Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zbiór aktów prawnych 2012 r.

Uchwała Nr XXIV/146/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania

PDF63-Uchwała Nr XXIV_146_2012.pdf (115,10KB)

Uchwała Nr XXIV/147/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego ….

PDF62-Uchwała Nr XXIV_147_2012.pdf (107,24KB)

Uchwała Nr XXVI/158/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

PDF51-Uchwała Nr XXVI.158.2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf (3,28MB)

Uchwała Nr XXVI/159/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie.

PDF50-Uchwała Nr XXVI_159_2012 w sprawie utworzenia filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie.pdf (159,74KB)


Uchwała Nr XXVIII/174/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

PDF35-Uchwała Nr XXVIII.174.2012 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf (5,45MB)

Uchwała Nr XXIX/175/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wąbrzeźno na okręgi wyborcze.

PDF34-Uchwała Nr XXIX.175.2012.pdf (477,75KB)

Uchwała Nr XXIX/180/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąbrzeźno, warunków i zasad korzystania z przystanków.

PDF29-Uchwała Nr XXIX.180.2012.pdf (331,78KB)

Uchwała Nr XXXI/195/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno

PDF14-Uchwała Nr XXXI.195.2012.pdf (3,41MB)

Uchwała Nr XXXI/196/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości

PDF13-Uchwała Nr XXXI.196.2012.pdf (404,65KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego