Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zbiór aktów prawnych 2021 r.

Uchwała Nr XXXVII/330/2021 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.     

PDF08 - 1 Uchwała Nr XXXVII.330.2021.pdf (197,94KB)
PDF08 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII.330.2021.pdf (495,62KB)
PDF08 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII.330.2021.pdf (454,79KB)
PDF08 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII.330.2021.pdf (391,33KB)
PDF08 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII.330.2021.pdf (297,43KB)
PDF08 - 6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII.330.2021.pdf (264,08KB)
PDF08 - 7 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII.330.2021.pdf (395,78KB)
PDF08 - 8 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII.330.2021.pdf (436,69KB)

Uchwała Nr XXXVI/324/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryńsk.     

PDF114 - Uchwała Nr XXVI.224.2021.pdf (197,34KB)

Uchwała Nr XXXV/321/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zasad wnoszenia i cofania udziałów i akcji.

PDF17 - Uchwała Nr XXXV.321.2021.pdf (201,80KB)

Uchwała Nr XXXV/317/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie Zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryńsk.     

PDF121 - Uchwała Nr XXVI.217.2021.pdf (196,95KB)

Uchwała Nr XXXV/316/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Ryńsk przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.   

 PDF122 - Uchwała Nr XXVI.216.2021.pdf (197,05KB)

Uchwała Nr XXXV/315/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

PDF123 - Uchwała Nr XXVI.215.2021.pdf (199,10KB)

Uchwała Nr XXXIV/310/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.     

PDF28 - Uchwała Nr XXXIV.310.2021.pdf (199,34KB)


Uchwała Nr XXXIV/309/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 28 października 2021 r. w sprawie Regulaminu dofinansowania demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Ryńsk.

PDF29 - Uchwała Nr XXXIV.309.2021.pdf (217,69KB)


Uchwała Nr XXXIV/308/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryńsk, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, terminach i miejscu składania deklaracji.     

PDF30 - 1 Uchwała Nr XXXIV.308.2021.pdf (196,75KB)

Uchwała Nr XXXIV/307/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

PDF31 - Uchwała Nr XXXIV.307.2021.pdf (207,36KB)

Uchwała Nr XXXIII/297/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Ryńsk przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.     

PDF41 - Uchwała Nr XXXIII.297.2021.pdf (198,90KB)

Uchwała Nr XXXIII/295/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryńsk, warunków i zasad korzystania z przystanków.   

 PDF43 - Uchwała Nr XXXIII.295.2021.pdf (226,56KB)

Uchwała Nr XXXIII/294/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryńsk.     

PDF44 - Uchwała Nr XXXIII.294.2021.pdf (207,01KB)

Uchwała Nr XXXIII/293/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Wąbrzeźno.     

PDF45 - Uchwała Nr XXXIII.293.2021.pdf (195,98KB)

Uchwała Nr XXXIII/292/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 września 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.     

PDF46 - 1 Uchwała Nr XXXIII.292.2021.pdf (194,00KB)
PDF46 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII.292.2021.pdf (621,73KB)
PDF46 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII.292.2021.pdf (498,52KB)

Uchwała Nr XXXI/278/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryńsk, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, terminach i miejscu składania deklaracji.

PDF60 - 1 Uchwała Nr XXXI.278.2021.pdf (196,55KB)
PDF60 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXXI.278.2021.pdf (451,75KB)

Uchwała Nr XXXI/277/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Ryńsk na rok szkolny 2021/2022.     

PDF61 - Uchwała Nr XXXI.277.2021.pdf (192,57KB)

Uchwała Nr XXXI/276/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu.     

PDF62 - Uchwała Nr XXXI.276.2021.pdf (222,93KB)

Uchwała Nr XXXI/275/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego     

PDF63 - 1 Uchwała Nr XXXI.275.2021.pdf (190,90KB)
PDF63 - 2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI.275.2021.pdf (458,65KB)
PDF63 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI.275.2021.pdf (463,46KB)

Uchwała Nr XXVIII/252/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryńsk w 2021 r.

PDF86 - Uchwała Nr XXVIII.252.2021.pdf (221,40KB)


Uchwała Nr XXVIII/251/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do Rejestru Należności Publicznoprawnych danych dłużników, rodzaju należności pieniężnej Gminy Ryńsk o której dane są przekazywane do rejestru. 

PDF87 - Uchwała Nr XXVIII.251.201.pdf (194,32KB)


Uchwała Nr XXVI/240/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryńsk, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, terminach i miejscu składania deklaracji.

PDF98 - 1 Uchwała Nr XXVI.240.2021.pdf (198,02KB)
PDF98 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXVI.240.2021.pdf (476,61KB)
DOCX98 - 3 Załącznik do uchwały Nr XXVI.240.2021.docx (32,66KB)


Uchwała Nr XXVI/239/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDF99 - Uchwała Nr XXVI.239.2021.pdf (212,56KB)


Uchwała Nr XXVI/238/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

PDF100 - Uchwała Nr XXVI.238.2021.pdf (207,77KB)

Uchwała Nr XXVI/237/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryńsk.

PDF101 - Uchwała Nr XXVI.237.2021.pdf (243,12KB)

Uchwała Nr XXVI/236/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

PDF102 - Uchwała Nr XXVI.236.2021.pdf (216,81KB)

Uchwała Nr XXVI/235/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

PDF103 - Uchwała Nr XXVI.235.2021.pdf (203,61KB)

Uchwała Nr XXVI/234/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Zieleń.

PDF104 - Uchwała Nr XXVI.234.2021.pdf (197,37KB)

Uchwała Nr XXVI/233/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Węgorzyn.

PDF105 - Uchwała Nr XXVI.233.2021.pdf (197,49KB)

Uchwała Nr XXVI/232/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Wałyczyk.

PDF106 - Uchwała Nr XXVI.232.2021.pdf (196,91KB)

Uchwała Nr XXVI/231/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Wałycz.

PDF107 - Uchwała Nr XXVI.231.2021.pdf (196,39KB)

Uchwała Nr XXVI/230/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Trzciano.

PDF108 - Uchwała Nr XXVI.230.2021.pdf (197,32KB)

Uchwała Nr XXVI/229/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Trzcianek.

PDF109 - Uchwała Nr XXVI.229.2021.pdf (198,43KB)

Uchwała Nr XXVI/228/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Stanisławki.

PDF110 - Uchwała Nr XXVI.228.2021.pdf (197,88KB)

Uchwała Nr XXVI/227/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Sitno.

PDF111 - Uchwała Nr XXVI.227.2021.pdf (196,47KB)

Uchwała Nr XXVI/226/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Ryńsk.

PDF112 - Uchwała Nr XXVI.226.2021.pdf (198,13KB)

Uchwała Nr XXVI/225/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Przydwórz.

PDF113 - Uchwała Nr XXVI.225.2021.pdf (197,74KB)

Uchwała Nr XXVI/224/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Pływaczewo.

PDF114 - Uchwała Nr XXVI.224.2021.pdf (197,34KB)

Uchwała Nr XXVI/223/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Orzechówko.

PDF115 - Uchwała Nr XXVI.223.2021.pdf (197,80KB)

Uchwała Nr XXVI/222/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Orzechowo.

PDF116 - Uchwała Nr XXVI.222.2021.pdf (197,13KB)

Uchwała Nr XXVI/221/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Myśliwiec.

PDF117 - Uchwała Nr XXVI.221.2021.pdf (197,52KB)

Uchwała Nr XXVI/220/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Małe Radowiska.

PDF118 - Uchwała Nr XXVI.220.2021.pdf (197,52KB)

Uchwała Nr XXVI/219/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Łabędź.

PDF119 - Uchwała Nr XXVI.219.2021.pdf (198,35KB)

Uchwała Nr XXVI/218/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Ludowice.

PDF120 - Uchwała Nr XXVI.218.2021.pdf (197,07KB)

Uchwała Nr XXVI/217/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Jaworze.

PDF121 - Uchwała Nr XXVI.217.2021.pdf (196,95KB)

Uchwała Nr XXVI/216/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Jarantowice.

PDF122 - Uchwała Nr XXVI.216.2021.pdf (197,05KB)

Uchwała Nr XXVI/215/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Czystochleb.

PDF123 - Uchwała Nr XXVI.215.2021.pdf (199,10KB)

Uchwała Nr XXVI/214/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Cymbark.

PDF124 - Uchwała Nr XXVI.214.2021.pdf (198,23KB)

Uchwała Nr XXV/209/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Ryńsk.

PDF129 - Uchwała Nr XXV.209.2021.pdf (212,74KB)

Uchwała Nr XXV/208/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ryńsk lub jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

PDF130 - Uchwała Nr XXV.208.2021.pdf (217,21KB)
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego