Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opinie RIO dotyczące budżetu Gminy oraz WPF 2019 rok

Uchwała Nr 5/I/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26.08.2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Ryńsk informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku.

PDF07-Uchwała.pdf (126,82KB)

Uchwała Nr 2/S/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ryńsk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

PDF06-Opinia RIO.wykonanie budżetu za 2018.pdf (140,52KB)

Uchwała Nr 3/Kd/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2019-2040.

PDF05-UCHWALA_3-Kd-2019_1_akt.pdf (73,38KB)

Uchwała Nr 2/D/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Ryńsk.

PDF04-UCHWALA_2-D-2019_1_akt.pdf (112,83KB)

Uchwała Nr 5/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22.11.2018 roku w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2040.

PDF03-UCHWALA_5-WPF-2018_1_akt.pdf (114,14KB)

Uchwała Nr 5/P/2018 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22.11.2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Ryńsk.

PDF02-UCHWALA_5-P-2018_1_akt.pdf (126,96KB)

Uchwała Nr 5/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22.11.2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Ryńsk na 2019 r.

PDF01-UCHWALA_5-Dpr-2018_1_akt.pdf (144,90KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego