Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opinie RIO dotyczące budżetu Gminy oraz WPF 2022 rok

Uchwała Nr 12/K/2022 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 września 2022 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę Ryńsk

PDF09-Uchwała-Nr-12-K-2022.pdf (128,61KB)

Uchwała Nr 7/I/2022 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 05.09.2022 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Ryńsk informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku.

PDF08-Opinia RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze 2022 r.pdf (132,88KB)

Uchwała Nr 13/S/2022 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25.04.2022 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ryńsk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

PDF07-Uchwala-13_S_2022.pdf (131,61KB)

Uchwała Nr 3/K/2022 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Ryńsk

PDF06-Uchwala-3_K_2022.pdf (125,52KB)

Uchwała Nr 3/Kd/2022 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2022-2039

PDF05-UCHWALA_3-Kd-2022_1_akt.pdf (97,21KB)

Uchwała Nr 3/D/2022 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Ryńsk

PDF04-UCHWALA_3-D-2022_1_akt.pdf (117,43KB)

Uchwała Nr 5/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2039

PDF03-Uchwała Nr 5.WPF.2021.pdf (93,92KB)

Uchwała Nr 4/Dpr/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Ryńsk na 2022 rok

PDF02-Uchwała Nr 4.Dpr.2021.pdf (124,64KB)

Uchwała Nr 5/P/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Ryńsk

PDF01-Uchwała Nr 5.P.2021.pdf (118,03KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego