Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Finansowy

Podatki i opłaty lokalne

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Ryńsk ul. Mickiewicza 21 Wydział finansowy, parter pokój nr 2
Godziny pracy:
Codziennie w dni robocze od 7.15 do 15.15

Pracownicy:
Beata Rutkowska nr telefonu 56 6877525
Alina Barańska nr telefonu 56 6877526
Karina Groszewska nr telefonu 56 6877526

W/w osoby zajmują się następującymi sprawami:

 • Sprawy związane z wymiarem podatków tzn. naliczanie podatków, zwolnienia i ulgi podatkowe.
 • Przyjmowanie od podatników informacji i deklaracji podatkowych na podatek rolny, leśny,   od nieruchomości oraz na podatek od środków transportowych.
 • Umorzenia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych, rolnym,   leśnym i od nieruchomości.
 • Odroczenie terminu płatności w/w podatków.
 • Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 • Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, o ilości użytków rolnych oraz o stanie majątkowym.
 • Księgowanie i windykacja należności podatkowych.

Księgowość oświaty

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Ryńsk ul. Mickiewicza 21
Wydział finansowy, I piętro pok. 107

Godziny pracy:
Codziennie w dni robocze od 7.15 do 15.15

Pracownicy:
Hanna Gerka – nr telefonu 56 6877529
Sylweriusz Kreczman – nr telefonu 56 6877529

W/w osoby zajmują się następującymi sprawami:

 • Prowadzenie rachunkowości szkół.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących oświaty
 • Przygotowanie projektów planów finansowych, ostatecznych planów finansowych oraz zmiany planów finansowych w ciągu roku budżetowego dla szkół w uzgodnieniami z dyrektorami oraz czuwanie nad ich realizacją;
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w porozumieniu z dyrektorami szkół;
 • Prowadzenie ewidencji księgowej dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Oświaty;

Księgowość budżetowa

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Ryńsk ul. Mickiewicza 21
Wydział finansowy, I piętro pok. 108

Godziny pracy:
Codziennie w dni robocze od 7.15 do 15.15

Pracownicy:
Barbara Mazur – nr telefonu 56 6877531
Lucyna Zalewska – nr telefonu 56 6877530
Karolina Zubrzycka – nr telefonu 56 6877530

W/w osoby zajmują się następującymi sprawami:

 • Prowadzenie rachunkowości Urzędu Gminy
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących Urzędu Gminy
 • Prowadzenie ewidencji księgowej dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy
 • Prowadzenie ewidencji księgowej wydatków budżetowych i środków pozabudżetowych oraz środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej

Płace

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Ryńsk ul. Mickiewicza 21
Wydział finansowy, II piętro pok. 202

Godziny pracy:
Codziennie w dni robocze od 7.15 do 15.15

Pracownicy:
Kamila Świerczyńska – nr telefonu 56 6877524
Patrycja Nowacka – nr telefonu 56 6877524

W/w osoby zajmują się następującymi sprawami:

 • Sporządzanie list płac dla pracowników jednostek budżetowych oświaty, Urzędu Gminy i pracowników interwencyjnych na podstawie materiałów źródłowych.
 • Sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej do ZUS i Urzędu Skarbowego dotyczącej pracowników jednostek budżetowych oświaty, Urzędu Gminy oraz pracowników interwencyjnych
 • Ustalanie uprawnień oraz prowadzenie dokumentacji do zasiłków, macierzyńskich, wychowawczych dla pracowników jednostek budżetowych oświaty, Urzędu Gminy oraz pracowników interwencyjnych .
 • Wydawanie zaświadczeń dla pracowników jednostek budżetowych oświaty, Urzędu Gminy oraz pracowników interwencyjnych.
 • Sporządzanie druków Rp – 7 dla pracowników jednostek budżetowych oświaty,  Urzędu Gminy oraz pracowników interwencyjnych .
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego