Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zbiór aktów prawnych 2013 r.

Uchwała Nr XXXIII/217/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF105 - Uchwała.XXXIII.217.2013.2013-01-30.pdf (164,51KB)

Uchwała Nr XXXIV/220/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania.

[PDF102 - Uchwała Nr XXXIV_220_2013.pdf (419,51KB)

Uchwała Nr XXXVI/232/2013 z dnia 29 marca 2013 r, w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno

PDF90 - uchwała nr XXXVI 232.2013.pdf (2,83MB)

Uchwała Nr XXXVI/233/2013 z dnia 29 marca 2013 r. sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości…

PDF89 - Uchwała Nr XXXVI 233.2013.pdf (476,01KB)

Uchwała Nr XXXVI/235/2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną ..

PDF87 - Uchwała Nr XXXVI 235.2013.pdf (944,29KB)

Uchwała Nr XXXVI/235/2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną ..

PDF87 - Uchwała Nr XXXVI 235.2013.pdf (944,29KB)

Uchwała Nr XXXVI/236/2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Wąbrzeźno w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen…

PDF86 - Uchwała Nr XXXVI.236.2013.pdf (278,43KB)

Uchwała Nr XXXVII/246/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy

PDF76 - Uchwała.XXXVII.246.2013.2013-04-25.pdf (169,50KB)

Uchwała Nr XXXVII/247/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąbrzeźno, warunków i zasad korzystania z przystanków.

PDF75 - Uchwała.XXXVII.247.2013.2013-04-25.pdf (247,75KB)

Uchwała Nr XXXIX/256/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wąbrzeźno oraz sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę …

PDF66 - Uchwała.XXXIX.256.2013.2013-06-19.pdf (179,99KB)

Uchwała Nr XXXIX/258/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Wąbrzeźno…

PDF64 - Uchwała.XXXIX.258.2013.2013-06-19.pdf (177,58KB)

Uchwała Nr XLI/266/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF56 - Uchwała.XLI.266.2013.2013-08-26.pdf (393,42KB)

Uchwała Nr XLII/295/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

PDF27 - Uchwała.XLII.295.2013 .2013-09-25.pdf (3,27MB)

Uchwała Nr XLIII/300/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniająca Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie.

PDF22 - Uchwała.XLIII.300.2013.2013-11-25.pdf (203,82KB)

Uchwała Nr XLIII/302/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 r. na obszarze Gminy Wąbrzeźno.

PDF20 - Uchwała.XLIII.302.2013.2013-11-25.pdf (176,11KB)

Uchwała Nr XLIII/303/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDF19 - Uchwała.XLIII.303.2013.2013-11-25.pdf (199,84KB)

Uchwała Nr XLIII/304/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

PDF18 - Uchwała.XLIII.304.2013.2013-11-25.pdf (411,53KB)

Uchwała Nr XLIV/313/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąbrzeźno, warunków i zasad korzystania z przystanków.

PDF09 - Uchwała.XLIV.313.2013.2013-12-11.pdf (261,11KB)

Uchwała Nr XLV/316/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF06 - Uchwała.XLV.316.2013.2013-12-31.pdf (191,29KB)

Uchwała Nr XLV/317/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli …

PDF05 - Uchwała.XLV.317.2013.2013-12-31.pdf (198,16KB)

Uchwała Nr XLV/318/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDF04 - Uchwała.XLV.318.2013.2013-12-31.pdf (192,60KB)

Uchwała Nr XLV/319/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąbrzeźno, terminów i miejsca składania deklaracji.

PDF03 - Uchwała.XLV.319.2013.2013-12-31.pdf (422,58KB)

Uchwała Nr XLV/320/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną

PDF02 - Uchwała.XLV.320.2013.2013-12-31.pdf (210,62KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego