Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2015 r.

1.            Uchwała Nr XVIII/121/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ryńsk na lata 2009-2018.

PDF01 - Uchwała Nr XVIII.121.2015.pdf (7,92MB)
 

2.            Uchwała Nr XVIII/120/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDF02 - Uchwała.XVIII.120.2015.2015-12-30.pdf (188,53KB)
 

3.            Uchwała Nr XVIII/119/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF03 - Uchwała.XVIII.119.2015.2015-12-30.pdf (184,37KB)
 

4.            Uchwała Nr XVIII/118/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.


PDF04 - 1 Uchwała Nr XVIII.118.2015.pdf (25,25KB)
 

04 - 2 Załącznik do uchwały Nr XVIII.118.2015

PDF04 - 2 Załącznik do uchwały Nr XVIII.118.2015.pdf (46,56KB)
 

5.            Uchwała Nr XVIII/117/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na lata 2016 - 2023

PDF05 - Uchwała Nr XVIII.117.2015.pdf (23,71KB)
 

6.            Uchwała Nr XVIII/116/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.

PDF06 - Uchwała Nr XVIII.116.2015.pdf (9,50MB)
 

7.            Uchwała Nr XVIII/115/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąbrzeźno na lata 2016-2029.

PDF07 - 1 Uchwała Nr XVIII.115.2015.pdf (29,64KB)
 

07 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII.115.2015

PDF07 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII.115.2015.pdf (108,53KB)
 

07 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII.115.2015

PDF07 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII.115.2015.pdf (67,58KB)
 

07 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII.115.2015

PDF07 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII.115.2015.pdf (97,52KB)
 

8.            Uchwała Nr XVIII/114/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.

PDF08 - Uchwała Nr XVIII.114.2015.pdf (4,52MB)
 

9.            Uchwała Nr XVIII/113/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2015-2027.

PDF09 - 1 UCHWAŁA Nr XVIII.113.2015.pdf (28,41KB)
 

09 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII.113.2015


PDF09 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII.113.2015.pdf (107,06KB)
 

09 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII.113.2015

PDF09 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII.113.2015.pdf (69,94KB)
 

10.          Uchwała Nr XVII/112/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

PDF10 - 1 Uchwała Nr XVII.112.2015.pdf (24,30KB)
 

10 - 2 Załącznik do uchwały Nr XVII.112.2015

PDF10 - 2 Załącznik do uchwały Nr XVII.112.2015.pdf (123,67KB)
 

11.          Uchwała Nr XVII/111/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

PDF11 - Uchwała.XVII.111.2015.2015-12-21.pdf (893,77KB)
 

12.          Uchwała Nr XVII/110/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF12 - Uchwała.XVII.110.2015.2015-12-21.pdf (310,46KB)
 

13.          Uchwała Nr XVII/109/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2015 - 2022.

PDF13 - Uchwała Nr XVII.109.2015.pdf (25,53KB)
 

14.          Uchwała Nr XVII/108/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.

PDF14 - Uchwała.XVII.108.2015.2015-12-21.pdf (765,30KB)
 

15.          Uchwała Nr XVII/107/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2015 – 2027.

PDF15 - 1 Uchwała Nr XVII.107.2015.pdf (28,19KB)
 

15 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII.107.2015

PDF15 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII.107.2015.pdf (106,81KB)
 

15 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII.107.2015

PDF15 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII.107.2015.pdf (69,92KB)
 

15 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII.107.2015

PDF15 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII.107.2015.pdf (104,40KB)
 

16.          Uchwała Nr XVI/106/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno w jednostce strukturalnej Wałycz

PDF16 - 1 Uchwała Nr XVI.106.2015.pdf (32,98KB)
 

16 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI.106.2015

PDF16 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI.106.2015.pdf (679,94KB)
 

16 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI.106.2015

PDF16 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI.106.2015.pdf (1 015,16KB)
 

17.          Uchwała Nr XVI/105/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

PDF17 - Uchwała.XVI.105.2015.2015-11-30.pdf (174,69KB)
 

18.          Uchwała Nr XVI/104/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

PDF18 - Uchwała.XVI.104.2015.2015-11-30.pdf (415,54KB)
 

19.          Uchwała Nr XVI/103/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

PDF19 - Uchwała.XVI.103.2015.2015-11-30.pdf (185,06KB)
 

20.          Uchwała Nr XVI/102/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2015-2022

PDF20 - Uchwała Nr XVI.102.2015.pdf (25,43KB)
 

21.          Uchwała Nr XVI/101/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.

PDF21 - Uchwała.XVI.101.2015.2015-11-30.pdf (886,05KB)
 

22.          Uchwała Nr XVI/100/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2015-2027

PDF22 - 1 Uchwała Nr XVI.100.2015.pdf (28,35KB)
 

22 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI.100.2015

PDF22 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI.100.2015.pdf (107,03KB)
 

22 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI.100.2015

PDF22 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI.100.2015.pdf (70,42KB)
 

22 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI.100.2015

PDF22 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI.100.2015.pdf (101,31KB)
 

23.          Uchwała Nr XV/99/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 r. na obszarze Gminy Wąbrzeźno.

PDF23 - Uchwała.XV.99.2015.2015-10-28.pdf (167,10KB)
 

24.          Uchwała Nr XV/98/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie Programu współpracy w 2016 r. Gminy Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

PDF24 - 1 Uchwała Nr XV.98.2015.pdf (25,69KB)
 

24 - 2 załącznik do uchwały Nr XV.98.2015

PDF24 - 2 załącznik do uchwały Nr XV.98.2015.pdf (50,94KB)
 

25.          Uchwała Nr XV/97/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zawarcia porozumień w zakresie objęcia mieszkańców innych gmin opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy we Wroniu.

PDF25 - Uchwała Nr XV.97.2015.pdf (38,66KB)
 

26.          Uchwała Nr XV/96/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w obszar Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonej na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF26 - Uchwała Nr XV.96.2015.pdf (28,74KB)
 

27.          Uchwała Nr XIV/95/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140

PDF27 - UchwałaNr XIV.95.2015.pdf (35,34KB)
 

28.          Uchwała Nr XIV/94/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia Gminie Książki pomocy finansowej na przebudowę dróg gminnych nr 070420C, 070419C, 070506C, 070507C relacji Łopatki - Książki

PDF28 - Uchwała Nr XIV.94.2015.pdf (35,46KB)
 

29.          Uchwała Nr XIV/93/2015 z dnia 26 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1710C na odcinku od miejscowości Wąbrzeźno do miejscowości Sitno

PDF29 - Uchwała Nr XIV.93.2015.pdf (27,10KB)
 

30.          Uchwała Nr XIV/92/2015 z dnia 26 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Wałycz - Małe Radowiska na terenie Gminy Wąbrzeźno

PDF30 - Uchwała Nr XIV.92.2015.pdf (25,62KB)
 

31.          Uchwała Nr XIV/91/2015 z dnia 26 października 2015 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2015-2022

PDF31 - Uchwała Nr XIV.91.2015.pdf (25,33KB)
 

32.          Uchwała Nr XIV/90/2015 z dnia 26 października 2015 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.

PDF32 - Uchwała.XIV.90.2015.2015-10-26.pdf (921,37KB)
 

33.          Uchwała Nr XIV/89/2015 z dnia 26 października 2015 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2015-2027

PDF33 - 1 Uchwała Nr XIV.89.2015.pdf (28,21KB)
 

33 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV.89.2015

PDF33 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV.89.2015.pdf (107,58KB)
 

33 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV.89.2015

PDF33 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV.89.2015.pdf (69,90KB)
 

33 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV.89.2015

PDF33 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV.89.2015.pdf (101,34KB)
 

34.          Uchwała Nr XIII/88/2015 z dnia 25 września 2015 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Wąbrzeźno

PDF34 - Uchwała.XIII.88.2015.2015-09-25.pdf (177,05KB)
 

35.          Uchwała Nr XIII/87/2015 z dnia 25 września 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/180/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąbrzeźno, warunków i zasad korzystania z przystanków

PDF35 - Uchwała.XIII.87.2015.2015-09-25.pdf (259,44KB)
 

36.          Uchwała Nr XIII/86/2015 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

PDF36 - Uchwała.XIII.86.2015.2015-09-25.pdf (1,61MB)
 

37.          Uchwała Nr XIII/85/2015 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

PDF37 - Uchwała Nr XIII.85.2015.pdf (24,36KB)
 

38.          Uchwała Nr XIII/84/2015 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem ławnika do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

PDF38 - Uchwała Nr XIII.84.2015.pdf (24,97KB)
 

39.          Uchwała Nr XIII/83/2015 z dnia 25 września 2015 r. 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.

PDF39 - 1 Uchwała Nr XIII.83.2015.pdf (25,03KB)
 

39 - 2 załącznik do uchwały Nr XIII.83.2015

PDF39 - 2 załącznik do uchwały Nr XIII.83.2015.pdf (46,59KB)
 

40.          Uchwała Nr XIII/82/2015 z dnia 25 września 2015 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2015-2022

PDF40 - Uchwała Nr XIII.82.2015.pdf (25,38KB)
 

41.          Uchwała Nr XIII/81/2015 z dnia 25 września 2015 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.

PDF41 - Uchwała.XIII.81.2015.2015-09-25.pdf (733,10KB)
 

42.          Uchwała Nr XIII/80/2015 z dnia 25 września 2015 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2015-2027

PDF42 - 1 Uchwała Nr XIII.88.2015.pdf (28,48KB)
 

42 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.80.2015

PDF42 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.80.2015.pdf (106,88KB)
 

42 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII.80.2015

PDF42 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII.80.2015.pdf (66,31KB)
 

42 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII.80.2015

PDF42 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII.80.2015.pdf (103,20KB)
 

43.          Uchwała Nr XII/79/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Wąbrzeźno na lata 2015-2020.

PDF43 - 1 Uchwała Nr XII.79.2015.pdf (24,09KB)
 

43 - 2 załącznik do uchwały Nr XII.79.2015

PDF43 - 2 załącznik do uchwały Nr XII.79.2015.pdf (203,70KB)
 

44.          Uchwała Nr XII/78/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF44 - Uchwała.XII.78.2015.2015-08-07.pdf (455,18KB)
 

45.          Uchwała Nr XII/77/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2015 - 2022.

PDF45 - Uchwała Nr XII.77.2015.pdf (24,29KB)
 

46.          Uchwała Nr XII/76/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.

PDF46 - Uchwała.XII.76.2015.2015-08-07.pdf (833,17KB)
 

47.          Uchwała Nr XII/75/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2015 - 2027.

PDF47 - 1 uchwała Nr XII.75.2015.pdf (28,09KB)
 

47 - 2 załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII.75.2015

PDF47 - 2 załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII.75.2015.pdf (106,55KB)
 

47 - 3 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII.75.2015

PDF47 - 3 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII.75.2015.pdf (66,10KB)
 

47 - 4 załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII.75.2015

PDF47 - 4 załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII.75.2015.pdf (103,95KB)
 

48.          Uchwała Nr XI/74/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania.

PDF48 - Uchwała Nr XI.74.2015.pdf (458,01KB)
 

49.          Uchwała Nr XI/73/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

PDF49 - Uchwała Nr XI.73.2015.pdf (23,93KB)
 

50.          Uchwała Nr XI/72/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

PDF50 - Uchwała.XI.72.2015.2015-07-17.pdf (261,35KB)
 

51.          Uchwała Nr XI/71/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Wąbrzeźno zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie.

PDF51 - Uchwała Nr XI.712015.pdf (34,14KB)
 

52.          Uchwała Nr XI/70/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Wałycz - Małe Radowiska na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF52 - Uchwała Nr XI.70.2015.pdf (25,49KB)
 

53.          Uchwała Nr XI/69/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2015 - 2022.

PDF53 - Uchwała Nr XI.69.2015.pdf (24,18KB)
 

54.          Uchwała Nr XI/68/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.

PDF54 - Uchwała.XI.68.2015.2015-07-17.pdf (758,80KB)
 

55.          Uchwała Nr XI/67/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2015 – 2027.

PDF55 - 1 Uchwała Nr XI.67.2015.pdf (28,22KB)
 

55 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI.67.2015

PDF55 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI.67.2015.pdf (106,78KB)
 

55 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI.67.2015

PDF55 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI.67.2015.pdf (66,31KB)
 

55 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI.67.2015

PDF55 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI.67.2015.pdf (104,00KB)
 

56.          Uchwała Nr X/66/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie.

PDF56 - Uchwała Nr X.66.2015.pdf (26,95KB)
 

57.          Uchwała Nr X/65/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu.

PDF57 - Uchwała.X.65.2015.2015-06-01.pdf (342,86KB)
 

58.          Uchwała Nr X/64/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie Zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF58 - Uchwała.X.64.2015.2015-06-01.pdf (880,96KB)
 

59.          Uchwała Nr X/63/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF59 - Uchwała.X.63.2015.2015-06-01.pdf (444,87KB)
 

60.          Uchwała Nr X/62/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1710C na odcinku od miejscowości Wąbrzeźno do miejscowości Sitno.

PDF60 - Uchwała Nr X.62.2015.pdf (149,65KB)
 

61.          Uchwała Nr X/61/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2015 - 2022.

PDF61 - Uchwała Nr X.61.2015.pdf (131,61KB)
 

62.          Uchwała Nr X/60/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.

PDF62 - Uchwała.X.60.2015.2015-06-01.pdf (1,01MB)
 

63.          Uchwała Nr X/59/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2015 – 2027.

PDF63 - 1 Uchwała Nr X.59.2015.pdf (28,01KB)
 

63 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X.59.2015

PDF63 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X.59.2015.pdf (106,67KB)
 

63 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X.59.2015

PDF63 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X.59.2015.pdf (65,81KB)
 

63 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X.59.2015

PDF63 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X.59.2015.pdf (103,90KB)
 

64.          Uchwała Nr IX/58/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF64 - Uchwała.IX.58.2015.2015-04-30.pdf (182,70KB)
 

65.          Uchwała Nr IX/57/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wąbrzeźno do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska.

PDF65 - uchwała Nr IX.57.2015.pdf (132,58KB)
 

66.          Uchwała Nr IX/56/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

PDF66 - Uchwała.IX.56.2015.2015-04-30.pdf (175,83KB)
 

67.          Uchwała Nr IX/55/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2015 - 2022.

PDF67 - Uchwała IX.55.2015 WPI.pdf (130,38KB)
 

68.          Uchwała Nr IX/54/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.

PDF68 - Uchwała.IX.54.2015.2015-04-30.pdf (829,39KB)
 

69.          Uchwała Nr IX/53/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2015 – 2027.

PDF69 - 1 Uchwała Nr IX.53.2015.pdf (27,71KB)
 

69 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX.53.2015

PDF69 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX.53.2015.pdf (108,25KB)
 

69 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX.53.2015

PDF69 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX.53.2015.pdf (65,32KB)
 

69 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX.53.2015

PDF69 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX.53.2015.pdf (99,95KB)
 

70.          Uchwała Nr IX/52/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę nazwy Gminy Wąbrzeźno na "Gmina Ryńsk".

PDF70 - Uchwała Nr IX.52.2015.pdf (202,59KB)
 

71.          Uchwała Nr IX/51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wąbrzeźno absolutorium z wykonania budżetu Gminy Wąbrzeźno za 2014 r.

PDF71 - Uchwała Nr IX.51.2015.pdf (149,11KB)
 

72.          Uchwała Nr IX/50/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wąbrzeźno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wąbrzeźno za 2014 r.

PDF72 - UCHWAŁA Nr IX.50.2015.pdf (146,12KB)
 

73.          Uchwała Nr IX/49/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie za 2014 r.

PDF73 - UCHWAŁA Nr IX.49.2015.pdf (130,35KB)
 

74.          Uchwała Nr VIII/48/2015 z dnia 30 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wąbrzeźno dotyczących zmiany nazwy Gminy Wąbrzeźno.

PDF74 - Uchwała Nr VIII.48.2015.pdf (27,59KB)
 

75.          Uchwała Nr VIII/47/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF75 - Uchwała.VIII.47.2015.2015-03-30.pdf (875,76KB)
 

76.          Uchwała Nr VIII/46/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko - Pomorskiemu dotacji celowej na dofinansowanie zadania o nazwie - Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

PDF76 - Uchwała Nr VIII.46.2015.pdf (25,76KB)
 

77.          Uchwała Nr VIII/45/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na ochronę zabytków.

PDF77 - Uchwała Nr VIII.45.2015.pdf (26,54KB)
 

78.          Uchwała Nr VIII/44/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVI/256/06 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie połączenia bibliotek i nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pływaczewie.

PDF78 - 1 Uchwała Nr VIII.44.2015.pdf (26,76KB)
 

78 - 2 Załącznik do uchwały Nr VIII.44.2015

PDF78 - 2 Załącznik do uchwały Nr VIII.44.2015.pdf (43,12KB)
 

79.          Uchwała Nr VIII/43/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/220/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania.

PDF79 - 1 Uchwała Nr VIII.43.2015.pdf (26,61KB)
 

79 - 2 Załącznik do uchwały Nr VIII.43.2015

PDF79 - 2 Załącznik do uchwały Nr VIII.43.2015.pdf (36,87KB)
 

80.          Uchwała Nr VIII/42/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąbrzeźno w 2015 r.

PDF80 - 1 Uchwała Nr VIII.42.2015.pdf (26,34KB)
 

80 - 2 Załącznik do uchwały Nr VIII.42.2015

PDF80 - 2 Załącznik do uchwały Nr VIII.42.2015.pdf (43,70KB)
 

81.          Uchwała Nr VIII/41/2015 z dnia 30 marca 2015 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.

PDF81 - Uchwała.VIII.41.2015.2015-03-30.pdf (682,70KB)
 

82.          Uchwała Nr VIII/40/2015 z dnia 30 marca 2015 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2015 – 2027.

PDF82 - 1 Uchwała Nr VIII.40.2015.pdf (27,56KB)
 

82 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII.40.2015

PDF82 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII.40.2015.pdf (108,36KB)
 

82 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII.40.2015

PDF82 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII.40.2015.pdf (64,21KB)
 

82 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII.40.2015

PDF82 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII.40.2015.pdf (99,71KB)
 

83.          Uchwała Nr VII/39/2015 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wąbrzeźno dotyczących zmiany nazwy Gminy Wąbrzeźno.

PDF83 - Uchwała Nr VII.39.2015.pdf (33,35KB)
 

84.          Uchwała Nr VI/38/2015 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

PDF84 - Uchwała.VI.38.2015.2015-03-02.pdf (176,46KB)
 

85.          Uchwała Nr VI/37/2015 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Wałycz - Małe Radowiska na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF85 - Uchwała Nr VI.37.2015.pdf (26,82KB)
 

86.          Uchwała Nr VI/36/2015 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji Wąbrzeźno.

PDF86 - Uchwała Nr VI.36.2015.pdf (23,89KB)
 

87.          Uchwała Nr VI/35/2015 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu zabudowanej nieruchomości we wsi Wronie.

PDF87 - Uchwała Nr VI.35.2015.pdf (27,13KB)
 

88.          Uchwała Nr VI/34/2015 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

PDF88 - uchwała Nr VI.34.2015.pdf (26,68KB)
 

89.          Uchwała Nr VI/33/2015 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Rady Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.

PDF89 - 1 Uchwała Nr VI.33.2015.pdf (29,88KB)
 

89 - 2 załącznik do uchwały Nr VI.33.2015

PDF89 - 2 załącznik do uchwały Nr VI.33.2015.pdf (40,90KB)
 

90.          Uchwała Nr VI/32/2015 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.

PDF90 - 1 Uchwała Nr VI.32.2015.pdf (32,65KB)
 

90 - 2 załączniki do uchwały Nr VI.32.2015

PDF90 - 2 załączniki do uchwały Nr VI.32.2015.pdf (51,20KB)
 

91.          Uchwała Nr VI/31/2015 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąbrzeźno dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Wąbrzeźnie.

PDF91 - Uchwała Nr VI.31.2015.pdf (63,87KB)
 

92.          Uchwała Nr VI/30/2015 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych.

PDF92 - Uchwała Nr VI.30.2015.pdf (31,04KB)
 

93.          Uchwała Nr VI/29/2015 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Wąbrzeźno w latach 2015-2020.

PDF93 - Uchwała Nr VI.29.2015.pdf (29,42KB)
 

94.          Uchwała Nr VI/28/2015 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 r.

PDF94 - Uchwała Nr VI.28.2015.pdf (23,94KB)
 

95.          Uchwała Nr VI/27/2015 z dnia 2 marca 2015 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2015 - 2022.

PDF95 - Uchwała Nr VI.27.2015.pdf (23,94KB)
 

96.          Uchwała Nr VI/26/2015 z dnia 2 marca 2015 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.

PDF96 - Uchwała.VI.26.2015.2015-03-02.pdf (639,17KB)
 

97.          Uchwała Nr VI/25/2015 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

PDF97 - Uchwała Nr VI.25.2015.pdf (27,23KB)
 

98.          Uchwała Nr VI/24/2015 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat".

PDF98 - Uchwała Nr VI.24.2015.pdf (30,91KB)
 

99.          Uchwała Nr V/23/3015 z dnia 19 stycznia 2015 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2015 - 2022.

PDF99 - Uchwała Nr V.23.2015.pdf (23,78KB)
 

100.       Uchwała Nr V/22/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.

PDF100 - Uchwała.V.22.2015.2015-01-19.pdf (817,06KB)
 

101.       Uchwała Nr V/21/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2015 – 2027.

PDF101 - 1 Uchwała Nr V.21.2015.pdf (27,41KB)
 

101 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V.21.2015

PDF101 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V.21.2015.pdf (107,88KB)
 

101 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V.21.2015

PDF101 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V.21.2015.pdf (63,34KB)
 

101 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V.21.2015

PDF101 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V.21.2015.pdf (87,72KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego