Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zbiór aktów prawnych 2020 r.

Uchwała Nr XXIII/185/2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej na terenie Gminy Ryńsk przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.   

 PDF15 - Uchwała Nr XXIII.185.2020.pdf (29,07KB)

Uchwała Nr XXIII/184/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.     

PDF16 - Uchwała Nr XXIII.184.2020.pdf (200,21KB)

Uchwała Nr XXIII/183/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.     

PDF17 - Uchwałą Nr XXIII.183.2020.pdf (216,27KB)

Uchwała Nr XXII/177/2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej na terenie Gminy Ryńsk przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.     

PDF23 - Uchwała Nr XXII.177.2020.pdf (27,78KB)

Uchwała Nr XXII/173/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryńsk, warunków i zasad korzystania z przystanków.

PDF27 - Uchwała Nr XXII.173.2020.pdf (38,95KB)

Uchwała Nr XX/166/2020 w sprawie nadania nowego Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pływaczewie.     

PDF34 - Uchwała Nr XX.166.2020.pdf (40,39KB)

Uchwała Nr XX/165/2020 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Ryńsk na rok szkolny 2020/2021.     

PDF35 - Uchwała Nr XX.165.2020.pdf (25,73KB)

Uchwała Nr XX/164/2020 w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.     

PDF36 - Uchwała Nr XX.164.2020.pdf (27,44KB)

Uchwała Nr XX/163/2020 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej na terenie Gminy Ryńsk przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.

PDF37 - Uchwała Nr XX.163.2020.pdf (27,31KB)

Uchwała Nr XVIII/157/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryńsk.     

PDF43 - Uchwała Nr XVIII.157.2020.pdf (35,52KB)

Uchwała Nr XVII/149/2020 w sprawie Zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryńsk.     

PDF51 - Uchwała Nr XVII.149.2020.pdf (92,15KB)

Uchwała Nr XVII/148/2020 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryńsk w 2020 r.

PDF52 - Uchwała Nr XVII.148.2020.pdf (46,12KB)

Uchwała Nr XVII/147/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryńsk, warunków i zasad korzystania z przystanków.

PDF53 - Uchwała Nr XVII.147.2020.pdf (38,33KB)

Uchwała Nr XVII/145/2020 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

PDF55 - 1 Uchwała Nr XVII.145.2020.pdf (25,90KB)

Uchwała Nr XVII/144/2020 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ryńsk.

PDF56 - Uchwała Nr XVII.144.2020.pdf (52,04KB)

Uchwała Nr XVI/137/2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej na terenie Gminy Ryńsk przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.

PDF63 - Uchwała Nr XVI.137.2020.pdf (28,44KB)

Uchwała Nr XVI/132/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, stawek opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

PDF68 - Uchwała Nr XVI.132.2020.pdf (28,72KB)

Uchwała Nr XVI/131/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

PDF69 - Uchwała Nr XVI.131.2020.pdf (29,02KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego