Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2006 r.

1.            UCHWAŁA Nr III/21/06 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na lata 2007 - 2014

PDF01-uchwała 2006.pdf (24,80KB)
 

2.            Załącznik do Uchwały Nr III/21/06

PDF02-załacznik 2006.pdf (50,17KB)
 

3.            UCHWAŁA Nr III/20/06 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2007 rok.

PDF03-uchwała 2006.pdf (50,94KB)
 

4.            UCHWAŁA Nr III/19/06 w sprawie Programu współpracy w 2007 r. Gminy Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego...

PDF04-uchwała 2006.pdf (44,76KB)
 

5.            UCHWAŁA Nr III/18/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.

PDF05-uchwała 2006.pdf (86,65KB)
 

6.            UCHWAŁA Nr III/16/06 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

PDF06-uchwała 2006.pdf (28,21KB)
 

7.            UCHWAŁA Nr III/15/06 w sprawie wyposażenia w majątek Komunalnego Zakładu Budżetowego.

PDF07-uchwała 2006.pdf (31,89KB)
 

8.            UCHWAŁA Nr III/14 /06 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na lata 2006 – 2014

PDF08-uchwała 2006.pdf (28,31KB)
 

9.            Załącznik do Uchwały Nr III/14/06

PDF09-załacznik 2006.pdf (53,85KB)
 

10.          UCHWAŁA Nr III/13/06 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2006 r.

PDF10-uchwała 2006.pdf (57,48KB)
 

11.          UCHWAŁA Nr III/12/06 zmieniająca plan finansowy „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok”.

PDF11-uchwała 2006.pdf (40,71KB)
 

12.          UCHWAŁA NR II/11/06 w sprawie zmiany uchwały z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

PDF12-uchwała 2006.pdf (29,97KB)
 

13.          Uchwała nr II/10/06

PDF13-uchwała 2006.pdf (204,32KB)
 

14.          UCHWAŁA NR II/9/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDF14-uchwała 2006.pdf (34,51KB)
 

15.          Załącznik do Uchwały Nr II/8/06

PDF15-załącznik 2006.pdf (47,74KB)
 

16.          UCHWAŁA NR II/8/06 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na lata 2006 – 2014.

PDF16-uchwała 2006.pdf (29,34KB)
 

17.          UCHWAŁA NR II/7/06 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2006 r.

PDF17-uchwała 2006.pdf (40,40KB)
 

18.          UCHWAŁA NR II/6/06 upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wójta.

PDF18-uchwała 2006.pdf (26,55KB)
 

19.          UCHWAŁA NR II/5/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wąbrzeźno.

PDF19-uchwała 2006.pdf (24,70KB)
 

20.          UCHWAŁA NR I/4/06 w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy.

PDF20-uchwała 2006.pdf (26,95KB)
 

21.          UCHWAŁA NR I/3/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

PDF21-uchwała 2006.pdf (23,25KB)
 

22.          UCHWAŁA NR I/2/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

PDF22-uchwała 2006.pdf (22,89KB)
 

23.          UCHWAŁA NR I/1/06 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wąbrzeźno

PDF23-uchwała 2006.pdf (24,08KB)
 

24.          UCHWAŁA NR XL/285/06 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2006 r.

PDF24-uchwała 2006.pdf (54,13KB)
 

25.          UCHWAŁA NR XXXIX/ 284/06 zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF25-uchwała 2006.pdf (34,58KB)
 

26.          UCHWAŁA NR XXXIX/283/06 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

PDF26-uchwała 2006.pdf (31,44KB)
 

27.          UCHWAŁA NR XXXIX/282/06 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

PDF27-uchwała 2006.pdf (30,41KB)
 

28.          Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/281/06

PDF28-załącznik 2006.pdf (47,73KB)
 

29.          UCHWAŁA NR XXXIX/281/06 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na lata 2006 – 2014.

PDF29-uchwała 2006.pdf (30,43KB)
 

30.          Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/280/06

PDF30-uchwała 2006.pdf (51,25KB)
 

31.          UCHWAŁA NR XXXIX/279/ 06 w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

PDF31-uchwała 2006.pdf (30,17KB)
 

32.          Załącznik do Uchwały Nr XL/285/06

PDF32-załącznik 2006.pdf (30,23KB)
 

33.          UCHWAŁA NR XXXVIII/ 278/ 06 w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne.

PDF33-uchwała 2006.pdf (58,77KB)
 

34.          UCHWAŁA NR XXXVIII/277/06 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego.

PDF34-uchwała 2006.pdf (58,86KB)
 

35.          UCHWAŁA NR XXXVIII/276/06 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

PDF35-uchwała 2006.pdf (74,21KB)
 

36.          UCHWAŁA NR XXXVIII/275/06 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

PDF36-uchwała 2006.pdf (56,35KB)
 

37.          UCHWAŁA NR XXXVIII/274/06 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

PDF37-uchwała 2006.pdf (55,94KB)
 

38.          UCHWAŁA NR XXXVIII/273/06 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

PDF38-uchwała 2006.pdf (61,60KB)
 

39.          UCHWAŁA NR XXXVIII/272/06 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na lata 2006 – 2014.

PDF39-uchwała 2006.pdf (59,48KB)
 

40.          Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/272/06

PDF40-załącznik 2006.pdf (97,56KB)
 

41.          UCHWAŁA NR XXXVIII/271/06 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2006 r.

PDF41-uchwała 2006.pdf (91,02KB)
 

42.          UCHWAŁA NR XXXVII/270/06 w sprawie podziału Gminy Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania.

PDF42-uchwała 2006.pdf (46,58KB)
 

43.          UCHWAŁA NR XXXVII/269/06 w sprawie nadania Gimnazjum w Ryńsku imienia Jana Pawła II.

PDF43-uchwała 2006.pdf (38,25KB)
 

44.          UCHWAŁA NR XXXVII/268/06 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Komunalny Zakład Budżetowy.

PDF44-uchwała 2006.pdf (126,43KB)
 

45.          UCHWAŁA NR XXXVII/267/06 w sprawie przyznania dotacji na ochronę zabytków.

PDF45-uchwała 2006.pdf (42,79KB)
 

46.          UCHWAŁA NR XXXVII/266/06 w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie w kosztach zatrudnienia Kapelmistrza Orkiestry Strażackiej.

PDF46-uchwała 2006.pdf (36,43KB)
 

47.          UCHWAŁA NR XXXVII/265/06 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu lub kredytu inwestycyjnego.

PDF47-uchwała 2006.pdf (41,67KB)
 

48.          UCHWAŁA NR XXXVII/264/06 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

PDF48-uchwała 2006.pdf (38,71KB)
 

49.          UCHWAŁA NR XXXVII/263/06 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

PDF49-uchwała 2006.pdf (38,10KB)
 

50.          UCHWAŁA NR XXXVII/262/06 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

PDF50-uchwała 2006.pdf (41,66KB)
 

51.          UCHWAŁA NR XXXVII/261/06 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na lata 2006 – 2014.

PDF51-uchwała 2006.pdf (36,71KB)
 

52.          Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/261/06

PDF52-załącznik 2006.pdf (63,41KB)
 

53.          UCHWAŁA NR XXXVII/260/06 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2006 r.

PDF53-uchwała 2006.pdf (70,35KB)
 

54.          UCHWAŁA NR XXXVI/259/06 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wronie w latach 2006-2010.

PDF54-uchwała 2006.pdf (38,57KB)
 

55.          UCHWAŁA NR XXXVI/258/06 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Nielub w latach 2006-2010.

PDF55-uchwała 2006.pdf (37,56KB)
 

56.          UCHWAŁA NR XXXVI/257/06 zmieniająca Gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005- 2013.

PDF56-uchwała 2006.pdf (59,33KB)
 

57.          UCHWAŁA NR XXXVI/256/06 w sprawie połączenia bibliotek i nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pływaczewie.

PDF57-uchwała 2006.pdf (39,83KB)
 

58.          UCHWAŁA NR XXXVI/255/06 w sprawie odpłatnego nabycia w Zieleniu budynków i urządzeń wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów.

PDF58-uchwała 2006.pdf (28,58KB)
 

59.          UCHWAŁA NR XXXVI/254/06 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na lata 2006 – 2014.

PDF59-uchwała 2006.pdf (101,06KB)
 

60.          UCHWAŁA NR XXXVI/253/06 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2006 r.

PDF60-uchwała 2006.pdf (53,04KB)
 

61.          UCHWAŁA NR XXXV/252/06 w sprawie dopłat do wody i odprowadzanych ścieków.

PDF61-uchwała 2006.pdf (28,54KB)
 

62.          UCHWAŁA NR XXXV/251/06 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 r.

PDF62-uchwała 2006.pdf (27,86KB)
 

63.          UCHWAŁA NR XXXV/250/06 w sprawie wyposażenia w majątek Gimnazjum w Zieleniu.

PDF63-uchwała 2006.pdf (30,81KB)
 

64.          UCHWAŁA NR XXXV/249/06 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF64-uchwała 2006.pdf (41,59KB)
 

65.          UCHWAŁA NR XXXV/248/06 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2006 r.

PDF65-uchwała 2006.pdf (40,80KB)
 

66.          UCHWAŁA NR XXXV/247/06 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Wąbrzeźno z wykonania budżetu gminy za 2005 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wąbrzeźno z wykonania budżetu za 2005 r

PDF66-uchwała 2006.pdf (27,50KB)
 

67.          UCHWAŁA NR XXXV/246/06 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wąbrzeźno na 2006 r.

PDF67-uchwała 2006.pdf (29,27KB)
 

68.          UCHWAŁA NR XXXV/245/06 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wąbrzeźno na 2006 r.

PDF68-uchwała 2006.pdf (53,46KB)
 

69.          UCHWAŁA NR XXXIV/244/06 w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń dotyczącego uznania za ochronne lasy położone w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń, obręb leśny Leśno.

PDF69-uchwała 2006.pdf (27,74KB)
 

70.          UCHWAŁA NR XXXIV/243/06 w sprawie Programu współpracy w 2006r. Gminy Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego...

PDF70-uchwała 2006.pdf (42,22KB)
 

71.          UCHWAŁA NR XXXIV /242/06 w sprawie kalkulacji stawek jednostkowych dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego.

PDF71-uchwała 2006.pdf (24,97KB)
 

72.          Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIV/242/06

PDF72-załącznik 2006.pdf (38,91KB)
 

73.          UCHWAŁA NR XXXIV/241/06 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

PDF73-uchwała 2006.pdf (47,12KB)
 

74.          UCHWAŁA NR XXXIV/240/06 w sprawie wyposażenia w majątek Komunalnego Zakładu Budżetowego w Wąbrzeźnie.

PDF74-uchwała 2006.pdf (31,28KB)
 

75.          UCHWAŁA NR XXXIV/239/06 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

PDF75-uchwała 2006.pdf (26,87KB)
 

76.          UCHWAŁA NR XXXIV/238/06 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

PDF76-uchwała 2006.pdf (26,72KB)
 

77.          UCHWAŁA NR XXXIV/237/06 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

PDF77-uchwała 2006.pdf (27,58KB)
 

78.          UCHWAŁA NR XXXIV/236/06 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

PDF78-uchwała 2006.pdf (29,81KB)
 

79.          UCHWAŁA NR XXXIV/235/06 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

PDF79-uchwała 2006.pdf (29,90KB)
 

80.          UCHWAŁA NR XXXIV/234/06 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na lata 2006 – 2014.

PDF80-uchwała 2006.pdf (98,43KB)
 

81.          UCHWAŁA NR XXXIV/233/06 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2006 r.

PDF81-uchwała 2006.pdf (45,77KB)
 

82.          Uchwała nr XXXIII/232/06 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na lata 2006 - 2014

PDF82-uchwała 2006.pdf (24,01KB)
 

83.          Uchwała Nr XXXIII/232/06 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na lata 2006 – 2014.

PDF83-0-Uchwała Nr XXXIII_232_06 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na lata 20.pdf (25,52KB)
PDF83-1-Załącznik do uchwały Nr XXXIII_232_06.pdf (93,92KB)
 

84.          Uchwała Nr XXXIII_231_06 zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2006 r.

PDF84-0-uchwała Nr XXXII_231_06 zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźo na 2006 r.pdf (48,20KB)
 

84-1-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII_231_06

PDF84-1-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII_231_06.pdf (33,76KB)
 

84-2-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII_231_06

PDF84-2-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII_231_06.pdf (41,61KB)
 

84-3-załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII_231_06

PDF84-3-załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII_231_06.pdf (64,73KB)
 

84-4-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII_231_06

PDF84-4-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII_231_06.pdf (26,47KB)
 

84-5-Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII_231_06

PDF84-5-Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII_231_06.pdf (60,32KB)
 

84-6-Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXII_231_06

PDF84-6-Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXII_231_06.pdf (50,92KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego