Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Ochrony Środowiska

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Ryńsk ul. Mickiewicza 21
Wydział Ochrony Środowiska, I piętro pokój nr 105

Godziny pracy:
Codziennie w dni robocze od 7.15 do 15.15

Pracownicy:

Łukasz Gapiński – Zastępca Wójta - kierujący wydziałem, nr telefonu 56 6877523, 56 6877549
Katarzyna Darul, nr telefonu 56 6877523, 56 6877549
Krzysztof Zalewski, nr telefonu 56 6877523, 56 6877549
Sabrina Głogowska, nr telefonu 56 6877523, 56 6877549

W/w osoby zajmują się następującymi sprawami:

1. Wycinka drzew i krzewów z nieruchomości.
2. Zgłoszenie nasadzeń drzew na nieruchomości.
3. Utrzymanie czystości i porządku w gminie, w tym:
3a. Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości,
3b. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
4. Utylizacja azbestu.
5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
6. Oświadczenie o możliwości połączenia działki z drogą publiczną
7. Zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym
8. Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
9. Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego w odległości mniejszej niż dopuszczalna dla sytuowania obiektów budowlanych od krawędzi drogi gminnej

Ponadto:

10. Melioracje i gospodarka wodna.
11. Utrzymanie dróg gminnych.
12. Gospodarka odpadami.
13. Formy ochrony środowiska.
14. Edukacja ekologiczna.
15. Programowanie ochrony środowiska w gminie.
16. Leśnictwo i łowiectwo.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego