Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2012 r.

1.            Uchwała Nr XXXII/208/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF01-Uchwała Nr XXXII.208.2012 w sprawie zmiany uchwały w spr. Regulaminu utrzymania czystości...pdf (34,44KB)
 

2.            Uchwała Nr XXXII/207/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 - 2020.

PDF02-Uchwała Nr XXXII.207.2012 w sprawie uchwalenia WPI na lata 2013-2020.pdf (24,95KB)
 

3.            Uchwała Nr XXXII/206/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.

PDF03-Uchwała Nr XXXII.206.2012 GPRPAiPN na 2013.pdf (118,05KB)
 

4.            Uchwała Nr XXXII/205/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.

PDF04-Uchwała Nr XXXII.205.2012.pdf (44,62KB)
 

5.            Uchwała Nr XXXII/204/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2012 r.

PDF05-1 Uchwała Nr XXXII.204.2012 zmieniająca budżet Gminy na 2012 r.pdf (37,17KB)
 

05-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII.204.2012

PDF05-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII.204.2012.pdf (26,17KB)
 

05-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII.204.2012

PDF05-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII.204.2012.pdf (42,79KB)
 

05-4 Załącznik Nr 9

PDF05-4 Załącznik Nr 9.pdf (48,14KB)
 

6.            Uchwała Nr XXXI/203/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąbrzeźno.

PDF06-Uchwała Nr XXXI.203.2012 w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej.pdf (24,49KB)
 

7.            Uchwała Nr XXXI/202/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąbrzeźno.

PDF07-Uchwała Nr XXXI.202.2012 w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej.pdf (24,63KB)
 

8.            Uchwała Nr XXXI/201/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej od postanowienia Komisarza Wyborczego w Toruniu.

PDF08-Uchwała Nr XXXI.201.2012 w sprawie odwołania do PKW.pdf (25,43KB)
 

9.            Uchwała Nr XXXI/200/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

PDF09-Uchwała Nr XXXI.200.2012.pdf (272,34KB)
 

10.          Uchwała Nr XXXI/199/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela

PDF10-Uchwała Nr XXXI.199.2012.pdf (1,04MB)
 

11.          Uchwała Nr XXXI/198/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF11-Uchwała Nr XXXI.198.2012.pdf (2,29MB)
 

12.          Uchwała Nr XXXI/197/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDF12-Uchwała Nr XXXI.197.2012.pdf (280,05KB)
 

13.          Uchwała Nr XXXI/196/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r .w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości,

PDF13-Uchwała Nr XXXI.196.2012.pdf (404,65KB)
 

14.          Uchwała Nr XXXI/195/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF14-Uchwała Nr XXXI.195.2012.pdf (3,41MB)
 

15.          Uchwała Nr XXXI/194/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2013 r.

PDF15-1 Uchwała Nr XXXI.194.2012.pdf (1,08MB)
 

15-2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI.194.2012

PDF15-2 Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI.194.2012.pdf (1,49MB)
 

15-3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI.194.2012

PDF15-3 Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI.194.2012.pdf (4,10MB)
 

15-4 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI.194.2012

PDF15-4 Załacznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI.194.2012.pdf (1,38MB)
 

15-5 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI.194.2012

PDF15-5 Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI.194.2012.pdf (1,97MB)
 

15-6 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI.194.2012

PDF15-6 Załacznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI.194.2012.pdf (207,08KB)
 

15-7 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI.194.2012

PDF15-7 Załacznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI.194.2012.pdf (327,50KB)
 

15-8 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI.194.2012

PDF15-8 Załacznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI.194.2012.pdf (1,44MB)
 

15-9 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI.194.2012

PDF15-9 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI.194.2012.pdf (678,89KB)
 

15-10 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI.194.2012

PDF15-10 Załacznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI.194.2012.pdf (186,30KB)
 

16.          Uchwała Nr XXXI/193/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąbrzeźno na lata 2013-2020.

PDF16-1 Uchwała Nr XXXI.193.2012 WPF na lata 2013-2020.pdf (39,42KB)
 

16-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI.193.2012

PDF16-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI.193.2012.pdf (65,38KB)
 

16-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI.193.2012

PDF16-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI.193.2012.pdf (51,65KB)
 

16-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI.193.2012

PDF16-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI.193.2012.pdf (57,73KB)
 

17.          Uchwała Nr XXXI/192/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2012-2019.

PDF17-Uchwała Nr XXXI.192.2012 zmieniająca WPI na lata 2012-2019.pdf (26,85KB)
 

18.          Uchwała Nr XXXI/191/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2012 r.

PDF18-1 Uchwała Nr XXXI.191.2012 zmieniająca budżet na 2012 r.pdf (40,37KB)
 

18-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI.191.2012

PDF18-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI.191.2012.pdf (37,96KB)
 

18-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI.191.2012

PDF18-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI.191.2012.pdf (69,20KB)
 

18-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI.191.2012

PDF18-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI.191.2012.pdf (74,82KB)
 

18-5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI.191.2012

PDF18-5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI.191.2012.pdf (26,28KB)
 

18-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI.191.2012

PDF18-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI.191.2012.pdf (46,08KB)
 

19.          Uchwała Nr XXXI/190/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2012-2017.

PDF19-1 Uchwała Nr XXXI.190.2012.pdf (27,75KB)
 

19-2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI.190.2012

PDF19-2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI.190.2012.pdf (50,49KB)
 

19-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI.190.2012

PDF19-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI.190.2012.pdf (42,39KB)
 

19-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI.190.2012

PDF19-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI.190.2012.pdf (65,76KB)
 

20.          Uchwała Nr XXX/189/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 - 2019.

PDF20-Uchwała Nr XXX.189.2012 zmieniająca WPI na lata 2012-2019.pdf (26,65KB)
 

21.          Uchwała Nr XXX/188/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. przystąpienia Gminy Wąbrzeźno do projektu pod nazwą "Zostań przedszkolakiem" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

PDF21-Uchwała Nr XXX.188.2012 w sprawie przystąpienia do projektu Zostań przedszkolakiem.pdf (29,81KB)
 

22.          Uchwała Nr XXX/187/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 - 2016.

PDF22-Uchwała Nr XXX.187.2012.pdf (269,75KB)
 

23.          Uchwała Nr XXX/186/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. sprawie Programu współpracy w 2013 r. Gminy Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów ....

PDF23-1 Uchwała Nr XXX.186.2012 w sprawie Programu współpracy z org. pozarządowymi w 2013 r.pdf (28,57KB)
 

23-2 załącznik do uchwały Nr XXX.186.2012

PDF23-2 załącznik do uchwały Nr XXX.186.2012.pdf (53,58KB)
 

24.          Uchwała Nr XXX/185/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

PDF24-Uchwała Nr XXX.185.2012.pdf (398,77KB)
 

25.          Uchwała Nr XXX/184/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDF25-Uchwała Nr XXX.184.2012.pdf (179,25KB)
 

26.          Uchwała Nr XXX/183/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 r. na obszarze Gminy Wąbrzeźno.

PDF26-Uchwała Nr XXX.183.2012.pdf (161,09KB)
 

27.          Uchwała Nr XXIX/182/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wąbrzeźno do projektu pod nazwą "Mieszkam na wsi mieszkam w Europie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki...

PDF27-Uchwała Nr XXIX.182.2012 r. w sprawie przystapienia Gminy dio projektu Mieszkam na wsi.pdf (27,96KB)
 

28.          Uchwała Nr XXIX/181/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wąbrzeźno do projektu pod nazwą "Zostań Przedszkolakiem" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia...

PDF28-Uchwała Nr XXIX.181.2012 r. w sprawie przystapienia Gminy dio projektu Zostań Przedszkolakiem.pdf (29,13KB)
 

29.          Uchwała Nr XXIX/180/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąbrzeźno, warunków i zasad korzystania z przystanków.

PDF29-Uchwała Nr XXIX.180.2012.pdf (331,78KB)
 

30.          Uchwała Nr XXIX/179/2012 z dnia 29 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.

PDF30-1 Uchwała Nr XXIX.179.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie GPPiRPA na 2012 r.pdf (25,56KB)
 

30-2 załącznik do uchwały Nr XXIX.179.2012

PDF30-2 załącznik do uchwały Nr XXIX.179.2012.pdf (39,75KB)
 

31.          Uchwała Nr XXIX/178/2012 z dnia 29 października 2012 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 - 2019.

PDF31-Uchwała Nr XXIX.178.2012 zmieniająca WPI na lata 2012-2019.pdf (26,55KB)
 

32.          Uchwała Nr XXIX/177/2012 z dnia 29 października 2012 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2012 r.

PDF32-1 Uchwała Nr XXIX.177. 2012 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2012 r.pdf (38,04KB)
 

32-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX.177.2012

PDF32-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX.177.2012.pdf (33,71KB)
 

32-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX.177.2012

PDF32-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX.177.2012.pdf (60,86KB)
 

32-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX.177.2012

PDF32-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX.177.2012.pdf (75,23KB)
 

32-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX.177.2012

PDF32-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX.177.2012.pdf (43,87KB)
 

33.          Uchwała Nr XXIX/176/2012 z dnia 29 października 2012 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 - 2017.

PDF33-1 Uchwała Nr XXIX.176.2012 zmieniająca WPF na lata 2012-2017.pdf (28,07KB)
 

33-2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX.176.2012

PDF33-2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX.176.2012.pdf (52,09KB)
 

33-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX.176.2012

PDF33-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX.176.2012.pdf (43,76KB)
 

33-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX.176.2012

PDF33-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX.176.2012.pdf (73,02KB)
 

34.          Uchwała Nr XXIX/175/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wąbrzeźno na okręgi wyborcze.

PDF34-Uchwała Nr XXIX.175.2012.pdf (477,75KB)
 

35.          Uchwała Nr XXVIII/174/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

PDF35-Uchwała Nr XXVIII.174.2012 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf (5,45MB)
 

36.          Uchwała Nr XXVIII/173/2012 z dnia 28 września 2012 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 - 2019.

PDF36-Uchwała Nr XXVIII.173.2012 zmieniająca WPI na lata 2012-2019.pdf (26,60KB)
 

37.          Uchwała Nr XXVIII/172/2012 z dnia 28 września 2012 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2012 r.

PDF37-1 Uchwała Nr XXVIII.172. 2012 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2012 r.pdf (38,74KB)
 

37-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII.172.2012

PDF37-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII.172.2012.pdf (45,36KB)
 

37-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII.172.2012

PDF37-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII.172.2012.pdf (57,51KB)
 

37-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII.172.2012

PDF37-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII.172.2012.pdf (73,44KB)
 

37-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII.172.2012

PDF37-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII.172.2012.pdf (34,85KB)
 

37-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII.172.2012

PDF37-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII.172.2012.pdf (41,44KB)
 

38.          Uchwała Nr XXVIII/171/2012 z dnia 28 września 2012 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 - 2017.

PDF38-1 Uchwała Nr XXVIII.171.2012 zmieniająca WPF na lata 2012-2017.pdf (27,95KB)
 

38-2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII.171.2012

PDF38-2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII.171.2012.pdf (52,19KB)
 

38-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII.171.2012

PDF38-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII.171.2012.pdf (43,57KB)
 

38-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII.171.2012

PDF38-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII.171.2012.pdf (73,11KB)
 

39.          Uchwała Nr XXVII/170/2012 z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sitno na lata 2012-2019.

PDF39-1 Uchwała Nr XXVII.170.2012 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejsc. Sitno 2012-2019.pdf (24,84KB)
 

39-2 załącznik do uchwały Nr XXVII.170.2012

PDF39-2 załącznik do uchwały Nr XXVII.170.2012.pdf (1 007,62KB)
 

40.          Uchwała Nr XXVII/169/2012 z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zagwarantowania ogólnodostępności boiska sportowego w Ryńsku mieszkańcom Gminy Wąbrzeźno.

PDF40-Uchwała Nr XXVII.169.2012 w sprawie zagwarantowania ogólnodostępności boiska sportowego w Ryńsku.pdf (28,86KB)
 

41.          Uchwała Nr XXVII/168/2012 z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie.

PDF41-Uchwała Nr XXVII.168.2012 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej.pdf (31,41KB)
 

42.          Uchwała Nr XXVII/167/2012 z dnia 4 września 2012 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 - 2019.

PDF42-Uchwała Nr XXVI.167.2012 zmieniająca WPI na lata 2012-2019.pdf (26,48KB)
 

43.          Uchwała Nr XXVII/166/2012 z dnia 4 września 2012 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2012 r.

PDF43-1 Uchwała Nr XXVII.166. 2012 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2012 r.pdf (37,08KB)
 

43-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII.166.2012

PDF43-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII.166.2012.pdf (26,48KB)
 

43-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII.166.2012

PDF43-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII.166.2012.pdf (41,74KB)
 

43-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII.166.2012

PDF43-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII.166.2012.pdf (75,21KB)
 

44.          Uchwała Nr XXVII/165/2012 z dnia 4 września 2012 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 - 2017.

PDF44-1 Uchwała Nr XXVII.165.2012 zmieniająca WPF na lata 2012-2019.pdf (27,89KB)
 

44-2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII.165.2012

PDF44-2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII.165.2012.pdf (50,51KB)
 

44-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII.165.2012

PDF44-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII.165.2012.pdf (43,61KB)
 

44-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII.165.2012

PDF44-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII.165.2012.pdf (69,96KB)
 

45.          Uchwała Nr XXVII/164/2012 z dnia 4 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu wykonawczego.

PDF45-Uchwała Nr XXVII.164.2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynnośś.pdf (27,51KB)
 

46.          Uchwała Nr XXVI/163/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno dla terenu położonego we wsi Ryńsk.

PDF46-1 Uchwała Nr XXVI.163.2012 w spw. przystapienia do zmiany planu.pdf (27,57KB)
 

46-2 zał. Nr 1 do uchwały Nr XXVI.163.2012

PDF46-2 zał. Nr 1 do uchwały Nr XXVI.163.2012.pdf (386,21KB)
 

46-3 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI.163.2012

PDF46-3 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI.163.2012.pdf (28,24KB)
 

47.          Uchwała Nr XXVI/162/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stanisławki na lata 2012-2019.

PDF47-1 uchwała Nr XXVI.162.2012 w spr planu odnowy miejscowości Stanisławki-2012-2019.pdf (25,21KB)
 

47-2 załącznik do uchwały Nr XXVI.162.2012

PDF47-2 załącznik do uchwały Nr XXVI.162.2012.pdf (314,27KB)
 

48.          Uchwała Nr XXVI/161/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ryńsk na lata 2009-2017.

PDF48-1 Uchwała Nr XXVI.161.2012 w spr. planu odnowy miejscowości Ryńsk 2009-2017.pdf (26,39KB)
 

48-2 załącznik do uchwały Nr XXVI.161.2012 Plan Odnowy Miejscowości Ryńsk

PDF48-2 załącznik do uchwały Nr XXVI.161.2012 Plan Odnowy Miejscowości Ryńsk.pdf (1,00MB)
 

49.          Uchwała Nr XXVI/160/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym w miejscowości Wałycz.

PDF49-1 Uchwała Nr XXVI.160.2012 zmieniająca w spr. nadania nazw ulic w Wałyczu.pdf (27,07KB)
 

49-2 zał. do uchwały Nr XXVI.160.2012

PDF49-2 zał. do uchwały Nr XXVI.160.2012.pdf (339,21KB)
 

50.          Uchwała Nr XXVI/159/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie.

PDF50-Uchwała Nr XXVI_159_2012 w sprawie utworzenia filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie.pdf (159,74KB)
 

51.          Uchwała Nr XXVI/158/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

PDF51-Uchwała Nr XXVI.158.2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf (3,28MB)
 

52.          Uchwała Nr XXVI/157/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 - 2019.

PDF52-Uchwała Nr XXVI.157.2012 zmianiająca WPI na lata 2012-2019.pdf (25,46KB)
 

53.          Uchwała Nr XXVI/156/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2012 r.

PDF53-1 Uchwała Nr XXVI.156.2012 zmieniająca budżet na 2012 r.pdf (36,65KB)
 

53-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI.156.2012

PDF53-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI.156.2012.pdf (45,18KB)
 

53-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI.156.2012

PDF53-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI.156.2012.pdf (56,13KB)
 

53-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI.156.2012

PDF53-4 Załącznik Nr 3 do do uchwały Nr XXVI.156.2012.pdf (75,15KB)
 

54.          Uchwała Nr XXVI/155/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 - 2017.

PDF54-1 Uchwała Nr XXVI_155_2012 zmieniająca WPF na lata 2012 -2017.pdf (27,85KB)
 

54-2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI.155.2012

PDF54-2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI.155.2012.pdf (49,48KB)
 

54-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI.155.2012

PDF54-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI.155.2012.pdf (43,18KB)
 

54-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI.155.2012

PDF54-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI.155.2012.pdf (85,51KB)
 

55.          Uchwała Nr XXVI/154/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wąbrzeźno.

PDF55-Uchwała Nr XXVI.154.2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wąbrzeźno.pdf (25,86KB)
 

56.          Uchwała Nr XXVI/153/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wąbrzeźno.

PDF56-Uchwała Nr XXVI.153.2012.pdf (25,34KB)
 

57.          Uchwała Nr XXV/152/2012 z dnia 24 lipca 2012 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 - 2017.

PDF57-Uchwała Nr XXV_152_2012 zmieniająca WPI na lata 2012-2019.pdf (25,40KB)
 

58.          Uchwała Nr XXV/151/2012 z dnia 24 lipca 2012 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2012 r.

PDF58-1 Uchwała Nr XXV_151_2012 zmieniająca budżet na 2012 r.pdf (37,35KB)
 

58-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV_151_2012

PDF58-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV_151_2012.pdf (32,65KB)
 

58-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV_151_2012

PDF58-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV_151_2012.pdf (41,49KB)
 

58-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV_151_2012

PDF58-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV_151_2012.pdf (74,78KB)
 

58-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV_151_2012

PDF58-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV_151_2012.pdf (34,79KB)
 

59.          Uchwała Nr XXV/150/2012 z dnia 24 lipca 2012 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 - 2017.

PDF59-1 Uchwała Nr XXV_150_2012 zmieniająca WPF na 2012 r.pdf (26,94KB)
 

59-2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV_150_2012

PDF59-2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV_150_2012.pdf (50,51KB)
 

59-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV_150_2012

PDF59-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV_150_2012.pdf (42,18KB)
 

60.          Uchwała Nr XXIV/149/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie (Etap II).

PDF60-Uchwała Nr XXIV_149_2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wąbrzeskiemu-Etap II.pdf (30,98KB)
 

61.          Uchwała Nr XXIV/148/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie (Etap I).

PDF61-Uchwała Nr XXIV_148_2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wąbrzeskiemu -Etap I.pdf (30,50KB)
 

62.          Uchwała Nr XXIV/147/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego...

PDF62-Uchwała Nr XXIV_147_2012.pdf (107,24KB)
 

63.          Uchwała Nr XXIV/146/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony...

PDF63-Uchwała Nr XXIV_146_2012.pdf (115,10KB)
 

64.          Uchwała Nr XXIV/145/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 - 2019.

PDF64-Uchwała Nr XXIII_145_2012 zmieniająca WPI na lata 2012-2019.pdf (25,34KB)
 

65.          Uchwała Nr XXIV/144/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2012 r.

PDF65-1 Uchwała Nr XXIV_144_2012 zmieniająca budżet na 2012 r.pdf (38,52KB)
 

65-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV_144_2012

PDF65-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV_144_2012.pdf (37,52KB)
 

65-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV_144_2012

PDF65-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV_144_2012.pdf (48,45KB)
 

65-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV_144_2012

PDF65-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV_144_2012.pdf (74,75KB)
 

65-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV_144_2012

PDF65-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV_144_2012.pdf (34,38KB)
 

65-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV_144_2012

PDF65-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV_144_2012.pdf (34,59KB)
 

65-7 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIV_144_2012

PDF65-7 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIV_144_2012.pdf (53,73KB)
 

66.          Uchwała Nr XXIV143/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 - 2017.

PDF66-1 uchwała Nr XXIV_143_2012 zmieniająca WPF na 2012 r.pdf (27,61KB)
 

66-2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV_143_2012

PDF66-2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV_143_2012.pdf (51,10KB)
 

66-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV_143_2012

PDF66-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV_143_2012.pdf (43,07KB)
 

66-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV_143_2012

PDF66-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV_143_2012.pdf (87,85KB)
 

67.          Uchwała Nr XXIII/142/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

PDF67-Uchwała Nr XXIII_142_2012 w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS.pdf (27,33KB)
 

68.          Uchwała Nr XXIII/141/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 - 2019.

PDF68-Uchwała Nr XXIII_141_2012 zmieniająca WPI na lata 2012-2019.pdf (25,17KB)
 

69.          Uchwała Nr XXIII/140/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2012 r.

PDF69-1 Uchwała Nr XXIII_140_2012 zmieniająca budżet na 2012 r.pdf (37,48KB)
 

69-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII_140_2012

PDF69-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII_140_2012.pdf (39,22KB)
 

69-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII_140_2012

PDF69-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII_140_2012.pdf (53,29KB)
 

69-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII_140_2012

PDF69-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII_140_2012.pdf (75,67KB)
 

69-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII_140_2012

PDF69-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII_140_2012.pdf (35,22KB)
 

69-6 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIII_140_2012

PDF69-6 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIII_140_2012.pdf (49,05KB)
 

70.          Uchwała Nr XXIII/139/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 - 2017.

PDF70-1 Uchwała Nr XXIII_139_2012 zmieniająca WPF na lata 2012-2017.pdf (27,57KB)
 

70-2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII_139_2012

PDF70-2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII_139_2012.pdf (50,28KB)
 

70-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII_139_2012

PDF70-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII_139_2012.pdf (41,95KB)
 

70-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII_139_2012

PDF70-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII_139_2012.pdf (64,40KB)
 

71.          Uchwała Nr XXIII/138/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wąbrzeźno absolutorium z wykonania budżetu Gminy Wąbrzeźno za 2011 r.

PDF71-Uchwała Nr XXIII_138_2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wąbrzeźno absolutorium.pdf (31,31KB)
 

72.          Uchwała Nr XXII/137/2012 z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym w miejscowości Wałycz.

PDF72-1 Uchwala Nr XXII.137.2012 w sprawie nadania nazw ulic w Wałyczu.pdf (38,89KB)
 

72-2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.137.2012

PDF72-2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.137.2012.pdf (321,62KB)
 

72-3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.137.2012

PDF72-3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.137.2012.pdf (330,27KB)
 

72-4 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII.137.2012

PDF72-4 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII.137.2012.pdf (449,51KB)
 

72-5 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII.137.2012

PDF72-5 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII.137.2012.pdf (389,30KB)
 

72-6 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII.137.2012

PDF72-6 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII.137.2012.pdf (452,62KB)
 

73.          Uchwała Nr XXII/136/2012 z dnia 17 maja 2012 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 - 2019.

PDF73-Uchwała Nr XXII.136.2012 WPI na lata 2012-2019.pdf (24,98KB)
 

74.          Uchwała Nr XXII/135/2012 z dnia 17 maja 2012 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2012 r.

PDF74-1 Uchwała Nr XXII.135.2012 zmieniająca budżet na 2012 r.pdf (37,86KB)
 

74-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII.135.2012

PDF74-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII.135.2012.pdf (32,96KB)
 

74-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII.135.2012

PDF74-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII.135.2012.pdf (47,67KB)
 

74-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII.135.2012

PDF74-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII.135.2012.pdf (74,30KB)
 

74-5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII.135.2012

PDF74-5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII.135.2012.pdf (26,31KB)
 

74-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII.135.2012

PDF74-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII.135.2012.pdf (35,31KB)
 

75.          Uchwała Nr XXII/134/2012 z dnia 17 maja 2012 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 - 2017.

PDF75-1 Uchwała Nr XXII_134_2012 WPF.pdf (26,45KB)
 

75-2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII.134.2012

PDF75-2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII.134.2012.pdf (50,45KB)
 

75-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII.134. 2012

PDF75-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII.134. 2012.pdf (41,92KB)
 

76.          Uchwała Nr XXI/133/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno dla terenów położonych we wsi Czystochleb.

PDF76-1 Uchwała Nr XXI_133_2012 w spr przystąpienia do sporządzenia planu - Czystochleb.pdf (28,01KB)
 

76-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI_133_2012

PDF76-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI_133_2012.pdf (462,71KB)
 

76-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI_133_2012

PDF76-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI_133_2012.pdf (457,92KB)
 

76-4 załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI_133_2012

PDF76-4 załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI_133_2012.pdf (30,42KB)
 

77.          Uchwała Nr XXI/132/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno dla terenu położonego we wsi Wałycz.

PDF77-1 Uchwała Nr XXI-132-2012 w spr. przystąpienia do sporządz planu miejscowego Wałycz.pdf (27,91KB)
 

77-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI_132_2012

PDF77-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI_132_2012.pdf (405,52KB)
 

77-3 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI_132_2012

PDF77-3 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI_132_2012.pdf (30,11KB)
 

78.          Uchwała Nr XXI/131/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

PDF78-1 Uchwała Nr XXI_131_2012 w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (25,82KB)
 

78-2 załącznik do uchwały Nr XXI_131 2012

PDF78-2 załącznik do uchwały Nr XXI_131 2012.pdf (40,43KB)
 

79.          Uchwała Nr XXI/130/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

PDF79-1 Uchwała Nr XXI_130_2012 w spr Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf (23,88KB)
 

79-2 załącznik do uchwały Nr XXI_130_2012 w sprawie Programu przeciwdziałania przemocy

PDF79-2 załącznik do uchwały Nr XXI_130_2012 w spr Programu przeciwdziałania przemocy.pdf (40,39KB)
 

80.          Uchwała Nr XXI/129/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie rekomendacji dla Oceny zasobów pomocy społecznej na 2011 r. dla gminy Wąbrzeźno.

PDF80-uchwała Nr XXI_129_2012 w spr rekomendacji dla Oceny zasobów pomocy społecznej na 2011.pdf (32,51KB)
 

81.          Uchwała Nr XXI/128/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 - 2019.

PDF81-Uchwała Nr XXI_128_2012 zmieniająca WPI na lata 2012-2019.pdf (24,89KB)
 

82.          Uchwała Nr XXI/127/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2012 r.

PDF82-1 Uchwała Nr XXI_127_2012 zmieniająca budżet na 2012 r.pdf (40,54KB)
 

82-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI_127_2012

PDF82-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI_127_2012.pdf (45,57KB)
 

82-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI_127_2012

PDF82-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI_127_2012.pdf (58,11KB)
 

82-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI_127_2012

PDF82-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI_127_2012.pdf (73,79KB)
 

82-5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI_127_2012

PDF82-5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI_127_2012.pdf (26,27KB)
 

82-6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI_127_2012

PDF82-6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI_127_2012.pdf (34,06KB)
 

82-7 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI_127_2012

PDF82-7 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI_127_2012.pdf (50,92KB)
 

82-8 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI_127_2012

PDF82-8 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI_127_2012.pdf (26,66KB)
 

82-9 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI_127_2012

PDF82-9 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI_127_2012.pdf (48,99KB)
 

83.          Uchwała Nr XXI/126/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 - 2017.

PDF83-1 Uchwała Nr XXI_126_2012 zmieniająca WPF na lata 2012-2017.pdf (27,46KB)
 

83-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI_126_2012

PDF83-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI_126_2012.pdf (43,26KB)
 

83-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI_126_2012

PDF83-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI_126_2012.pdf (41,85KB)
 

83-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI_126_2012

PDF83-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI_126_2012.pdf (57,70KB)
 

84.          Uchwała Nr XXI/125/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko - Pomorskiemu dotacji celowej na dofinansowanie zadania o nazwie - Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

PDF84-Uchwała NrXXI _125_2012 -udzielenie dotacji Niebieska Linia.pdf (27,11KB)
 

85.          Uchwała Nr XXI/124/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie za 2011 r.

PDF85-Uchwała Nr XXI_124_2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływa.pdf (24,16KB)
 

86.          Uchwała Nr XXI/123/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wąbrzeźno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wąbrzeźno za 2011 r.

PDF86-Uchwała Nr XXI_123_2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wąbrzeźno za 2011 r.pdf (26,86KB)
 

87.          Uchwała Nr XX/122/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 r.

PDF87-Uchwała Nr XX_122_2012 w sprawie funduszu sołeckego na 2013 r.pdf (24,09KB)
 

88.          Uchwała Nr XX/121/2012 z dnia 23 marca 2012 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 - 2019.

PDF88-Uchwała Nr XX_121_2012 zmieniająca WPI na lata 2012-2019.pdf (24,83KB)
 

89.          Uchwała Nr XX/120/2012 z dnia 23 marca 2012 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2012 r.

PDF89-1 Uchwała Nr XX_120_2012 zmieniająca budżet na 2012 r.pdf (39,12KB)
 

89-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX_120_2012

PDF89-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX_120_2012.pdf (31,43KB)
 

89-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX_120_2012

PDF89-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX_120_2012.pdf (49,21KB)
 

89-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX_120_2012

PDF89-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX_120_2012.pdf (74,27KB)
 

89-5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX_120_2012

PDF89-5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX_120_2012.pdf (26,27KB)
 

89-6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX_120_2012

PDF89-6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX_120_2012.pdf (34,02KB)
 

89-7 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XX_120_2012

PDF89-7 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XX_120_2012.pdf (39,42KB)
 

90.          Uchwała Nr XX/119/2012 z dnia 23 marca 2012 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 - 2017.

PDF90-1 Uchwała Nr XX_119_2012 zmieniająca WPF na lata 2012-2017.pdf (27,27KB)
 

90-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX_119_2012

PDF90-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX_119_2012.pdf (51,29KB)
 

90-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX_119_2012

PDF90-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX_119_2012.pdf (41,62KB)
 

90-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX_119_2012

PDF90-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX_119_2012.pdf (66,70KB)
 

91.          Uchwała Nr XX/118/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

PDF91-Uchwała Nr XX_118_2012 w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej.pdf (28,65KB)
 

92.          Uchwała Nr XX/117/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat".

PDF92-Uchwała Nr XX_117_2012 w spr. dotacji dla Powiatu Nasz Mały Świat.pdf (28,98KB)
 

93.          Uchwała Nr XX/116/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na ochronę zabytków.

PDF93-Uchwała Nr XX_116_2012 w sprawie przyznania dotacji na ochronę zabytków.pdf (27,13KB)
 

94.          Uchwała Nr XX/115/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wąbrzeźno na 2012 r.

PDF94-Uchwała Nr XX_115_2012 w sprawie Planu pracy Rady Gminy Wąbrzeźno na 2012 r.pdf (44,75KB)
 

95.          Uchwała Nr XX/114/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wąbrzeźno na 2012 r.

PDF95-Uchwała Nr XX__114_2012 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2012 r.pdf (56,95KB)
 

96.          Uchwała Nr XIX/113/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

PDF96-Uchwała Nr XIX_113_2012 w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikajacego z ustawy o wspieraniu rodziny...pdf (25,47KB)
 

97.          Uchwała Nr XIX/112/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie przekazania skargi na uchwałę Nr IV/25/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno do WSA w Bydgoszczy

PDF97-Uchwała Nr XIX_112_2012 w sprawie przekazania skargi na uchwałę Nr IV_25_2011.pdf (29,58KB)
 

98.          Uchwała Nr XIX/111/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie pozostawienia środków obrotowych w Komunalnym Zakładzie Budżetowym.

PDF98-Uchwała Nr XIX_111_2012 w sprawie pozostawienia srodków obrotowych w KZB.pdf (27,32KB)
 

99.          Uchwała Nr XIX/110/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

PDF99-1 Uchwała Nr XIX_110_2012 w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf (25,09KB)
 

99-2 załącznik do uchwały Nr XIX_110_2012

PDF99-2 załącznik do uchwały Nr XIX_110_2012.pdf (43,59KB)
 

100.       Uchwała Nr XIX/109/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 - 2019.

PDF100-Uchwała Nr XIX_109_2012 zmianiająca WPI na 2012.pdf (24,60KB)
 

101.       Uchwała Nr XIX/108/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2012 r.

PDF101-1 Uchwała Nr XIX_108_2012 zmieniająca budżet gminy na 2012 r.pdf (39,89KB)
 

101-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX_108_2012

PDF101-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX_108_2012.pdf (33,16KB)
 

101-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX_108_2012

PDF101-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX_108_2012.pdf (58,21KB)
 

101-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX_108_2012

PDF101-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX_108_2012.pdf (73,73KB)
 

101-5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX_108_2012

PDF101-5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX_108_2012.pdf (26,26KB)
 

101-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX_108_2012

PDF101-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX_108_2012.pdf (38,23KB)
 

101-7 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIX_108_2012

PDF101-7 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIX_108_2012.pdf (39,49KB)
 

102.       Uchwała Nr XIX/107/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 - 2017.

PDF102-1 Uchwała Nr XIX_107_2012 zmieniająca WPF na lata 2012-2017.pdf (27,30KB)
 

102-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX_107_2012

PDF102-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX_107_2012.pdf (58,80KB)
 

102-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX_107_2012

PDF102-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX_107_2012.pdf (41,63KB)
 

102-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX_107_2012

PDF102-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX_107_2012.pdf (69,63KB)
 

103.       Uchwała Nr XIX/106/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie.

PDF103-Uchwała Nr XIX.106.2012.pdf (202,43KB)
 

104.       Uchwała Nr XIX/105/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąbrzeźno.

PDF104-Uchwała Nr XIX_105_2012 w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjneji.pdf (24,45KB)
 

105.       Uchwała Nr XIX/104/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąbrzeźno.

PDF105-Uchwała Nr XIX_104_2012 w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej.pdf (25,65KB)
 

106.       Uchwała Nr XIX/103/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

PDF106-Uchwała Nr XIX_103_2012 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.pdf (24,76KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego