Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca możliwości uzyskania wglądu do aktów prawnych

Uprzejmie informujmy, że na stronie internetowej Gminy Ryńsk: www.gminarynsk.pl jest udostępniony nieodpłatnie do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zawarte w nich akty prawa, a na stronie BIP akty prawa miejscowego stanowione przez Gminę.

Ponadto w godzinach pracy Urzędu Gminy Ryńsk w Wydziale Organizacyjnym – pokój Nr 103 istnieje możliwość nieodpłatnego wglądu do wersji elektronicznej dzienników urzędowych i zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę.

Wydawanie wydruków aktów prawnych jest odpłatne na podstawie art. 28a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2017 r.  poz. 1523). Ustalona została następująca cena wydruku arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w wysokości (brutto):

  1. czarno-białego w formacie A 4 wykonanego jednostronnie – 0,16 zł;
  2. czarno-białego w formacie A 4 wykonanego dwustronnie – 0,30 zł.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego