Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Urząd Gminy Informacje

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ryńsk

Budynek Urzędu Gminy Ryńsk

Urząd Gminy Ryńsk
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno
pow. wąbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: 56 687-75-00
fax: 56 450-27-02
e-mail: 

skrytka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP

Urząd Gminy czynny jest w godzinach:
od poniedziałku do piątku:

od  7.15 - 15.15

Formalności, jeśli tylko istnieje taka możliwość, można także załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Dni i godziny przyjęć interesantów:
Wójt Gminy - wtorek w godzinach od 10.00 do 14.00

Zastępca Wójta Gminy - wtorek w godzinach od 10.00 do 14.00
Sekretarz Gminy - wtorek w godzinach od 10.00 do 14.00

Pracownicy Urzędu - codziennie w godzinach pracy Urzędu

Konta bankowe

Konto podstawowe Gminy Ryńsk
Nr konta: 08 9484 1033 2319 1806 2221 0001

- opłaty za dzierżawę, czynsz za najem lokali,
- opłata za sprzedaż działek, sprzedaż budynków, lokali,
- opłata adiacencka,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłata skarbowa,
- opłata targowa,
- opłaty i kary za wycinkę drzew,
- ryczałtowa opłata za korzystanie ze świetlicy wiejskiej,
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego.

Wpłaty za zakup węgla
Nr konta: 04 9484 1033 2319 1806 2221 0073

Wpłaty za udostępnienie danych z rejestru ewidencji ludności
Nr konta: 51 9484 1033 2319 1806 2221 0003

Konto sum depozytowych
Nr konta: 02 9484 1033 2319 1806 2221 0012

- vadia
- zabezpieczenie należytego wykonania umów
- kaucja za korzystanie ze świetlicy

Konto Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk
Nr konta: 71 9484 1033 2319 1806 2289 0001

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS

Konto Zakładu Komunalnego Gminy Ryńsk
Nr konta: 21 9484 1033 2319 1806 2292 0001

Konto Szkoły Podstawowej w Jarantowicach
Nr konta: 50 9484 1033 2319 1806 2234 0001

Konto Szkoły Podstawowej w Myśliwcu
Nr konta: 92 9484 1033 2319 1806 2247 0001

Konto Szkoły Podstawowej w Ryńsku
Nr konta: 42 9484 1033 2319 1806 2250 0001

Konto Szkoły Podstawowej w Zieleniu
Nr konta: 84 9484 1033 2319 1806 2263 0001

Konto Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie
Nr konta: 29 9484 1033 2319 1806 2276 0001

Podatki od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych należy wpłacać WYŁĄCZNIE na indywudualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej ustalającej zobowiązanie podatkowe. Informacje na temat indywidualnego rachunku bankowego podatnika można uzyskać pod numerami telefonów: 56 687 75 26 lub 56 687 75 25.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać WYŁĄCZNIE na indywidualny rachunek bankowy podany w informacji o wysokości opłaty. Informacje
o rachunkach można uzyskać pod numerem telefonu 56 687 75 23.

Informacja dotycząca składania ofert handlowych.

Uprzejmie prosimy o składanie ofert handlowych wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

Wszelkie uwagi dotyczące biuletynu proszę kierować na adres e-mail  lub telefonicznie pod numerem 56 687 75 51

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego