Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2008 r.

1.            Uchwała Nr XXVII/206/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2009 r.

PDF01-1 Uchwała Nr XXVII_206_08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2009 r.pdf (57,97KB)
 

01-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII_206_08

PDF01-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII_206_08.pdf (31,23KB)
 

01-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII_206_08

PDF01-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII_206_08.pdf (56,88KB)
 

01-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII_206_08

PDF01-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII_206_08.pdf (108,45KB)
 

01-5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII_206_08

PDF01-5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII_206_08.pdf (23,48KB)
 

01-6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII_206_08

PDF01-6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII_206_08.pdf (49,13KB)
 

01-7 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII_206_08

PDF01-7 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII_206_08.pdf (31,35KB)
 

01-8 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII_206_08

PDF01-8 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII_206_08.pdf (82,19KB)
 

01-9 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII_206_08

PDF01-9 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII_206_08.pdf (89,53KB)
 

01-10 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII_206_08

PDF01-10 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII_206_08.pdf (59,28KB)
 

01-11 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVII_206_08

PDF01-11 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVII_206_08.pdf (23,42KB)
 

01-12 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVII_206_08

PDF01-12 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVII_206_08.pdf (43,96KB)
 

01-13 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVII_206_08

PDF01-13 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVII_206_08.pdf (28,86KB)
 

01-14 Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXVII_206_08

PDF01-14 Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXVII_206_08.pdf (33,58KB)
 

01-15 Załącznik nr 14 do uchwały Nr XXVII_206_08

PDF01-15 Załącznik nr 14 do uchwały Nr XXVII_206_08.pdf (40,94KB)
 

01-16 Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXVII_206_08

PDF01-16 Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXVII_206_08.pdf (36,99KB)
 

01-17 Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXVII_206_08

PDF01-17 Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXVII_206_08.pdf (15,20KB)
 

01-18 Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXVII_206_08

PDF01-18 Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXVII_206_08.pdf (21,53KB)
 

01-19 Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XXVII_206_08

PDF01-19 Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XXVII_206_08.pdf (24,45KB)
 

01-20 Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XXVII_206_08

PDF01-20 Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XXVII_206_08.pdf (29,50KB)
 

2.            Uchwała Nr XXVII/205/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na lata 2009 - 2016.

PDF02-1 Uchwała Nr XXVII_205_08 WPI na 2009.pdf (25,62KB)
 

02-2 załącznik do uchwały Nr XXVII_205_08

PDF02-2 załącznik do uchwały Nr XXVII_205_08.pdf (56,17KB)
 

3.            Uchwała Nr XXVII/204/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie Programu współpracy w 2009 r. Gminy Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie...

PDF03-1 Uchwała Nr XXVII_204_08 w sprawie programu współpracy z org. pozarz w 2009 r.pdf (48,79KB)
 

4.            Uchwała Nr XXVII/203/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r.

PDF04-1 Uchwała Nr XXVII_ 203_08 w sprawie Uchwalenia GPPiRPAiPN 2009.pdf (109,94KB)
 

5.            Uchwała Nr XXVII/202/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2008 r.

PDF05-0 Uchwała Nr XXVII-202_08 29.12.2008 r.pdf (44,81KB)
 

05-1 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII_202_08

PDF05-1 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII_202_08.pdf (62,42KB)
 

05-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII_202_08

PDF05-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII_202_08.pdf (33,33KB)
 

05-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII_202_08

PDF05-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII_202_08.pdf (48,10KB)
 

05-4 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII_202_08

PDF05-4 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII_202_08.pdf (34,68KB)
 

05-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII_202_08

PDF05-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII_202_08.pdf (54,20KB)
 

05-6 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII_202_08

PDF05-6 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII_202_08.pdf (98,67KB)
 

05-7 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII_202_08

PDF05-7 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII_202_08.pdf (55,63KB)
 

05-8 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVII_202_08

PDF05-8 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVII_202_08.pdf (30,90KB)
 

05-9 Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXVII_202_08

PDF05-9 Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXVII_202_08.pdf (36,51KB)
 

05-10 Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXVII_202_08

PDF05-10 Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXVII_202_08.pdf (37,87KB)
 

6.            Uchwała Nr XXVII/201/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu aktywności lokalnej w Gminie Wąbrzeźno na lata 2008-2013

PDF06-1 Uchwała Nr XXVII_201_08 zmieniająca plan aktywności lokalnej w Gminie Wabrzeźno na lata 2008-2013.pdf (51,20KB)
 

7.            Uchwała Nr XXVII/200/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.

PDF07-1 Uchwała Nr XXVII_200_08 zmieniająca plan finansowy GPPiRPAiPN na 2008 r.pdf (45,30KB)
 

8.            Uchwała Nr XXVII/199/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2008-2015

08-2 załącznik do uchwały Nr XXVII_199_08 WPI 2008-2015

PDF08-1 Uchwała Nr XXVII_199_08 zmieniająca WPI na 2008.pdf (27,16KB)
 

08-2 załącznik do uchwały Nr XXVII_199_08 WPI 2008-2015

PDF08-2 załącznik do uchwały Nr XXVII_199_08 WPI 2008-2015.pdf (63,82KB)
 

9.            Uchwała Nr XXVII/198/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Wąbrzeźno

PDF09-1 Uchwała Nr XXVII_198_08 w sprawie zmiany składu Kom. Rozwoju Gospodarczego.pdf (25,43KB)
 

10.          Uchwała Nr XXVII/197/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąbrzeźno

PDF10-1 Uchwała Nr XXVII_197_08 w sprawie zmiany składu Kom. Rewizyjnej.pdf (27,10KB)
 

11.          Uchwała Nr XXVII/196/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

PDF11-1 Uchwała Nr XXVII_196_08 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.pdf (55,49KB)
 

12.          Uchwała Nr XXVI/195/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

PDF12-1 Uchwała Nr XXVI_195_08 Rady Gminy Wąbrzeźno w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji ...pdf (31,37KB)
 

12-2 załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI_195_08

PDF12-2 załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI_195_08.pdf (56,61KB)
 

12-3 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI_195_08

PDF12-3 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI_195_08.pdf (62,06KB)
 

12-4 załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI_195_08

PDF12-4 załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI_195_08.pdf (37,24KB)
 

12-5 załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI_195_08

PDF12-5 załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI_195_08.pdf (53,99KB)
 

12-6 załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI_195_08

PDF12-6 załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI_195_08.pdf (52,11KB)
 

12-7 załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI_195_08

PDF12-7 załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI_195_08.pdf (68,01KB)
 

12-8 załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI_195_08

PDF12-8 załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI_195_08.pdf (36,59KB)
 

12-9 załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI_195_08

PDF12-9 załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI_195_08.pdf (44,70KB)
 

12-10 załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVI_195_08

PDF12-10 załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVI_195_08.pdf (45,43KB)
 

12-11 załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVI_195_08

PDF12-11 załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVI_195_08.pdf (40,79KB)
 

12-12 załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVI_195_08

PDF12-12 załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVI_195_08.pdf (39,81KB)
 

12-13 załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVI_195_08

PDF12-13 załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVI_195_08.pdf (42,70KB)
 

13.          Uchwała Nr XXVI/194/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2009 r. na obszarze Gminy Wąbrzeźno.

PDF13-1 Uchwała Nr XXVI_194_08 Rady Gminy Wąbrzeźno w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta .....pdf (31,25KB)
 

14.          Uchwała Nr XXVI/193/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

PDF14-1 Uchwała Nr XXVI_193_08 Rady Gminy Wąbrzeźno w sprawie określenia wysok.i stawek podatku śr. trans.pdf (43,03KB)
 

15.          Uchwała Nr XXVI/192/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

PDF15-1 Uchwała Nr XXVI_192_08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (35,66KB)
 

16.          Uchwała Nr XXVI/191/08 z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2008 r.

PDF16-0 Uchwała nr XXVI-192-08 z 26.11.2008 r.pdf (41,51KB)
 

16-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI_191_08

PDF16-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI_191_08.pdf (33,23KB)
 

16-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI_191_08

PDF16-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI_191_08.pdf (36,01KB)
 

16-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI_191_08

PDF16-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI_191_08.pdf (51,58KB)
 

16-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI_191_08

PDF16-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI_191_08.pdf (25,64KB)
 

16-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI_191_08

PDF16-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI_191_08.pdf (45,67KB)
 

16-6 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVI_191_08

PDF16-6 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVI_191_08.pdf (45,28KB)
 

17.          Uchwała Nr XXVI/190/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

PDF17-1 Uchwała Nr XXVI_190_08 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.pdf (23,08KB)
 

18.          Uchwała Nr XXVI/189/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Wąbrzeźno.

PDF18-1 Uchwała Nr XXVI_189_08 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.pdf (24,63KB)
 

19.          Uchwała Nr XXVI/188/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

PDF19-1 Uchwała Nr XXVI_188_08 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.pdf (27,42KB)
 

20.          Uchwała Nr XXV/187/08 z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2008 r.

PDF20-0 Uchwała Nr XXV_187_08 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2008 r.pdf (42,52KB)
 

20-1 Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXV_187_08

PDF20-1 Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXV_187_08.pdf (40,32KB)
 

20-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV_187_08

PDF20-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV_187_08.pdf (33,21KB)
 

20-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV_187_08

PDF20-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV_187_08.pdf (50,25KB)
 

20-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV_187_08

PDF20-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV_187_08.pdf (65,01KB)
 

20-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV_187_08

PDF20-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV_187_08.pdf (44,59KB)
 

20-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV_187_08

PDF20-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV_187_08.pdf (59,04KB)
 

20-7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV_187_08

PDF20-7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV_187_08.pdf (105,09KB)
 

21.          Uchwała Nr XXV/186/08 z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2008-2015

PDF21-1 uchwała Nr XXV_186_08 zmieniająca Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2008-2015.pdf (26,97KB)
 

21-2 załącznik do uchwały XXV_186_08

PDF21-2 załącznik do uchwały XXV_186_08.pdf (61,90KB)
 

22.          Uchwała Nr XXIV/185/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Wąbrzeźno, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie i Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w Wąbrzeźnie.

PDF22-1 Uchwała Nr XXIV_185_08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Kierownika GOPS i KZB.pdf (27,71KB)
 

23.          Uchwała Nr XXIV/184/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

PDF23-1 Uchwała Nr XXIV_184_08 w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS ...pdf (27,77KB)
 

24.          Uchwała Nr XXIV/183/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy do Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO

PDF24-1 Uchwała Nr XXIV_183_08 w sprawie przystąpienia Gminy do Fundacj LGD WIECZNO.pdf (28,31KB)
 

25.          Uchwała Nr XXIV/182/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

PDF25-1 Uchwała Nr XXIV_182_08 w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków OSP.pdf (30,39KB)
 

26.          Uchwała Nr XXIV/181/08 z dnia 27 października 2008 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2008 r.

PDF26-0 Uchwała Nr XXIV_181_08 z 27.10.08 r.pdf (45,69KB)
 

26-1 Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XXIV_181_08

PDF26-1 Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XXIV_181_08.pdf (24,59KB)
 

26-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV_181_08

PDF26-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV_181_08.pdf (33,33KB)
 

26-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV_181_08

PDF26-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV_181_08.pdf (31,15KB)
 

26-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV_181_08

PDF26-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV_181_08.pdf (76,42KB)
 

26-5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV_181_08

PDF26-5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV_181_08.pdf (25,26KB)
 

26-6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV_181_08

PDF26-6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV_181_08.pdf (43,59KB)
 

26-7 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV_181_08

PDF26-7 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV_181_08.pdf (57,28KB)
 

26-8 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIV_181_08

PDF26-8 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIV_181_08.pdf (92,95KB)
 

26-9 Załącznik Nr 9 UE do uchwały Nr XXIV_181_08

PDF26-9 Załącznik Nr 9 UE do uchwały Nr XXIV_181_08.pdf (60,18KB)
 

26-10 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIV_181_08

PDF26-10 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIV_181_08.pdf (45,48KB)
 

26-11 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXIV_181_08

PDF26-11 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXIV_181_08.pdf (30,91KB)
 

26-12 Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXIV_181_08

PDF26-12 Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXIV_181_08.pdf (35,40KB)
 

27.          Uchwała Nr XXIV/180/08 z dnia 27 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

PDF27-1 Uchwała Nr XXIV_180_08 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy.pdf (29,88KB)
 

28.          Uchwała Nr XXIV/179/08 z dnia 27 października 2008 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2008-2015

PDF28-1 Uchwała Nr XXIV_179_08 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu inwestycyjnego ...pdf (27,31KB)
 

28-2 załącznik do uchwały Nr XXIV_179_08

PDF28-2 załącznik do uchwały Nr XXIV_179_08.pdf (61,42KB)
 

29.          Uchwała Nr XXIII/178/08 z dnia 24 września 2008 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2008 r.

PDF29-0 Uchwała Nr XXIII_178_08 z 24.09.2008 r.pdf (27,00KB)
 

29-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII_178_08

PDF29-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII_178_08.pdf (33,32KB)
 

29-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII_178_08

PDF29-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII_178_08.pdf (32,65KB)
 

29-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII_178_08

PDF29-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII_178_08.pdf (37,11KB)
 

29-4 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII_178_08

PDF29-4 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII_178_08.pdf (42,26KB)
 

30.          Uchwała Nr XXII/177/08 z dnia 22 września 2008 r. w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu dla celów ustalenia miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wąbrzeźno

PDF30-1 Uchwała Nr XXII_177_08 w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu dla celów ustalenia miesięcznego ....pdf (29,15KB)
 

31.          Uchwała Nr XXII/176/08 z dnia 22 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

PDF31-1 Uchwała Nr XXII_176_08 w sprawie zaciągnięci pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu _rozbudowa SP Jarantowice_.pdf (31,93KB)
 

32.          Uchwała Nr XXII/175/08 z dnia 22 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

PDF32-1 Uchwała Nr XXII_175_08 w sprawie zaciągnięcia pożyczkii z WFOŚiGW w Toruniu _ zakup samochodu dla OSP Zieleń.pdf (31,39KB)
 

33.          Uchwała Nr XXII/174/08 z dnia 22 września 2008 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na zakup dwóch autobusów

PDF33-1 Uchwała Nr XXII_174_08 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego...pdf (25,78KB)
 

34.          Uchwała Nr XXII/173/08 z dnia 22 września 2008 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2008 r.

PDF34-0 Uchwała Nr XXII_173_08 zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2008 r.pdf (45,39KB)
 

34-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII_173_08

PDF34-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII_173_08.pdf (33,31KB)
 

34-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII_173_08

PDF34-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII_173_08.pdf (45,07KB)
 

34-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII_173_08

PDF34-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII_173_08.pdf (49,82KB)
 

34-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII_173_08

PDF34-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII_173_08.pdf (25,26KB)
 

34-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII_173_08

PDF34-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII_173_08.pdf (37,21KB)
 

34-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII_173_08

PDF34-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII_173_08.pdf (54,06KB)
 

34-7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII_173_08

PDF34-7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII_173_08.pdf (77,59KB)
 

34-8 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXII_173_08

PDF34-8 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXII_173_08.pdf (52,38KB)
 

34-9 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXII_173_08

PDF34-9 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXII_173_08.pdf (46,79KB)
 

34-10 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXII_173_08

PDF34-10 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXII_173_08.pdf (30,10KB)
 

34-11 Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXII_173_08

PDF34-11 Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXII_173_08.pdf (40,24KB)
 

35.          Uchwała Nr XXII/172/08 z dnia 22 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na lata 2008-2015.

PDF35-1 Uchwała Nr XXII_172_08 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy...pdf (33,36KB)
 

36.          Uchwała Nr XXII/171/08 z dnia 22 września 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 18 czerwca 2008 r.

PDF36-1 Uchwała Nr XXII_171_08 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wabrzeźno z dnia 18 czerwca 2008 r.pdf (27,77KB)
 

37.          Uchwała Nr XXI/170/08 z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie. wyrażenia opinii o przekształceniu Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie

PDF37-1 Uchwała Nr XXI_170_08 w spawie. wyrażenia opinii o przekształceniu Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiato.pdf (27,86KB)
 

38.          Uchwała Nr XXI/169/08 z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2008 rok

PDF38-1 Uchwała Nr XXI_169_08 zmieniająca budżet gminy Wabrzeźno na 2008 rok.pdf (46,77KB)
 

38-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI_169_08

PDF38-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI_169_08.pdf (33,26KB)
 

38-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI_169_08

PDF38-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI_169_08.pdf (42,15KB)
 

38-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI_169_08

PDF38-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI_169_08.pdf (25,21KB)
 

38-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI_169_08

PDF38-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI_169_08.pdf (54,51KB)
 

38-6 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI_169_08

PDF38-6 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI_169_08.pdf (77,82KB)
 

38-7 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI_169_08

PDF38-7 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI_169_08.pdf (52,93KB)
 

38-8 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXI_169_08

PDF38-8 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXI_169_08.pdf (46,81KB)
 

38-9 Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXI_169_08

PDF38-9 Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXI_169_08.pdf (38,46KB)
 

39.          Uchwała Nr XXI/168/08 z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na lata 2008-2015

PDF39-1 Uchwała Nr XXI_168_08 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na l.pdf (29,22KB)
 

40.          Uchwała Nr XX/167/08 z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie przekazania skargi na uchwałę Nr VIII/73/07 Rady Gminy Wąbrzeźno do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

PDF40-1 Uchwała Nr XX_167_08 w sprawie przekazania skargi na uchwałę Nr VIII_73_07 Rady Gminy Wąbrzeźno do WSA w Bydg.pdf (28,65KB)
 

41.          Uchwała Nr XX/166/08 z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015

PDF41-1 Uchwała Nr XX_166_08 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.pdf (28,80KB)
 

41-2 załącznik do uchwały Nr XX_166_08

PDF41-2 załącznik do uchwały Nr XX_166_08.pdf (215,45KB)
 

42.          Uchwała Nr XX/165/08 z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach lub zespole szkół oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla .....

PDF42-1 Uchwała Nr XX_165_08 Rady Gminy Wąbrzeźno w sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla.pdf (62,24KB)
 

43.          Uchwała Nr XX/164/08 z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wąbrzeźno oraz sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

PDF43-1 Uchwała Nr XX_164_08 Rady Gminy Wąbrzeźno w sprawie ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych.pdf (35,02KB)
 

44.          Uchwała Nr XX/163/08 z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na zakup równiarki drogowej

PDF44-1 Uchwała Nr XX_163_08 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na zakup równiarki drogowej.pdf (28,70KB)
 

45.          Uchwała Nr XX/162/08 z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu

PDF45-1 Uchwała Nr XX_162_08 w sprawie zaciągnięcia długoteminowej pozyczki z WFOŚiGW w Toruniu.pdf (31,72KB)
 

46.          Uchwała Nr XX/161/08 z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2008 r

PDF46-0 Uchwała Nr XX_161_08 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2008 r.pdf (38,28KB)
 

46-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX_161_08

PDF46-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX_161_08.pdf (33,28KB)
 

46-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX_161_08

PDF46-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX_161_08.pdf (39,34KB)
 

46-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX_161_08

PDF46-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX_161_08.pdf (49,92KB)
 

46-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX_161_08

PDF46-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX_161_08.pdf (25,22KB)
 

46-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX_161_08

PDF46-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX_161_08.pdf (54,79KB)
 

46-6 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX_161_08

PDF46-6 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX_161_08.pdf (77,60KB)
 

46-7 Załącznik Nr 9 UE do uchwały Nr XX_161_08

PDF46-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX_161_08.pdf (54,79KB)
 

46-8 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XX_161_08

PDF46-8 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XX_161_08.pdf (46,82KB)
 

46-9 Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XX_161_08

PDF46-9 Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XX_161_08.pdf (35,74KB)
 

47.          Uchwała Nr XX/160/08 z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2008-2015

PDF47-1 Uchwała Ne XX_160_08 zmieniająca Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2008-2015.pdf (35,06KB)
 

48.          Uchwała Nr XIX/159/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wyposażenia w majątek Komunalnego Zakładu Budżetowego

PDF48-1 Uchwała Nr XIX_159_08 w sprawie wyposażenia w majątek Komunalnego Zakładu Budżetowego.pdf (33,63KB)
 

49.          Uchwała Nr XIX/158/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na zakup dwóch autobusów.

PDF49-1 Uchwała Nr XIX_158_08 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na zakup dwóch autobusów.pdf (28,61KB)
 

50.          Uchwała Nr XIX/157/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu

PDF50-1 Uchwała Nr XIX_157_08 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi.pdf (31,27KB)

 

51.          Uchwała Nr XIX/156/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2008 r.

PDF51-0 Uchwała Nr XIX_156_08 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2008 r.pdf (42,39KB)
 

51-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX_156_08

PDF51-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX_156_08.pdf (32,98KB)
 

51-2 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX_156_08

PDF51-2 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX_156_08.pdf (43,85KB)
 

51-3 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX_156_08

PDF51-3 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX_156_08.pdf (25,22KB)
 

51-4 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX_156_08

PDF51-4 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX_156_08.pdf (52,38KB)
 

51-5 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIX_156_08

PDF51-5 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIX_156_08.pdf (75,60KB)
 

51-6 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIX_156_08

PDF51-6 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIX_156_08.pdf (46,79KB)
 

52.          Uchwała Nr XIX/155/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na lata 2008 – 2015.

PDF52-1 Uchwała Nr XIX_155_08 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na l.pdf (29,86KB)
 

53.          Uchwała Nr XVIII/154/08 z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

PDF53-1 Uchwała Nr XVIII_ 154_08 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.pdf (25,68KB)
 

54.          Uchwała Nr XVIII/ 153/08 z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wąbrzeźno

PDF54-1 Uchwała Nr XVIII_ 153_08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.pdf (25,88KB)
 

55.          Uchwała Nr XVIII/152/08 z dnia 2 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, trybu pobierania opłat i zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

PDF55-1 Uchwała Nr XVIII_152_08 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.pdf (33,40KB)
 

56.          Uchwała Nr XVII/151/08 z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie Programu aktywności lokalnej w Gminie Wąbrzeźno na lata 2008 – 2013.

PDF56-1 Uchwała Nr XVIII_151_08 w sprawie Programu aktywności lokalnej w Gminie Wąbrzeźno na lata 2008 – 2013.pdf (80,85KB)
 

57.          Uchwała Nr XVIII/150/08 z dnia 2 czerwca 2008 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2008 r.

PDF57-0 Uchwała Nr XVIII_150_08 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno.pdf (42,61KB)
 

57-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII_150_08

PDF57-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII_150_08.pdf (33,08KB)
 

57-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII_150_08

PDF57-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII_150_08.pdf (39,62KB)
 

57-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII_150_08

PDF57-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII_150_08.pdf (72,04KB)
 

57-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII_150_08

PDF57-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII_150_08.pdf (25,26KB)
 

57-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII_150_08

PDF57-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII_150_08.pdf (52,27KB)
 

57-6 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII_150_08

PDF57-6 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII_150_08.pdf (74,82KB)
 

57-7 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII_150_08

PDF57-7 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII_150_08.pdf (54,84KB)
 

57-8 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVIII_150_08

PDF57-8 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVIII_150_08.pdf (46,82KB)
 

57-9 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVIII_150_08

PDF57-9 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVIII_150_08.pdf (30,12KB)
 

58.          Uchwała Nr XVIII/149/08 z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na lata 2008 – 2015.

PDF58-1 Uchwała Nr XVIII_149_08 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na lata 2008.pdf (27,19KB)
 

58-2 załącznik do uchwały Nr XVIII_149_08

PDF58-2 załącznik do uchwały Nr XVIII_149_08.pdf (50,00KB)
 

59.          Uchwała Nr XVIII/148/08 z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie za 2007 r.

PDF59-1 Uchwała Nr XVIII_148_08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływ.pdf (26,09KB)
 

60.          Uchwała Nr XVII/147/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nielub na lata 2008-2014

PDF60-1 Uchwała Nr XVII_147_08 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nielub na lata 2008-2014.pdf (160,52KB)
 

61.          Uchwała Nr XVII/146/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Zieleniu

PDF61-1 Uchwała Nr XVII_146_08 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Zieleniu.pdf (193,30KB)
 

62.          Uchwała Nr XVII/145/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2008 r.

PDF62-0 Uchwała Nr XVII_145_08 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno.pdf (41,56KB)
 

62-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII_145_08

PDF62-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII_145_08.pdf (33,02KB)
 

62-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII_145_08

PDF62-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII_145_08.pdf (31,70KB)
 

62-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII_145_08

PDF62-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII_145_08.pdf (52,04KB)
 

62-4 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII_145_08

PDF62-4 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII_145_08.pdf (35,26KB)
 

62-5 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII_145_08

PDF62-5 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII_145_08.pdf (35,06KB)
 

62-6 Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XVII_145_08

PDF62-6 Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XVII_145_08.pdf (24,57KB)
 

62-7 Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XVII_145_08

PDF62-7 Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XVII_145_08.pdf (24,55KB)
 

62-8 Załącznik Nr 20 do uchwały Nr XVII_145_08

PDF62-8 Załącznik Nr 20 do uchwały Nr XVII_145_08.pdf (24,77KB)
 

63.          Uchwała Nr XVII/144/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r w sprawie przyznania dotacji na ochronę zabytków

PDF63-1 Uchwała Nr XVII_144_08 w sprawie przyznania dotacji na ochronę zabytków.pdf (28,95KB)
 

64.          Uchwała Nr XVII/143/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wąbrzeźno z wykonania budżetu za 2007 r.

PDF64-1 Uchwała Nr XVII_143_08 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r. i udzielenia a.pdf (29,10KB)
 

65.          Uchwała Nr XVI/142/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania organu wykonawczego

PDF65-1 Uchwała Nr XVI_142_08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania organu wykonawczego.pdf (25,56KB)
 

66.          Uchwała Nr XVI/141/08 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu

PDF66-1 Uchwała Nr XVI_141_08 Rady Gminy Wąbrzeźno zmieniająca Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu.pdf (28,01KB)
 

67.          Uchwała Nr XVI/140/08 z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca statut Komunalnego Zakładu Budżetowego

PDF67-1 Uchwała Nr XVI_140_08 zmieniająca statut Komunalnego Zaskładu Budżetowego.pdf (26,11KB)
 

68.          Uchwała Nr XVI/139/08 z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2008 r.

PDF68-0 Uchwała Nr XVI_139_08 zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2008 r.pdf (43,49KB)
 

68-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI_139_08

PDF68-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI_139_08.pdf (33,00KB)
 

68-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI_139_08

PDF68-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI_139_08.pdf (44,19KB)
 

68-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI_139_08

PDF68-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI_139_08.pdf (64,84KB)
 

68-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI_139_08

PDF68-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI_139_08.pdf (25,22KB)
 

68-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI_139_08

PDF68-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI_139_08.pdf (52,46KB)
 

68-6 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI_139_08

PDF68-6 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI_139_08.pdf (34,81KB)
 

68-7 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI_139_08

PDF68-7 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI_139_08.pdf (50,24KB)
 

68-8 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI_139_08

PDF68-8 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI_139_08.pdf (71,52KB)
 

68-9 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVI_139_08

PDF68-9 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVI_139_08.pdf (58,41KB)
 

68-10 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVI_139_08

PDF68-10 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVI_139_08.pdf (46,78KB)
 

69.          Uchwała Nr XVI/138/08 z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2008-2015

PDF69-1 Uchwała Nr XVI_138_08 zmieniająca wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2008-2015.pdf (26,83KB)
 

69-2 załącznik do uchwały Nr XVI_138_08

PDF69-2 załącznik do uchwały Nr XVI_138_08.pdf (47,87KB)
 

70.          Uchwała Nr XVI/137/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.

PDF70-1 Uchwała Nr XVI_137_08 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (28,07KB)
 

71.          Uchwała Nr XV/136/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie dopłat do ceny wody dostarczanej z gminnej sieci wodociągowej

PDF71-1 Uchwała Nr XV_136_08 w sprawie dopłat do ceny wody dostarczanej z gminnej sieci wodociągowej.pdf (44,90KB)
 

72.          Uchwała Nr XV/135/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

PDF72-1 Uchwała Nr XV_135 _08 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadza.pdf (49,38KB)
 

73.          Uchwała Nr XV/134/08 z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2008 r.

PDF73-0 Uchwała Nr XV_134_08 zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2008 r.pdf (43,58KB)
 

73-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV_134_08

PDF73-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV_134_08.pdf (32,97KB)
 

73-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV_134_08

PDF73-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV_134_08.pdf (33,09KB)
 

73-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV_134_08

PDF73-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV_134_08.pdf (43,85KB)
 

73-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV_134_08

PDF73-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV_134_08.pdf (25,21KB)
 

73-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV_134_08

PDF73-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV_134_08.pdf (49,07KB)
 

73-6 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV_134_08

PDF73-6 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV_134_08.pdf (69,63KB)
 

73-7 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV_134_08

PDF73-7 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV_134_08.pdf (55,78KB)
 

73-8 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV_134_08

PDF73-8 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV_134_08.pdf (46,76KB)
 

73-9 Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XV_134_08

PDF73-9 Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XV_134_08.pdf (23,61KB)
 

74.          Uchwała Nr XV/133/08 z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniająca wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2008-2015

PDF74-1 Uchwała Nr XV_133_08 zmieniająca wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2008-2015.pdf (26,83KB)
 

74-2 załącznik do uchwały Nr XV_133_08

PDF74-2 załącznik do uchwały Nr XV_133_08.pdf (47,63KB)
 

75.          Uchwała Nr XV/132/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

PDF75-1 Uchwała Nr XV_132_08 w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na.pdf (30,29KB)
 

76.          Uchwała Nr XIV/131/08 z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu wykonawczego

PDF76-1 Uchwała Nr XIV_131_08 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu wykonawczego.pdf (26,26KB)
 

77.          Uchwała Nr XIV/130/08 z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania organu wykonawczego

PDF77-1 Uchwała Nr XIV_130_08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania organu wykonawczego.pdf (25,21KB)
 

78.          Uchwała Nr XIV/129/08 z dnia 6 lutego 2008 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2008 r.

PDF78-0 uchwała Nr XIV_129_08 zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2008 r.pdf (29,51KB)
 

78-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV_129_08

PDF78-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV_129_08.pdf (33,04KB)
 

78-2 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV_129_08

PDF78-2 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV_129_08.pdf (36,44KB)
 

78-3 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV_129_08

PDF78-3 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV_129_08.pdf (47,20KB)
 

78-4 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV_129_08

PDF78-4 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV_129_08.pdf (70,00KB)
 

79.          Uchwała Nr XIV/128/08 z dnia 6 lutego 2008 r. zmieniająca wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2008-2015

PDF79-1 Uchwała Nr XIV_128_08 zmieniająca wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2008-2015.pdf (26,84KB)
 

79-2 załącznik do uchwały Nr XIV_128_08

PDF79-2 załącznik do uchwały Nr XIV_128_08.pdf (48,71KB)
 

80.          Uchwała Nr XIV/127/08 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno obejmującego część wsi Orzechowo, Orzechówko, Ludowice i Pływaczewo z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych

PDF80-1 Uchwała nr XIV_127_08 w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu zagosp. przestrzennego Gminy.pdf (49,86KB)
 

81.          Uchwała Nr XIV/126/08 z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu dla celów ustalenia miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wąbrzeźno

PDF81-1 Uchwała Nr XIV_126_08 w sprawie uzgodnienia wartości jednego pubktu dla celów ustalenia miesięcznego ....pdf (30,85KB)
 

82.          Uchwała Nr XIV/125/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wąbrzeźno

PDF82-1 Uchwała Nr XIV_125_08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania.pdf (29,06KB)
 

83.          Uchwała Nr XIV/124/08 z dnia 6 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

PDF83-1 Uchwała Nr XIV_124_07 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej ...pdf (32,61KB)
 

84.          Uchwała Nr XIV/123/08 z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wąbrzeźno na 2008 r.

PDF84-1 Uchwała Nr XIV_123_08.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wąbrzeźno na 2008 r.pdf (38,05KB)
 

85.          Uchwała Nr XIV/122/08 z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wąbrzeźno na 2008 r.

PDF85-1 Uchwała Nr XIV_122_08 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wąbrzeźno na 2008 r.pdf (62,69KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego