Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2020 r.

1.            Uchwała Nr XXIV/199/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

PDF01- 1 Uchwała Nr XXIV.199.2020.pdf (372,78KB)
 

01- 2 Załącznik do uchwały Nr XXIV.199.2020

PDF01- 2 Załącznik do uchwały Nr XXIV.199.2020.pdf (546,78KB)
 

2.            Uchwała Nr XXIV/198/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Ryńsk na lata 2021-2028.

PDF02 - Uchwała Nr XXIV.198.2020.pdf (192,13KB)
 

3.            Uchwała Nr XXIV/197/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryńsk na 2021 r.

PDF03 - Uchwała Nr XXIV.197.2020.pdf (816,31KB)
 

4.            Uchwała Nr XXIV/196/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2021-2039.

PDF04 - Uchwała Nr XXIV.196.2020.pdf (12,61MB)
 

5.            Uchwała Nr XXIV/195/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania "Powiatowe przewozy autobusowe 2020".

PDF05 - Uchwała Nr XXIV.195.2020.pdf (201,85KB)
 

6.            Uchwała Nr XXIV/194/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

PDF06 - Uchwała Nr XXIV.194.2020.pdf (302,23KB)
 

7.            Uchwała Nr XXIV/193/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2020-2027.

PDF07 - Uchwała Nr XXIV.193.2020.pdf (192,58KB)
 

8.            Uchwała Nr XXIV/192/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2020 r.

PDF08 - Uchwała Nr XXIV.192.2020.pdf (627,80KB)
 

9.            Uchwała Nr XXIV/191/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2020-2039.

PDF09 - Uchwała Nr XXIV.191.2020.pdf (13,42MB)
 

10.          Uchwała Nr XXIII/190/2020 w sprawie Programu współpracy w 2021 r. Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

PDF10 - Uchwała Nr XXIII.190.2020.pdf (353,00KB)
 

11.          Uchwała Nr XXIII/189/2020 w sprawie wyposażenia w majątek Zakład Komunalny Gminy Ryńsk.

PDF11 - Uchwała Nr XXIII.189.2020.pdf (202,55KB)
 

12.          Uchwała Nr XXIII/188/2020 w sprawie wyposażenia w majątek Szkoły Podstawowej im. Gen. Tadeusza Kościuszki w Zieleniu.

PDF12 - Uchwała Nr XXIII.188.2020.pdf (204,41KB)
 

13.          Uchwała Nr XXIII/187/2020 w sprawie wyposażenia w majątek Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk.

PDF13 - Uchwała Nr XXIII.187.2020.pdf (270,31KB)
 

14.          Uchwała Nr XXIII/186/2020 w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

PDF14 - Uchwała Nr XXIII.186.2020.pdf (27,77KB)
 

15.          Uchwała Nr XXIII/185/2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej na terenie Gminy Ryńsk przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.

PDF15 - Uchwała Nr XXIII.185.2020.pdf (29,07KB)
 

16.          Uchwała Nr XXIII/184/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

PDF16 - Uchwała Nr XXIII.184.2020.pdf (200,21KB)
 

17.          Uchwała Nr XXIII/183/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

PDF17 - Uchwałą Nr XXIII.183.2020.pdf (216,27KB)
 

18.          Uchwała Nr XXIII/182/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2020-2027.

PDF18 - Uchwała Nr XXIII.182.2020.pdf (192,17KB)
 

19.          Uchwała Nr XXIII/181/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2020 r.

PDF19 - Uchwała Nr XXIII.181.2020.pdf (195,65KB)
 

20.          Uchwała Nr XXIII/180/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2020-2039.

PDF20 - Uchwała Nr XXIII.180.2020.pdf (13,55MB)
 

21.          Uchwała Nr XXII/179/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Ryńsk.

PDF21 - Uchwała Nr XXII.179.2020.pdf (30,96KB)
 

22.          Uchwała Nr XXII/178/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 września 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Ryńsk i rozwiązania stosunku pracy.

PDF22 - Uchwała Nr XXII.178.2020.pdf (32,45KB)
 

23.          Uchwała Nr XXII/177/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej na terenie Gminy Ryńsk przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.

PDF23 - Uchwała Nr XXII.177.2020.pdf (27,78KB)
 

24.          Uchwała Nr XXII/176/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenu obejmującego działki nr 81, 99/1, 111 i 112 w Czystochlebiu.

PDF24 - 1 Uchwała Nr XXII.176.2020.pdf (26,13KB)
 

24 - 2 Załącznik  do uchwały Nr XXII.176.2020

PDF24 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXII.176.2020.pdf (361,47KB)
 

25.          Uchwała Nr XXII/175/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenu działek nr 80/11, 80/9, 80/8, 80/7, 80/6 i części działki nr 80/5 w Wałyczu.

PDF25 - 1 Uchwała Nr XXII.175.2020.pdf (27,26KB)
 

25 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXII.175.2020

PDF25 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXII.175.2020.pdf (514,00KB)
 

26.          Uchwała Nr XXII/174/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenu obejmującego działki nr: 1/15, 1/22, 1/23, 1/24, 1/33, 1/34, 1/35 i części działki nr 1/40 w Wałyczu.

PDF26 - 1 Uchwała Nr XXII.174.2020.pdf (27,29KB)
 

26 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXII.174.2020

PDF26 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXII.174.2020.pdf (198,26KB)
 

27.          Uchwała Nr XXII/173/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryńsk, warunków i zasad korzystania z przystanków.

PDF27 - Uchwała Nr XXII.173.2020.pdf (38,95KB)
 

28.          Uchwała Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania "Powiatowe przewozy autobusowe 2020".

PDF28 - Uchwała Nr XXII.172.2020.pdf (26,07KB)
 

29.          Uchwała Nr XXII/171/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

PDF29 - Uchwała Nr XXII.171.2020.pdf (52,61KB)
 

30.          Uchwała Nr XXI/170/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 23 września 2020 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2020 - 2027.

PDF30 - Uchwała Nr XXI.170.2020.pdf (25,09KB)
 

31.          Uchwała Nr XXI/169/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 23 września 2020 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2020 r.

PDF31 - Uchwała Nr XXI.169.2020.pdf (180,49KB)
 

32.          Uchwała Nr XXI/168/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 23 września 2020 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2020-2039.

PDF32 - Uchwała Nr XXI.168.2020.pdf (13,86MB)
 

33.          Uchwała Nr XX/167/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno.

PDF33 - 1 Uchwała Nr XX.167.2020.pdf (27,82KB)
 

33 - 2 załącznik Nr 1a do uchwały Nr XX.167.2020

PDF33 - 2 załacznik Nr 1a do uchwały Nr XX.167.2020.pdf (479,38KB)
 

33 - 3 załącznik Nr 1b do uchwały Nr XX.167.2020

PDF33 - 3 załącznik Nr 1b do uchwały Nr XX.167.2020.pdf (425,45KB)
 

33 - 4 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX.167.2020

PDF33 - 4 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX.167.2020.pdf (709,31KB)
 

34.          Uchwała Nr XX/166/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nowego Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pływaczewie.

PDF34 - Uchwała Nr XX.166.2020.pdf (40,39KB)
 

35.          Uchwała Nr XX/165/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Ryńsk na rok szkolny 2020/2021.

PDF35 - Uchwała Nr XX.165.2020.pdf (25,73KB)
 

36.          Uchwała Nr XX/164/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

PDF36 - Uchwała Nr XX.164.2020.pdf (27,44KB)
 

37.          Uchwała Nr XX/163/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej na terenie Gminy Ryńsk przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.

PDF37 - Uchwała Nr XX.163.2020.pdf (27,31KB)
 

38.          Uchwała Nr XX/162/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

PDF38 - 2 Załącznik do uchwały Nr XX.162.2020.pdf (46,92KB)
 

39.          Uchwała Nr XX/161/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2020-2027.

PDF39 - Uchwała Nr XX.161.2020.pdf (24,04KB)
 

40.          Uchwała Nr XX/160/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2020 r.

PDF40 - Uchwała Nr XX.160.2020.pdf (162,01KB)
 

41.          Uchwała Nr XX/159/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2020-2039.

PDF41 - Uchwała Nr XX.159.2020.pdf (12,96MB)
 

42.          Uchwała Nr XIX/158/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ryńsk.

PDF42 - 1 Uchwała Nr XIX.158.2020.pdf (35,36KB)
 

42 - 2 załącznik do uchwały Nr XIX.158.2020

PDF42 - 2 załącznik do uchwały Nr XIX.158.2020.pdf (1,33MB)
 

43.          Uchwała Nr XVIII/157/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryńsk.

PDF43 - Uchwała Nr XVIII.157.2020.pdf (35,52KB)
 

44.          Uchwała Nr XVIII/156/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu dotacji celowej na dofinansowanie zadania "Powiatowe przewozy autobusowe 2020".

PDF44 - Uchwała Nr XVIII.156.2020.pdf (25,71KB)
 

45.          Uchwała Nr XVIII/155/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2020-2027.

PDF45 - Uchwała Nr XVIII.155.2020.pdf (24,06KB)
 

46.          Uchwała Nr XVIII/154/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2020 r.

PDF46 - Uchwała Nr XVIII.154.2020.pdf (141,83KB)
 

47.          Uchwała Nr XVIII/153/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2020-2039.

PDF47 - Uchwała Nr XVIII.153.2020.pdf (12,45MB)
 

48.          Uchwała Nr XVIII/152/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ryńsk absolutorium z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za 2019 r.

PDF48 - Uchwała Nr XVIII.152.2020.pdf (28,96KB)
 

49.          Uchwała Nr XVIII/151/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ryńsk wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za 2019 r.

PDF49 - 1 Uchwała Nr XVIII.151.2020.pdf (27,72KB)
 

49 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII.151.2020

PDF49 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII.151.2020.pdf (212,04KB)
 

49 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII.151.2020

PDF49 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII.151.2020.pdf (403,00KB)
 

49 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII.151.2020

PDF49 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII.151.2020.pdf (268,62KB)
 

49 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII.151.2020

PDF49 - 5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII.151.2020.pdf (363,98KB)
 

49 - 6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII.151.2020

PDF49 - 6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII.151.2020.pdf (1,58MB)
 

50.          Uchwała Nr XVIII/150/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ryńsk.

PDF50 - Uchwała Nr XVIII.150.2020.pdf (23,36KB)
 

51.          Uchwała Nr XVII/149/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie Zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryńsk.

PDF51 - Uchwała Nr XVII.149.2020.pdf (92,15KB)
 

52.          Uchwała Nr XVII/148/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryńsk w 2020 r.

PDF52 - Uchwała Nr XVII.148.2020.pdf (46,12KB)
 

53.          Uchwała Nr XVII/147/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryńsk, warunków i zasad korzystania z przystanków.

PDF53 - Uchwała Nr XVII.147.2020.pdf (38,33KB)
 

54.          Uchwała Nr XVII/146/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ryńsk dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

PDF54 - Uchwała Nr XVII.146.2020.pdf (25,37KB)
 

55.          Uchwała Nr XVII/145/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

PDF55 - 1 Uchwała Nr XVII.145.2020.pdf (25,90KB)
 

55 - 2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII.145.2020

PDF55 - 2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII.145.2020.pdf (192,38KB)
 

55 - 3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII.145.2020

PDF55 - 3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII.145.2020.pdf (271,06KB)
 

56.          Uchwała Nr XVII/144/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ryńsk.

PDF56 - Uchwała Nr XVII.144.2020.pdf (52,04KB)
 

57.          Uchwała Nr XVII/143/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

PDF57 - Uchwała Nr XVII.143.2020.pdf (25,93KB)
 

58.          Uchwała Nr XVII/142/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko - Pomorskiemu dotacji celowej na dofinansowanie zadania Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

PDF58 - Uchwała Nr XVII.142.2020.pdf (24,70KB)
 

59.          Uchwała Nr XVII/141/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 maja 2020 r. zmieniającą Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2020-2027.

PDF59 - Uchwała Nr XVII.141.2020.pdf (23,92KB)
 

60.          Uchwała Nr XVII/140/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 maja 2020 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2020 r.

PDF60 - Uchwała Nr XVII.140.2020.pdf (172,37KB)
 

61.          Uchwała Nr XVII/139/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 maja 2020 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2020-2039.

PDF61 - Uchwała Nr XVII.139.2020.pdf (12,71MB)
 

62.          Uchwała Nr XVI/138/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Gminy Ryńsk do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy.

PDF62 - Uchwała Nr XVI.138.2020.pdf (32,02KB)
 

63.          Uchwała Nr XVI/137/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej na terenie Gminy Ryńsk przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.

PDF63 - Uchwała Nr XVI.137.2020.pdf (28,44KB)
 

64.          Uchwała Nr XVI/136/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ryńsk na lata 2017-2023.

PDF64 - 1 Uchwała Nr XVI.136.2020.pdf (27,86KB)
 

64 - 2 Program Rewitalizacji dla Gminy Ryńsk

PDF64 - 2 Program Rewitalizacji dla Gminy Ryńsk.pdf (1,87MB)
 

65.          Uchwała Nr XVI/135/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego.

PDF65 - Uchwała Nr XVI.135.2020.pdf (26,39KB)
 

66.          Uchwała Nr XVI/134/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie Programu wspierania rodziny w Gminie Ryńsk w latach 2020 - 2022.

PDF66 - Uchwała Nr XVI.134.2020.pdf (118,06KB)
 

67.          Uchwała Nr XVI/133/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w 2021 r. środków stanowiących fundusz sołecki.

PDF67 - Uchwała Nr XVI.133.2020.pdf (25,56KB)
 

68.          Uchwała Nr XVI/132/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 11 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, stawek opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

PDF68 - Uchwała Nr XVI.132.2020.pdf (28,72KB)
 

69.          Uchwała Nr XVI/131/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 11 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

PDF69 - Uchwała Nr XVI.131.2020.pdf (29,02KB)
 

70.          Uchwała Nr XVI/130/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 11 lutego 2020 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2020-2027.

PDF70 - Uchwała Nr XVI.130.2020.pdf (23,85KB)
 

71.          Uchwała Nr XVI/129/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 11 lutego 2020 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2020 r.

PDF71 - Uchwała Nr XVI.129.2020.pdf (138,80KB)
 

72.          Uchwała Nr XVI/128/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 11 lutego 2020 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2020-2039.

PDF72 - Uchwała Nr XVI.128.2020.pdf (11,95MB)
 

73.          Uchwała Nr XVI/127/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu dotacji celowej na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej w Wąbrzeźnie.

PDF73 - Uchwała Nr XVI.127.2020.pdf (26,85KB)
 

74.          Uchwała Nr XVI/126/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

PDF74 - Uchwała Nr XVI.126.2020.pdf (27,17KB)
 

75.          Uchwała Nr XVI/125/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat".

PDF75 - Uchwała nr XVI.125.2020.pdf (27,67KB)
 

76.          Uchwała Nr XVI/124/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Ryńsk na 2020 r.

PDF76 - 1 Uchwała Nr XVI.124.2020.pdf (29,25KB)
 

76 - 2 załącznik do uchwały Nr XVI.124.2020

PDF76 - 2 załącznik do uchwały Nr XVI.124.2020.pdf (39,25KB)
 

77.          Uchwała Nr XVI/123/2020 Rady Gminy Ryńsk z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Ryńsk na 2020 r.

PDF77 - 1 Uchwała Nr XVI.123.2020.pdf (32,17KB)
 

77 - 2 załącznik do uchwały Nr XVI.123.2020

PDF77 - 2 załącznik do uchwały Nr XVI.123.2020.pdf (53,95KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego