Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 7Kwiecień: 116Maj: 285Czerwiec: 266
Lipiec: 114Sierpień: 161Wrzesień: 2435Październik: 6634Listopad: 18184Grudzień: 1733
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 2132
 2. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 636
 3. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 578
 4. Zamówienia do 130 000 zł netto
  Wyświetleń: 526
 5. Konkurs na stanowisko Referenta Wydziału Organizacyjnego Urzędu Gminy Ryńsk
  Wyświetleń: 497
 6. Ogłoszenia - Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości Gminy
  Wyświetleń: 489
 7. Zamówienia powyżej 130 000 zł netto
  Wyświetleń: 464
 8. Wykazy pozostałe - Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości Gminy
  Wyświetleń: 443
 9. Urząd Gminy Informacje
  Wyświetleń: 396
 10. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 333
 11. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 279
 12. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
  Wyświetleń: 231
 13. Uchwały Rady Gminy 2023 r.
  Wyświetleń: 199
 14. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 182
 15. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 167
 16. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 143
 17. Platforma zakupowa dla zamówień powyżej 130 000 zł
  Wyświetleń: 139
 18. Skład stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 132
 19. Informacje Wnioski Wypisy
  Wyświetleń: 129
 20. Budżet na 2023 r.
  Wyświetleń: 126
 21. WOŚ Informacje Ogłoszenia
  Wyświetleń: 122
 22. Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Ryńsk w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławnika sądowego na kadencję 2024-2027
  Wyświetleń: 120
 23. Statuty Sołectw
  Wyświetleń: 119
 24. Komunikaty
  Wyświetleń: 110
 25. Urząd Gminy
  Wyświetleń: 108
 26. Transport do lokali wyborczych
  Wyświetleń: 102
 27. Wydział Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
  Wyświetleń: 97
 28. Zastępca Wójta Gminy - Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 97
 29. Uchwały podatkowe - Wydział Finansowy – podatki
  Wyświetleń: 95
 30. Ogłoszenia o terminach zebrań wiejskich
  Wyświetleń: 93
 31. POSTANOWIENIE NR 96/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 91
 32. Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczej z pełnionymi funkcjami
  Wyświetleń: 89
 33. Uchwały Rady Gminy 2022 r.
  Wyświetleń: 89
 34. Wykaz Sołectw Gminy Ryńsk
  Wyświetleń: 88
 35. Uchwały Rady Gminy 2003 r.
  Wyświetleń: 87
 36. Inwestycje celu publicznego
  Wyświetleń: 85
 37. Uchwały Rady Gminy 2006 r.
  Wyświetleń: 83
 38. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 82
 39. Uchwały Rady Gminy 2004 r.
  Wyświetleń: 82
 40. Uchwały Rady Gminy 2013 r.
  Wyświetleń: 82
 41. Budżet na 2011 r.
  Wyświetleń: 79
 42. Krzysztof Pencierzyński - Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 79
 43. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 79
 44. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji, poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 78
 45. Informacja z wykonania budżetu 2023 r.
  Wyświetleń: 78
 46. Uchwały Rady Gminy 2007 r.
  Wyświetleń: 76
 47. Uchwały Rady Gminy 2009 r.
  Wyświetleń: 76
 48. Uchwały Rady Gminy 2014 r.
  Wyświetleń: 76
 49. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 76
 50. Budżet na 2010 r.
  Wyświetleń: 75
 51. Budżet na 2012 r.
  Wyświetleń: 75
 52. Budżet na 2013 r.
  Wyświetleń: 75
 53. Plany miejscowe 2023
  Wyświetleń: 75
 54. Uchwały Rady Gminy 2011 r.
  Wyświetleń: 75
 55. Wykaz Sołtysów
  Wyświetleń: 75
 56. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
  Wyświetleń: 75
 57. Uchwały Rady Gminy 2008 r.
  Wyświetleń: 73
 58. Plan zamówień publicznych 2023 r.
  Wyświetleń: 72
 59. Uchwały Rady Gminy 2005 r.
  Wyświetleń: 71
 60. Wydział Inwestycji
  Wyświetleń: 71
 61. Uchwały Rady Gminy 2012 r.
  Wyświetleń: 70
 62. Broniewska Małgorzata - Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 69
 63. Uchwały Rady Gminy 2019 r.
  Wyświetleń: 69
 64. Uchwały Rady Gminy 2021 r.
  Wyświetleń: 69
 65. Imienne wykazy głosowań radnych
  Wyświetleń: 68
 66. Oświadczenia majątkowe - informacje ogólne
  Wyświetleń: 68
 67. Uchwały Rady Gminy 2020 r.
  Wyświetleń: 68
 68. Zbiór aktów prawnych 2023 r.
  Wyświetleń: 68
 69. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie strony, postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 67
 70. Sabina Topij-Brylińska - Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 67
 71. Statut Gminy Ryńsk
  Wyświetleń: 67
 72. Uchwały Rady Gminy 2010 r.
  Wyświetleń: 67
 73. Imienny wykaz głosowań radnych na LIV Sesji Rady Gminy Ryńsk w dniu 11 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 66
 74. Marzena Prusakowska - Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 66
 75. Monika Bestjan - Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 66
 76. Oświadczenia majątkowe - Wójt Gminy kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 66
 77. Warunki zabudowy
  Wyświetleń: 65
 78. Dorota Grabowska - Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 64
 79. Nowe numery kont bankowych - podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 63
 80. Skład Rady Gminy Ryńsk
  Wyświetleń: 63
 81. Uchwały Rady Gminy 2016 r.
  Wyświetleń: 63
 82. Zbiór aktów prawnych 2020 r.
  Wyświetleń: 63
 83. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 62
 84. Uchwały Rady Gminy 2017 r.
  Wyświetleń: 62
 85. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 61
 86. Skarbnik Gminy - Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 61
 87. Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
  Wyświetleń: 61
 88. Budżet na 2021 r.
  Wyświetleń: 60
 89. Skład Rady Gminy Ryńsk – VII kadencja-lata 2014-2018
  Wyświetleń: 59
 90. Zagospodarowanie przestrzenne - Studium
  Wyświetleń: 59
 91. Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 58
 92. Uchwały Rady Gminy 2015 r.
  Wyświetleń: 58
 93. WOŚ wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 58
 94. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Małych Radowiskach.
  Wyświetleń: 58
 95. Karty informacyjne SIOS
  Wyświetleń: 57
 96. Konsultacje Społeczne
  Wyświetleń: 57
 97. Raport o stanie zapewnienia dostępności 2022
  Wyświetleń: 57
 98. Terminy sesji Rady Gminy Ryńsk
  Wyświetleń: 57
 99. Podatek rolny- osoby fizyczne
  Wyświetleń: 56
 100. Budżet na 2022 r.
  Wyświetleń: 55
 101. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 55
 102. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 55
 103. Przetargi na sprzedaż działek i lokali
  Wyświetleń: 55
 104. Sekretarz Gminy - Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 55
 105. Uchwały Rady Gminy 2018 r.
  Wyświetleń: 55
 106. Cyfrowa Gmina
  Wyświetleń: 54
 107. Informacja dotycząca możliwości uzyskania wglądu do aktów prawnych
  Wyświetleń: 54
 108. Ogłoszenia - zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 54
 109. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 54
 110. Zbiór aktów prawnych 2019 r.
  Wyświetleń: 54
 111. Budżet na 2020 r.
  Wyświetleń: 52
 112. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 52
 113. Budżet na 2018 r.
  Wyświetleń: 51
 114. Budżet na 2019 r.
  Wyświetleń: 51
 115. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne
  Wyświetleń: 51
 116. Zbiór aktów prawnych 2021 r.
  Wyświetleń: 51
 117. Budżet na 2014 r.
  Wyświetleń: 50
 118. Do zadań Wydziału Finansowego należy
  Wyświetleń: 50
 119. Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 18 września 2023 r. w sprawie możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz terminie losowania
  Wyświetleń: 50
 120. Osoby prawne – podatek leśny
  Wyświetleń: 50
 121. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ryńsk
  Wyświetleń: 50
 122. Plan zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną
  Wyświetleń: 50
 123. Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 50
 124. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 50
 125. Rejestracja działalności gospodarczej (CEIDG-1)
  Wyświetleń: 50
 126. Zbiór aktów prawnych 2013 r.
  Wyświetleń: 50
 127. Agnieszka Kornacka - Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 49
 128. Opinie RIO dotyczące budżetu Gminy oraz WPF 2022 rok
  Wyświetleń: 49
 129. Osoby prawne – podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 49
 130. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 49
 131. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 49
 132. Druki informacji i deklaracji podatkowych – obowiązują do 30.06.2019r.
  Wyświetleń: 48
 133. Informacja z wykonania budżetu 2022 r.
  Wyświetleń: 48
 134. Kontrola podatkowa u podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
  Wyświetleń: 48
 135. Osoby prawne – podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 48
 136. Plany miejscowe 2022
  Wyświetleń: 48
 137. Podatek leśny – osoby fizyczne
  Wyświetleń: 48
 138. Zbiór aktów prawnych 2014 r.
  Wyświetleń: 48
 139. Zbiór aktów prawnych 2015 r.
  Wyświetleń: 48
 140. Zbiór aktów prawnych 2022 r.
  Wyświetleń: 48
 141. Czerwiński Henryk - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 47
 142. Informacja z wykonania budżetu 2016 r.
  Wyświetleń: 47
 143. Opinie RIO dotyczące budżetu Gminy oraz WPF 2021 rok
  Wyświetleń: 47
 144. Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne
  Wyświetleń: 47
 145. Przetargi na dzierżawę i najem działek i lokali
  Wyświetleń: 47
 146. Sprawozdania finansowe Urząd Gminy Ryńsk
  Wyświetleń: 47
 147. Terminy komisji Rady Gminy Ryńsk
  Wyświetleń: 47
 148. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ryńsku – Pierwsze oświadczenie majątkowe 27.09.2019
  Wyświetleń: 46
 149. Gapiński Łukasz – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 46
 150. Informacja z wykonania budżetu 2015 r.
  Wyświetleń: 46
 151. Informacja z wykonania budżetu 2019 r.
  Wyświetleń: 46
 152. Opinie RIO dotyczące budżetu Gminy oraz WPF 2015 rok
  Wyświetleń: 46
 153. Opinie RIO dotyczące budżetu Gminy oraz WPF 2017 rok
  Wyświetleń: 46
 154. Osoby prawne – podatek rolny
  Wyświetleń: 46
 155. Sprawozdania finansowe Gmina Ryńsk
  Wyświetleń: 46
 156. Studium Uwarunkowń i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ryńsk przyjęte Uchwałą Rady Gminy Ryńsk Nr XLVI/394/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 46
 157. Zbiór aktów prawnych 2017 r.
  Wyświetleń: 46
 158. Bieliński Kazimierz - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 45
 159. Bober Jan - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 45
 160. Cisło Ireneusz - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 45
 161. Czerwiński Henryk - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 45
 162. Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych z pełnionymi funkcjami 5.10.2023 r.
  Wyświetleń: 45
 163. Informacja z wykonania budżetu 2017 r.
  Wyświetleń: 45
 164. Makowski Piotr - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 45
 165. Opinie RIO dotyczące budżetu Gminy oraz WPF 2011 rok
  Wyświetleń: 45
 166. Opinie RIO dotyczące budżetu Gminy oraz WPF 2012 rok
  Wyświetleń: 45
 167. Oświadczenia majątkowe - klauzula informacyjna RODO
  Wyświetleń: 45
 168. Piątkowski Piotr - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 45
 169. Wnioski o udzielenie ulg podatkowych
  Wyświetleń: 45
 170. Zbiór aktów prawnych 2016 r.
  Wyświetleń: 45
 171. Zmiana studium-zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 45
 172. Budżet na 2015 r.
  Wyświetleń: 44
 173. Budżet na 2017 r.
  Wyświetleń: 44
 174. Dyląg Kinga - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 44
 175. Grażyna Góralska - Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 44
 176. Informacja z wykonania budżetu 2013 r.
  Wyświetleń: 44
 177. Informacja z wykonania budżetu 2020 r.
  Wyświetleń: 44
 178. Karczewska Bogumiła - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 44
 179. Opinie RIO dotyczące budżetu Gminy oraz WPF 2014 rok
  Wyświetleń: 44
 180. Opinie RIO dotyczące budżetu Gminy oraz WPF 2018 rok
  Wyświetleń: 44
 181. Opinie RIO dotyczące budżetu Gminy oraz WPF 2020 rok
  Wyświetleń: 44
 182. Zbiór aktów prawnych 2018 r.
  Wyświetleń: 44
 183. Informacja z wykonania budżetu 2010 r.
  Wyświetleń: 43
 184. Informacja z wykonania budżetu 2012 r.
  Wyświetleń: 43
 185. Informacja z wykonania budżetu 2014 r.
  Wyświetleń: 43
 186. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 43
 187. Opinie RIO dotyczące budżetu Gminy oraz WPF 2019 rok
  Wyświetleń: 43
 188. Skład Rady Gminy Ryńsk – VIII kadencja – lata 2018-2023
  Wyświetleń: 43
 189. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 43
 190. Utrzymanie czystości i porządku
  Wyświetleń: 43
 191. Zbiór aktów prawnych 2012 r.
  Wyświetleń: 43
 192. Analiza zagrożeń bezpieczeństwa na obszarach wodnych w Gminie Ryńsk
  Wyświetleń: 42
 193. Buchalski Marcin - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 42
 194. Ekoportal-Karty Informacyjne
  Wyświetleń: 42
 195. Informacja z wykonania budżetu 2018 r.
  Wyświetleń: 42
 196. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk z informacją o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 42
 197. Opinie RIO dotyczące budżetu Gminy oraz WPF 2013 rok
  Wyświetleń: 42
 198. Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 42
 199. Plany miejscowe 2018
  Wyświetleń: 42
 200. Sobczak Marek - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 42
 201. Informacja z wykonania budżetu 2011 r.
  Wyświetleń: 41
 202. Informacja z wykonania budżetu 2021 r.
  Wyświetleń: 41
 203. Opinie RIO dotyczące budżetu Gminy oraz WPF 2016 rok
  Wyświetleń: 41
 204. Pobierz programy
  Wyświetleń: 41
 205. Szablewska Jolanta – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 41
 206. Zarębski Kamil - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 41
 207. Imienny wykaz głosowań radnych na LXII sesji Rady Gminy Ryńsk w dniu 21 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 40
 208. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 40
 209. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 15 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów
  Wyświetleń: 40
 210. Plany miejscowe 2011
  Wyświetleń: 40
 211. Plany miejscowe 2016
  Wyświetleń: 40
 212. Plany miejscowe 2017
  Wyświetleń: 40
 213. Uchwała Nr LIV/432/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanych przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, a także przewozu rodzica.
  Wyświetleń: 40
 214. Uchwała Nr LIV/434/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 11 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego z pomocy społecznej w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  Wyświetleń: 40
 215. Uchwała Nr LVI/450/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
  Wyświetleń: 40
 216. Budżet na 2016 r.
  Wyświetleń: 39
 217. Gruszka Roman - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 39
 218. Guściora Krzysztof - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 39
 219. Radzki Kamil - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 39
 220. Sprawozdania finansowe Gmina Ryńsk za 2022 r.
  Wyświetleń: 39
 221. Szcząchor Danuta - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 39
 222. Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy Ryńsk – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 38
 223. Komunikat Wójta Gminy Ryńsk w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 38
 224. Uchwała Nr LVI/454/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Centrum Rekreacji w Czystochlebiu.
  Wyświetleń: 38
 225. Uchwała Nr LIV/433/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 11 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia warunku, od spełnienia którego odstępuje się od żądania od osób objętych rządowym programem zwrotu wydatków.
  Wyświetleń: 37
 226. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ryńsk z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej.
  Wyświetleń: 37
 227. Imienny wykaz głosowań radnych na LXIII Sesji Rady Gminy Ryńsk w dniu 17 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 36
 228. Bober Jan - Pierwsze oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 35
 229. Imienny wykaz głosowań radnych na LXI Sesji Rady Gminy Ryńsk w dniu 12 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 35
 230. Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 35
 231. Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 35
 232. Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 35
 233. Uchwała Nr LXIII/496/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenu obejmującego działkę nr 1/41 w Wałyczu.
  Wyświetleń: 35
 234. Imienny wykaz głosowań radnych na LIX Sesji Rady Gminy Ryńsk w dniu 24 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 34
 235. Imienny wykaz głosowań radnych na LXIV sesji Rady Gminy Ryńsk w dniu 27 września 2023 r.
  Wyświetleń: 34
 236. Projekt Programu współpracy Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r.
  Wyświetleń: 34
 237. Imienny wykaz głosowań radnych na LVII Sesji Rady Gminy Ryńsk w dniu 30 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 33
 238. Informacja z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za II kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 33
 239. Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną
  Wyświetleń: 33
 240. Raport o stanie Gminy Ryńsk za 2022 r.
  Wyświetleń: 33
 241. Uchwała Nr LIX/469/2023 Rady Gminy Ryńsk w sprawie Regulaminu świetlicy w Czystochlebiu.
  Wyświetleń: 33
 242. Uchwała Nr LVI/451/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 6 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryńsk.
  Wyświetleń: 33
 243. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 33
 244. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 32
 245. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 15 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 32
 246. Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 32
 247. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 32
 248. Uchwała Nr LVII/459/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, stawek opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  Wyświetleń: 32
 249. Uchwała Nr LVII/461/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryńsk w 2023 r.
  Wyświetleń: 32
 250. Agnieszka Kornacka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 31
 251. Imienny wykaz głosowań radnych na LV Sesji Rady Gminy Ryńsk w dniu 8 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 31
 252. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Myśliwcu – Oświadczenie majątkowe z dnia 20 września 2021 r.
  Wyświetleń: 30
 253. Guściora Krzysztof - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 30
 254. Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy Ryńsk – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 30
 255. Klauzule informacyjne RODO
  Wyświetleń: 30
 256. Komunikat o zwołaniu LXI sesji Rady Gminy Ryńsk na dzień 12 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 30
 257. Mytlewska Justyna – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 30
 258. Sprawozdania finansowe Urząd Gminy Ryńsk za 2022 r.
  Wyświetleń: 30
 259. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 292/1 w obrębie Ryńsk, gmina Ryńsk”
  Wyświetleń: 30
 260. Imienny wykaz głosowań radnych na LVI sesji Rady Gminy Ryńsk w dniu 6 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 29
 261. Imienny wykaz głosowań radnych na LVIII Sesji Rady Gminy Ryńsk w dniu 5 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 29
 262. INFORMACJA WÓJTA GMINY RYŃSK z dnia 14 września 2023 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na terenie Gminy Ryńsk w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 29
 263. Komunikat o zwołaniu LXIV sesji Rady Gminy Ryńsk na dzień 27 września 2023 r.
  Wyświetleń: 29
 264. Uchwała Nr LV/438/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie Szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień sportowych.
  Wyświetleń: 29
 265. Uchwała Nr LV/439/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryńsk.
  Wyświetleń: 29
 266. Uchwała Nr LV/440/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
  Wyświetleń: 29
 267. Wniosek Wójta Gminy Ryńsk w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 29
 268. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2023 zamieszczony w BZP w dniu 27.09.2023 r. nr 2023/BZP 0007020/06/P
  Wyświetleń: 28
 269. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Myśliwcu – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 28
 270. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Myśliwcu – Oświadczenie majątkowe z dnia 31 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 28
 271. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ryńsku – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 28
 272. Informacja z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za III kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 28
 273. Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 28
 274. Broniewska Małgorzata – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 27
 275. Buchalski Mracin - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 27
 276. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Myśliwcu – Oświadczenie majątkowe z dnia 18 września 2020 r.
  Wyświetleń: 27
 277. Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie do osiemnastu farm fotowoltaicznych PV Jaworze o mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem, na terenie części działek nr 195/3, 289/1 obręb ewidencyjny Jaworze Gm. Ryńsk.
  Wyświetleń: 27
 278. Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy Ryńsk – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 27
 279. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 27
 280. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w 2023 roku
  Wyświetleń: 27
 281. Uchwała Nr LXIII/490/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2023 r.
  Wyświetleń: 27
 282. Wniosek o wydanie zaświadczenia
  Wyświetleń: 27
 283. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 149/16, 149/17 w obrębie Małe Radowiska, gmina Ryńsk
  Wyświetleń: 27
 284. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Myśliwcu – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 26
 285. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ryńsku – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 26
 286. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ryńsku – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 26
 287. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ryńsku – Pierwsze oświadczenie majątkowe 20.09.2018
  Wyświetleń: 26
 288. Imienny wykaz głosowań radnych na LX Sesji Rady Gminy Ryńsk w dniu 17 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 26
 289. Karczewska Bogumiła - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 26
 290. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 26
 291. Komunikat Komisarzy Wyborczych w Toruniu w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 26
 292. Monika Bestjan – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarantowicach – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 26
 293. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości w Przydworzu
  Wyświetleń: 26
 294. Plan miejscowy Wałycz tereny inwestycyjne
  Wyświetleń: 26
 295. Postanowienie Nr 110/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 5 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Ryńsk
  Wyświetleń: 26
 296. Sabina Topij-Brylińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zieleniu – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 26
 297. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 26
 298. Bieliński Kazimierz - oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 25
 299. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Myśliwcu – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 25
 300. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Myśliwcu – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 25
 301. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Myśliwcu – Oświadczenie majątkowe z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 25
 302. Informacja o wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy Ryńsk w dniu 17 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 25
 303. Karczewska Bogumiła - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 25
 304. Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy Ryńsk – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 25
 305. Komunikat o zwołaniu LXIII sesji Rady Gminy Ryńsk na dzień 17 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 25
 306. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborcej o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów do Sejmu Nr 8
  Wyświetleń: 25
 307. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenu obejmującego działkę nr 1/41 w Wałyczu
  Wyświetleń: 25
 308. Piątkowski Piotr - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 25
 309. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej ‘Orzechówko’ o mocy do 60 MW, wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej, realizowanej na dz. nr ewid. 244, 245/2, 246/2, 246/6, 246/8, 247/2 – obręb Orzechówko, gmina Ryńsk”
  Wyświetleń: 25
 310. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2023 zamieszczony w BZP w dniu 19.06.2023 r. nr 2023/BZP 00007020/04/P
  Wyświetleń: 24
 311. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2023 zamieszczony w BZP w dniu 20.09.2023 r. nr 2023/BZP 0007020/05/P
  Wyświetleń: 24
 312. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Ryńsk w 2022 roku
  Wyświetleń: 24
 313. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Myśliwcu – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 24
 314. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Myśliwcu – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 24
 315. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ryńsku – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 24
 316. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ryńsku – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 24
 317. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ryńsku – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 24
 318. Guściora Krzysztof - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 24
 319. Guściora Krzysztof - Pierwsze oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 24
 320. Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy Ryńsk – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 24
 321. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem deyczji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 24
 322. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenu obejmującego działki nr 147/1 i 147/3 w miejscowości Małe Radowiska.
  Wyświetleń: 24
 323. Plan miejscowy Wałycz ul. Przemysłowa tereny inwestycyjne Uchwała Nr V.85.2011
  Wyświetleń: 24
 324. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 24
 325. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2023 zamieszczony w BZP w dniu 21.04.2023 r. nr 2023/BZP 00007020/03/P
  Wyświetleń: 23
 326. Bestjan Monika - Pierwsze oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 23
 327. Bober Jan - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 23
 328. Czerwiński Henryk - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 23
 329. Dyląg Kinga - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 23
 330. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Myśliwcu – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 23
 331. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ryńsku – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 23
 332. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ryńsku – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 23
 333. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ryńsku – Oświadczenie majątkowe z dn. 2.09.2019 r.
  Wyświetleń: 23
 334. Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne
  Wyświetleń: 23
 335. Gruszka Roman - Pierwsze oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 23
 336. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie, części działki 7/2 obręb ewidencyjny Czystochleb Gmina Ryńsk
  Wyświetleń: 23
 337. Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy Ryńsk – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 23
 338. Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy Ryńsk – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 23
 339. Mytlewska Justyna – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 23
 340. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji budowa do osiemnastu farm fotowoltaicznych PV Jaworze o mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem
  Wyświetleń: 23
 341. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w Myśliwcu
  Wyświetleń: 23
 342. Pierwsze oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 23
 343. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II w sprawie zmian w podziale Gminy Ryńsk na stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 23
 344. Szcząchor Danuta - Pierwsze oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 23
 345. Uchwała Nr LXII/487/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 21 czerwca 2023 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2023-2039.
  Wyświetleń: 23
 346. Zarębski Kamil - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 23
 347. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20 MW na działkach ewidencyjnych nr 113/6, 113/8 obręb 009 Myśliwiec, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 23
 348. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego” realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 10/1 obręb Stanisławki, gmina Ryńsk
  Wyświetleń: 23
 349. Bieliński Kazimierz - oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 22
 350. Bieliński Kazimierz - pierwsze oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 22
 351. Broniewska Małgorzata – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 22
 352. Buchalski Marcin - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 22
 353. Cisło Ireneusz - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 22
 354. Dyląg Kinga - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 22
 355. Dyląg Kinga - Pierwsze oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 22
 356. Gruszka Roman - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 22
 357. Informacja o wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy Ryńsk w dniu 27 września 2023 r.
  Wyświetleń: 22
 358. Informacja z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za I kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 22
 359. Jolanta Szablewska – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 22
 360. Karczewska Bogumiła - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 22
 361. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 22
 362. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 22
 363. Makowski Piotr - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 22
 364. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenu obejmującego działki nr 147/1 i 147/3 w miejscowości Małe Radowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 22
 365. Sprawozdania finansowe Urząd Gminy Ryńsk za 2020 r.
  Wyświetleń: 22
 366. Szablewska Jolanta – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 22
 367. Uchwała Nr LIX/480/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenu obejmującego działki nr: 1/22, 1/23, 1/24, 1/33, 1/34, 1/35, 1/38, 1/45, 1/46, 1/47, 1/48, 1/49 i 1/50 w Wałyczu.
  Wyświetleń: 22
 368. Uchwała Nr LXIV/499/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 września 2023 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2023 – 2030.
  Wyświetleń: 22
 369. Wniosek o odroczenie podatku rolnego
  Wyświetleń: 22
 370. Wójt Gminy Ryńsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie niżej wymienionych nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ryńsk położonych w Stanisławkach
  Wyświetleń: 22
 371. Wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego w Wąbrzeźnie przy ul. Grudziądzkiej 9
  Wyświetleń: 22
 372. Wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego w Wąbrzeźnie przy ul. Grudziądzkiej 9.
  Wyświetleń: 22
 373. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą „ŁABĘDŹ 1a”, „ŁABĘDŹ 1b”, „ŁABĘDŹ 1c”, „ŁABĘDŹ 1d”, „ŁABĘDŹ 1e”, „ŁABĘDŹ 1f”, „ŁABĘDŹ 1g”, „ŁABĘDŹ 1h”, na działce nr ew. 151/14, 149/5, 150/1 (obręb 0006) w obrębie ew. Łabędź, Gmina Ryńsk”
  Wyświetleń: 22
 374. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o numerze ewidencyjnym 157/2 obręb Łabędź
  Wyświetleń: 22
 375. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ryńsk w 2020 roku
  Wyświetleń: 21
 376. Bober Jan - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 21
 377. Bober Jan - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 21
 378. Buchalski Marcin - Pierwsze oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 21
 379. Cisło Ireneusz - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 21
 380. Czerwiński Henryk - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 21
 381. Czerwiński Henryk - Pierwsze oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 21
 382. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 21
 383. Guściora Krzysztof - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 21
 384. Karczewska Bogumiła - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 21
 385. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 21
 386. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 21
 387. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 21
 388. Mytlewska Justyna – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 21
 389. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji w miejscowości Sitno i Myśliwiec
  Wyświetleń: 21
 390. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 21
 391. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenu obejmującego działki nr: 1/22, 1/23, 1/24, 1/33, 1/34, 1/35, 1/38, 1/45, 1/46, 1/47, 1/48, 1/49 i 1/50 w Wałyczu
  Wyświetleń: 21
 392. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. budowa Elektrowni Słonecznej Łabędź o mocy do 140 MW, dla działek 151/14, 149/5, 150/1 obręb ewidencyjny Łabędziu Gm. Ryńsk
  Wyświetleń: 21
 393. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego obręb ewidencyjny Wałycz Gm. Ryńsk
  Wyświetleń: 21
 394. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w Cymbarku
  Wyświetleń: 21
 395. Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2022 r.
  Wyświetleń: 21
 396. Radzki Kamil - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 21
 397. Sobczak Marek - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 21
 398. Sobczak Marek - Pierwsze oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 21
 399. Sprawozdania finansowe Gmina Ryńsk za 2020 r.
  Wyświetleń: 21
 400. Sprawozdania finansowe Gmina Ryńsk za 2021 r.
  Wyświetleń: 21
 401. Sprawozdania finansowe Urząd Gminy Ryńsk za 2018 r.
  Wyświetleń: 21
 402. Sprawozdania finansowe Urząd Gminy Ryńsk za 2021 r.
  Wyświetleń: 21
 403. Szablewska Jolanta – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 21
 404. Szcząchor Danuta - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 21
 405. Szcząchor Danuta - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 21
 406. Uchwała Nr LIX/466/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2023 r.
  Wyświetleń: 21
 407. Uchwała Nr LX/481/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 maja 2023 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2023 r.
  Wyświetleń: 21
 408. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej z tytułu dokonanych inwestycji w gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 21
 409. Wniosek o umorzenie podatku rolnego lub umorzenie odsetek
  Wyświetleń: 21
 410. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu oznaczonej numerem działki 221/12
  Wyświetleń: 21
 411. Zarębski Kamil - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 21
 412. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku inwentarskiego do chowu bydła rzeźnego wraz z niezbędną infrastrukturą – przedsięwzięcie realizowane na dz. nr ew. 6, obręb Cymbark, gmina Ryńsk”
  Wyświetleń: 21
 413. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej ‘PV Czystochleb’ o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 2/1 położonej w obrębie Czystochleb, w gminie Ryńsk”
  Wyświetleń: 21
 414. Agnieszka Kornacka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 20
 415. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ryńsk w 2017 roku
  Wyświetleń: 20
 416. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ryńsk w 2019 roku
  Wyświetleń: 20
 417. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wąbrzeźno w 2015 roku
  Wyświetleń: 20
 418. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wąbrzeźno w 2016 roku
  Wyświetleń: 20
 419. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 20
 420. Bieliński Kazimierz - oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 20
 421. Broniewska Małgorzata – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 20
 422. Broniewska Małgorzata – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 20
 423. Broniewska Małgorzata – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 20
 424. Cisło Ireneusz - Pierwsze oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 20
 425. Dyląg Kinga - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 20
 426. Dyląg Kinga - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 20
 427. Gapiński Łukasz – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 20
 428. Gapiński Łukasz – Pierwsze oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 20
 429. Gruszka Roman - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 20
 430. Henryk Czerwiński - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 20
 431. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 20
 432. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ryńsk do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu oraz opieki nad nimi sprawowanej przez opiekuna w czasie przewozu w dni nauki w roku szkolnym 2023/2024.
  Wyświetleń: 20
 433. Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW, na terenie części działki nr 340 obręb ewidencyjny Orzechówko Gm. Ryńsk
  Wyświetleń: 20
 434. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Ryńsk część działki nr 8/4 Czystochleb
  Wyświetleń: 20
 435. Karczewska Bogumiła - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 20
 436. Klauzula RODO
  Wyświetleń: 20
 437. Makowski Piotr - Pierwsze oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 20
 438. Monika Bestjan – p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jarantowicach – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 20
 439. Mytlewska Justyna – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 20
 440. Mytlewska Justyna – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 20
 441. Mytlewska Justyna – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 20
 442. Mytlewska Justyna – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 20
 443. Obwieszczenie o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 20
 444. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego obręb ewidencyjny Trzcianek
  Wyświetleń: 20
 445. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości w Małych Radowiskach
  Wyświetleń: 20
 446. Piątkowski Piotr - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 20
 447. Plan miejscowy Czystochleb Uchwała Nr XXIII.160.2016
  Wyświetleń: 20
 448. Plan miejscowy Czystochleb Uchwała Nr XXIII.161.2016
  Wyświetleń: 20
 449. Plan miejscowy Wałycz ul. Działowskiego Uchwała Nr V.84.2011
  Wyświetleń: 20
 450. Sabina Topij-Brylińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zieleniu – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 20
 451. Sobczak Marek - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 20
 452. Sprawozdania finansowe Gmina Ryńsk za 2018 r.
  Wyświetleń: 20
 453. Sprawozdania finansowe Gmina Ryńsk za 2019 r.
  Wyświetleń: 20
 454. Sprawozdania finansowe Urząd Gminy Ryńsk za 2019 r.
  Wyświetleń: 20
 455. Szablewska Jolanta – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 20
 456. Szcząchor Danuta - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 20
 457. Wniosek o odroczenie podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 20
 458. Wykaz miejsc na obszarze Gminy Ryńsk przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 20
 459. Zarębski Kamil - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 20
 460. Zarębski Kamil - Pierwsze oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 20
 461. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie likwidacji urządzeń wodnych tj. studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na działce nr 89/7, obręb Trzciano, gm. Ryńsk i studni nr 2, zlokalizowanej na działce nr 125, obręb Trzciano, gm. Ryńsk.
  Wyświetleń: 20
 462. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 4000 kW (zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4 m ponad średni poziom terenu) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 154/2, obręb Zieleń, gmina Ryńsk
  Wyświetleń: 20
 463. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20 MW na działkach ewidencyjnych nr 113/6, 113/8 obręb 0009 Myśliwiec, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 20
 464. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2023 zamieszczony w BZP w dniu 06.11.2023 r. nr 2023/BZP 0007020/07/P
  Wyświetleń: 19
 465. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2023 zamieszczony w BZP w dniu 27.02.2023 r. nr 2023/BZP 00007020/02/P
  Wyświetleń: 19
 466. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ryńsk w 2018 roku
  Wyświetleń: 19
 467. Bieliński Kazimierz - oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 19
 468. Bieliński Kazimierz - oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 19
 469. Bober Jan - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 19
 470. Broniewska Małgorzata – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 19
 471. Buchalski Marcin - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 19
 472. Buchalski Marcin - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 19
 473. Cisło Ireneusz - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 19
 474. Czerwiński Henryk - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 19
 475. Dyląg Kinga - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 19
 476. Guściora Krzysztof - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 19
 477. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 19
 478. Informacja o wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy Ryńsk w dniu 12 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 19
 479. Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie Elektrowni Słonecznej Łabędź o mocy do 140MW, na terenie części działek nr 151/14, 149/5, 150/1 obręb ewidencyjny Łabędź Gm. Ryńsk.
  Wyświetleń: 19
 480. Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących zasób Gminy Ryńsk
  Wyświetleń: 19
 481. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 19
 482. Karczewska Bogumiła - Pierwsze oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 19
 483. Makowski Piotr - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 19
 484. Monika Bestjan – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarantowicach – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 19
 485. Monika Bestjan – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarantowicach – pierwsze oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 19
 486. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o wydaniu w dniu 24 maja 2023 r. decyzji znak: SKO-60-10/23
  Wyświetleń: 19
 487. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji inwestycji celu publicznego w miejscowości Zieleń
  Wyświetleń: 19
 488. Obwieszczenie Wójta Gminy Wąbrzeźno w sprawie zebranego materiału dowodowego, przed wydaniem decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Wyświetleń: 19
 489. Odnośniki do kart informacyjnych opublikowanych w Wykazie na Ekoportalu
  Wyświetleń: 19
 490. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w Przydworzu
  Wyświetleń: 19
 491. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości w Czystochlebiu
  Wyświetleń: 19
 492. Piątkowski Piotr - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 19
 493. Piątkowski Piotr - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 19
 494. Piątkowski Piotr - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 19
 495. Piątkowski Piotr - Pierwsze oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 19
 496. Plan miejscowy Myśliwiec (tereny mieszkaniowe) Uchwała Nr XLIV.330.2018
  Wyświetleń: 19
 497. Plan miejscowy Trzciano Uchwała Nr XXIII.162.2016
  Wyświetleń: 19
 498. Plan polowań zbiorowych KOŁO ŁOWIECKIE LEŚNIKÓW DARZ-BÓR w Toruniu
  Wyświetleń: 19
 499. Radzki Kamil - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 19
 500. Radzki Kamil - Pierwsze oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 19
 501. Sabina Topij-Brylińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zieleniu – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 19
 502. Sobczak Marek - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 19
 503. Sobczak Marek - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 19
 504. Szablewska Jolanta - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 19
 505. Szablewska Jolanta – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 19
 506. Szcząchor Danuta - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 19
 507. Uchwała Nr LIV/430/2023 Rady Gminy Ryńsk zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2023-2039.
  Wyświetleń: 19
 508. Uchwała Nr LIV/431/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 11 stycznia 2023 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2023 r.
  Wyświetleń: 19
 509. Uchwała Nr LVII/456/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2023 r.
  Wyświetleń: 19
 510. Uchwała Nr LVII/458/2023 Rady Gminy Ryńska z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  Wyświetleń: 19
 511. Uchwała Nr LXIII/493/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Ryńsk, potrąceń z diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
  Wyświetleń: 19
 512. Uchwała Nr LXIII/495/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu przy zawarciu z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Płużnicy umowy użytkowania nieruchomości w Ryńsku i Zieleniu na prowadzenie działalności w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.
  Wyświetleń: 19
 513. Wykaz nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ryńsk przeznaczonych do wydzierżawienia w Cymbarku
  Wyświetleń: 19
 514. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorąca ubiegający się o wydanie zezwolenia na odbierania odpadów komunalnych z od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wąbrzeźno
  Wyświetleń: 19
 515. Zarębski kamil - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 19
 516. Zarębski Kamil - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 19
 517. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cięciu plazmą CNC w budynku warsztatowym mieszczącym się w Wałyczu, przy ul. Sosnowej 17, nr dzialki 257
  Wyświetleń: 19
 518. Agnieszka Kornacka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 18
 519. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ryńsk w 2021 roku
  Wyświetleń: 18
 520. Broniewska Małgorzata – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 18
 521. Buchalski Marcin - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 18
 522. Gruszka Roman - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 18
 523. Gruszka Roman - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 18
 524. Gruszka Roman - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 18
 525. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27 czerwca 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 18
 526. Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Ryńsk B” o mocy do 1MW wraz z przyłączem, drogą dojazdową i infrastrukturą towarzyszącą, na terenie części działek nr 438/2, 440/6 obręb ewidencyjny Ryńsk Gm. Ryńsk
  Wyświetleń: 18
 527. Makowski Piotr - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 18
 528. Makowski Piotr - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 18
 529. Monika Bestjan – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarantowicach – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 18
 530. Monika Bestjan – p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jarantowicach – pierwsze oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 18
 531. Obwieszczenie o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20 MW na działkach ewidencyjnych nr 113/6, 113/8 obręb 009 Myśliwiec, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 18
 532. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno
  Wyświetleń: 18
 533. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o umorzeniu postępowania odwoławczego
  Wyświetleń: 18
 534. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk w sprawie wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obręb ewid. Zieleń Gm. Ryńsk
  Wyświetleń: 18
 535. Odnośniki do kart informacyjnych opublikowanych w wykazie na ekoportalu, dotyczących projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowościach: Czystochleb, Trzciano i Wałycz.
  Wyświetleń: 18
 536. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Czystochleb
  Wyświetleń: 18
 537. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości w Jarantowicach
  Wyświetleń: 18
 538. Radzki Kamil - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 18
 539. Radzki Kamil - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 18
 540. Sabina Topij-Brylińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zieleniu – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 18
 541. Sabina Topij-Brylińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zieleniu – Oświadczenie majątkowe z dnia 31 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 18
 542. Szablewska Jolanta – Oświadczenie majątkowe z dnia 1 października 2020 r.
  Wyświetleń: 18
 543. Uchwała Nr LIX/469/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie Regulaminu świetlicy w Czystochlebiu.
  Wyświetleń: 18
 544. Uchwała Nr LV/436/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2023 r.
  Wyświetleń: 18
 545. Uchwała Nr LVI/453/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych w Gminie Ryńsk
  Wyświetleń: 18
 546. Uchwała Nr LXI/485/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 czerwca 2023 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2023 r.
  Wyświetleń: 18
 547. Wpis informacyjny dotyczący audytu (obowiązek informacyjny)
  Wyświetleń: 18
 548. Wykaz nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ryńsk przeznaczonych do wydzierżawienia w Zieleniu.
  Wyświetleń: 18
 549. Wyniki ogłoszonego w dniu 13 kwietnia 2023 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Wyświetleń: 18
 550. Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryńsk
  Wyświetleń: 18
 551. Agnieszka Kornacka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 17
 552. Bober Jan - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 17
 553. Gapiński Łukasz – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 17
 554. Gapiński Łukasz – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 17
 555. Guściora Krzysztof - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 17
 556. Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW, na terenie części działki nr 292/1 obręb ewidencyjny Ryńsk Gm. Ryńsk
  Wyświetleń: 17
 557. Komunikat Wójta Gminy Ryńsk w sprawie przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 17
 558. Makowski Piotr - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 17
 559. Monika Bestjan – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarantowicach – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 17
 560. Monika Bestjan – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarantowicach – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 17
 561. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 17
 562. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji celu publicznego obręb ewidencyjny Wałycz Gm. Ryńsk
  Wyświetleń: 17
 563. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji w miejscowości Orzechówko
  Wyświetleń: 17
 564. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk w sprawie wydania decyzji celu publicznego na terenie działek nr 79 i 86/3 Wałycz Gm. Ryńsk
  Wyświetleń: 17
 565. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w Małych Radowiskach
  Wyświetleń: 17
 566. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w Trzcianku
  Wyświetleń: 17
 567. Opinie RIO dotyczące budżetu Gminy oraz WPF 2024 rok
  Wyświetleń: 17
 568. Sabina Topij-Brylińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zieleniu – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 17
 569. Sabina Topij-Brylińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zieleniu – Oświadczenie majątkowe z dnia 30.09.2020 r.
  Wyświetleń: 17
 570. Sobczak Marek - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 17
 571. Sprawozdanie z realizacji w 2022 r. Programu współpracy Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Wyświetleń: 17
 572. Szablewska Jolanta – Oświadczenie majątkowe z dnia 28 września 2020 r. Załączniki
  Wyświetleń: 17
 573. Szcząchor Danuta - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 17
 574. Uchwała Nr LV/435/2023 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2023-2039.
  Wyświetleń: 17
 575. Uchwała Nr LVI/442/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Rady Gminy Ryńsk na 2023 r.
  Wyświetleń: 17
 576. Uchwała Nr LXII/488/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 21 czerwca 2023 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2023 r.
  Wyświetleń: 17
 577. Uchwała Nr LXIII/494/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
  Wyświetleń: 17
 578. Uchwała Nr LXIV/500/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 września 2023 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska – Trzcianek od km 0+000 do km 4+443.
  Wyświetleń: 17
 579. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek lub rozłożenie na raty i odroczenie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 17
 580. Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa lub utworzenie nowego gospodarstwa
  Wyświetleń: 17
 581. Wykaz nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ryńsk przeznaczonych do wydzierżawienia w Małych Radowiskach
  Wyświetleń: 17
 582. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 1-3 instalacji fotowoltaicznych pn. RYŃSK II, na terenie działki nr ew. 444/2 w m. Ryńsk, o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”
  Wyświetleń: 17
 583. Agnieszka Kornacka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 16
 584. Agnieszka Kornacka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 16
 585. Agnieszka Kornacka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 16
 586. Budżet na 2024 r.
  Wyświetleń: 16
 587. Cisło Ireneusz - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 16
 588. Gapiński Łukasz – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 16
 589. Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie do czterech farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda (łączna moc do 4MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki nr 112/1, obręb ewidencyjny Małe Radowiska Gm. Ryńsk
  Wyświetleń: 16
 590. Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Wąbrzeźno o mocy do 18MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie części działek nr 161, 180/6, 158, obręb ewidencyjny Sitno Gm. Ryńsk.
  Wyświetleń: 16
 591. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących zasób Gminy Ryńsk
  Wyświetleń: 16
 592. Monika Bestjan – p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jarantowicach – Oświadczenie majątkowe z dnia 2.07.2018 r.
  Wyświetleń: 16
 593. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, zlokalizowanej w obrębie Czystochleb, gmina Ryńsk wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą” proj. Czystochleb III, realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym nr 126/2 obręb Czystochleb, gmina Ryńsk"
  Wyświetleń: 16
 594. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej ‘Orzechówko’ o mocy do 60 MW, wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej, realizowanej na dz. nr ewid. 244, 245/2, 246/2, 246/6, 246/8, 247/2 – obręb Orzechówko, gmina Ryńsk”
  Wyświetleń: 16
 595. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20 MW na działkach ewidencyjnych nr 113/6, 113/8 obręb 0009 Myśliwiec, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 16
 596. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z działki ewidencyjnej nr 157/2 w miejscowości Nielub, obręb Łabędź
  Wyświetleń: 16
 597. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej ‘Orzechówko’ o mocy do 60 MW, wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej, realizowanej na dz. nr ewid. 244, 245/2, 246/2, 246/6, 246/8, 247/2 – obręb Orzechówko, gmina Ryńsk”
  Wyświetleń: 16
 598. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 1-3 instalacji fotowoltaicznych pn. RYŃSK II, na terenie działki nr ew. 444/2 w m. Ryńsk, o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 16
 599. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 16
 600. Obwieszczenie w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno
  Wyświetleń: 16
 601. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Trzcianku
  Wyświetleń: 16
 602. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk w sprawie wydania decyzji celu publicznego na trenie działki nr 134/4 Wałycz
  Wyświetleń: 16
 603. Plan miejscowy Wałycz ul. L.Mączyńskiego i Działowskiego Uchwała Nr V.86.2011 (uwaga plan zmieniony uchwałą Nr XXXVI2762017)
  Wyświetleń: 16
 604. Plan miejscowy Wałycz ul. Myśliwiecka Uchwała Nr XXIII.163.2016
  Wyświetleń: 16
 605. Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Zieleniu stanowiącej zasób Gminy Ryńsk
  Wyświetleń: 16
 606. Radzki Kamil - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 16
 607. Sabina Topij-Brylińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zieleniu – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 16
 608. Sabina Topij-Brylińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zieleniu – Oświadczenie majątkowe z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 16
 609. Sabina Topij-Brylińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zieleniu – Oświadczenie majątkowe z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 16
 610. Uchwała Nr LIX/473/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w miejscowości Jarantowice 3.
  Wyświetleń: 16
 611. Uchwała Nr LV/437/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2023 – 2030.
  Wyświetleń: 16
 612. Uchwała Nr LVI/443/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 6 marca 2023 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2023 r.
  Wyświetleń: 16
 613. Uchwała Nr LVIII/463/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 5 kwietnia 2023 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2023 r.
  Wyświetleń: 16
 614. Uchwała Nr LXI/482/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ryńsk.
  Wyświetleń: 16
 615. Uchwała Nr LXII/489/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 21 czerwca 2023 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2023 – 2030.
  Wyświetleń: 16
 616. Wójt Gminy Ryńsk podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące zasób nieruchomości Gminy Ryńsk zostały przeznaczone do wydzierżawienia, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899)
  Wyświetleń: 16
 617. Wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Ryńsk przeznaczonych do oddania w użytkowanie w drodze bezprzetargowej na rzecz Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy nieruchomości w Ryńsku i Zieleniu celem prowadzenia działalności w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej
  Wyświetleń: 16
 618. Wykaz nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ryńsk przeznaczonych do wydzierżawienia w Cymbarku i Katarzynkach
  Wyświetleń: 16
 619. Zapytanie ofertowe – Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag
  Wyświetleń: 16
 620. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryńsk w 2023 roku”
  Wyświetleń: 16
 621. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 130, 133/1, 138 w obrębie Myśliwiec w gminie Ryńsk”
  Wyświetleń: 16
 622. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 292/1 w obrębie Ryńsk, gmina Ryńsk”
  Wyświetleń: 16
 623. Zmiana planu miejscowego Wałycz (infrastruktura sportowa) Uchwała Nr XXXVI.276.2017
  Wyświetleń: 16
 624. Ekoportal karty informacyjne (MPZP dla miejscowości – Trzciano, Czystochleb, Wałycz)
  Wyświetleń: 15
 625. Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW, na terenie części działek nr 266/2, 273/2, 274, 275, 285, 360/2 obręb ewidencyjny Myśliwiec Gm. Ryńsk.
  Wyświetleń: 15
 626. Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4MW, na terenie części działki nr 137/1 obręb ewidencyjny Jarantowice Gm. Ryńsk
  Wyświetleń: 15
 627. Nieruchomość w Wąbrzeźnie stanowiąca własność Gminy Ryńsk została przeznaczona do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, celem kontynuacji najmu lokalu mieszkalnego oraz garażu z uwagi na wniosek dotychczasowych najemców.
  Wyświetleń: 15
 628. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 292/1 w obrębie Ryńsk, gmina Ryńsk”
  Wyświetleń: 15
 629. Obwieszczenie o przystąpieniu studium
  Wyświetleń: 15
 630. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji na warunki zabudowy dla działek 151/14, 149/5, 150/1 obręb ewidencyjny Łabędziu Gm. Ryńsk
  Wyświetleń: 15
 631. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla działek nr 195/3, 289/1 w Jaworzu, Gm. Ryńsk
  Wyświetleń: 15
 632. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Myśliwiec i Sitno
  Wyświetleń: 15
 633. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w Wałyczyku
  Wyświetleń: 15
 634. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w 2023 r.
  Wyświetleń: 15
 635. Sabina Topij-Brylińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zieleniu – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 15
 636. Uchwała Nr LIX/468/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu.
  Wyświetleń: 15
 637. Uchwała Nr LIX/478/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenu obejmującego działkę nr 62 w Stanisławkach.
  Wyświetleń: 15
 638. Uchwała Nr LIX/479/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenu obejmującego działki nr: 1/15, 1/22, 1/23, 1/24, 1/33, 1/34, 1/35 i części działki nr 1/40 w Wałyczu.
  Wyświetleń: 15
 639. Uchwała Nr LVI/441/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Ryńsk na 2023 r.
  Wyświetleń: 15
 640. Uchwała Nr LVI/453/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych w Gminie Ryńsk.
  Wyświetleń: 15
 641. Uchwała Nr LVIII/464/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 5 kwietnia 2023 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2023 – 2030.
  Wyświetleń: 15
 642. Uchwała Nr LVIII/465/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu.
  Wyświetleń: 15
 643. Uchwała Nr LXIII/491/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2023 – 2030.
  Wyświetleń: 15
 644. Uchwała Nr LXIII/492/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie sposobu i terminów ustalenia zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez Zakład Komunalny Gminy Ryńsk do budżetu oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu.
  Wyświetleń: 15
 645. Uchwała Nr LXIV/501/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na ochronę zabytków.
  Wyświetleń: 15
 646. WPF 2024 r.
  Wyświetleń: 15
 647. Wybory samorządowe 2024 r.
  Wyświetleń: 15
 648. Wykaz nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ryńsk przeznaczonych do wydzierżawienia w Czystochlebiu
  Wyświetleń: 15
 649. Wykaz nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ryńsk przeznaczonych do wydzierżawienia w Przydworzu.
  Wyświetleń: 15
 650. Wykaz nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ryńsk przeznaczonych do wydzierżawienia w Trzcianku
  Wyświetleń: 15
 651. Wykaz nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ryńsk przeznaczonych do wydzierżawienia w Wałyczyku
  Wyświetleń: 15
 652. Wykaz nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ryńsk przeznaczonych do wydzierżawienia w Wałyczyku.
  Wyświetleń: 15
 653. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 15
 654. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej oraz modernizacji istniejącego, w bezściółkowym systemie utrzymania z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 277/1 w miejscowości Jarantowice, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 15
 655. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku inwentarskiego do chowu bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – przedsięwzięcie realizowane na dz. nr ew. 79, 80 obr. Stanisławki, w miejscowości Stanisławki, gmina Ryńsk
  Wyświetleń: 15
 656. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej ‘Orzechówko’ o mocy do 60 MW, wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej, realizowanej na dz. nr ewid. 244, 245/2, 246/2, 246/6, 246/8, 247/2 – obręb Orzechówko, gmina Ryńsk”
  Wyświetleń: 15
 657. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20 MW na działkach ewidencyjnych nr 113/6, 113/8 obręb 009 Myśliwiec, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 15
 658. Informacja dla mężów zaufania o godzinie rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 14
 659. Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie do siedmiu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 7MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki nr 162/3 obręb ewidencyjny Myśliwiec Gm. Ryńsk
  Wyświetleń: 14
 660. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji celu publicznego na terenie działki nr 134/4 Wałycz, Gmina Ryńsk.
  Wyświetleń: 14
 661. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Sitnie oraz Myśliwcu
  Wyświetleń: 14
 662. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk w sprawie wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obręb ewidencyjny Wałycz Gmina Ryńsk
  Wyświetleń: 14
 663. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego obręb ewidencyjny Zieleń
  Wyświetleń: 14
 664. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w Czystochlebiu
  Wyświetleń: 14
 665. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w Jaworze
  Wyświetleń: 14
 666. Uchwała Nr LIX/471/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w miejscowości Jarantowice 1.
  Wyświetleń: 14
 667. Uchwała Nr LIX/476/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w miejscowości Wałycz 1.
  Wyświetleń: 14
 668. Uchwała Nr LVI/444/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”.
  Wyświetleń: 14
 669. Uchwała Nr LVI/445/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.
  Wyświetleń: 14
 670. Uchwała Nr LVII/457/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2023 – 2030.
  Wyświetleń: 14
 671. Uchwała Nr LVII/458/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  Wyświetleń: 14
 672. Uchwała Nr LXIV/498/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 września 2023 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2023 r.
  Wyświetleń: 14
 673. Uchwała Nr LXIV/502/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ryńsk do realizacji projektu pn. „Owoce z Budjaku: od rolnika na stół. Polskie praktyki i prawodawstwo Unii Europejskiej wspierające rozwój lokalny oparty o wysokiej jakości rolnictwo i przetwórstwo lokalnych produktów" finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w części przeznaczonej na współpracę rozwojową.
  Wyświetleń: 14
 674. Uchwała Nr LXIV/504/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryńsk, warunków i zasad korzystania z przystanków.
  Wyświetleń: 14
 675. Uchwała Rady Gminy Ryńsk Nr LVIII/462/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2023-2039.
  Wyświetleń: 14
 676. Wykaz nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ryńsk przeznaczonych do wydzierżawienia w Jarantowicach
  Wyświetleń: 14
 677. Wykaz nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ryńsk przeznaczonych do wydzierżawienia w Myśliwcu
  Wyświetleń: 14
 678. Wykaz nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ryńsk przeznaczonych do wydzierżawienia w Przydworzu
  Wyświetleń: 14
 679. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 1-3 instalacji fotowoltaicznych pn. RYŃSK II, na terenie działki nr ew. 444/2 w m. Ryńsk, o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”
  Wyświetleń: 14
 680. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej ‘PV Czystochleb’ o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 2/1 położonej w obrębie Czystochleb, w gminie Ryńsk”
  Wyświetleń: 14
 681. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Wałyczyk o mocy do 4 MW, realizowanego na terenie działek ewidencyjnych nr 68 i 67/1 obręb Wałyczyk, gmina Ryńsk
  Wyświetleń: 14
 682. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną wraz z instalacjami zewnętrznymi” realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1/41 obręb Wałycz, gmina Ryńsk
  Wyświetleń: 14
 683. Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW, na terenie części działki nr 25 obręb ewidencyjny Cymbark Gm. Ryńsk
  Wyświetleń: 13
 684. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 1-3 instalacji fotowoltaicznych pn. RYŃSK II, na terenie działki nr ew. 444/2 w m. Ryńsk, o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”
  Wyświetleń: 13
 685. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji celu publicznego na terenie działek nr 79, 86.3 Wałycz Gm. Ryńsk
  Wyświetleń: 13
 686. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w miejscowości Myśliwiec.
  Wyświetleń: 13
 687. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 13
 688. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działek 266/2, 273/2, 274, 275, 285, 360/2, obręb ewidencyjny Myśliwiec Gm. Ryńsk
  Wyświetleń: 13
 689. Plan miejscowy Jarantowice (tereny oświaty) Uchwała Nr XLIV.329.2018
  Wyświetleń: 13
 690. Uchwała Nr LIX/467/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2023 – 2030.
  Wyświetleń: 13
 691. Uchwała Nr LIX/472/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w miejscowości Jarantowice 2.
  Wyświetleń: 13
 692. Uchwała Nr LVI/446/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu dotacji celowej na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej w Wąbrzeźnie.
  Wyświetleń: 13
 693. Uchwała Nr LXI/486/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 czerwca 2023 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2023 – 2030.
  Wyświetleń: 13
 694. Uchwała Nr LXIV/497/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 września 2023 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2023-2039.
  Wyświetleń: 13
 695. Wykaz nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ryńsk przeznaczonych do wydzierżawienia w Jarantowicach.
  Wyświetleń: 13
 696. Wykaz nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ryńsk przeznaczonych do wydzierżawienia w Jaworzu
  Wyświetleń: 13
 697. Wykaz nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ryńsk przeznaczonych do wydzierżawienia w Zieleniu
  Wyświetleń: 13
 698. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW na działkach ewidencyjnych nr 378/2 i 378/11 obręb 009 Myśliwiec, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 13
 699. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk w sprawie odwołania od decyzji ustalającej warunki zabudowy nr WR.6730.97.2022 w obrębie ewidencyjnym Łabędź, Gm. Ryńsk
  Wyświetleń: 12
 700. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 12
 701. Uchwała Nr LIX/470/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenu obejmującego działki nr: 211/3, 211/4, 212/1, 212/2 oraz 256/2 w Myśliwcu.
  Wyświetleń: 12
 702. Uchwała Nr LIX/475/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w miejscowości Stanisławki 1.
  Wyświetleń: 12
 703. Uchwała Nr LVI/447/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko – Pomorskiemu dotacji celowej na dofinansowanie zadania Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej.
  Wyświetleń: 12
 704. Uchwała Nr LVI/449/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zmiany Programu współpracy w 2023 r. Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Wyświetleń: 12
 705. Uchwała Nr LVII/460/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie Programu wspierania rodziny w Gminie Ryńsk w latach 2023-2025.
  Wyświetleń: 12
 706. Uchwała Nr LXI/483/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ryńsk wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za 2022 r.
  Wyświetleń: 12
 707. Uchwała Nr LXI/484/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ryńsk absolutorium z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za 2022 r.
  Wyświetleń: 12
 708. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 11
 709. Imienny wykaz głosowań radnych na LXV Sesji Rady Gminy Ryńsk w dniu 9 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 11
 710. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w m. Myśliwiec.
  Wyświetleń: 11
 711. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk w sprawie wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w miejscowości Myśliwiec
  Wyświetleń: 11
 712. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk w sprawie wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w miejscowości Wałycz.
  Wyświetleń: 11
 713. Uchwała Nr LIX/474/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w miejscowości Jarantowiczki 1.
  Wyświetleń: 11
 714. Uchwała Nr LIX/477/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenu obejmującego działki nr 58/3, 71/2 i 72/4 w Stanisławkach.
  Wyświetleń: 11
 715. Uchwała Nr LVI/452/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 6 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dofinansowania demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Ryńsk.
  Wyświetleń: 11
 716. Uchwała Nr LXIV/503/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 września 2023 r. w sprawie Regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego w Wałyczu.
  Wyświetleń: 11
 717. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Myśliwcu oznaczonej numerem działki 246/3
  Wyświetleń: 11
 718. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Jaworzu oznaczonej numerem działki 200
  Wyświetleń: 11
 719. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk w sprawie wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w miejscowości Jarantowice.
  Wyświetleń: 10
 720. Uchwała Nr LVI/448/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w 2024 r. środków stanowiących fundusz sołecki.
  Wyświetleń: 10
 721. Uchwała Nr LVII/455/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2023-2039.
  Wyświetleń: 10
 722. Agnieszka Kornacka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r. r.
  Wyświetleń: 9
 723. Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Orzechówko” o mocy do 40 MW wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej
  Wyświetleń: 9
 724. Komunikat o zwołaniu LXVI sesji Rady Gminy Ryńsk na dzień 24 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 9
 725. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji celu publicznego w m. Jarantowice.
  Wyświetleń: 9
 726. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk w sprawie wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie części działek numer 79 i 86/3 obręb ewidencyjny Wałycz Gmina Ryńsk
  Wyświetleń: 9
 727. Obwieszczenie Wójta Gminy Ryńsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działki numer 177/2 obręb ewidencyjny Jarantowice Gmina Ryńsk
  Wyświetleń: 9
 728. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej ‘PV Czystochleb’ o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 2/1 położonej w obrębie Czystochleb, w gminie Ryńsk”
  Wyświetleń: 9
 729. Czerwiński Henryk - Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 7
 730. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o liczbie radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 7
 731. Uchwała Nr LXV/505/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 listopada 2023 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2023 r.
  Wyświetleń: 7
 732. Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektrowni słonecznej o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki 154/2 obręb ewidencyjny Zieleń
  Wyświetleń: 6
 733. Krzysztof Guściora - Pierwsze oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 6
 734. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej ‘PV Czystochleb’ o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 2/1 położonej w obrębie Czystochleb, w gminie Ryńsk”
  Wyświetleń: 6
 735. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 24 listopada 2023 r. na realizację zadania publicznego Gminy Ryńsk Prowadzenie w 2024 r. na terenie Gminy Ryńsk Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D zgodnie z wymogami i standardami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  Wyświetleń: 6
 736. Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2024 r. na terenie Gminy Ryńsk Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D zgodnie z wymogami i standardami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa
  Wyświetleń: 6
 737. Szablewska Jolanta – Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 6
 738. Uchwała Nr LXVI/511/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie Programu współpracy w 2024 r. Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 6
 739. Informacja o wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy Ryńsk w dniu 24 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 5
 740. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą „ŁABĘDŹ Ia”, „ŁABĘDŹ Ib”, „ŁABĘDŹ Ic”, „ŁABĘDŹ Id”, „ŁABĘDŹ Ie”, „ŁABĘDŹ If”, „ŁABĘDŹ Ig”, „ŁABĘDŹ Ih”, na działce nr ew. 151/14, 149/5, 150/1 (obręb 0006) w obrębie ew. Łabędź, Gmina Ryńsk”
  Wyświetleń: 5
 741. Raport o stanie zapewnienia dostępności
  Wyświetleń: 5
 742. Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 42 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 42 MW, zlokalizowanych w miejscowości Trzciano wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą dla każdej z farm”, realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 89/8, obręb Trzciano, gmina Ryńsk
  Wyświetleń: 4
 743. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na cięciu plazmą CNC w budynku warsztatowym mieszczącym się w Wałyczu, przy ul. Sosnowej 17, nr działki 257
  Wyświetleń: 4
 744. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o liczbie radnych wybieranych do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 4
 745. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej ‘Ryńsk Solar Park’ o mocy przyłączeniowej do 70 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Ludowice, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 4
 746. Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej „Ryńsk 2” o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki nr 92/12 i części działki 92/10 obręb ewidencyjny Myśliwiec
  Wyświetleń: 3
 747. Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej oraz modernizacji istniejącego, w bezściółkowym systemie utrzymania z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 227/1 w miejscowości Jarantowice, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 3
 748. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 149/16, 149/17 w obrębie Małe Radowiska, gmina Ryńsk”
  Wyświetleń: 3
 749. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą „ŁABĘDŹ Ia”, „ŁABĘDŹ Ib”, „ŁABĘDŹ Ic”, „ŁABĘDŹ Id”, „ŁABĘDŹ Ie”, „ŁABĘDŹ If”, „ŁABĘDŹ Ig”, „ŁABĘDŹ Ih”, na działce nr ew. 151/14, 149/5, 150/1 (obręb 0006) w obrębie ew. Łabędź, Gmina Ryńsk”
  Wyświetleń: 3
 750. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 149/16, 149/17 w obrębie Małe Radowiska, gmina Ryńsk”
  Wyświetleń: 3
 751. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ryńsk w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy budowa elektrowni fotowoltaicznej „Orzechówko” o mocy do 40 MW wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej w m. Orzechówko
  Wyświetleń: 2
 752. Wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego przy ul. Lecha Mączyńskiego 17 w Wałyczu
  Wyświetleń: 2
 753. Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 1-3 instalacji fotowoltaicznych pn. RYŃSK II, na terenie działki nr ew. 444/2 w m. Ryńsk, o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”
  Wyświetleń: 1
 754. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 272/2, w obrębie Jaworze, gmina Ryńsk”
  Wyświetleń: 1
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego