Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2014 r.


1.            Uchwała Nr IV/20/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014.

PDF01 - Uchwała Nr IV.20.2014.pdf (29,64KB)
 

2.            Uchwała Nr IV/19/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.

PDF02 - 1 Uchwała Nr IV.19.2014.pdf (25,08KB)
 

02 - 2 załącznik do uchwały Nr IV.19.2014

PDF02 - 2 załącznik do uchwały Nr IV.19.2014.pdf (40,64KB)
 

3.            Uchwała Nr IV/18/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na lata 2015 - 2022.

PDF03 - Uchwała Nr IV.18.2014.pdf (23,41KB)
 

4.            Uchwała Nr IV/17/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.

PDF04 - Uchwała.IV.17.2014.2014-12-31.pdf (1,35MB)
 

5.            Uchwała Nr IV/16/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąbrzeźno na lata 2015 - 2027.

PDF05 - 1 Uchwała Nr IV.16.2014.pdf (29,51KB)
 

05 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały IV.16.2014

PDF05 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały IV.16.2014.pdf (108,28KB)
 

05 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV.16.2014

PDF05 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV.16.2014.pdf (62,54KB)
 

05 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV.16.2014

PDF05 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV.16.2014.pdf (98,12KB)
 

6.            Uchwała Nr IV/15/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.

PDF06 - Uchwała.IV.15.2014.2014-12-31.pdf (761,43KB)
 

7.            Uchwała Nr III/14/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.

PDF07 - 1 Uchwała Nr III.14.2014.pdf (24,06KB)
 

07 - 2 załącznik do uchwały Nr III.14.2014

PDF07 - 2 załącznik do uchwały Nr III.14.2014.pdf (118,26KB)
 

8.            Uchwała Nr III/13/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.

PDF08 - 1 Uchwała Nr III.13.2014.pdf (24,89KB)
 

08 - 2 załącznik do uchwały Nr III.13.2014

PDF08 - 2 załącznik do uchwały Nr III.13.2014.pdf (40,76KB)
 

9.            Uchwała Nr III/12/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2014 - 2021.

PDF09 - Uchwała Nr III.12.2014.pdf (25,31KB)
 

10.          Uchwała Nr III/11/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.

PDF10 - Uchwała.III.11.2014.2014-12-19.pdf (684,72KB)
 

11.          Uchwała Nr III/10/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2014 – 2027.

PDF11 - 1 Uchwała Nr III.10.2014.pdf (29,00KB)
 

11 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.10.2014

PDF11 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.10.2014.pdf (100,94KB)
 

11 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III.10.2014

PDF11 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III.10.2014.pdf (59,05KB)
 

11 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III.10.2014

PDF11 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III.10.2014.pdf (110,18KB)
 

12.          Uchwała Nr II/9/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 r. na obszarze Gminy Wąbrzeźno.

PDF12 - Uchwała.II.9.2014.2014-12-08.pdf (175,06KB)
 

13.          Uchwała Nr I/8/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

PDF13 - Uchwała Nr I.8.2014.pdf (23,23KB)
 

14.          Uchwała Nr I/7/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Gminy Wąbrzeźno.

PDF14 - Uchwała Nr I.7.2014.pdf (26,04KB)
 

15.          Uchwała Nr I/6/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wąbrzeźno.

PDF15 - Uchwała Nr I.6.2014.pdf (24,81KB)
 

16.          Uchwała Nr I/5/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Wąbrzeźno.

PDF16 - Uchwała Nr I.5.2014.pdf (27,26KB)
 

17.          Uchwała Nr I/4/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy Wąbrzeźno.

PDF17 - Uchwała Nr I.4.2014.pdf (26,28KB)
 

18.          Uchwała Nr I/3/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wąbrzeźno.

PDF18 - Uchwała Nr I.3.2014.pdf (24,35KB)
 

19.          Uchwała Nr I/2/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wąbrzeźno.

PDF19 - Uchwała Nr I.2.2014.pdf (23,19KB)
 

20.          Uchwała Nr I/1/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wąbrzeźno.

PDF20 - Uchwała Nr I.1.2014.pdf (23,61KB)
 

21.          Uchwała Nr LVII/398/2014 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie Programu współpracy w 2015 r. Gminy Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

PDF21 - 1 Uchwała Nr LVII.398.2014.pdf (25,38KB)
 

21 - 2 załącznik do uchwały Nr LVII.398.2014

PDF21 - 2 załącznik do uchwały Nr LVII.398.2014.pdf (51,40KB)
 

22.          Uchwała Nr LVII/397/2014 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego.

PDF22 - Uchwała Nr LVII.397.2014.pdf (24,79KB)
 

23.          Uchwała Nr LVII/396/2014 z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.

PDF23 - 1 Uchwała Nr LVII.396.2014.pdf (24,72KB)
 

23 - 2 załącznik do uchwały Nr LVII.396.2014

PDF23 - 2 załącznik do uchwały Nr LVII.396.2014.pdf (40,52KB)
 

24.          Uchwała Nr LVII/395/2014 z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2014 - 2021.

PDF24 - Uchwała Nr LVII.395.2014.pdf (25,29KB)
 

25.          Uchwała Nr LVII/394/2014 z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.

PDF25 - Uchwała.LVII.394.2014.2014-11-05.pdf (1 001,59KB)
 

26.          Uchwała Nr LVII/393/2014 z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2014 – 2027.

PDF26 - 1 Uchwała Nr LVII.393.2014.pdf (29,36KB)
 

26 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII.393.2014

PDF26 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII.393.2014.pdf (101,22KB)
 

26 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII.393.2014

PDF26 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII.393.2014.pdf (59,07KB)
 

26 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII.393.2014

PDF26 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII.393.2014.pdf (109,23KB)
 

27.          Uchwała Nr LVI/392/2014 z dnia 3 października 2014 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.

PDF27 - Uchwała.LVI.392.2014.2014-10-03.pdf (544,80KB)
 

28.          Uchwała Nr LVI/391/2014 z dnia 3 października 2014 r. w sprawie zagwarantowania ogólnodostępności boiska wielofunkcyjnego w Jarantowicach dla mieszkańców Gminy Wąbrzeźno.

PDF28 - Uchwała Nr LVI.391.2014.pdf (27,01KB)
 

29.          Uchwała Nr LVI/390/2014 z dnia 3 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jarantowice na lata 2014-2021

PDF29 - 1 Uchwała Nr LVI.390.2014.pdf (23,39KB)
 

29 - 2 załącznik do uchwały Nr LVI.390.2014

PDF29 - 2 załącznik do uchwały Nr LVI.390.2014.pdf (225,69KB)
 

30.          Uchwała LV/389/2014 z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.

PDF30 - Uchwała.LV.389.2014.2014-09-26.pdf (783,52KB)
 

31.          Uchwała Nr LV/388/2014 z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2014-2027

PDF31 - 1 Uchwała Nr LV.388.2014.pdf (28,02KB)
 

31 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV.388.2014

PDF31 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV.388.2014.pdf (413,94KB)
 

31 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV.388.2014

PDF31 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV.388.2014.pdf (59,13KB)
 

32.          Uchwała Nr LV/387/2014 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki na odc. od km 0+000 do km 4+300.

PDF32 - Uchwała Nr LV.387.2014.pdf (28,03KB)
 

33.          Uchwała Nr LIV/386/2014 z dnia 5 września 2014 r. udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg Wąbrzeźno - Książki oraz Wałycz - Małe Radowiska oraz wykonanie remontów dróg powiatowych...

PDF33 - Uchwała Nr LIV.386.2014.pdf (27,04KB)
 

34.          Uchwała Nr LIV/385/2014 z dnia 5 września 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały zebrania wiejskiego Sołectwa Węgorzyn z dnia 18 lipca 2014 r.

PDF34 - Uchwała Nr LIV.385.2014.pdf (30,82KB)
 

35.          Uchwała Nr LIV/384/2014 z dnia 5 września 2014 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2014 - 2021.

PDF35 - Uchwała Nr LIV.384.2014.pdf (25,17KB)
 

36.          Uchwała Nr LIV/383/2014 z dnia 5 września 2014 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.

PDF36 - Uchwała.LIV.383.2014.2014-09-05.pdf (861,59KB)
 

37.          Uchwała Nr LIV/382/2014 z dnia 5 września 2014 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2014 – 2027.

PDF37 - 1 Uchwała Nr LIV.382.2014.pdf (27,76KB)
 

37 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV.382.2014

PDF37 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV.382.2014.pdf (414,02KB)
 

37 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV.382.2014

PDF37 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV.382.2014.pdf (59,22KB)
 

37 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV.382.2014

PDF37 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV.382.2014.pdf (109,19KB)
 

38.          Uchwała Nr LIII/381/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2014 - 2021.

PDF38 - Uchwała Nr LIII.381.2014.pdf (24,12KB)
 

39.          Uchwała Nr LIII/380/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.

PDF39 - Uchwała.LIII.380.2014.2014-07-25.pdf (531,87KB)
 

40.          Uchwała Nr LIII/379/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2014 – 2027.

PDF40 - 1 Uchwała Nr LIII.379.2014.pdf (27,63KB)
 

40 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII.379.2014

PDF40 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII.379.2014.pdf (418,51KB)
 

40 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII.379.2014

PDF40 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII.379.2014.pdf (59,16KB)
 

41.          Uchwała Nr LII/378/2014 z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia Gminie Miasto Wąbrzeźno pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie opracowania planu miejscowego

PDF41 - Uchwała Nr LII.378.2014.pdf (25,97KB)
 

42.          Uchwała Nr LII/377/2014 z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

PDF42 - Uchwała.LII.377.2014.2014-07-04.pdf (269,76KB)
 

43.          Uchwała Nr LII/376/2014 z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wąbrzeźno porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego

PDF43 - 1 Uchwała Nr LII.376.2014.pdf (28,75KB)
 

43 - 2 Załącznik do uchwały Nr LII.376.2014

PDF43 - 2 Załącznik do uchwały Nr LII.376.2014.pdf (57,82KB)
 

44.          Uchwała Nr LII/375/2014 z dnia 4 lipca 2014 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2014-2021

PDF44 - Uchwała Nr LII.375.2014.pdf (23,97KB)
 

45.          Uchwała Nr LII/374/2014 z dnia 4 lipca 2014 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r

PDF45 - Uchwała.LII.374.2014.2014-07-04.pdf (983,62KB)
 

46.          Uchwała Nr LII/373/2014 z dnia 4 lipca 2014 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2014-2027

PDF46 - 1 Uchwała Nr LII.373.2014.pdf (25,97KB)
 

46 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII.373.2014

PDF46 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII.373.2014.pdf (418,12KB)
 

46 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII.373.2014

PDF46 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII.373.2014.pdf (59,18KB)
 

47.          Uchwała Nr LII/372/2014 z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie przekazania skargi na uchwałę Nr XXXIX/252/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno

PDF47 - Uchwała Nr LII.372.2014.pdf (27,18KB)
 

48.          Uchwała Nr LII/371/2014 z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wąbrzeźno lub gminnym jednostkom org. ...

PDF48 - Uchwała.LII.371.2014.2014-07-04.pdf (195,11KB)
 

49.          Uchwała Nr LI/370/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2014 - 2021.

PDF49 - Uchwała Nr LI.370.2014.pdf (23,89KB)
 

50.          Uchwała Nr LI/369/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.

PDF50 - Uchwała.LI.369.2014.2014-06-17.pdf (426,26KB)
 

51.          Uchwała Nr L/368/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego.

PDF51 - Uchwała Nr L.368.2014.pdf (27,33KB)
 

52.          Uchwała Nr L/367/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2014 - 2021.

PDF52 - Uchwała Nr L.367.2014.pdf (23,83KB)
 

53.          Uchwała Nr L/366/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.

PDF53 - Uchwała.L.366.2014.2014-06-04.pdf (777,91KB)
 

54.          Uchwała Nr L/365/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2014 – 2027.

PDF54 - 1 Uchwała Nr L.365.2014.pdf (27,60KB)
 

54 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L.365.2014

PDF54 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L.365.2014.pdf (418,87KB)
 

54 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L.365.2014

PDF54 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L.365.2014.pdf (59,23KB)
 

54 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L.365.2014

PDF54 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L.365.2014.pdf (109,90KB)
 

55.          Uchwała Nr L/364/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania organu wykonawczego.

PDF55 - Uchwała Nr L.364.2014.pdf (28,17KB)
 

56.          Uchwała Nr XLIX/363/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa lub uprawnienia powstałego przez uchwałę podjętą przez Radę Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013 r. Nr XXXIX/252/2013 ....

PDF56 - Uchwała Nr XLIX.363.2014.pdf (25,77KB)
 

57.          Uchwała Nr XLIX/362/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIX/180/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem...

PDF57 - Uchwała Nr XLIX.362.2014.pdf (61,33KB)
 

58.          Uchwała Nr XLIX/361/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/334/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 03 marca 2014 r.

PDF58 - Uchwała Nr XLIX.361.2014.pdf (22,89KB)
 

59.          Uchwała Nr XLIX/360/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2014 - 2021.

PDF59 - Uchwała Nr XLIX.360.2014.pdf (23,74KB)
 

60.          Uchwała Nr XLIX/359/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.

PDF60 - Uchwała.XLIX.359.2014.2014-04-29.pdf (991,62KB)
 

61.          Uchwała Nr XLIX/358/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2014 – 2027.

PDF61 - 1 Uchwała Nr XLIX.358.2014.pdf (28,51KB)
 

61 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX.358.2014

PDF61 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX.358.2014.pdf (418,97KB)
 

61 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX.358.2014

PDF61 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX.358.2014.pdf (59,04KB)
 

61 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX.358.2014

PDF61 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX.358.2014.pdf (109,36KB)
 

62.          Uchwała Nr XLIX/357/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wąbrzeźno absolutorium z wykonania budżetu Gminy Wąbrzeźno za 2013 r.

PDF62 - Uchwała Nr XLIX.357.2014.pdf (26,75KB)
 

63.          Uchwała Nr XLIX/356/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wąbrzeźno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wąbrzeźno za 2013 r.

PDF63 - Uchwała Nr XLIX.356.2014.pdf (25,74KB)
 

64.          Uchwała Nr XLIX/355/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie za 2013 r.

PDF64 - Uchwała Nr XLIX.355.2014.pdf (22,97KB)
 

65.          Uchwała Nr XLVIII/354/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Wąbrzeźno środków stanowiących fundusz sołecki.

PDF65 - Uchwała Nr XLVIII.354.2014.pdf (31,92KB)
 

66.          Uchwała Nr XLVIII/353/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Orzechowie i Węgorzynie.

PDF66 - 1 Uchwała Nr XLVIII.353.2014.pdf (24,72KB)
 

66 - 2 Załącznik do uchwały Nr XLVIII.353.2014

PDF66 - 2 Załącznik do uchwały Nr XLVIII.353.2014.pdf (248,44KB)
 

67.          Uchwała Nr XLVIII/352/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Orzechowie i Orzechówku.

PDF67 - 1 Uchwała Nr XLVIII.352.2014.pdf (24,31KB)
 

67 - 2 Załącznik do uchwały Nr XLVIII.352.2014

PDF67 - 2 Załącznik do uchwały Nr XLVIII.352.2014.pdf (190,57KB)
 

68.          Uchwała Nr XLVIII/351/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Orzechowie.

PDF68 - 1 Uchwała Nr XLVIII.351.2014.pdf (24,30KB)
 

68 - 2 Załącznik do uchwały Nr XLVIII.351.2014

PDF68 - 2 Załącznik do uchwały Nr XLVIII.351.2014.pdf (216,88KB)
 

69.          Uchwała Nr XLVIII/350/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno dla terenu położonego w miejscowości Czystochleb.

PDF69 - 1 Uchwała Nr XLVIII.350.2014.pdf (26,32KB)
 

69 - 2 załącznik do uchwały Nr XLVIII.350.2014

PDF69 - 2 załącznik do uchwały Nr XLVIII.350.2014.pdf (456,52KB)
 

70.          Uchwała Nr XLVIII/349/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno obejmującego część wsi Orzechowo, Orzechówko, Ludowice i Pływaczewo..

PDF70 - Uchwała Nr XLVIII.349.2014.pdf (26,56KB)
 

71.          Uchwała Nr XLVIII/348/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąbrzeźno w 2014 r.

PDF71 - 1 Uchwała Nr XLVIII.348.2014.pdf (25,89KB)
 

71 - 2 załącznik do uchwały Nr XLVIII.348.2014

PDF71 - 2 załącznik do uchwały Nr XLVIII.348.2014.pdf (43,09KB)
 

72.          Uchwała Nr XLVIII/347/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

PDF72 - Uchwała Nr XLVIII.347.2014.pdf (32,36KB)
 

73.          Uchwała Nr XLVIII/346/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wąbrzeźno do projektu pod nazwą "Internetowy urząd" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2.....

PDF73 - Uchwała Nr XLVIII.346.2014.pdf (24,39KB)
 

74.          Uchwała Nr XLVIII/345/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wąbrzeźno do projektu pod nazwą "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wąbrzeźno" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,...

PDF74 - Uchwała Nr XLVIII.345.2014.pdf (26,42KB)
 

75.          Uchwała Nr XLVIII/344/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Czas dorastania szansą na przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,...

PDF75 - Uchwała Nr XLVIII.344.2014.pdf (33,19KB)
 

76.          Uchwała Nr XLVIII/343/2014 z dnia 28 marca 2014 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2014 - 2021.

PDF76 - Uchwała Nr XLVIII.343.2014.pdf (23,67KB)
 

77.          Uchwała Nr XLVIII/342/2014 z dnia 28 marca 2014 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.

PDF77 - 1 Uchwała Nr XLVIII.342.2014.pdf (40,81KB)
 

77 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII.342.2014

PDF77 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII.342.2014.pdf (31,77KB)
 

77 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII.342.2014

PDF77 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII.342.2014.pdf (58,85KB)
 

77 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII.342.2014

PDF77 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII.342.2014.pdf (88,67KB)
 

77 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII.342.2014

PDF77 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII.342.2014.pdf (62,35KB)
 

77 - 6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII.342.2014

PDF77 - 6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII.342.2014.pdf (26,29KB)
 

77 - 7 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII.342.2014

PDF77 - 7 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII.342.2014.pdf (34,61KB)
 

77 - 8 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII.342.2014

PDF77 - 8 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII.342.2014.pdf (47,99KB)
 

78.          Uchwała Nr XLVIII/341/2014 z dnia 28 marca 2014 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2014 – 2027.

PDF78 - 1 Uchwała Nr XLVIII.341.2014.pdf (27,55KB)
 

78 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII.341.2014

PDF78 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII.341.2014.pdf (418,28KB)
 

78 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII.341.2014

PDF78 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII.341.2014.pdf (58,38KB)
 

78 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII.341.2014

PDF78 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII.341.2014.pdf (103,86KB)
 

79.          Uchwała Nr XLVIII/340/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie.

PDF79 - Uchwała Nr XLVIII.340.2014.pdf (28,65KB)
 

80.          Uchwała Nr XLVIII/339/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko - Pomorskiemu dotacji celowej na dofinansowanie zadania o nazwie - Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

PDF80 - Uchwała Nr XLVIII.339.2014.pdf (25,35KB)
 

81.          Uchwała Nr XLVIII/338/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania sztandaru i zakupu pneumatycznego namiotu ewakuacyjnego dla Komendy PPSP

PDF81 - Uchwała Nr XLVIII.338.2014.pdf (27,45KB)
 

82.          Uchwała Nr XLVIII/337/2014 z dnia 28 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania.

PDF82 - Uchwała Nr XLVIII.337.2014.pdf (205,33KB)
 

83.          Uchwała Nr XLVII/336/2014 z dnia 3 marca 2014 r. zmieniająca Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

PDF83 - Uchwała Nr XLVII.336.2014.pdf (26,60KB)
 

84.          Uchwała Nr XLVII/335/2014 z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF84 - 1 Uchwała Nr XLVII.335.2014.pdf (25,69KB)
 

84 - 2 załącznik do uchwały Nr XLVII.335.2014

PDF84 - 2 załącznik do uchwały Nr XLVII.335.2014.pdf (42,28KB)
 

85.          Uchwała Nr XLVII/334/2014 z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r.

PDF85 - Uchwała Nr XLVII.334.2014.pdf (23,62KB)
 

86.          Uchwała Nr XLVII/333/2014 z dnia 3 marca 2014 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2014 - 2021.

PDF86 - Uchwała Nr XLVII.333.2014.pdf (23,52KB)
 

87.          Uchwała Nr XLVII/332/2014 z dnia 3 marca 2014 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.

PDF87 - 1 Uchwała Nr XLVII.332.2014.pdf (35,11KB)
 

87 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII.332.2014

PDF87 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII.332.2014.pdf (39,84KB)
 

87 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII.332.2014

PDF87 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII.332.2014.pdf (50,18KB)
 

87 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII.332.2014

PDF87 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII.332.2014.pdf (89,91KB)
 

87 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII.332.2014

PDF87 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII.332.2014.pdf (63,24KB)
 

88.          Uchwała Nr XLVII/331/2014 z dnia 3 marca 2014 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2014 – 2027.

PDF88 - 1 Uchwała Nr XLVII.331.2014.pdf (27,07KB)
 

88 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII.331.2014

PDF88 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII.331.2014.pdf (417,68KB)
 

88 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII.331.2014

PDF88 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII.331.2014.pdf (57,90KB)
 

88 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII.331.2014

PDF88 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII.331.2014.pdf (103,83KB)
 

89.          Uchwała Nr XLVII/330/2014 z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

PDF89 - Uchwała Nr XLVII.330.2014.pdf (26,83KB)
 

90.          Uchwała Nr XLVII/329/2014 z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat".

PDF90 - Uchwała Nr XLVII.329.2014.pdf (27,41KB)
 

91.          Uchwała Nr XLVI/328/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Rady Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.

PDF91 - Uchwała Nr XLVI.328.2014.pdf (42,61KB)
 

92.          Uchwała Nr XLVI/327/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.

PDF92 - Uchwała Nr XLVI.327.2014.pdf (55,21KB)
 

93.          Uchwała Nr XLVI/326/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

PDF93 - Uchwała Nr XLVI.326.2014.pdf (32,38KB)
 

94.          Uchwała Nr XLVI/325/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

PDF94 - Uchwała Nr XLVI.325.2014.pdf (28,35KB)
 

95.          Uchwała Nr XLVI/324/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2014 - 2021.

PDF95 - Uchwała Nr XLVI.324.2014.pdf (23,30KB)
 

96.          Uchwała Nr XLVI/323/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.

PDF96 - 1 Uchwała Nr XLVI.323.2014.pdf (37,08KB)
 

96 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI.323.2014

PDF96 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI.323.2014.pdf (35,57KB)
 

96 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI.323.2014

PDF96 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI.323.2014.pdf (44,65KB)
 

96 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI.323.2014

PDF96 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI.323.2014.pdf (84,52KB)
 

96 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI.323.2014

PDF96 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI.323.2014.pdf (57,61KB)
 

96 - 6 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI.323.2014

PDF96 - 6 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI.323.2014.pdf (33,43KB)
 

96 - 7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI.323.2014

PDF96 - 7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI.323.2014.pdf (44,57KB)
 

97.          Uchwała Nr XLVI/322/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2014 – 2027.

PDF97 - 1 Uchwała Nr XLVI.322.2014 zmieniająca WPF na lata 2014-2027.pdf (26,67KB)
 

97 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI.322.2014

PDF97 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI.322.2014.pdf (417,69KB)
 

97 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI.322.2014

PDF97 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI.322.2014.pdf (55,23KB)
 

97 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI.322.2014

PDF97 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI.322.2014.pdf (103,83KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego