Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2016 r.

1.            Uchwała Nr XXXII/224/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Ryńsk dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ryńsk oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

PDF01 - Uchwała.XXXII.224.2016.2016-12-29.pdf (383,91KB)
 

2.            Uchwała Nr XXXII/223/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

PDF02 - 1 Uchwała Nr XXXII.223.2016.pdf (24,28KB)
 

02 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXXII.223.2016

PDF02 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXXII.223.2016.pdf (134,35KB)
 

3.            Uchwała Nr XXXII/222/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

PDF03 - 1 Uchwała Nr XXXII.222.2016.pdf (25,02KB)
 

03 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXXII.222.2016

PDF03 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXXII.222.2016.pdf (47,07KB)
 

4.            Uchwała Nr XXXII/221/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.

PDF04 - Uchwała.XXXII.221.2016.2016-12-29.pdf (612,51KB)
 

5.            Uchwała Nr XXXI/220/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryńsk, terminów i miejsca składania deklaracji.

PDF05 - Uchwała.XXXI.220.2016.2016-12-12.pdf (416,77KB)
 

6.            Uchwała Nr XXXI/219/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

PDF06 - Uchwała.XXXI.219.2016.2016-12-12.pdf (863,50KB)
 

7.            Uchwała Nr XXXI/218/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Komunalnego Zakładu Budżetowego Gminy Wąbrzeźno.

PDF07 - Uchwała.XXXI.218.2016.2016-12-12.pdf (184,85KB)
 

8.            Uchwała Nr XXXI/217/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy i Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

PDF08 - Uchwała.XXXI.217.2016.2016-12-12.pdf (185,14KB)
 

9.            Uchwała Nr XXXI/216/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniająca Statut Gminy Wąbrzeźno.

PDF09 - Uchwała.XXXI.216.2016.2016-12-12.pdf (176,91KB)
 

10.          Uchwała Nr XXXI/215/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na lata 2017 - 2024.

PDF10 - Uchwała Nr XXXI.215.2016.pdf (23,77KB)
 

11.          Uchwała Nr XXXI/214/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2017 r.

PDF11 - Uchwała Nr XXXI.214.2016.pdf (273,84KB)
 

12.          Uchwała Nr XXXI/213/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąbrzeźno na lata 2017 – 2038.

PDF12 - 1 Uchwała Nr XXXI.213.2016.pdf (29,53KB)
 

12 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI.213.2016

PDF12 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI.213.2016.pdf (123,72KB)
 

12 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI.213.2016

PDF12 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI.213.2016.pdf (85,73KB)
 

12 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI.213.2016

PDF12 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI.213.2016.pdf (111,38KB)
 

13.          Uchwała Nr XXXI/212/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2016 - 2023.

PDF13 - Uchwała Nr XXXI.212.2016.pdf (25,73KB)
 

14.          Uchwała Nr XXXI/211/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.

PDF14 - Uchwała.XXXI.211.2016.2016-12-16.pdf (775,34KB)
 

15.          Uchwała Nr XXXI/210/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2016 – 2029.

PDF15 - 1 Uchwała Nr XXXI.210.2016.pdf (28,26KB)
 

15 - 2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI.210.2016

PDF15 - 2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI.210.2016.pdf (108,31KB)
 

15 - 3 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXI.210.2016

PDF15 - 3 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXI.210.2016.pdf (79,23KB)
 

15 - 4 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXI.210.2016

PDF15 - 4 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXI.210.2016.pdf (109,14KB)
 

16.          Uchwała Nr XXX/209/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDF16 - Uchwała.XXX.209.2016.2016-11-28.pdf (185,84KB)
 

17.          Uchwała Nr XXX/208/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie współdziałania Gminy Wąbrzeźno z Województwem Kujawsko-Pomorskim przy realizacji projektu Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

PDF17 - Uchwała Nr XXX.208.2016.pdf (26,30KB)
 

18.          Uchwała Nr XXX/207/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2016 - 2023.

PDF18 - Uchwała Nr XXX.207.2016.pdf (25,66KB)
 

19.          Uchwała Nr XXX/206/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.

PDF19 - Uchwała.XXX.206.2016.2016-11-28.pdf (809,67KB)
 

20.          Uchwała Nr XXX/205/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2016 – 2029.

PDF20 - 1 Uchwała Nr XXX.205.2016.pdf (28,23KB)
 

20 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX.205.2016

PDF20 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX.205.2016.pdf (108,85KB)
 

20 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX.205.2016

PDF20 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX.205.2016.pdf (79,61KB)
 

20 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX.205.2016

PDF20 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX.205.2016.pdf (112,47KB)
 

21.          Uchwała Nr XXIX/204/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w 2016 r. do zapłaty w latach następnych.

PDF21 - Uchwała Nr XXIX.204.2016.pdf (33,22KB)
 

22.          Uchwała Nr XXIX/203/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno dla terenów położonych we wsi Jarantowice.

PDF22 - 1 Uchwała Nr XXIX.203.2016.pdf (25,08KB)
 

22 - 2 załącznik do uchwały Nr XXIX.203.2016

PDF22 - 2 załącznik do uchwały Nr XXIX.203.2016.pdf (261,14KB)
 

23.          Uchwała Nr XXIX/202/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 w budynku nr 23 w Małych Radowiskach stanowiących własność Gminy Wąbrzeźno.

PDF23 - Uchwała Nr XXIX.202.2016.pdf (30,12KB)
 

24.          Uchwała Nr XXIX/201/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie Programu współpracy w 2017 r. Gminy Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

PDF24 - 1 Uchwała Nr XXIX.201.2016.pdf (25,64KB)
 

24 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXIX.201.2016

PDF24 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXIX.201.2016.pdf (52,56KB)
 

25.          Uchwała Nr XXIX/200/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyposażenia w majątek Komunalnego Zakładu Budżetowego.

PDF25 - Uchwała Nr XXIX.200.2016.pdf (30,56KB)
 

26.          Uchwała Nr XXIX/199/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąbrzeźno.

PDF26 - Uchwała Nr XXIX.199.2016.pdf (27,52KB)
 

27.          Uchwała Nr XXIX/198/2016 z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2016 - 2023.

PDF27 - Uchwała Nr XXIX.198.2016.pdf (25,62KB)
 

28.          Uchwała Nr XXIX/197/2016 z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.

PDF28 - Uchwała.XXIX.197.2016.2016-10-28.pdf (969,62KB)
 

29.          Uchwała Nr XXIX/196/2016 z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2016 – 2029.

PDF29 - 1 Uchwała Nr XXIX.196.2016.pdf (28,74KB)
 

29 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX.196.2016

PDF29 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX.196.2016.pdf (108,68KB)
 

29 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX.196.2016

PDF29 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX.196.2016.pdf (79,89KB)
 

29 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX.196.2016

PDF29 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX.196.2016.pdf (113,41KB)
 

30.          Uchwała Nr XXVIII/195/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przekazania skargi na uchwałę Nr XXV/176/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąbrzeźno w miejscowościach: Wałycz, Wronie, Myśliwiec i Cymbark na okres od 1.08.2016 do 31.07.2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

PDF30 - Uchwała Nr XXVIII.195.2016.pdf (28,39KB)
 

31.          Uchwała Nr XXVIII/194/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o pow. 67,10 m2 znajdującego się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechówku.

PDF31 - Uchwała Nr XXVIII.194.2016.pdf (26,07KB)
 

32.          Uchwała Nr XXVIII/193/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

PDF32 - Uchwała.XXVIII.193.2016.2016-09-13.pdf (1,57MB)
 

33.          Uchwała Nr XXVIII/192/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w sprawie współdziałania Gminy Wąbrzeźno z Gminą Płużnica przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 070126C w miejscowości Wieldządz" będącego zadaniem własnym Gminy Płużnica.

PDF33 - Uchwała.XXVIII.192.2016.2016-09-13.pdf (184,43KB)
 

34.          Uchwała Nr XXVIII/191/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w sprawie współdziałania Gminy Płużnica z Gminą Wąbrzeźno przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 070319C i nr 070320C relacji Czystochleb - Małe Radowiska" będącego zadaniem własnym Gminy Wąbrzeźno.

PDF34 - Uchwała.XXVIII.191.2016.2016-09-13.pdf (171,31KB)
 

35.          Uchwała Nr XXVIII/190/2016 z dnia 13 września 2016 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2016 - 2023.

PDF35 - Uchwała Nr XXVIIII.190.2016.pdf (25,51KB)
 

36.          Uchwała Nr XXVIII/189/2016 z dnia 13 września 2016 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.

PDF36 - Uchwała.XXVIII.189.2016.2016-09-13.pdf (942,41KB)
 

37.          Uchwała Nr XXVIII/188/2016 z dnia 13 września 2016 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2016 – 2029.

PDF37 - 1 Uchwała Nr XXVIII.188.2016.pdf (28,56KB)
 

37 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII.188.2016

PDF37 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII.188.2016.pdf (109,01KB)
 

37 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII.188.2016

PDF37 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII.188.2016.pdf (80,13KB)
 

37 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII.188.2016

PDF37 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII.188.2016.pdf (111,33KB)
 

38.          Uchwała Nr XXVIII/187/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyboru członka Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Wąbrzeźno.

PDF38 - Uchwała Nr XXVIII.187.2016.pdf (24,58KB)
 

39.          Uchwała Nr XXVIII/186/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania organu wykonawczego.

PDF39 - Uchwała Nr XXVIII.186.2016.pdf (23,51KB)
 

40.          Uchwała Nr XXVII/185/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2016 - 2023

PDF40 - Uchwała Nr XXVII.185.2016.pdf (24,37KB)
 

41.          Uchwała Nr XXVII/184/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.

PDF41 - Uchwała.XXVII.184.2016.2016-08-19.pdf (673,44KB)
 

42.          Uchwała Nr XXVI/183/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2016 - 2023.

PDF42 - Uchwała Nr XXVI.183.2016.pdf (24,34KB)
 

43.          Uchwała Nr XXVI/182/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.

PDF43 - Uchwała.XXVI.182.2016.2016-08-01.pdf (526,00KB)
 

44.          Uchwała Nr XXVI/181/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2016 – 2029.

PDF44 - 1 Uchwała Nr XXVI.181.2016.pdf (28,31KB)
 

44 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI.181.2016

PDF44 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI.181.2016.pdf (108,70KB)
 

44 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI.181.2016

PDF44 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI.181.2016.pdf (68,57KB)
 

45.          Uchwała Nr XXV/180/2016 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDF45 - Uchwała.XXV.180.2016.2016-07-06.pdf (181,88KB)
 

46.          Uchwała Nr XXV/179/2016 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDF46 - Uchwała.XXV.179.2016.2016-07-06.pdf (195,35KB)
 

47.          Uchwała Nr XXV/178/2016 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąbrzeźno, terminów i miejsca składania deklaracji.

PDF47 - Uchwała.XXV.178.2016.2016-07-06.pdf (421,65KB)
 

48.          Uchwała Nr XXV/177/2016 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF48 - Uchwała.XXV.177.2016.2016-07-06.pdf (311,65KB)
 

49.          Uchwała Nr XXV/176/2016 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąbrzeźno w miejscowościach: Wałycz, Wronie, Myśliwiec i Cymbark na okres od 1.08.2016 do 31.07.2017 r.

PDF49 - Uchwała Nr XXV.176.2016.pdf (27,85KB)
 

50.          Uchwała Nr XXV/175/2016 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego.

PDF50 - Uchwała Nr XXV.175.2016.pdf (25,30KB)
 

51.          Uchwała Nr XXV/174/2016 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Wałycz - Małe Radowiska na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF51 - Uchwała Nr XXV.174.2016.pdf (26,91KB)
 

52.          Uchwała Nr XXV/173/2016 z dnia 6 lipca 2016 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2016 - 2023.

PDF52 - Uchwała Nr XXV.173.2016.pdf (24,23KB)
 

53.          Uchwała Nr XXV/172/2016 z dnia 6 lipca 2016 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.

PDF53 - Uchwała.XXV.172.2016.2016-07-06.pdf (610,79KB)
 

54.          Uchwała Nr XXV/171/2016 z dnia 6 lipca 2016 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2016 – 2029.

PDF54 - 1 Uchwała Nr XXV.171.2016.pdf (28,29KB)
 

54 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV.171.2016

PDF54 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV.171.2016.pdf (108,43KB)
 

54 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV.171.2016

PDF54 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV.171.2016.pdf (68,60KB)
 

54 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV.171.2016

PDF54 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV.171.2016.pdf (107,14KB)
 

55.          Uchwała Nr XXIV/170/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wąbrzeźno.

PDF55 - 1 Uchwała Nr XXIV.170.2016.pdf (25,62KB)
PDF55 - 2 załącznik do uchwały Nr XXIV.170.2016.pdf (1,98MB)
 

56.          Uchwała Nr XXIV/169/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno dla terenów położonych we wsi Myśliwiec.

PDF56 - 1 Uchwała Nr XXIV.169.2016.pdf (26,81KB)
 

56 - 2 zał. do uchwały Nr XXIV.169.2016 z dnia 13 czerwca 2016

PDF56 - 2 zał do uchwały Nr XXIV.169.2016 z dnia 13 czerwca 2016.pdf (1,85MB)
 

57.          Uchwała Nr XXIV/168/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno dla terenów położonych we wsi Myśliwiec.

PDF57 - Uchwała Nr XXIV.168.2016.pdf (25,43KB)
 

58.          Uchwała Nr XXIV/167/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF58 - Uchwała.XXIV.167.2016.2016-06-13.pdf (309,63KB)
 

59.          Uchwała Nr XXIV/166/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2016 - 2023.

PDF59 - Uchwała Nr XXIV.166.2016.pdf (24,15KB)
 

60.          Uchwała Nr XXIV/165/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.

PDF60 - Uchwała.XXIV.165.2016.2016-06-13.pdf (833,20KB)
 

61.          Uchwała Nr XXIV/164/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2016 – 2029.

PDF61 - 1 Uchwała Nr XXIV.164.2016.pdf (28,29KB)
 

61 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV.164.2016

PDF61 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV.164.2016.pdf (108,81KB)
 

61 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV.164.2016

PDF61 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV.164.2016.pdf (68,60KB)
 

61 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV.164.2016

PDF61 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV.164.2016.pdf (107,23KB)
 

62.          Uchwała Nr XXIII/163/2016 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno dla terenu położonego we wsi Wałycz.

PDF62 - Uchwała.XXIII.163.2016.2016-05-20.pdf (5,09MB)
 

63.          Uchwała Nr XXIII/162/2016 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno dla terenów położonych w miejscowości Trzciano.

PDF63 - Uchwała.XXIII.162.2016 .2016-05-20.pdf (2,34MB)
 

64.          Uchwała Nr XXIII/161/2016 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno dla terenu położonego w miejscowości Czystochleb.

PDF64 - Uchwała.XXIII.161.2016.2016-05-20.pdf (2,68MB)
 

65.          Uchwała Nr XXIII/160/2016 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno dla terenów położonych we wsi Czystochleb

PDF65 - Uchwała.XXIII.160.2016.2016-05-20.pdf (7,89MB)
 

66.          Uchwała Nr XXIII/159/2016 z dnia 20 maja 2016 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2016 - 2023.

PDF66 - Uchwała Nr XXIII.159.2016.pdf (24,06KB)
 

67.          Uchwała Nr XXIII/158/2016 z dnia 20 maja 2016 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.

PDF67 - Uchwała.XXIII.158.2016.2016-05-20.pdf (768,79KB)
 

68.          Uchwała Nr XXIII/157/2016 z dnia 20 maja 2016 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2016 – 2029.

PDF68 - 1 Uchwała Nr XXIII.157.2016.pdf (28,26KB)
 

68 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIIII.157.2016

PDF68 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIIII.157.2016.pdf (108,53KB)
 

68 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIIII.157.2016

PDF68 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIIII.157.2016.pdf (68,53KB)
 

68 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIIII.157.2016

PDF68 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIIII.157.2016.pdf (103,63KB)
 

69.          Uchwała Nr XXIII/156/2016 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wąbrzeźno absolutorium z wykonania budżetu Gminy Wąbrzeźno za 2015 r.

PDF69 - Uchwała Nr XXIII.156.2016.pdf (27,18KB)
 

70.          Uchwała Nr XXIII/155/2016 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wąbrzeźno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wąbrzeźno za 2015 r.

PDF70 - Uchwała Nr XXIII.155.2016.pdf (26,13KB)
 

71.          Uchwała Nr XXII/154/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno.

PDF71 - 1 Uchwała Nr XXII.154.2016.pdf (37,39KB)
 

71 - 2 załącznik do uchwały Nr XXII.154.2016

PDF71 - 2 załacznik do uchwały Nr XXII.154.2016.pdf (90,99KB)
 

71 - 3 zał. Nr 1 do oceny

PDF71 - 3 zał Nr 1 do oceny.pdf (7,67MB)
 

71 - 4 zał. Nr 2 do oceny

PDF71 - 4 zał Nr 2 do oceny.pdf (10,05MB)
 

72.          Uchwała Nr XXII/153/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Wąbrzeźno na lata 2016-2023".

PDF72 - 1 Uchwała Nr XXII.153.2016.pdf (25,21KB)
 

72 - 2 załącznik do uchwały Nr XXII.153.2016

PDF72 - 2 załącznik do uchwały Nr XXII.153.2016.pdf (5,38MB)
 

73.          Uchwała Nr XXII/152/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140.

PDF73 - Uchwała Nr XXII.152.2016.pdf (34,80KB)
 

74.          Uchwała Nr XXII/151/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania środka trwałego Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

PDF74 - Uchwała Nr XXII.151.2016.pdf (25,97KB)
 

75.          Uchwała Nr XXII/150/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2016 - 2023.

PDF75 - Uchwała Nr XXII.150.2016.pdf (23,96KB)
 

76.          Uchwała Nr XXII/149/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.

PDF76 - Uchwała.XXII.149.2016.2016-04-11.pdf (654,41KB)
 

77.          Uchwała Nr XXII/148/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2016 – 2029.

PDF77 - 1 Uchwała Nr XXII.148.2016.pdf (28,66KB)
 

77 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII.148.2016

PDF77 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII.148.2016.pdf (108,64KB)
 

77 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII.148.2016

PDF77 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII.148.2016.pdf (68,53KB)
 

77 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII.148.2016

PDF77 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII.148.2016.pdf (103,63KB)
 

78.          Uchwała Nr XXII/147/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko - Pomorskiemu dotacji celowej na dofinansowanie zadania o nazwie - Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

PDF78 - Uchwała Nr XXII.147.2016.pdf (25,90KB)
 

79.          Uchwała Nr XXI/146/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie odwołania członka Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Wąbrzeźno.

PDF79 - Uchwała Nr XXI.146.2016.pdf (24,86KB)
 

80.          Uchwała Nr XXI/145/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąbrzeźno w 2016 r.

PDF80 - 1 Uchwała Nr XXI.145.2016.pdf (26,26KB)
 

80 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXI.145.2016

PDF80 - 2 Załącznik do uchwały Nr XXI.145.2016.pdf (43,54KB)
 

81.          Uchwała Nr XXI/144/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąbrzeźno dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Wąbrzeźnie.

PDF81 - Uchwała Nr XXI.144.2016.pdf (57,07KB)
 

82.          Uchwała Nr XXI/143/2016 z dnia 18 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyposażenia w majątek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

PDF82 - Uchwała Nr XXI.143.2016.pdf (27,79KB)
 

83.          Uchwała Nr XXI/142/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno dla terenów położonych we wsi Myśliwiec.

PDF83 - 1 Uchwała Nr XXI.142.2016.pdf (26,76KB)
 

83 - 2 załącznik do uchwały Nr XXI.142.2016

PDF83 - 2 załącznik do uchwały Nr XXI.142.2016.pdf (294,86KB)
 

84.          Uchwała Nr XXI/141/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których Gmina Wąbrzeźno jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

PDF84 - Uchwała.XXI.141.2016.2016-03-18.pdf (171,73KB)
 

85.          Uchwała Nr XXI/140/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowej nazwy niezamieszkałej miejscowości Seperunki na obszarze Gminy Wąbrzeźno.

PDF85 - Uchwała Nr XXI.140.2016.pdf (26,63KB)
 

86.          Uchwała Nr XXI/139/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 r.

PDF86 - Uchwała Nr XXI.139.2016.pdf (23,93KB)
 

87.          Uchwała Nr XXI/138/2016 z dnia 18 marca 2016 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2016 - 2023.

PDF87 - Uchwała Nr XXI.138.2016.pdf (23,93KB)
 

88.          Uchwała Nr XXI/137/2016 z dnia 18 marca 2016 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.

PDF88 - Uchwała.XXI.137.2016.2016-03-18.pdf (868,10KB)
 

89.          Uchwała Nr XXI/136/2016 z dnia 18 marca 2016 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2016 – 2029.

PDF89 - 1 Uchwała Nr XXI.136.2016.pdf (27,70KB)
 

89 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI.136.2016

PDF89 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI.136.2016.pdf (108,67KB)
 

89 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI.136.2016

PDF89 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI.136.2016.pdf (67,87KB)
 

89 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI.136.2016

PDF89 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI.136.2016.pdf (103,61KB)
 

90.          Uchwała Nr XXI/135/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

PDF90 - Uchwała Nr XXI.135.2016.pdf (27,52KB)
 

91.          Uchwała Nr XXI/134/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat".

PDF91 - Uchwała Nr XXI.134.2016.pdf (27,84KB)
 

92.          Uchwała Nr XX/133/2016 z dnia 22 lutego 2016 r.w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w 2016 r. do zapłaty w 2016 r. i w latach następnych.

PDF92 - Uchwała Nr XX.133.2016.pdf (32,62KB)
 

93.          Uchwała Nr XX/132/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2016 - 2023.

PDF93 - Uchwała Nr XX.132.2016.pdf (23,87KB)
 

94.          Uchwała Nr XX/131/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.

PDF94 - Uchwała.XX.131.2016.2016-02-22.pdf (533,51KB)
 

95.          Uchwała Nr XX/130/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2016 – 2029.

PDF95 - 1 Uchwała Nr XX.130.2016.pdf (27,61KB)
 

95 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX.130.2016

PDF95 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX.130.2016.pdf (108,24KB)
 

95 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX.130.2016

PDF95 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX.130.2016.pdf (68,64KB)
 

95 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX.130.2016

PDF95 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX.130.2016.pdf (100,65KB)
 

96.          Uchwała Nr XIX/129/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2016 - 2023.

PDF96 - Uchwała Nr XIX.129.2016.pdf (23,67KB)
 

97.          Uchwała Nr XIX/128/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.

PDF97 - Uchwała.XIX.128.2016.2016-01-28.pdf (516,74KB)
 

98.          Uchwała Nr XIX/127/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2016 – 2029.

PDF98 - 1 Uchwała Nr XIX.127.2016.pdf (27,45KB)
 

98 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX.127.2016

PDF98 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX.127.2016.pdf (108,39KB)
 

98 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX.127.2016

PDF98 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX.127.2016.pdf (67,73KB)
 

98 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX.127.2016

PDF98 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX.127.2016.pdf (97,77KB)
 

99.          Uchwała Nr XIX/126/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

PDF99 - Uchwała.XIX.126.2016.2016-01-28.pdf (1,11MB)
 

100.       Uchwała Nr XIX/125/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Rady Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.

PDF100 - 1 Uchwała Nr XIX.125.2016.pdf (29,82KB)
 

100 - 2 załącznik do uchwały Nr XIX.125.2016

PDF100 - 2 załącznik do uchwały Nr XIX.125.2016.pdf (40,75KB)
 

101.       Uchwała Nr XIX/124/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.

PDF101 - 1 Uchwała Nr XIX.124.2016.pdf (32,54KB)
 

101 - 2 załącznik do uchwały Nr XIX.124.2016

PDF101 - 2 załącznik do uchwały Nr XIX.124.2016.pdf (51,24KB)
 

102.       Uchwała Nr XIX/123/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wąbrzeźno.

PDF102 - 1 Uchwała Nr XIX.123.2016.pdf (26,31KB)
 

102 - 2 Załącznik do uchwały Nr XIX.123.2016

PDF102 - 2 Załącznik do uchwały Nr XIX.123.2016.pdf (1,94MB)
 

103.       Uchwała Nr XIX/122/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Wąbrzeźno.

PDF103 - 1 Uchwała Nr XIX.122.2016.pdf (26,21KB)
 

103 - 2 Załącznik do uchwały Nr XIX.122.2016

PDF103 - 2 Załącznik do uchwały Nr XIX.122.2016.pdf (1,97MB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego