Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zbiór aktów prawnych 2022 r.

Uchwała Nr LIII/429/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ryńsk.


Uchwała Nr LIII/426/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.


Uchwała Nr LIII/425/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.


Uchwała Nr LII/420/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.


Uchwała Nr XLIX/410/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Uchwała Nr XLIX/409/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Uchwała Nr XLIX/408/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Ryńsk przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.


Uchwała Nr XLIX/406/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 4 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryńsk, warunków i zasad korzystania z przystanków.


Uchwała Nr XLIX/405/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.


Uchwała Nr XLVI/393/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryńsk na lata 2022 – 2026.


Uchwała Nr XLVI/392/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Ryńsk w roku szkolnym 2022/2023.


Uchwała Nr XLVI/391/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.


Uchwała Nr XLIV/382/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych.


Uchwała Nr XLIV/381/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.


Uchwała Nr XLIII/371/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.


Uchwała Nr XLI/362/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.


Uchwała Nr XLI/361/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenu obejmującego działkę nr 1/41 w Wałyczu.


Uchwała Nr XLI/360/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryńsk w 2022 r.


Uchwała Nr XLI/358/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.


Uchwała Nr XL/353/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie Szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień sportowych.


UCHWAŁA NR XLIV/382/2022 RADY GMINY RYŃSK z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych.

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego