Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2007 r.

1.            Uchwała Nr XIII/121/07 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów na czas oznaczony do 3 lat, ...

PDF01-1 Uchwała Nr XIII_121_07 w sprawie zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości ...pdf (55,26KB)
 

2.            Uchwała Nr XIII/120/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność Gminy

PDF02-1 Uchwała Nr XIII_120_07 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących.pdf (29,20KB)
 

3.            Uchwała Nr XIII/119/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2008 r.

PDF03-1 Uchwała Nr XIII_119_07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2008 r.pdf (55,04KB)
 

03-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII_119_07

PDF03-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII_119_07.pdf (30,89KB)
 

03-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII_119_07

PDF03-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII_119_07.pdf (56,37KB)
 

03-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII_119_07

PDF03-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII_119_07.pdf (107,75KB)
 

03-5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII_119_07

PDF03-5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII_119_07.pdf (24,89KB)
 

03-6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII_119_07

PDF03-6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII_119_07.pdf (49,95KB)
 

03-7 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII_119_07

PDF03-7 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII_119_07.pdf (31,33KB)
 

03-8 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII_119_07

PDF03-8 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII_119_07.pdf (46,59KB)
 

03-9 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII_119_07

PDF03-9 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII_119_07.pdf (68,47KB)
 

03-10 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII_119_07

PDF03-10 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII_119_07.pdf (55,13KB)
 

03-11 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII_119_07

PDF03-11 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII_119_07.pdf (23,40KB)
 

03-12 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIII_119_07

PDF03-12 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIII_119_07.pdf (45,62KB)
 

03-13 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIII_119_07

PDF03-13 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIII_119_07.pdf (33,21KB)
 

03-14 Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIII_119_07

PDF03-14 Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIII_119_07.pdf (33,57KB)
 

03-15 Załącznik nr 14 KZB do uchwały Nr XIII_119_07

PDF03-15 Załącznik nr 14 KZB do uchwały Nr XIII_119_07.pdf (40,99KB)
 

03-16 Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XIII_119_07

PDF03-16 Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XIII_119_07.pdf (36,77KB)
 

03-17 Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XIII_119_07

PDF03-17 Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XIII_119_07.pdf (21,51KB)
 

03-18 Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XIII_119_07

PDF03-18 Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XIII_119_07.pdf (15,23KB)
 

4.            Uchwała Nr XIII/118/07 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na lata 2008-2015

PDF04-1 Uchwała Nr XIII_118_07 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na lata 2008.pdf (24,61KB)
 

04-2 załącznik do uchwały Nr XIII_118_07

PDF04-2 załącznik do uchwały Nr XIII_118_07.pdf (48,29KB)
 

5.            Uchwała Nr XIII/117/07 w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007.

PDF05-1 Uchwała Nr XIII_117_07 w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007.pdf (31,71KB)
 

6.            Uchwała Nr XIII/116/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

PDF06-1 Uchwała Nr XIII_116_07 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf (26,69KB)
 

7.            Uchwała Nr XIII/115/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW

PDF07-1 Uchwała Nr XIII_115_07 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW.pdf (29,46KB)
 

8.            Uchwała Nr XIII/114/07 zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2007 r.

PDF08-0 uchwała nr 114.pdf (43,61KB)
 

08-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII_114_07

PDF08-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII_114_07.pdf (32,67KB)
 

08-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII_114_07

PDF08-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII_114_07.pdf (49,42KB)
 

08-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII_114_07

PDF08-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII_114_07.pdf (98,16KB)
 

08-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII_114_07

PDF08-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII_114_07.pdf (25,61KB)
 

08-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII_114_07

PDF08-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII_114_07.pdf (49,86KB)
 

08-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII_114_07

PDF08-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII_114_07.pdf (51,53KB)
 

08-7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII_114_07

PDF08-7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII_114_07.pdf (79,51KB)
 

08-8 Załącznik Nr 8a do uchwały Nr XIII_114_07

PDF08-8 Załącznik Nr 8a do uchwały Nr XIII_114_07.pdf (67,51KB)
 

08-9 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII_114_07

PDF08-9 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII_114_07.pdf (46,47KB)
 

08-10 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIII_114_07

PDF08-10 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIII_114_07.pdf (34,06KB)
 

08-11 Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIII_114_07

PDF08-11 Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIII_114_07.pdf (45,37KB)
 

08-12 Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XIII_114_07

PDF08-12 Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XIII_114_07.pdf (37,29KB)
 

9.            Uchwała Nr XIII/113/07 zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2007-2014

PDF09-1 Uchwała Nr XIII_113_07 zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2007-2014.pdf (24,42KB)
 

10.          Uchwała Nr XIII/112/07 w sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli

PDF10-1 Uchwała Nr XIII_112_07 w sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół...pdf (56,78KB)
 

11.          Uchwała Nr XIII/111/07 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkól, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąbrzeźno oraz warunków i sposobu ich przyznawania

PDF11-1 Uchwała Nr XIII_111_07 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej ..pdf (43,03KB)
 

12.          Uchwała Nr XIII/110/07 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 r.

PDF12-1 Uchwała Nr XIII_110_07 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 r.pdf (65,96KB)
 

13.          Uchwała Nr XIII/109/07 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu wykonawczego

PDF13-1 Uchwała Nr XIII_109_07 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu wykonawczego.pdf (26,26KB)
 

14.          Uchwała Nr XII/108/07 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

PDF14-1 uchwała Nr XII_108_07 Rady Gminy Wąbrzeźno w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckie.pdf (30,38KB)
 

15.          Uchwała Nr XII/107/07 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału

PDF15-1 uchwała Nr XII_107_07 Rady Gminy Wąbrzeźno w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacencki.pdf (28,35KB)
 

16.          Uchwała Nr XII/106/07 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i związanych ze stosunkiem pracy wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wąbrzeźno

PDF16-1 uchwała Nr XII_106_07 Rady Gminy Wąbrzeźno w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych socjalnych i zwąz.pdf (58,07KB)
 

17.          Uchwała Nr XII/105/07 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2007-2011

PDF17-1 uchwała Nr XII_105_07 Rady Gminy Wąbrzeźno w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zaso.pdf (52,94KB)
 

18.          Uchwała Nr XII/104/07 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trzciano na lata 2007-2013

PDF18-1 uchwała Nr XII_104_07 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trzciano na lata 2007-2013.pdf (99,61KB)
 

19.          Uchwała Nr XII/103/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.

PDF19-1 Uchwała Nr XII_103_08 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.pdf (106,45KB)
 

20.          Uchwała Nr XII/102/07 zmieniające uchwałę Nr III/18/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.

PDF20-1 Uchwała Nr XII_102_07 zmieniające uchwałę Nr III_18_06 w sprawie uchwalenia GPPiRPA w 2007 r.pdf (84,36KB)
 

21.          Uchwała Nr XII/101/07 w sprawie Programu współpracy w 2008 r. Gminy Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi ...

PDF21-1 Uchwała Nr XII_101_07 w sprawie Programu współpracy w 2008 r. z organizacjami pozarządowymi ....pdf (48,75KB)
 

22.          Uchwała Nr XII/100/07 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2008 r. na obszarze Gminy Wąbrzeźno

PDF22-1 Uchwała Nr XII_100_07 Rady Gminy Wąbrzeźno w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.pdf (31,05KB)
 

23.          Uchwała Nr XII_99_07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

PDF23-1 Uchwała Nr XII_99_07 Rady Gminy Wąbrzeźno w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportow.pdf (42,15KB)
 

24.          Uchwała Nr XII_98_07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

PDF24-1 Uchwała Nr XII_98_07 Rady Gminy Wąbrzeźno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (35,76KB)
 

25.          Uchwała Nr XII/97/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu

PDF25-1 Uchwała Nr XII_97_07 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu.pdf (30,35KB)
 

26.          Uchwała Nr XII/96/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu

PDF26-1 Uchwała Nr XII_96_07 zmieniająca uchwałe w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.pdf (30,82KB)
 

27.          Uchwała Nr XII/ 95/07 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2007 rok

PDF27-0 Uchwała Nr XII_ 95_07 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2007 rok.pdf (43,00KB)
 

27-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII_95_07

PDF27-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII_95_07.pdf (32,45KB)
 

27-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII_95_07

PDF27-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII_95_07.pdf (58,41KB)
 

27-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII_95_07

PDF27-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII_95_07.pdf (68,74KB)
 

27-4 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII_95_07

PDF27-4 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII_95_07.pdf (47,06KB)
 

27-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII_95_07

PDF27-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII_95_07.pdf (51,01KB)
 

27-6 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII_95_07

PDF27-6 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII_95_07.pdf (80,06KB)
 

27-7 Załącznik Nr 8a do uchwały Nr XII_95_07

PDF27-7 Załącznik Nr 8a do uchwały Nr XII_95_07.pdf (66,18KB)
 

27-8 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XII_95_07

PDF27-8 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XII_95_07.pdf (34,09KB)
 

27-9 Załącznik Nr 13 KZB do uchwały Nr XII_95_07

PDF27-9 Załącznik Nr 13 KZB do uchwały Nr XII_95_07.pdf (37,78KB)
 

27-10 Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XII_95_07

PDF27-10 Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XII_95_07.pdf (37,02KB)
 

28.          Uchwała Nr XII/94/07 zmieniająca Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2007-2014

PDF28-1 Uchwała Nr XII_94_07 zmieniająca Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2007-2014.pdf (33,47KB)
 

28-2 załącznik do uchwały Nr XII_94_07

PDF28-2 załącznik do uchwały Nr XII_94_07.pdf (54,43KB)
 

29.          Uchwała Nr XII/93/07 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

PDF29-1 Uchwała Nr XII_93_07 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf (26,90KB)
 

30.          uchwała Nr XII/92/07 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

PDF30-1 uchwała Nr XII_92_07 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf (27,51KB)
 

31.          Uchwała Nr XII/91/07 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

PDF31-1 Uchwała Nr XII_91_07 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf (27,46KB)
 

32.          Uchwała Nr XI/90/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

PDF32-1 uchwała Nr XI_90_07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gmin….pdf (30,31KB)
 

33.          Uchwała Nr XI/89/07 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nielub na lata 2007-2013

PDF33-1 uchwała Nr XI_89_07 w sprawie przyjęcia i zawierdzenia Pla….pdf (106,80KB)
 

34.          Uchwała Nr XI/88/07 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2007 rok

PDF34-0 Uchwała Nr XI_88_07 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2007 rok.pdf (43,44KB)
 

34-1 Załącznik Nr 1do uchwały Nr XI_88_07

PDF34-1 Załącznik Nr 1do uchwały Nr XI_88_07.pdf (33,64KB)
 

34-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI_88_07

PDF34-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI_88_07.pdf (35,10KB)
 

34-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI_88_07

PDF34-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI_88_07.pdf (58,13KB)
 

34-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI_88_07

PDF34-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI_88_07.pdf (26,87KB)
 

34-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI_88_07

PDF34-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI_88_07.pdf (42,41KB)
 

34-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI_88_07

PDF34-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI_88_07.pdf (51,03KB)
 

34-7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI_88_07

PDF34-7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI_88_07.pdf (79,13KB)
 

34-8 Załącznik Nr 8a do uchwały Nr XI_88_07

PDF34-8 Załącznik Nr 8a do uchwały Nr XI_88_07.pdf (66,66KB)
 

34-9 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI_88_07

PDF34-9 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI_88_07.pdf (45,38KB)
 

34-10 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XI_88_07

PDF34-10 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XI_88_07.pdf (34,15KB)
 

34-11 Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XI_88_07

PDF34-11 Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XI_88_07.pdf (41,80KB)
 

35.          Uchwała Nr XI/87/07 zmieniająca Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2007-2014

PDF35-1 Uchwała Nr XI_87_07 zmieniająca Wieloletni Program Inwest….pdf (26,43KB)
 

35-2 załącznik do uchwały Nr XI_87_07

PDF35-2 załącznik do uchwały Nr XI_87_07.pdf (50,23KB)
 

36.          Uchwała Nr XI/86/07 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

PDF36-1 uchwałaNr XI_86_07 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia….pdf (26,13KB)
 

37.          Uchwała Nr XI/85/07 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu

PDF37-1 uchwała Nr XI_85_07 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnię….pdf (27,95KB)
 

38.          Uchwała Nr X/84/07 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

PDF38-1 Uchwała Nr X_84_07 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejon….pdf (27,07KB)
 

39.          Uchwała Nr X/83/07 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

PDF39-1 Uchwała Nr X_83_07 w sprawie powołania komisji skrutacyjn….pdf (25,34KB)
 

40.          Uchwała Nr X/82/07 zmieniająca Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wąbrzeźno na lata 2004-2013

PDF40-1 uchwała Nr X_82_07 zmieniająca Plan Rozwoju Lokalnego Gmin….pdf (27,55KB)
 

40-2 wykresy dot Suplementu do Planu Rozwoju Lokalnego

PDF40-2 wykresy dot Suplementu do Planu Rozwoju Lokalnego.pdf (28,83KB)
 

40-3 zał nr 4 do Suplementu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy

PDF40-3 zał nr 4 do Suplementu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy.pdf (45,69KB)
 

40-4 zał. nr 5 do Suplementu plan finansowy na lata 2007-2013

PDF40-4 zał. nr 5 do Suplementu plan finansowy na lata 2007-2013.pdf (35,58KB)
 

40-5 Załącznik Nr 6 do Suplementu Planu Rozwoju Lokalnego Gmin…

PDF40-5 Załącznik Nr 6 do Suplementu Planu Rozwoju Lokalnego Gmin….pdf (28,71KB)
 

41.          Uchwała Nr X/81/07 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu

PDF41-1 Uchwała Nr X_81_07 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej ….pdf (30,79KB)
 

42.          Uchwała Nr X/80/07 zmieniająca Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2007-2014

PDF42-1 Uchwała Nr X_80_07 zmieniająca Wieloletni Program Inwestyc….pdf (26,47KB)
 

42-2 załącznik do uchwały Nr X_80_07

PDF42-2 załącznik do uchwały Nr X_80_07.pdf (51,33KB)
 

43.          Uchwała Nr X/79/07 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2007 rok

PDF43-0 uchwała Nr X_79_07 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2007 rok.pdf (41,92KB)
 

43-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X_79_07

PDF43-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X_79_07.pdf (33,59KB)
 

43-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X_79_07

PDF43-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X_79_07.pdf (41,32KB)
 

43-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X_79_07

PDF43-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X_79_07.pdf (67,41KB)
 

43-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X_79_07

PDF43-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X_79_07.pdf (26,82KB)
 

43-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X_79_07

PDF43-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X_79_07.pdf (39,94KB)
 

43-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X_79_07

PDF43-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X_79_07.pdf (50,61KB)
 

43-7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X_79_07

PDF43-7 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X_79_07.pdf (77,93KB)
 

43-8 Załącznik Nr 8a do uchwały Nr X_79_07

PDF43-8 Załącznik Nr 8a do uchwały Nr X_79_07.pdf (65,35KB)
 

43-9 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X_79_07

PDF43-9 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X_79_07.pdf (46,77KB)
 

43-10 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr X_79_07

PDF43-10 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr X_79_07.pdf (32,96KB)
 

44.          Uchwała Nr X/78/07 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

PDF44-1 uchwała Nr X_78_07 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie p….pdf (25,47KB)
 

45.          Uchwała Nr IX/77/07 zmieniająca Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2007-2014

PDF45-1 Uchwała Nr IX_77_07 zmieniająca Wieloletni Program Inwesty….pdf (26,29KB)
 

45-2 załącznik do uchwały Nr IX_77_07

PDF45-2 załącznik do uchwały Nr IX_77_07.pdf (50,04KB)
 

46.          Uchwała Nr IX/76/07 zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2007 r.

PDF46-0 uchwała Nr IX_76_07 zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2007 r.pdf (41,68KB)
 

46-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX_76_07

PDF46-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX_76_07.pdf (33,58KB)
 

46-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX_76_07

PDF46-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX_76_07.pdf (34,88KB)
 

46-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX_76_07

PDF46-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX_76_07.pdf (42,91KB)
 

46-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX_76_07

PDF46-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX_76_07.pdf (26,82KB)
 

46-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX_76_07

PDF46-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX_76_07.pdf (49,25KB)
 

46-6 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX_76_07

PDF46-6 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX_76_07.pdf (76,53KB)
 

46-7 Załącznik Nr 8a do uchwały Nr IX_76_07

PDF46-7 Załącznik Nr 8a do uchwały Nr IX_76_07.pdf (64,36KB)
 

46-8 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX_76_07

PDF46-8 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX_76_07.pdf (46,70KB)
 

47.          Uchwała Nr VIII/75/07 w sprawie wyposażenia w majątek Komunalnego Zakładu Budżetowego

PDF47-1 Uchwała Nr VIII_75_07 w sprawie wyposażenia w majątek Komu….pdf (32,11KB)
 

48.          Uchwała Nr VIII/74/07 w sprawie przekształcenia Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy

PDF48-1 Uchwała Nr VIII_74_07 w sprawie przekształcenia Szpitala M….pdf (30,16KB)
 

49.          Uchwała Nr VIII/73/07 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno

PDF49-1 Uchwała Nr VIII_73_07 w sprawie Regulaminu utrzymania czys….pdf (28,89KB)
 

49-2 załącznik do uchwały Nr VIII_73_07

PDF49-2 załącznik do uchwały Nr VIII_73_07.pdf (102,99KB)
 

50.          Uchwała N VIII/72/07 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w jednostce strukturalnej Wałycz- działki nr 1/36, 54/6

PDF50-1 Uchwała N VIII_72_07 zmieniająca uchwałę w sprawie przystą….pdf (27,68KB)
 

51.          Uchwała Nr VIII/71/07 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

PDF51-1 uchwała Nr VIII_71_07 w sprawie powołania zespołu opiniuj….pdf (27,11KB)
 

52.          Uchwała Nr VIII/70/07 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

PDF52-1 Uchwała Nr VIII_70_07 w sprawie zaciągnięcia długotermonow….pdf (27,65KB)
 

53.          Uchwała Nr VIII/69/07 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu

PDF53-1 Uchwała Nr VIII_69_07 w sprawie zaciągnięcia długotermonow….pdf (30,69KB)
 

54.          Uchwała Nr VIII/68/07 zmieniająca Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2007-2014

PDF54-1 Uchwała Nr VIII_68_07 zmieniająca Wieloletni Program Inwes….pdf (26,25KB)
 

54-2 załącznik do uchwały Nr VIII_68_07

PDF54-2 załącznik do uchwały Nr VIII_68_07.pdf (52,11KB)
 

55.          Uchwała Nr VIII/67/07 zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2007 rok

PDF55-0 uchwała VIII_67.pdf (41,78KB)
 

55-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII_67_07

PDF55-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII_67_07.pdf (33,62KB)
 

55-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII_67_07

PDF55-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII_67_07.pdf (37,75KB)
 

55-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII_67_07

PDF55-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII_67_07.pdf (49,99KB)
 

55-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII_67_07

PDF55-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII_67_07.pdf (26,83KB)
 

55-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII_67_07

PDF55-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII_67_07.pdf (49,27KB)
 

55-6 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII_67_07

PDF55-6 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII_67_07.pdf (77,16KB)
 

55-7 Załącznik Nr 8a do uchwały Nr VIII_67_07

PDF55-7 Załącznik Nr 8a do uchwały Nr VIII_67_07.pdf (57,96KB)
 

55-8 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII_67_07

PDF55-8 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII_67_07.pdf (46,77KB)
 

55-9 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII_67_07

PDF55-9 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII_67_07.pdf (32,48KB)
 

55-10 Załącznik Nr 13 do uchwały Nr VII_67_07

PDF55-10 Załącznik Nr 13 do uchwały Nr VII_67_07.pdf (41,27KB)
 

56.          Uchwała Nr VIII/66/07 w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Wąbrzeźno pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie oświetlenia drogowego

PDF56-1 Uchwała Nr VIII_66_07 w sprawie przekazania Gminie Miejski….pdf (30,18KB)
 

57.          Uchwała Nr VII/65/07 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia przez Gminę pogrzebu osobom zmarłym

PDF57-1 uchwała Nr VII_65_07 w sprawie ustalenia sposobu sprawieni….pdf (32,26KB)
 

58.          Uchwała Nr VII/64/07 w sprawie zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PDF58-1 Uchwała Nr VII_64_07 w sprawie zasad odpłatności za usługi….pdf (38,14KB)
 

59.          Uchwała Nr VII/63/07 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

PDF59-1 Uchwała Nr VII_63_07 w sprawie zasad zwrotu wydatków za św….pdf (32,39KB)
 

60.          Uchwała Nr VII/62/07 zmieniająca statut Komunalnego Zakładu Budżetowego

PDF60-1 uchwała Nr VII_62_07 zmieniająca statut Komunalnego Zas….pdf (25,87KB)
 

61.          Uchwała Nr VII/61/07 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Małe Radowiska

PDF61-1 Uchwała Nr VII_61_07 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy ….pdf (27,36KB)
 

62.          Uchwała Nr VII/60/07 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Czystochleb

PDF62-1 Uchwała Nr VII_60_07 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju….pdf (27,37KB)
 

63.          Uchwała Nr VII/59/07 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Węgorzyn

PDF63-1 Uchwała Nr VII_59_07 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy ….pdf (26,15KB)
 

64.          Uchwała Nr VII/58/07 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wałyczyk

PDF64-1 uchwała Nr VII_58_07 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy ….pdf (26,12KB)
 

65.          uchwała Nr VII/57/07 zmieniająca Plan Rozwoju Miejscowości Wronie

PDF65-1 uchwała Nr VII_57_07 zmieniająca Plan Rozwoju Miejscowości….pdf (27,42KB)
 

66.          Uchwała Nr VII/56/07 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Stanisławki

PDF66-1 uchwała Nr VII_56_0 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju….pdf (26,27KB)
 

67.          Uchwała Nr VII/55/07 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zakup tłucznia na drogi gminne

PDF67-1 Uchwała Nr VII_55_07 w sprawie zaciągnięcia długoterminowe….pdf (27,61KB)
 

68.          Uchwała Nr VII/54/07 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji wodociąg wiejski Węgorzyn-Orzechowo

PDF68-1 Uchwała Nr VII_54_07 w sprawie zaciągnięcia długoterminowe….pdf (28,10KB)
 

69.          Uchwała Nr VII/53/07 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na kanalizację na Osiedlu Leśnym w Wałyczu

PDF69-1 Uchwała Nr VII_53_07 w sprawie zaciągnięcia długoterminowe….pdf (28,32KB)
 

70.          Uchwała Nr VII/52/07 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji kanalizacji sanitarnej Plebanka-Wąbrzeźno

PDF70-1 Uchwała Nr VII_52_07 w sprawie zacięgnięcia długoterminowe….pdf (28,09KB)
 

71.          Uchwała Nr VII/51/07 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW na realizację inwestycji wodociągu wiejskiego Węgorzyn Orzechowo

PDF71-1 Uchwała Nr VII_51_07 w sprawie zaciągnięcia długoterminowe….pdf (30,76KB)
 

72.          Uchwała Nr VII/50/07 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW na kanalizację na Osiedlu Leśnym w Wałyczu

PDF72-1 Uchwała Nr VII_50_07 w sprawie zaciągnięcia długoterminowe….pdf (30,67KB)
 

73.          Uchwała Nr VII/49/07 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW -na realizację inwestycji kanalizacji Plebanka-Wąbrzeźno

PDF73-1 Uchwała Nr VII_49_07 w sprawie zaciągnięcia długoterminowe….pdf (30,47KB)
 

74.          Uchwała Nr VII/48/07 zmieniająca wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2007 – 2014.

PDF74-1 Uchwała Nr VII_48_07 zmieniająca wieloletni program inwest….pdf (26,30KB)
 

74-2 załącznik do uchwały Nr VII_48_07

PDF74-2 załącznik do uchwały Nr VII_48_07.pdf (48,73KB)
 

75.          Uchwała Nr VII/47/07 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2007 rok

PDF75-0 Uchwała Nr VII_47_07 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2007 rok.pdf (41,99KB)
 

75-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII_47_07

PDF75-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII_47_07.pdf (33,98KB)
 

75-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII_47_07

PDF75-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII_47_07.pdf (43,07KB)
 

75-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII_47_07

PDF75-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII_47_07.pdf (71,08KB)
 

75-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII_47_07

PDF75-4 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII_47_07.pdf (26,79KB)
 

75-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII_47_07

PDF75-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII_47_07.pdf (49,89KB)
 

75-6 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII_47_07

PDF75-6 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII_47_07.pdf (74,01KB)
 

75-7 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VII_47_07

PDF75-7 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VII_47_07.pdf (46,72KB)
 

75-8 Załącznik Nr 13 do uchwały Nr VII_47_07

PDF75-8 Załącznik Nr 13 do uchwały Nr VII_47_07.pdf (35,06KB)
 

75-9 Załącznik Nr 14 do uchwały Nr VII_47_07

PDF75-9 Załącznik Nr 14 do uchwały Nr VII_47_07.pdf (37,82KB)
 

76.          Uchwała Nr VII/46/07 w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

PDF76-1 uchwała Nr VII_46_07 w sprawie przekazania środków finanso….pdf (26,95KB)
 

77.          Uchwała Nr VII/45/07 w sprawie przyznania dotacji na ochronę zabytków

PDF77-1 Uchwała Nr VII_45_07 w sprawie przyznania dotacji na ochro….pdf (31,47KB)
 

78.          Uchwała Nr VI/44/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Wąbrzeźno na 2007 r.

PDF78-0 Uchwała Nr VI_44_07 w sprawie zmiany budżetu gminy Wąbrzeźno.pdf (40,26KB)
 

78-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI_44_07

PDF78-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI_44_07.pdf (33,49KB)
 

78-2 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI_44_07

PDF78-2 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI_44_07.pdf (47,18KB)
 

78-3 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI_44_07

PDF78-3 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI_44_07.pdf (26,80KB)
 

78-4 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VI_44_07

PDF78-4 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VI_44_07.pdf (46,28KB)
 

78-5 Załącznik Nr 14 do uchwały Nr VI_44_07

PDF78-5 Załącznik Nr 14 do uchwały Nr VI_44_07.pdf (37,18KB)
 

79.          Uchwała Nr VI/43/07 w sprawie wykonania budżetu gminy za 2006 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wąbrzeźno z wykonania budżetu za 2006 r.

PDF79-1 Uchwała Nr VI_43_07 w sprawie udzielenia absolutorium Wójt….pdf (28,38KB)
 

79-2 Załącznik do uchwały Nr VI_43_07 w sprawie udzielenia abso…

PDF79-2 Załącznik do uchwały Nr VI_43_07 w sprawie udzielenia abso….pdf (229,68KB)
 

80.          Uchwała Nr V_42_07 w sprawie powiadomienia skarbnika gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

PDF80-1 Uchwała Nr V_42_07 w sprawie powiadomienia skarbnika gminy….pdf (29,43KB)
 

81.          Uchwała Nr V/41/07 w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąbrzeźno

PDF81-1 Uchwała Nr V_41_07 w sprawie ustalenia sieci oddziałów pr….pdf (33,65KB)
 

82.          Uchwała Nr V_40_07 w sprawie ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąbrzeźno

PDF82-1 uchwała Nr V_40_07 w sprawie ustalenia sieci i obwodów pu….pdf (31,15KB)
 

83.          Uchwała Nr V/39/07 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Orzechowie

PDF83-1 uchwała Nr V_39_07 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowe….pdf (34,07KB)
 

84.          Uchwała Nr V/38/07 w sprawie dopłat do ceny wody dostarczanej z gminnej sieci wodociągowej

PDF84-1 Uchwała Nr V_38_07 w sprawie dopłat do ceny wody dostarcza….pdf (50,76KB)
 

85.          Uchwała Nr V_37_07 w sprawie zatwierdzenia taryf dla w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

PDF85-1 Uchwała Nr V_37_07 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbior….pdf (49,13KB)
 

86.          Uchwała Nr V_36_07 w sprawie zmiany budżetu gminy Wąbrzeźno na 2007 rok

PDF86-1 uchwała Nr V_36_07 w sprawie zmiany budżetu gminy Wąbrzeź….pdf (45,14KB)
 

86-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V_36_07

PDF86-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V_36_07.pdf (33,47KB)
 

86-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V_36_07

PDF86-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V_36_07.pdf (43,89KB)
 

86-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V_36_07

PDF86-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V_36_07.pdf (44,69KB)
 

86-5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V_36_07

PDF86-5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V_36_07.pdf (26,78KB)
 

86-6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V_36_07

PDF86-6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V_36_07.pdf (42,71KB)
 

86-7 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V_36_07

PDF86-7 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V_36_07.pdf (48,63KB)
 

86-8 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V_36_07

PDF86-8 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V_36_07.pdf (72,95KB)
 

86-9 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr V_36_07

PDF86-9 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr V_36_07.pdf (46,41KB)
 

87.          Uchwała nr IV_35_07 W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Orzechowie

PDF87-1 - Uchwała 01.pdf (36,74KB)
 

88.          Uchwała nr IV_34_07 W sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno w jednostce strukturalnej Sitno

PDF88-1 - Uchwała 02.pdf (40,27KB)
 

89.          Uchwała nr IV_33_07 W sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno w jednostce strukturalnej Jarantowice

PDF89-1 - Uchwała 03.pdf (40,47KB)
 

90.          Uchwała nr IV_32_07 W sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno w jednostce strukturalnej Wałycz – działki nr 114/1, 114/2,115,116/10,116/11,116/12,

PDF90-1 - Uchwała 04.pdf (40,29KB)
 

91.          Uchwała nr IV_31_07 W sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno w jednostce strukturalnej Wałycz – działki nr 1/36, 54/6

PDF91-1 - Uchwała 05.pdf (42,26KB)
 

92.          Uchwała nr IV_30_07 W sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno w jednostce strukturalnej Wałycz – działki nr 1/7, 1/8,1/9,1/10,1/11,1/12,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,3

PDF92-1 - Uchwała 06.pdf (46,51KB)
 

93.          Uchwała nr IV_29_07 W sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno w jednostce strukturalnej Wałycz – działki nr 1/19, 1/31, 1/32, 3/1, 3/2, 3/6, 3/7, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 4/3, 4/8, 4/9, 4/10

PDF93-1 - Uchwała 07.pdf (40,29KB)
 

94.          Uchwała nr IV_28_07 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno

PDF94-1 - Uchwała 08.pdf (36,93KB)
 

95.          Uchwała nr IV_27_07 W sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

PDF95-1 - Uchwała 09.pdf (30,78KB)
 

96.          Uchwała nr IV_26_07 W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

PDF96-1 - Uchwała 10.pdf (30,60KB)
 

97.          Uchwała nr IV_25_07 Zmieniająca wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2007 – 2014

PDF97-1 - Uchwała 11.pdf (26,02KB)
 

98.          Uchwała nr IV_24_07 Zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2007 rok

PDF98-1 Uchwała 24.pdf (38,20KB)
 

99.          Uchwała nr IV_23_07 W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wąbrzeźno na 2007 r.

PDF99-1 - Uchwała 13.pdf (30,40KB)
 

100.       Uchwała nr IV_22_07 W sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wąbrzeźno na 2007 r.

PDF100-1 - Uchwała 14.pdf (50,42KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego