Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Druki informacji i deklaracji podatkowych – obowiązują do 30.06.2019r.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21
Wydział finansowy, parter pokój nr 2
Godziny pracy:
Codziennie w dni robocze od 7.15 do 15.15

Pracownicy:
Alina Barańska nr telefonu 56 6877526
Karina Groszewska nr telefonu 56 6877526
Beata Rutkowska nr telefonu 56 6877525

W/w osoby zajmują się następującymi sprawami :

  1. Sprawy związane z wymiarem podatków tzn. naliczanie podatków, zwolnienia i ulgi podatkowe.
  2. Przyjmowanie od podatników informacji i deklaracji podatkowych na podatek rolny, leśny, od nieruchomości oraz na podatek od środków transportowych.
  3. Umorzenia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych, rolnym, leśnym i od nieruchomości.
  4. Odroczenie terminu płatności w/w podatków.
  5. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  6. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, o ilości użytków rolnych oraz o stanie majątkowym.
  7. Księgowanie i windykacja należności podatkowych.

Informacja dotycząca numeru rachunku bankowego, na który należy wpłacać należności z tytułu: podatku rolnego, podatku od nieruchomości,
podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych i opłaty skarbowej.

Gmina Ryńsk, ul Mickiewicza 21
Bank Spółdzielczy Toruń O / Wąbrzeźno
nr konta:  85 9486 0005 0030 0908 2006 0001

Druki formularzy deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, lub pobrać z poniższej listy.

PDF01-dt-1-6-deklaracja-na-podatek-od-srodkow-transportowych.pdf (245,50KB)
PDF02-dt-1a-6-zalacznik-do-deklaracji-dt-1.pdf (242,47KB)
DOC03-Załącznik-nr-1-do-uchwały-Nr-XXXI.219.2016.doc (109,50KB)
DOCX04-Załącznik-Nr-2-do-uchwały-Nr-XXXI.219.2016.docx (36,69KB)
DOC05-informacja-wsprawie-podatku-rolnego-IR-1.doc (92,00KB)
DOC06-deklracja-na-podatek-rony-DR-1.doc (145,00KB)
DOCX07-załącznik-do-deklaracji-na-podatek-rolny-DR-1A-dane-identyfikacyjne-przedmiotów-opodatkowania.docx (17,56KB)
DOC08-informacja-w-sprawie-podatku-rolnego-IR-1.doc (92,00KB)
DOC09-deklaracja-na-podatek-leśny-DL-1.doc (61,00KB)
DOCX10-załącznik-do-deklaracki-na-podatek-leśny-DL-1A-dane-identyfikacyjne-przedmiotów-opodatkowania.docx (17,42KB)
DOCX11-załącznik-do-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomości-DN-1A-dane-identyfikacyjne-przedmiotów-op.docx (18,15KB)
DOCX12-załącznik-do-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomości-DN-2Z-dane-identyfikacyjne-zwolnionych-pr.docx (18,27KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego