII.380.2018.pdf (612,37KB)

Uchwała Nr XLVI/379/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie włączenia do drogi gminnej dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

PDF79 - Uchwała.XLVI.379.2018.2018-04-13.pdf (897,39KB)

Uchwała Nr XLV/375/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.

PDF83 - Uchwała Nr XLV.375.2018.pdf (70,88KB)

Uchwała Nr XLV/371/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryńsk w 2018 r.

PDF87 - Uchwała Nr XLV.371.2018.pdf (82,13KB)

Uchwała Nr XLV/370/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

PDF88 - 1 Uchwała Nr XLV.370.2018.pdf (62,36KB)

Uchwała Nr XLV/362/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryńsk na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy.

PDF96 - Uchwała Nr XLV.362.2018.pdf (687,81KB)

Uchwała Nr XLIV/360/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zieleń.

PDF98 - Uchwała Nr XLIV.360.2018.pdf (77,56KB)

Uchwała Nr XLIV/359/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Węgorzyn.

PDF99 - Uchwała nr XLIV.359.2018.pdf (78,15KB)

Uchwała Nr XLIV/358/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wałyczyk.

PDF100 - Uchwała Nr XLIV.358.2018.pdf (77,64KB)

Uchwała Nr XLIV/357/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wałycz.

PDF101 - Uchwała Nr XLIV.357.2018.pdf (77,57KB)

Uchwała Nr XLIV/356/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzciano.

PDF102 - Uchwała Nr XLIV.356.2018.pdf (77,78KB)

Uchwała Nr XLIV/355/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzcianek.

PDF103 - Uchwała Nr XLIV.355.2018.pdf (77,71KB)

Uchwała Nr XLIV/354/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stanisławki.

PDF104 - Uchwała Nr XLIV.354.2018.pdf (77,75KB)

Uchwała Nr XLIV/353/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sitno.

PDF105 - Uchwała Nr XLIV.353.2018.pdf (77,58KB)

Uchwała Nr XLIV/352/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ryńsk.

PDF106 - Uchwała Nr XLIV.352.2018.pdf (77,57KB)

Uchwała Nr XLIV/351/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przydwórz.

PDF107 - Uchwała Nr XLIV.351.2018.pdf (77,66KB)

Uchwała Nr XLIV/350/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pływaczewo.

PDF108 - Uchwała Nr XLIV.350.2018.pdf (77,63KB)

Uchwała Nr XLIV/349/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Orzechówko.

PDF109 - Uchwała Nr XLIV.349.2018.pdf (77,67KB)

Uchwała Nr XLIV/348/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Orzechowo.

PDF110 - Uchwała Nr XLIV.348.2018.pdf (77,61KB)

Uchwała Nr XLIV/347/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Myśliwiec.

PDF111 - Uchwała nr XLIV.347.2018.pdf (78,28KB)

Uchwała Nr XLIV/346/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małe Radowiska.

PDF112 - Uchwała Nr XLIV.346.2018.pdf (77,79KB)

Uchwała Nr XLIV/345/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łabędź.

PDF113 - Uchwała Nr XLIV.345.2018.pdf (79,01KB)

Uchwała Nr XLIV/344/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ludowice.

PDF114 - Uchwała Nr XLIV.344.2018.pdf (77,65KB)

Uchwała Nr XLIV/343/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaworze.

PDF115 - Uchwała Nr XLIV.343.2018.pdf (77,63KB)

Uchwała Nr XLIV/342/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jarantowice.

PDF116 - Uchwała Nr XLIV.342.2018.pdf (77,80KB)

Uchwała Nr XLIV/340/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cymbark.

PDF118 - Uchwała Nr XLIV.340.2018.pdf (77,63KB)

Uchwała Nr XLIV/341/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czystochleb.

PDF117 - Uchwała Nr XIV.341.2018.pdf (77,81KB)

Uchwała Nr XLIV/339/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia sołectw i nadania im statutów.

PDF119 - Uchwała Nr XLIV.339.2018.pdf (23,94KB)

Uchwała Nr XLIV/338/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej na terenie Gminy Ryńsk przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.

PDF120 - Uchwała Nr XLIV.338.2018.pdf (27,63KB)

Uchwała Nr XLIV/337/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ryńsk przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

PDF121 - Uchwała Nr XLIV.337.2018.pdf (44,13KB)

Uchwała Nr XLIV/330/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenów położonych we wsi Myśliwiec.

PDF128 - Uchwała nr XLIV.330.2018.pdf (1,16MB)

Uchwała Nr XLIV/329/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenów położonych we wsi Jarantowice

PDF129 - Uchwała Nr XLIV.329.2018.pdf (897,80KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego