Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2021 r.

1.            Uchwała Nr XXXVIII/337/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Ryńsk na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 r.

PDF01-1-Uchwała Nr XXXVIII.337.2021.pdf (257,27KB)
 

01-2-Program Ochrony Środowiska

PDF01-2-Program Ochrony Środowiska.pdf (4,17MB)
 

2.            Uchwała Nr XXXVIII/336/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Wąbrzeźno na lata 2015 - 2020.

PDF02-1-Uchwała Nr XXXVIII.336.2021.pdf (195,01KB)
 

2-2-Załącznik

PDF02-2-Załącznik.pdf (626,36KB)
 

3.            Uchwała Nr XXXVIII/335/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2021 r.

PDF03-Uchwała Nr XXXVIII.335.2021.pdf (342,68KB)
 

4.            Uchwała Nr XXXVII/334/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ryńsk w 2022 r.

PDF04-Uchwała Nr XXXVII.334.2021.pdf (372,52KB)
 

5.            Uchwała Nr XXXVII/333/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Ryńsk na lata 2022 - 2029.

PDF05-Uchwała Nr XXXIII.333.2021.pdf (192,21KB)
 

6.            Uchwała Nr XXXVII/332/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryńsk na 2022 r.

PDF06-Uchwała Nr XXXVII.332.2021.pdf (759,57KB)
 

7.            Uchwała Nr XXXVII/331/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2022-2039.

PDF07-Uchwała Nr XXXVII.331.2021.pdf (13,25MB)
 

8.            Uchwała Nr XXXVII/330/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

PDF08 - 1 Uchwała Nr XXXVII.330.2021.pdf (197,94KB)
 

8 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII.330.2021

PDF08 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII.330.2021.pdf (495,62KB)
 

8 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII.330.2021

PDF08 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII.330.2021.pdf (454,79KB)
 

8 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII.330.2021

PDF08 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII.330.2021.pdf (391,33KB)
 

8 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII.330.2021

PDF08 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII.330.2021.pdf (297,43KB)
 

8 - 6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII.330.2021

PDF08 - 6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII.330.2021.pdf (264,08KB)
 

8 - 7 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII.330.2021

PDF08 - 7 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII.330.2021.pdf (395,78KB)
 

8 - 8 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII.330.2021

PDF08 - 8 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII.330.2021.pdf (436,69KB)
 

9.            Uchwała Nr XXXVII/329/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ryńsk na 2021 r.

PDF09 - Uchwała Nr XXXVII.329.2021.pdf (302,74KB)
 

10.          Uchwała Nr XXXVII/328/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania "Powiatowe przewozy autobusowe 2021".

PDF10 - Uchwała Nr XXXVII.328.2021.pdf (200,96KB)
 

11.          Uchwała Nr XXXVII/327/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2021-2028.

PDF11 - Uchwała Nr XXXVII.327.2021.pdf (192,97KB)
 

12.          Uchwała Nr XXXVII/326/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2021 r.

PDF12 - Uchwała Nr XXXVII.326.2021.pdf (651,58KB)
 

13.          Uchwała Nr XXXVI/325/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDF13 - Uchwała Nr XXXVI.325.2021.pdf (195,38KB)
 

14.          Uchwała Nr XXXVI/324/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryńsk.

PDF14 - Uchwała Nr XXXVI.324.2021.pdf (202,80KB)
 

15.          Uchwała Nr XXXV/323/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński części zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.

PDF15 - Uchwała Nr XXXV.323.2021.pdf (220,72KB)
 

16.          Uchwała Nr XXXV/322/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenu obejmującego działkę nr 1/41 w Wałyczu.

PDF16 - 1 Uchwała Nr XXXV.322.2021.pdf (195,44KB)
 

Załącznik do uchwały Nr XXXV.322.2021

PDF16 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXXV.322.2021.pdf (95,66KB)
 

17.          Uchwała Nr XXXV/321/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zasad wnoszenia i cofania udziałów i akcji.

PDF17 - Uchwała Nr XXXV.321.2021.pdf (201,80KB)
 

18.          Uchwała Nr XXXV/320/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zasad przyznawania diety sołtysowi.

PDF18 - Uchwała Nr XXXV.320.2021.pdf (256,33KB)
 

19.          Uchwała Nr XXXV/319/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Ryńsk, potrąceń z diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

PDF19 - Uchwała Nr XXXV.319.2021.pdf (273,39KB)
 

20.          Uchwała Nr XXXV/318/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ryńsk.

PDF20 - Uchwała Nr XXXV.318.2021.pdf (265,28KB)
 

21.          Uchwała Nr XXXV/317/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie Zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryńsk.

PDF21 - Uchwała Nr XXXV.317.2021.pdf (219,60KB)
 

22.          Uchwała Nr XXXV/316/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Ryńsk przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.

PDF22 - Uchwała Nr XXXV.316.2021.pdf (373,90KB)
 

23.          Uchwała Nr XXXV/315/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

PDF23 - Uchwała Nr XXXV.315.2021.pdf (216,19KB)
 

24.          Uchwała Nr XXXV/314/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania "Powiatowe przewozy autobusowe 2021".

PDF24 - Uchwała Nr XXXV.314.2021.pdf (200,66KB)
 

25.          Uchwała Nr XXXV/313/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2021-2028.

PDF25 - Uchwała Nr XXXV.313.2021.pdf (192,53KB)
 

26.          Uchwała Nr XXXV/312/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2021 r.

PDF26 - Uchwała Nr XXXV.312.2021.pdf (627,08KB)
 

27.          Uchwała Nr XXXV/311/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2021-2039.

PDF27 - Uchwała Nr XXXV.311.2021.pdf (14,38MB)
 

28.          Uchwała Nr XXXIV/310/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDF28 - Uchwała Nr XXXIV.310.2021.pdf (199,34KB)
 

29.          Uchwała Nr XXXIV/309/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 28 października 2021 r. w sprawie Regulaminu dofinansowania demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Ryńsk.

PDF29 - Uchwała Nr XXXIV.309.2021.pdf (217,69KB)
 

30.          Uchwała Nr XXXIV/308/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryńsk, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, terminach i miejscu składania deklaracji.

PDF30 - 1 Uchwała Nr XXXIV.308.2021.pdf (196,75KB)
 

Załącznik do uchwały Nr XXXIV.308.2021

PDF30 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXXIV.308.2021.pdf (486,50KB)
 

31.          Uchwała Nr XXXIV/307/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

PDF31 - Uchwała Nr XXXIV.307.2021.pdf (207,36KB)
 

32.          Uchwała Nr XXXIV/306/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Czystochleb na lata 2017 - 2024.

PDF32 - Uchwała Nr XXXIV.306.2021.pdf (310,03KB)
 

33.          Uchwała Nr XXXIV/305/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Nowy Dom sp. z o.o.

PDF33 - Uchwała Nr XXXIV.305.2021.pdf (194,36KB)
 

34.          Uchwała Nr XXXIV/304/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/265/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Toruński" sp. z o.o.

PDF34 - Uchwała Nr XXXIV.304.2021.pdf (197,59KB)
 

35.          Uchwała Nr XXXIV/303/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 28 października 2021 r. w sprawie Programu współpracy w 2022 r. Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

PDF35 - Uchwała Nr XXXIV.303.2021.pdf (353,96KB)
 

36.          Uchwała Nr XXXIV/302/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zwiększenia wartości środków trwałych przekazanych w użyczenie Zakładowi Komunalnemu Gminy Ryńsk w związku z zakończeniem trwałości projektu.

PDF36 - Uchwała Nr XXXIV.302.2021.pdf (204,61KB)
 

37.          Uchwała Nr XXXIV/301/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2021-2028.

PDF37 - Uchwała Nr XXXIV.301.2021.pdf (192,54KB)
 

38.          Uchwała Nr XXXIV/300/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2021 r.

PDF38 - Uchwała Nr XXXIV.300.2021.pdf (710,80KB)
 

39.          Uchwała Nr XXXIV/299/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2021-2039.

PDF39 - Uchwała Nr XXXIV.299.2021.pdf (13,24MB)
 

40.          Uchwała Nr XXXIII/298/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na organ wykonawczy.

PDF40 - Uchwała Nr XXXIII.298.2021.pdf (193,03KB)
 

41.          Uchwała Nr XXXIII/297/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Ryńsk przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.

PDF41 - Uchwała Nr XXXIII.297.2021.pdf (198,90KB)
 

42.          Uchwała Nr XXXIII/296/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ryńsk na 2021 r.

PDF42 - Uchwała Nr XXXIII.296.2021.pdf (301,19KB)
 

43.          Uchwała Nr XXXIII/295/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryńsk, warunków i zasad korzystania z przystanków.

PDF43 - Uchwała Nr XXXIII.295.2021.pdf (226,56KB)
 

44.          Uchwała Nr XXXIII/294/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryńsk.

PDF44 - Uchwała Nr XXXIII.294.2021.pdf (207,01KB)
 

45.          Uchwała Nr XXXIII/293/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF45 - Uchwała Nr XXXIII.293.2021.pdf (195,98KB)
 

46.          Uchwała Nr XXXIII/292/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 września 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

PDF46 - 1 Uchwała Nr XXXIII.292.2021.pdf (194,00KB)
 

46 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII.292.2021

PDF46 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII.292.2021.pdf (621,73KB)
 

46 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII.292.2021

PDF46 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII.292.2021.pdf (498,52KB)
 

47.          Uchwała Nr XXXIII/291/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zmniejszenia wartości środków trwałych przekazanych w użyczenie Zakładowi Komunalnemu Gminy Ryńsk w związku z przeprowadzoną likwidacją.

PDF47 - Uchwała Nr XXXIII.291.2021.pdf (203,28KB)
 

48.          Uchwała Nr XXXIII/290/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 września 2021 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2021 - 2028.

PDF48 - Uchwała Nr XXXIII.290.2021.pdf (192,41KB)
 

49.          Uchwała Nr XXXIII/289/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 września 2021 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2021 r.

PDF49 - Uchwała Nr XXXIII.289.2021.pdf (661,41KB)
 

50.          Uchwała Nr XXXIII/288/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 września 2021 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2021-2039.

PDF50 - Uchwała Nr XXXIII.288.2021.pdf (13,13MB)
 

51.          Uchwała Nr XXXII/287/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryńsk.

PDF51 - Uchwała Nr XXXII.287.2021.pdf (279,03KB)
 

52.          Uchwała Nr XXXII/286/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie opłacenia udziałów w tworzonej spółce celowej Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa.

PDF52 - 1 Uchwała Nr XXXII.286.2021.pdf (200,30KB)
 

52 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXXII.286.2021

PDF52 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXXII.286.2021.pdf (437,09KB)
 

53.          Uchwała Nr XXXII/285/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2021 - 2028.

PDF53 - Uchwała Nr XXXII.285.2021.pdf (192,29KB)
 

54.          Uchwała Nr XXXII/284/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2021 r.

PDF54 - Uchwała Nr XXXII.284.2021.pdf (566,02KB)
 

55.          Uchwała Nr XXXII/283/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2021-2039.

PDF55 - Uchwała Nr XXXII.283.2021.pdf (13,00MB)
 

56.          Uchwała Nr XXXI/282/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenów położonych w Trzcianie.

PDF56 - 1 Uchwała Nr XXXI.282.2021.pdf (192,29KB)
 

56 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXI.282.2021

PDF56 - 2 załącznik do uchwały Nr XXXI.282.2021.pdf (984,70KB)
 

57.          Uchwała Nr XXXI/281/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenu obejmującego działkę nr 62 w Stanisławkach.

PDF57 - 1 Uchwała Nr XXXI.281.2021.pdf (192,76KB)
 

57 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXXI.281.2021

PDF57 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXXI.281.2021.pdf (669,84KB)
 

58.          Uchwała Nr XXXI/280/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenu obejmującego działki nr 58/3, 71/2 i 72/4 w Stanisławkach.

PDF58 - 1 Uchwała Nr XXXI.280.2021.pdf (193,21KB)
 

58 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXXI.280.2021

PDF58 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXXI.280.2021.pdf (816,16KB)
 

59.          Uchwała Nr XXXI/279/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie opłacenia udziałów w tworzonej spółce celowej Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa.

PDF59 - 1 Uchwała Nr XXXI.279.2021.pdf (202,21KB)
 

59 - 2 Załącznik  do uchwały Nr XXXI.279.2021

PDF59 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXXI.279.2021.pdf (440,25KB)
 

60.          Uchwała Nr XXXI/278/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryńsk, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, terminach i miejscu składania deklaracji.

PDF60 - 1 Uchwała Nr XXXI.278.2021.pdf (196,55KB)
 

60 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXXI.278.2021

PDF60 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXXI.278.2021.pdf (451,75KB)
 

61.          Uchwała Nr XXXI/277/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Ryńsk na rok szkolny 2021/2022.

PDF61 - Uchwała Nr XXXI.277.2021.pdf (192,57KB)
 

62.          Uchwała Nr XXXI/276/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu.

PDF62 - Uchwała Nr XXXI.276.2021.pdf (222,93KB)
 

63.          Uchwała Nr XXXI/275/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

PDF63 - 1 Uchwała Nr XXXI.275.2021.pdf (190,90KB)
 

63 - 2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI.275.2021

PDF63 - 2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI.275.2021.pdf (458,65KB)
 

63 - 3 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXI.275.2021

PDF63 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI.275.2021.pdf (463,46KB)
 

64.          Uchwała Nr XXXI/274/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2021-2028.

PDF64 - Uchwała Nr XXXI.274.2021.pdf (192,35KB)
 

65.          Uchwała Nr XXXI/273/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2021 r.

PDF65 - Uchwała Nr XXXI.273.30321.pdf (580,04KB)
 

66.          Uchwała Nr XXXI/272/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2021-2039.

PDF66 - Uchwała Nr XXXI.272.2021.pdf (13,15MB)
 

67.          Uchwała Nr XXXI/271/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ryńsk absolutorium z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za 2020 r

PDF67 - Uchwała Nr XXXI.271.2021.pdf (197,23KB)
 

68.          Uchwała Nr XXXI/270/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ryńsk wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za 2020 r.

PDF68 - 1 Uchwała Nr XXXI.270.2021.pdf (193,71KB)
 

68 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI.270.2021

PDF68 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI.270.2021.pdf (286,21KB)
 

68 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI.270.2021

PDF68 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI.270.2021.pdf (1,04MB)
 

68 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI.270.2021

PDF68 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI.270.2021.pdf (340,22KB)
 

68 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI.270.2021

PDF68 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI.270.2021.pdf (914,29KB)
 

68 - 6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI.270.2021

PDF68 - 6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI.270.2021.pdf (2,32MB)
 

69.          Uchwała Nr XXXI/269/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ryńsk.

PDF69 - Uchwała Nr XXXI.269.2021.pdf (193,07KB)
 

70.          Uchwała Nr XXX/268/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2021-2028.

PDF70 - Uchwała Nr XXX.268.2021.pdf (191,99KB)
 

71.          Uchwała Nr XXX/267/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2021 r.

PDF71 - Uchwała Nr XXX.267.2021.pdf (579,09KB)
 

72.          Uchwała Nr XXIX/266/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie opłacenia udziałów w tworzonej spółce celowej Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Toruński" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

PDF72 - 1 Uchwała Nr XXIX.266.2021.pdf (200,77KB)
 

72 - 2 załącznik do uchwały Nr XXIX.266.2021

PDF72 - 2 załącznik do uchwały Nr XXIX.266.2021.pdf (441,72KB)
 

73.          Uchwała Nr XXIX/265/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - Toruński" spółka z o.o.

PDF73 - Uchwała Nr XXIX.265.2021.pdf (266,14KB)
 

74.          Uchwała Nr XXIX/264/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Ryńsk.

PDF74 - Uchwała Nr XXIX.264.2021.pdf (262,35KB)
 

75.          Uchwała Nr XXIX/263/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie przez Powiat Wąbrzeski Oddziału Przedszkolnego Specjalnego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu.

PDF75 - Uchwała Nr XXIX.263.2021.pdf (213,56KB)
 

76.          Uchwała Nr XXIX/262/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

PDF76 - Uchwała Nr XXIX.262.2021.pdf (202,06KB)
 

77.          Uchwała Nr XXIX/261/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat".

PDF77 - Uchwała Nr XXIX.261.2021.pdf (201,45KB)
 

78.          Uchwała Nr XXIX/260/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2021-2028.

PDF78 - Uchwała Nr XXIX.260.2021.pdf (250,00KB)
 

79.          Uchwała Nr XXIX/259/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2021 r.

PDF79 - Uchwała Nr XXIX.259.2021.pdf (584,98KB)
 

80.          Uchwała Nr XXVIII/258/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w miejscowości Wałycz 1.

PDF80 - 1 Uchwała Nr XXVIII.258.2021.pdf (191,72KB)
 

80 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXVIII.258.2021

PDF80 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXVIII.258.2021.pdf (482,76KB)
 

81.          Uchwała Nr XXVIII/257/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w miejscowości Stanisławki 1.

PDF81 - 1 Uchwała Nr XXVIII.257.2021.pdf (192,27KB)
 

81 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXVIII.257.2021

PDF81 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXVIII.257.2021.pdf (489,95KB)
 

82.          Uchwała Nr XXVIII/256/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w miejscowości Jarantowiczki 1.

PDF82 - 1 Uchwała Nr XXVIII.256.2021.pdf (191,85KB)
 

82 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXVIII.256.2021

PDF82 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXVIII.256.2021.pdf (337,78KB)
 

83.          Uchwała Nr XXVIII/255/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w miejscowości Jarantowice 3.

PDF83 - 1 Uchwała Nr XXVIII.255.2021.pdf (191,39KB)
 

83 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXVIII.255.2021

PDF83 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXVIII.255.2021.pdf (353,42KB)
 

84.          Uchwała Nr XXVIII/254/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w miejscowości Jarantowice 2.

PDF84 - 1 Uchwała Nr XXVIII.254.2021.pdf (191,38KB)
 

84 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXVIII.254.2021

PDF84 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXVIII.254.2021.pdf (319,04KB)
 

85.          Uchwała Nr XXVIII/253/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w miejscowości Jarantowice 1.

PDF85 - 1 Uchwała Nr XXVIII.253.2021.pdf (191,37KB)
 

85 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXVIII.253.2021

PDF85 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXVIII.253.2021.pdf (460,29KB)
 

86.          Uchwała Nr XXVIII/252/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryńsk w 2021 r.

PDF86 - Uchwała Nr XXVIII.252.2021.pdf (221,40KB)
 

87.          Uchwała Nr XXVIII/251/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do Rejestru Należności Publicznoprawnych danych dłużników, rodzaju należności pieniężnej Gminy Ryńsk o której dane są przekazywane do rejestru.

PDF87 - Uchwała Nr XXVIII.251.201.pdf (194,32KB)
 

88.          Uchwała Nr XXVIII/250/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 1 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ryńsk na 2021 r.

PDF88 - Uchwała Nr XXVIII.250.2021.pdf (302,24KB)
 

89.          Uchwała Nr XXVIII/249/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko - Pomorskiemu dotacji celowej na dofinansowanie zadania Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

PDF89 - Uchwała Nr XXVIII.249.2021.pdf (201,42KB)
 

90.          Uchwała Nr XXVIII/248/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na remont drogi powiatowej nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582.

PDF90 - Uchwała Nr XXVIII.248.2021.pdf (202,36KB)
 

91.          Uchwała Nr XXVIII/247/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na remont drogi powiatowej nr 1708C Stanisławki - Jarantowice w obrębie skrzyżowania w miejscowości Stanisławki.

PDF91 - Uchwała Nr XXVIII.247.2021.pdf (202,14KB)
 

92.          Uchwała Nr XXVIII/246/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk - Sierakowo na odcinku od km 0+000 do km 4+794.

PDF92 - Uchwała Nr XXVIII.246.2021.pdf (201,82KB)
 

93.          Uchwała Nr XXVIII/245/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 1 kwietnia 2021 r.w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1717C Czaple - Ryńsk na odcinku od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660.

PDF93 - Uchwała Nr XXVIII.245.2021.pdf (201,80KB)
 

94.          Uchwała Nr XXVIII/244/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 1 kwietnia 2021 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2021-2028.

PDF94 - Uchwała Nr XXVIII.244.2021.pdf (191,93KB)
 

95.          Uchwała Nr XXVIII/243/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 1 kwietnia 2021 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk.

PDF95 - Uchwała Nr XXVIII.243.2021.pdf (617,48KB)
 

96.          Uchwała Nr XXVIII/242/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 1 kwietnia 2021 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2021-2039.

PDF96 - Uchwała Nr XXVIII.242.2021.pdf (13,07MB)
 

97.          Uchwała Nr XXVII/241/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenu obejmującego działki nr: 211/3, 211/4, 212/1, 212/2 oraz 256/2 w Myśliwcu.

PDF97 - 1 Uchwała Nr XXVII.241.2021.pdf (192,93KB)
 

97 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXVII.241.2021

PDF97 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXVII.241.2021.pdf (1,06MB)
 

98.          Uchwała Nr XXVI/240/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryńsk, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, terminach i miejscu składania deklaracji.

PDF98 - 1 Uchwała Nr XXVI.240.2021.pdf (198,02KB)
 

98 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXVI.240.2021

PDF98 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXVI.240.2021.pdf (476,61KB)
 

98 - 3 Załącznik do uchwały Nr XXVI.240.2021

DOCX98 - 3 Załącznik do uchwały Nr XXVI.240.2021.docx (32,66KB)
 

99.          Uchwała Nr XXVI/239/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDF99 - Uchwała Nr XXVI.239.2021.pdf (212,56KB)
 

100.       Uchwała Nr XXVI/238/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

PDF100 - Uchwała Nr XXVI.238.2021.pdf (207,77KB)
 

101.       Uchwała Nr XXVI/237/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryńsk.

PDF101 - Uchwała Nr XXVI.237.2021.pdf (243,12KB)
 

102.       Uchwała Nr XXVI/236/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

PDF102 - Uchwała Nr XXVI.236.2021.pdf (216,81KB)
 

103.       Uchwała Nr XXVI/235/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

PDF103 - Uchwała Nr XXVI.235.2021.pdf (203,61KB)
 

104.       Uchwała Nr XXVI/234/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Zieleń.

PDF104 - Uchwała Nr XXVI.234.2021.pdf (197,37KB)
 

105.       Uchwała Nr XXVI/233/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Węgorzyn.

PDF105 - Uchwała Nr XXVI.233.2021.pdf (197,49KB)
 

106.       Uchwała Nr XXVI/232/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Wałyczyk.

PDF106 - Uchwała Nr XXVI.232.2021.pdf (196,91KB)
 

107.       Uchwała Nr XXVI/231/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Wałycz.

PDF107 - Uchwała Nr XXVI.231.2021.pdf (196,39KB)
 

108.       Uchwała Nr XXVI/230/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Trzciano.

PDF108 - Uchwała Nr XXVI.230.2021.pdf (197,32KB)
 

109.       Uchwała Nr XXVI/229/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Trzcianek.

PDF109 - Uchwała Nr XXVI.229.2021.pdf (198,43KB)
 

110.       Uchwała Nr XXVI/228/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Stanisławki.

PDF110 - Uchwała Nr XXVI.228.2021.pdf (197,88KB)
 

111.       Uchwała Nr XXVI/227/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Sitno.

PDF111 - Uchwała Nr XXVI.227.2021.pdf (196,47KB)
 

112.       Uchwała Nr XXVI/226/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Ryńsk.

PDF112 - Uchwała Nr XXVI.226.2021.pdf (198,13KB)
 

113.       Uchwała Nr XXVI/225/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Przydwórz.

PDF113 - Uchwała Nr XXVI.225.2021.pdf (197,74KB)
 

114.       Uchwała Nr XXVI/224/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Pływaczewo.

PDF114 - Uchwała Nr XXVI.224.2021.pdf (197,34KB)
 

115.       Uchwała Nr XXVI/223/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Orzechówko.

PDF115 - Uchwała Nr XXVI.223.2021.pdf (197,80KB)
 

116.       Uchwała Nr XXVI/222/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Orzechowo.

PDF116 - Uchwała Nr XXVI.222.2021.pdf (197,13KB)
 

117.       Uchwała Nr XXVI/221/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Myśliwiec.

PDF117 - Uchwała Nr XXVI.221.2021.pdf (197,52KB)
 

118.       Uchwała Nr XXVI/220/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Małe Radowiska.

PDF118 - Uchwała Nr XXVI.220.2021.pdf (197,52KB)
 

119.       Uchwała Nr XXVI/219/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Łabędź.

PDF119 - Uchwała Nr XXVI.219.2021.pdf (198,35KB)
 

120.       Uchwała Nr XXVI/218/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Ludowice.

PDF120 - Uchwała Nr XXVI.218.2021.pdf (197,07KB)
 

121.       Uchwała Nr XXVI/217/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Jaworze.

PDF121 - Uchwała Nr XXVI.217.2021.pdf (196,95KB)
 

122.       Uchwała Nr XXVI/216/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Jarantowice.

PDF122 - Uchwała Nr XXVI.216.2021.pdf (197,05KB)
 

123.       Uchwała Nr XXVI/215/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Czystochleb.

PDF123 - Uchwała Nr XXVI.215.2021.pdf (199,10KB)
 

124.       Uchwała Nr XXVI/214/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Statut Sołectwa Cymbark.

PDF124 - Uchwała Nr XXVI.214.2021.pdf (198,23KB)
 

125.       Uchwała Nr XXVI/213/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej na terenie Gminy Ryńsk przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.

PDF125 - Uchwała Nr XXVI.213.2021.pdf (201,67KB)
 

126.       Uchwała Nr XXVI/212/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2021 - 2028.

PDF126 - Uchwała Nr XXVI.212.2021.pdf (191,29KB)
 

127.       Uchwała Nr XXVI/211/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk.

PDF127 - Uchwała Nr XXVI.211.2021.pdf (531,96KB)
 

128.       Uchwała Nr XXVI/210/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2021-2039.

PDF128 - Uchwała Nr XXVI.210.2021.pdf (12,70MB)
 

129.       Uchwała Nr XXV/209/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Ryńsk.

PDF129 - Uchwała Nr XXV.209.2021.pdf (212,74KB)
 

130.       Uchwała Nr XXV/208/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ryńsk lub jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

PDF130 - Uchwała Nr XXV.208.2021.pdf (217,21KB)
 

131.       Uchwała Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w 2022 r. środków stanowiących fundusz sołecki.

PDF131 - Uchwała Nr XXV.207.2021.pdf (191,93KB)
 

132.       Uchwała Nr XXV/206/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania "Powiatowe przewozy autobusowe 2021".

PDF132 - Uchwała Nr XXV.206.2021.pdf (199,08KB)
 

133.       Uchwała Nr XXV/205/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu dotacji celowej na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej w Wąbrzeźnie.

PDF133 - Uchwała Nr XXV.205.2021.pdf (198,37KB)
 

134.       Uchwała Nr XXV/204/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

PDF134 - Uchwała Nr XXV.204.2021.pdf (200,02KB)
 

135.       Uchwała Nr XXV/203/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat".

PDF135 - Uchwała Nr XXV.203.2021.pdf (200,95KB)
 

136.       Uchwała Nr XXV/202/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Myśliwiec na lata 2017-2024.

PDF136 - 1 Uchwała Nr XXV.202.2021.pdf (191,75KB)
 

136 - 2 załącznik do uchwały Nr XXV.202.2021

PDF136 - 2 załącznik do uchwały Nr XXV.202.2021.pdf (6,19MB)
 

137.       Uchwała Nr XXV/201/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Rady Gminy Ryńsk na 2021 r.

PDF137 - 1 Uchwała Nr XXV.201.2021.pdf (360,36KB)
 

137 - 2 załącznik do uchwały Nr XXV.201.2021

PDF137 - 2 załącznik do uchwały Nr XXV.201.2021.pdf (441,14KB)
 

138.       Uchwała Nr XXV/200/2021 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Ryńsk na 2021 r.

PDF138 - 1 Uchwała Nr XXV.200.2021.pdf (367,85KB)
 

138 - 2 załącznik do uchwały Nr XXV.200.2021

PDF138 - 2 załącznik do uchwały Nr XXV.200.2021.pdf (625,98KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego