Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Urząd Gminy

Wójt Gminy Ryńsk

Władysław Łukasik

87-200 Wąbrzeźno
Mickiewicza 21
tel. 56-687 75 00
e-mail: wojt@gminarynsk.pl
nr pokoju 100

Wójt Gminy – przyjmuje interesantów we wtorek w godzinach od 1000 do 1400

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastępca Wójta Gminy

Łukasz Gapiński

87-200 Wąbrzeźno
Mickiewicza 21
tel. 56-687 75 00
e-mail: gapinski@gminarynsk.pl
nr pokoju 105

Zastępca Wójta Gminy Gminy – przyjmuje interesantów we wtorek w godzinach od 1000 do 1400

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sekretarz Gminy

Justyna Mytlewska

87-200 Wąbrzeźno
Mickiewicza 21
tel. 56-687 75 00
e-mail: sekretarz@gminarynsk.pl
nr pokoju 102

Sekretarz Gminy – przyjmuje interesantów we wtorek w godzinach od 1000 do 1400

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skarbnik Gminy

Jolanta Szablewska

87-200 Wąbrzeźno
Mickiewicza 21
tel. 56-687 75 00
e-mail: skarbnik@gminarynsk.pl
nr pokoju 109

 

Do zadań i kompetencji Skarbnika należy:

– Zapewnienie realizacji polityki finansowej Gminy.
– Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
– Czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej.
– Nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu gminy i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania.
– Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.
– Kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych gminy.
– Sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi Urzędu.
– Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy.
– Prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy.
– Dokonywanie kontroli finansowej w podległym wydziale.
– Przestrzeganie dyscypliny finansowej w wydatkach budżetowych.
– Przestrzeganie terminów przeprowadzania inwentaryzacji.
– Współdziałanie z RIO, Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Statystycznym w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
– Współdziałanie z Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami w zakresie windykacji należności finansowych.
– Kierowanie pracą Wydziału Finansowego.
– Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego