Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2011 r.

1.            Uchwała Nr XVIII/102/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.

PDF01-uchwała Nr XVIII_102_2011 GPPiRPA i PN na 2012 r.pdf (112,47KB)
 

2.            Uchwała Nr XVIII/101/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.

PDF02-uchwała Nr XVIII_101_02 w spr zmiany prelminarz PPiRPA oraz PN na 2011.pdf (46,28KB)
 

3.            Uchwała Nr XVIII/100/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Gminy Wąbrzeźno na lata 2011-2017.

PDF03-1 uchwała Nr XVIII_100_2011 zm. WPF.pdf (26,55KB)
 

03-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII_100_2011

PDF03-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII_100_2011.pdf (59,34KB)
 

4.            Uchwała Nr XVIII/99/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2011-2018.

PDF04-Uchwała Nr XVIII_99_2011 WPI na 2011.pdf (26,43KB)
 

5.            Uchwała Nr XVIII/98/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2011 r., które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

PDF05-Uchwała Nr XVIII_98_2011 wydatki niewygasające.pdf (31,70KB)
 

6.            Uchwała Nr XVIII/97/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2011 r.

PDF06-1 uchwała Nr XVIII_97_2011 zmieniająca budżet Gminy na 2011 r.pdf (38,06KB)
 

06-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII_97_2011

PDF06-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII_97_2011.pdf (48,19KB)
 

06-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII_97_2011

PDF06-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII_97_2011.pdf (78,15KB)
 

06-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII_97_2011

PDF06-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII_97_2011.pdf (85,40KB)
 

06-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII_97_2011

PDF06-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII_97_2011.pdf (35,96KB)
 

7.            Uchwała Nr XVII/96/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąbrzeźno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej....

PDF07-Uchwała Nr XVII_96_2011.pdf (32,14KB)
 

8.            Uchwała Nr XVII/95/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 - 2019.

PDF08-Uchwała Nr XVII_95_2011 WPI na 2012.pdf (24,62KB)
 

9.            Uchwała Nr XVII/94/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2012 r.

PDF09-Uchwała.XVII.94.2011.2011-12-22.pdf (297,63KB)
 

10.          Uchwała Nr XVII/93/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąbrzeźno na lata 2012-2017.

PDF10-1 uchwała Nr XVII_93_2011 WPF 2012.pdf (38,85KB)
 

10-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII_93_2011

PDF10-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII_93_2011.pdf (40,61KB)
 

10-3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII_93_2011 Wieloletnia Prognoza Finansowa

PDF10-3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII_93_2011 Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (58,21KB)
 

10-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII_93_2011 Wykaz przedsięwzięć do WPF

PDF10-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII_93_2011 Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (59,51KB)
 

11.          Uchwała Nr XVII/92/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2011 - 2017.

PDF11-1 uchwała Nr XVII_92_2011 WPF 2011.pdf (27,40KB)
 

11-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII_92_2011 zm. WPF

PDF11-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII_92_2011 zm. WPF.pdf (57,73KB)
 

11-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII_92_2011 zm. WPF na 2011 r.

PDF11-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII_92_2011 zm. WPF na 2011 r.pdf (69,55KB)
 

12.          Uchwała Nr XVII/91/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2011 - 2018.

PDF12-Uchwała Nr XVII_91_2011 WPI na 2011.pdf (26,30KB)
 

13.          Uchwała Nr XVII/90/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2011 r.

PDF13-1 uchwała Nr XVII_90_2011 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2011 r.pdf (38,63KB)
 

13-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII_90_2011

PDF13-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII_90_2011.pdf (38,04KB)
 

13-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII_90_2011

PDF13-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII_90_2011.pdf (69,73KB)
 

13-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII_90_2011

PDF13-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII_90_2011.pdf (84,83KB)
 

13-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII_90_2011

PDF13-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII_90_2011.pdf (48,86KB)
 

13-6 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVII_90_2011

PDF13-6 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVII_90_2011.pdf (35,64KB)
 

14.          Uchwała Nr XVII/89/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia do warsztatu P-Gaz funkcjonującego przy Komendzie PSP w Wąbrzeźnie.

PDF14-Uchwała Nr XVII_89_2011 w sprawie pomocy finansowej.warsztat P.gaz.pdf (27,72KB)
 

15.          Uchwała Nr XVI/88/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 listopada 2011 r. Nr XV/81/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDF15-Uchwała Nr XVI_88_2011.pdf (490,51KB)
 

16.          Uchwała Nr XVI/87/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2011 r.

PDF16-1 uchwała Nr XVI_87_2011.pdf (35,74KB)
 

16-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI_87_2011

PDF16-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI_87_2011.pdf (46,37KB)
 

16-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI_87_2011

PDF16-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI_87_2011.pdf (50,31KB)
 

17.          Uchwała Nr XV/86/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno w jednostce strukturalnej Wałycz - działki nr 114/1, 114/2, 115, 116/10, 116/11, 116/12.

PDF17-1 Uchwała Nr XV.86.2011 - plan miejscowy.pdf (525,89KB)
 

17-2 załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV.86.2011

PDF17-2 załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV.86.2011.pdf (3,16MB)
 

17-3 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV.86.2011

PDF17-3 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV.86.2011.pdf (195,98KB)
 

17-4 załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV.86.2011

PDF17-4 załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV.86.2011.pdf (214,44KB)
 

18.          Uchwała Nr XV/85/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno dla części terenu wsi Wałycz obejmującego działki nr 1/36, 54/6, 1/22, 1/23, 1/24, 8/5, 7, 51, 57.

PDF18-1 Uchwała Nr XV.85.2011 - plan miejscowy.pdf (538,41KB)
 

18-2 załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV.85.2011

PDF18-2 załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV.85.2011.pdf (4,00MB)
 

18-3 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV.85.2011

PDF18-3 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV.85.2011.pdf (196,31KB)
 

18-4 załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV.85.2011

PDF18-4 załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV.85.2011.pdf (214,63KB)
 

19.          Uchwała Nr XV/84/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno w jednostce strukturalnej Wałycz - działki nr 1/19, 1/31, 1/32, 3/1, 3/2, 3/6, 3/7, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 4/3, 4/8, 4/9,

PDF19-1 Uchwała Nr XV.84.2011 - plan miejscowy.pdf (527,32KB)
 

19-2 załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV.84.2011

PDF19-2 załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV.84.2011.pdf (4,04MB)
 

19-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV.84.2011

PDF19-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV.84.2011.pdf (195,84KB)
 

19-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV.84.2011

PDF19-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV.84.2011.pdf (213,63KB)
 

20.          Uchwała Nr XV/83/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie Programu współpracy w 2012 r. Gminy Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów.......

PDF20-UCHWAŁA Nr XV.83.2011. program współpracy z org. pozarz w 2012 r.pdf (59,20KB)
 

21.          Uchwała Nr XV/82/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

PDF21-Uchwała Nr XV.82.2011 - podatek od środków transportowych.pdf (498,80KB)
 

22.          Uchwała Nr XV/81/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDF22-Uchwała Nr XV.81.2011 w sprawie podatku od nieruchomości.pdf (495,70KB)
 

23.          Uchwała Nr XV/80/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 r. na obszarze Gminy Wąbrzeźno.

PDF23-Uchwała Nr XV.80.2011 - w sprawie obniżenia średniej ceny żyta.pdf (491,31KB)
 

24.          Uchwała Nr XV/79/2011 r. z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2011 r.

PDF24-1 uchwała Nr XIV_79_2011 zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno.pdf (37,52KB)
 

24-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV_79_2011

PDF24-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV_79_2011.pdf (36,00KB)
 

24-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV_79_2011

PDF24-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV_79_2011.pdf (56,63KB)
 

24-4 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV_69_2011

PDF24-4 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV_69_2011.pdf (44,72KB)
 

25.          Uchwała Nr XIV/78/2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w obszar Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF25-Uchwała Nr XIV.78.2011.pdf (31,33KB)
 

26.          Uchwała Nr XIV/77/2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie.

PDF26-Uchwała Nr XIV.77.2011 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie.pdf (25,09KB)
 

27.          Uchwała Nr XIV/76/2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem ławnika do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie.

PDF27-uchwała Nr XIV. 76.2011 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.pdf (26,73KB)
 

28.          Uchwała Nr XIV/75/2011 z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.

PDF28-uchwała Nr XIV.75.2011.pdf (45,61KB)
 

29.          Uchwała Nr XIV/74/2011 z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup samochodu strażackiego (gaśniczego) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

PDF29-Uchwała Nr XIV.74.2011.pdf (29,58KB)
 

30.          Uchwała Nr XIV/73/2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół prowadzonych przez Gminę Wąbrzeźno.

PDF30-Uchwała Nr XIV.73.2011.pdf (26,00KB)
 

31.          Uchwała Nr XIV/72/2011 z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF31-Uchwała Nr XIV.72.2011.pdf (26,14KB)
 

32.          Uchwała Nr XIV/71/2011 z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2011-2017.

PDF32-1 uchwała Nr XIV.71.2011.pdf (26,99KB)
 

32-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV.71.2011

PDF32-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV.71.2011.pdf (69,19KB)
 

32-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV.71.2011

PDF32-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV.71.2011.pdf (71,50KB)
 

33.          Uchwała Nr XIV/70/2011 z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2011-2018.

PDF33-Uchwała Nr XIV.70.2011.pdf (26,26KB)
 

34.          Uchwała Nr XIV/69/2011 z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2011 r.

PDF34-1 uchwała Nr XIV.69.2011 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2011 r.pdf (39,16KB)
 

34-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV.69.2011

PDF34-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV.69.2011.pdf (59,17KB)
 

34-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV.69.2011

PDF34-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV.69.2011.pdf (70,85KB)
 

34-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV.69.2011

PDF34-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV.69.2011.pdf (85,05KB)
 

34-5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV.69.2011

PDF34-5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV.69.2011.pdf (26,86KB)
 

34-6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV.69.2011

PDF34-6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV.69.2011.pdf (35,94KB)
 

34-7 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV.69.2011

PDF34-7 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV.69.2011.pdf (43,10KB)
 

35.          Uchwała Nr XIII/68/2011 z dnia 7 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na adaptację pomieszczeń na cele dydaktyczne w budynku Zespołu Szkół we Wroniu.

PDF35-Uchwała Nr XIII_68_2011 w sprawie pomocy finansowej ZS we Wroniu.pdf (27,77KB)
 

36.          Uchwała Nr XIII/67/2011 z dnia 7 września 2011 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup samochodu strażackiego (gaśniczego) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

PDF36-Uchwała Nr XIII_67_2011 w sprawie udzielenia dotacji na zakup samochodu strażackiego.pdf (29,66KB)
 

37.          Uchwała Nr XIII/66/2011 z dnia 7 września 2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

PDF37-uchwała Nr XIII_66_2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.pdf (26,63KB)
 

38.          Uchwała Nr XIII/65/2011 z dnia 7 września 2011 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2011-2017.

PDF38-1 uchwała Nr XIII_65_2011 WPF.pdf (28,08KB)
 

38-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII_65_2011 Wieloletnia Prognoza Finansowa

PDF38-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII_65_2011 Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (69,34KB)
 

38-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII_65_2011

PDF38-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII_65_2011.pdf (39,48KB)
 

38-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII_65_2011

PDF38-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII_65_2011.pdf (684,29KB)
 

39.          Uchwała Nr XIII/64/2011 z dnia 7 września 2011 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2011-2018.

PDF39-Uchwała Nr XIII_64_2011 zmieniająca WPI.pdf (26,11KB)
 

40.          Uchwała Nr XIII/63/2011 z dnia 7 września 2011 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2011 r.

PDF40-1 uchwała Nr XIII_63_2011 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2011 r.pdf (40,62KB)
 

40-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII_63_2011

PDF40-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII_63_2011.pdf (40,34KB)
 

40-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII_63_2011

PDF40-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII_63_2011.pdf (56,62KB)
 

40-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII_63_2011


PDF40-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII_63_2011.pdf (88,13KB)
 

40-5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII_63_2011

PDF40-5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII_63_2011.pdf (26,87KB)
 

40-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII_63_2011

PDF40-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII_63_2011.pdf (42,98KB)
 

41.          Uchwała Nr XII/62/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2011-2017.

PDF41-1 uchwała Nr XII_62_2011 WPF.pdf (27,98KB)
 

41-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII_62_2011 WPF

PDF41-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII_62_2011 WPF.pdf (39,35KB)
 

41-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII_62_2011 WPF

PDF41-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII_62_2011 WPF.pdf (39,35KB)
 

41-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII_62_2011 WPF

PDF41-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII_62_2011 WPF.pdf (99,21KB)
 

42.          Uchwała Nr XII/61/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2011-2018.

PDF42-Uchwała Nr XII_61_2011 WPI.pdf (24,90KB)
 

43.          Uchwała Nr XII/60/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2011 r.

PDF43-1 uchwała Nr XII_60_2011 zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2011 r.pdf (41,54KB)
 

43-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII_60_2011

PDF43-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII_60_2011.pdf (46,81KB)
 

43-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII_60_2011

PDF43-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII_60_2011.pdf (59,76KB)
 

43-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII_60_2011

PDF43-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII_60_2011.pdf (88,12KB)
 

44.          Uchwała Nr XI/59/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wąbrzeźno na lata 2011-2032".

PDF44-1 Uchwała Nr XI_59_2011 - Program usuwania azbestu.pdf (26,93KB)
 

44-2 Załącznik do uchwały Nr XI_59_2011 Program usuwania azbestu z terenu gminy Wąbrzeźno

PDF44-2 Załącznik do uchwały Nr XI_59_2011 Program usuwania azbestu z terenu gminy Wąbrzeźno.pdf (176,16KB)
 

45.          Uchwała Nr XI/58/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2011-2018.

PDF45-Uchwała Nr XI_58_2011 WPI na 2011-2018.pdf (24,93KB)
 

46.          Uchwała Nr XI/57/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2011 r.

PDF46-1 uchwała Nr XI_57_2011 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2011.pdf (37,38KB)
 

46-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI_57_2011

PDF46-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI_57_2011.pdf (26,22KB)
 

46-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI_57_2011

PDF46-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI_57_2011.pdf (44,70KB)
 

46-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI_57_2011

PDF46-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI_57_2011.pdf (86,81KB)
 

46-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI_57_2011

PDF46-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI_57_2011.pdf (27,75KB)
 

47.          Uchwała Nr IX/56/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2011-2017.

PDF47-1 uchwała Nr IX_56_2011 WPF 2011.pdf (27,98KB)
 

47-2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX_56_2011

PDF47-2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX_56_2011.pdf (59,58KB)
 

47-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX_56_2011

PDF47-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX_56_2011.pdf (38,48KB)
 

47-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX_56_2011

PDF47-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX_56_2011.pdf (57,01KB)
 

48.          Uchwała Nr IX/55/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2011-2018.

PDF48-Uchwała Nr IX_55_2011 WPI.pdf (24,79KB)
 

49.          Uchwała Nr IX/54/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2011 r.

PDF49-1 uchwała .Nr IX_54_2011 zmiana budżetu.pdf (38,27KB)
 

49-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX_54_2011

PDF49-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX_54_2011.pdf (49,52KB)
 

49-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX_54_2011

PDF49-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX_54_2011.pdf (67,95KB)
 

49-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX_54_2011

PDF49-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX_54_2011.pdf (86,31KB)
 

49-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX_54_2011

PDF49-5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX_54_2011.pdf (33,85KB)
 

49-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX_54_2011

PDF49-6 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX_54_2011.pdf (34,71KB)
 

49-7 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX_54_2011

PDF49-7 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX_54_2011.pdf (35,54KB)
 

50.          Uchwała Nr IX/53/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na adaptacje pomieszczeń na cele dydaktyczne w budynku Zespołu Szkół we Wroniu.

PDF50-Uchwała Nr IX_53_2011 w sprawie pomocy finansowej -Powiat-Szkoła Wronie.pdf (28,50KB)
 

51.          Uchwała Nr VIII/52/2011 z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno.

PDF51-Uchwała Nr VIII_52_2011 przystapienie do zmiany Studium.pdf (27,17KB)
 

52.          Uchwała Nr VII/51/2011 z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Wąbrzeźno pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup kamery.

PDF52-Uchwała Nr VII_51_2011 w sprawie pomocy finansowej. kamera.pdf (27,38KB)
 

53.          Uchwała Nr VII/50/2011 z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno

PDF53-1 uchwała Nr VII_50_2011 w spr uchwalenia Studium Gminy Wąbrzeźno.pdf (29,82KB)
 

53-2 załącznik Nr 1 Studium Wąbrzeźno

PDF53-2 załącznik Nr 1 Studium Wąbrzezno.pdf (6,14MB)
 

53-3 załącznik Nr 2 Studium Wąbrzeźno

PDF53-3 załącznik Nr 2 Studium Wąbrzeźno.pdf (388,05KB)
 

53-4 załącznik Nr 3 Studium Wąbrzeźno

PDF53-4 załącznik Nr 3 Studium Wąbrzeźno.pdf (298,55KB)
 

53-5 załącznik Nr 4 Studium Wąbrzeźno

PDF53-5 załącznik Nr 4 Studium Wąbrzeźno.pdf (9,81MB)
 

54.          Uchwała Nr VII/49/2011 z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wronie na lata 2011-2018.

PDF54-1 Uchwała Nr VII_49_2011 ws Planu Odnowy Wronie.pdf (24,30KB)
 

54-2 załącznik do uchwały Plan Odnowy Miejscowości Wronie 2011 - 2018

PDF54-2 załącznik do uchwały Plan Odnowy Miejscowości Wronie 2011 - 2018.pdf (779,06KB)
 

55.          Uchwała Nr VII/48/2011 z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Orzechówko na lata 2011-2018.

PDF55-1 Uchwała Nr VII_48_2011 ws Planu Odnowy Orzechówko.pdf (24,38KB)
 

55-2 Załącznik do uchwały Plan Odnowy Miejscowości Orzechówko 2011 - 2018

PDF55-2 Załącznik do uchwały Plan Odnowy Miejscowości Orzechówko 2011 - 2018.pdf (977,86KB)
 

56.          Uchwała Nr VII/47/2011 z dnia 13 maja 2011 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2011 - 2017.

PDF56-1 uchwała Nr VII_47_2011 WPF 2011.pdf (25,77KB)
 

56-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII_47_2011 WPF

PDF56-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII_47_2011 WPF.pdf (53,33KB)
 

56-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII_47_2011 WPF

PDF56-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII_47_2011 WPF.pdf (54,60KB)
 

57.          Uchwała Nr VII/46/2011 z dnia 13 maja 2011 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2011 - 2018.

PDF57-Uchwała Nr VII_46_2011 WPI na 2011-2018.pdf (24,79KB)
 

58.          Uchwała Nr VII/45/2011 z dnia 13 maja 2011 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2011 r.

PDF58-1 uchwała Nr VII_45_2011 zmieniająca budżet na 2011 r.pdf (39,04KB)
 

58-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII_45_2011

PDF58-2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII_45_2011.pdf (67,63KB)
 

58-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII_45_2011

PDF58-3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII_45_2011.pdf (85,66KB)
 

58-4 Załącznik Nr 4. do uchwały Nr VII_45_2011

PDF58-4 Załącznik Nr 4. do uchwały Nr VII_45_2011.pdf (26,35KB)
 

58-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII_45_2011

PDF58-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII_45_2011.pdf (39,15KB)
 

59.          Uchwała Nr VII/44/2011 z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wąbrzeźno absolutorium z wykonania budżetu Gminy Wąbrzeźno za 2010 r.

PDF59-Uchwała Nr VII_44_2011w sprawie absolutorium.pdf (30,03KB)
 

60.          Uchwała Nr VI/43/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych...

PDF60-Uchwała Nr VI_43_2011 w sprawie szczegółowych.pdf (35,30KB)
 

61.          Uchwała Nr VI/42/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wąbrzeźno do projektu pod nazwą "Uczymy, bawimy, rozwijamy - kompleksowy program aktywizacji młodzieży" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ..

PDF61-Uchwała Nr VI_43_2011 w sprawie przystapienia do projektu.pdf (35,30KB)
 

62.          Uchwała Nr VI/41/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2011-2017.

PDF62-1 Uchwała Nr VI_41_2011 zmiana WPF.pdf (27,83KB)
 

62-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI_41_2011

PDF62-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI_41_2011.pdf (55,31KB)
 

62-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI_41_2011

PDF62-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI_41_2011.pdf (38,65KB)
 

62-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI_41_2011

PDF62-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI_41_2011.pdf (65,48KB)
 

63.          Uchwała Nr VI/40/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2011 - 2018.

PDF63-Uchwała Nr VI_40_2011 zmiana WPI.pdf (24,67KB)
 

64.          Uchwała Nr VI/39/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2011 r.

PDF64-1 Uchwała Nr VI_39_2011 zmieniająca budżet na 2011 r.pdf (38,99KB)
 

64-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI_39_2011

PDF64-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI_39_2011.pdf (34,25KB)
 

64-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI_39_2011

PDF64-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI_39_2011.pdf (56,26KB)
 

64-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI_39_2011

PDF64-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI_39_2011.pdf (85,86KB)
 

64-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI_39_2011

PDF64-5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI_39_2011.pdf (31,07KB)
 

65.          Uchwała Nr VI/38/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Wąbrzeźno na 2011 r.

PDF65-Uchwała Nr VI_38_2011 w sprawie wykazu kąpielisk w 2011.pdf (26,14KB)
 

66.          Uchwała Nr VI/37/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wąbrzeźno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.

PDF66-Uchwała Nr VI_37_2011 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 r.pdf (26,66KB)
 

67.          Uchwała Nr V/36/2011 z dnia 28 marca 2911 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 r.

PDF67-Uchwała Nr V_36_2011.pdf (23,65KB)
 

68.          Uchwała Nr V/35/2011 z dnia 28 marca 2011 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2011 - 2017.

PDF68-1 Uchwała Nr V_35_2011.pdf (27,71KB)
 

68-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V_35_2011

PDF68-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V_35_2011.pdf (47,10KB)
 

68-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V_35_2011

PDF68-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V_35_2011.pdf (38,88KB)
 

68-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V_35_2011

PDF68-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V_35_2011.pdf (50,10KB)
 

69.          Uchwała Nr V/34/2011 z dnia 28 marca 2011 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2011 r.

PDF69-1 Uchwała Nr V_34_2011.pdf (40,51KB)
 

69-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V_34_2011

PDF69-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V_34_2011.pdf (46,77KB)
 

69-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V_34_2011

PDF69-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V_34_2011.pdf (70,12KB)
 

69-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V_34_2011

PDF69-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V_34_2011.pdf (82,79KB)
 

69-5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V_34_2011

PDF69-5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V_34_2011.pdf (26,37KB)
 

69-6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V_34_2011

PDF69-6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V_34_2011.pdf (33,02KB)
 

69-7 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V_34_2011

PDF69-7 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V_34_2011.pdf (53,13KB)
 

69-8 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V_34_2011

PDF69-8 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V_34_2011.pdf (26,52KB)
 

70.          Uchwała Nr V/33/2011 z dnia 28 marca 2011 zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2011 - 2018.

PDF70-Uchwała Nr V_33_2011.pdf (24,42KB)
 

71.          Uchwała Nr V/32/2011 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko - Pomorskiemu dotacji celowej na dofinansowanie zadania o nazwie "Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie".

PDF71-Uchwała Nr V_32_2011.pdf (26,49KB)
 

72.          Uchwała Nr V/31/2011 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

PDF72-Uchwała Nr V_31_2011.pdf (28,01KB)
 

73.          Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat".

PDF73-Uchwała Nr V_30_2011.pdf (28,35KB)
 

74.          Uchwała Nr V/29/2011 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie za 2010 r.

PDF74-Uchwała Nr V_29_2011.pdf (23,16KB)
 

75.          Uchwała Nr IV/28/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zagwarantowania ogólnodostępności boiska sportowego w Zieleniu dla mieszkańców Gminy Wąbrzeźno.

PDF75-Uchwała Nr IV_ 28_2011.pdf (27,84KB)
 

76.          Uchwała Nr IV/27/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie pozostawienia środków obrotowych w Komunalnym Zakładzie Budżetowym.

PDF76-Uchwała Nr IV_27_2011 w sprawie pozostawienia srodków obrotowych w Komunalnym Zakładzie Budżetowym.pdf (27,36KB)
 

77.          Uchwała Nr IV/26/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego. odprowadzania ścieków.

PDF77-Uchwała Nr IV_26_2011 w sprawie zatwirdzenia taryf dla zbiorowego....pdf (46,45KB)
 

78.          Uchwała Nr IV/25/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF78-Uchwała Nr IV_24_2011 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości.pdf (86,39KB)
 

79.          Uchwała Nr IV/24/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2011 - 2015.

PDF79-1 uchwała Nr IV_24_2011 WPF.pdf (27,58KB)
 

79-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV_24_2011

PDF79-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV_24_2011.pdf (55,44KB)
 

79-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV_24_2011

PDF79-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV_24_2011.pdf (37,11KB)
 

79-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV_24_2011

PDF79-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV_24_2011.pdf (59,94KB)
 

80-1 uchwała Nr IV_23_2011 zmieniająca budżet

PDF80-1 uchwała Nr IV_23_2011 zmianiająca budżet.pdf (40,18KB)
 

80-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV_23_2011

PDF80-2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV_23_2011.pdf (41,58KB)
 

80-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV_23_2011

PDF80-3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV_23_2011.pdf (57,76KB)
 

80-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV_23_2011

PDF80-4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV_23_2011.pdf (78,59KB)
 

80-5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV_23_2011

PDF80-5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV_23_2011.pdf (27,04KB)
 

80-6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV_23_2011

PDF80-6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV_23_2011.pdf (28,93KB)
 

80-7 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV_23_2011

PDF80-7 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV_23_2011.pdf (36,55KB)
 

81.          Uchwała Nr IV/22/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2011 - 2018.

PDF81-Uchwała Nr IV_22_2011 WPI.pdf (24,53KB)
 

82.          Uchwała Nr IV/21/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wąbrzeźno na 2011 r.

PDF82-Uchwała Nr w sprawie Planu pracy Rady Gminy Wąbrzeźno na 2011 r.pdf (41,33KB)
 

83.          Uchwała Nr IV/20/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wąbrzeźno na 2011 r.

PDF83-Uchwała Nr w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji na 2011 r.pdf (69,01KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego