Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2010 r.

1.            Uchwała Nr III/19/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąbrzeźno na lata 2011-2015.

PDF01-1-Uchwała Nr III_19_10 w sprawie WPF.pdf (28,74KB)
 

01-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III_19_10

PDF01-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III_19_10.pdf (47,30KB)
 

01-3-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III_19_10

PDF01-3-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III_19_10.pdf (36,39KB)
 

01-4-Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III_19_10

PDF01-4-Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III_19_10.pdf (44,29KB)
 

2.            Uchwała Nr III/18/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2011 r.

PDF02-1-Uchwała Nr III_18_10 -budżet na 2011.pdf (47,97KB)
 

02-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III_18_10

PDF02-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III_18_10.pdf (58,76KB)
 

02-3-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III_18_10

PDF02-3-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III_18_10.pdf (102,01KB)
 

02-4-Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III_18_10

PDF02-4-Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III_18_10.pdf (70,92KB)
 

02-5-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III_18_10

PDF02-5-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III_18_10.pdf (26,26KB)
 

02-6-Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III_18_10

PDF02-6-Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III_18_10.pdf (25,49KB)
 

02-7-Załącznik nr 6 do uchwały Nr III_18_10

PDF02-7-Załącznik nr 6 do uchwały Nr III_18_10.pdf (43,10KB)
 

02-8-Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III_18_10

PDF02-8-Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III_18_10.pdf (49,19KB)
 

02-9-Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III_18_10

PDF02-9-Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III_18_10.pdf (24,95KB)
 

02-10-Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III_18_10

PDF02-10-Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III_18_10.pdf (32,77KB)
 

3.            Uchwała Nr III/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Wąbrzeźno na lata 2011 - 2018.

PDF03-Uchwała Nr III_17_10 WPI na 2011.pdf (24,10KB)
 

4.            Uchwała Nr III/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.

PDF04-Uchwała Nr III_16_10 w spr GPRPA i PN w 2011 r.pdf (111,56KB)
 

5.            Uchwała Nr III/15/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2010.

PDF05-Uchwała Nr III_15_10 o wydatkach niewygasających 2011.pdf (30,01KB)
 

6.            Uchwała Nr III/14/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.

PDF06-Uchwała Nr III_14_10 GPPR i R Pr Alkoholowych 2010.pdf (44,01KB)
 

7.            Uchwała Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2010 r.

PDF07-1-Uchwała Nr III_13_10 zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno.pdf (39,95KB)
 

07-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III_13_10

PDF07-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III_13_10.pdf (35,72KB)
 

07-3-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III_13_10

PDF07-3-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III_13_10.pdf (72,42KB)
 

07-4-Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III_13_10

PDF07-4-Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III_13_10.pdf (45,85KB)
 

07-5-Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III_13_10

PDF07-5-Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III_13_10.pdf (26,62KB)
 

07-6-Załącznik nr 8 do uchwały Nr III_13_10

PDF07-6-Załącznik nr 8 do uchwały Nr III_13_10.pdf (35,67KB)
 

07-7-Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III_13_10

PDF07-7-Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III_13_10.pdf (45,44KB)
 

07-8-Uchwała Nr III_12_10 WPI

PDF07-8-Uchwała Nr III_12_10 WPI.pdf (25,99KB)
 

8.            Uchwała Nr III/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2010-2017.

PDF08-1-Uchwała Nr III_12_10 WPI.pdf (25,99KB)
 

08-2-Załącznik do uchwały Nr III_12_10


PDF08-2-Załącznik do uchwały Nr III_12_10.pdf (57,83KB)
 

9.            Uchwała Nr II/11/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Wąbrzeźno oraz warunki dopuszczalności pomocy...

PDF09-Uchwała Nr II_11_10 w sprw. określenia ulg w spłacie należności.pdf (75,58KB)
 

10.          Uchwała Nr II/9/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .... i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.

PDF10-1-Uchwała Nr II_9_10 zmiana Gminnego Programu Profilaktyki.pdf (25,58KB)
 

10-2-załącznik - do uchwały Nr II_9_10

PDF10-2-załącznik - do uchwały Nr II_9_10.pdf (37,85KB)
 

11.          Uchwała Nr II/8/10 z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2010 r.

PDF11-1-Uchwała Nr II_8_10 zmiana budżetu.pdf (38,40KB)
 

11-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II_8_10

PDF11-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II_8_10.pdf (48,16KB)
 

11-3-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II_8_10

PDF11-3-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II_8_10.pdf (57,67KB)
 

11-4-Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II_8_10

PDF11-4-Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II_8_10.pdf (102,65KB)
 

11-5-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II_8_10

PDF11-5-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II_8_10.pdf (91,47KB)
 

11-6-Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II_8_10

PDF11-6-Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II_8_10.pdf (26,58KB)
 

11-7-Załącznik Nr 11 do uchwały Nr II_8_10

PDF11-7-Załącznik Nr 11 do uchwały Nr II_8_10.pdf (45,28KB)
 

11-8-Załącznik Nr 12 do uchwały Nr II_8_10

PDF11-8-Załącznik Nr 12 do uchwały Nr II_8_10.pdf (29,27KB)
 

12.          Uchwała Nr II/7/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2010-2017.

PDF12-1-Uchwała Nr II_7_10 WPI na 2010.pdf (26,09KB)
 

12-2-załącznik do uchwały Nr II_7_10

PDF12-2-załącznik do uchwały Nr II_7_10.pdf (57,90KB)
 

13.          Uchwała Nr II/6/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wąbrzeźno.

PDF13-Uchwała Nr II_6_10 w spr wynagrodzenia wójta.pdf (25,54KB)
 

14.          Uchwała Nr I/5/10 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Wąbrzeźno.

PDF14-uchwała Nr I_5_10 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy.pdf (28,18KB)
 

15.          Uchwała Nr I/4/10 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy Wąbrzeźno.

PDF15-uchwała Nr I_4_10 w sprawie ustalenia liczebności stałych Komisji Rady Gminy.pdf (26,61KB)
 

16.          Uchwała Nr I/3/10 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wąbrzeźno.

PDF16-uchwała Nr I_3_10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy _2_.pdf (25,41KB)
 

17.          Uchwała Nr I/2/10 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wąbrzeźno.

PDF17-uchwała Nr I_2_10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.pdf (24,19KB)
 

18.          Uchwała Nr I/1/10 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wąbrzeźno.

PDF18-uchwała Nr I_1_10 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.pdf (24,33KB)
 

19.          Uchwała Nr LIII/358/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego...

PDF19-Uchwała Nr LIII_358_10.pdf (71,62KB)
 

20.          Uchwała Nr LIII/357/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LII/351/10 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 października 2010 r.

PDF20-uchwała Nr LII_357_10.pdf (25,08KB)
 

21.          Uchwała Nr LIII/356/10 z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2010 r.

PDF21-1-uchwała Nr LIII_356_10.pdf (38,87KB)
 

21-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII_356_10

PDF21-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII_356_10.pdf (38,20KB)
 

21-3-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII_356_10

PDF21-3-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII_356_10.pdf (71,43KB)
 

21-4-Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII_356_10

PDF21-4-Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII_356_10.pdf (45,85KB)
 

21-5-Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII_356_10

PDF21-5-Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII_356_10.pdf (101,75KB)
 

21-6-Załącznik nr 8 do uchwały Nr LIII_356_10

PDF21-6-Załącznik nr 8 do uchwały Nr LIII_356_10.pdf (31,89KB)
 

21-7-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII_356_10

PDF21-7-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII_356_10.pdf (92,38KB)
 

21-8-Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIII_356_10

PDF21-8-Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIII_356_10.pdf (46,37KB)
 

22.          Uchwała Nr LIII/355/10 z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2010-2017.

PDF22-1-Uchwała Nr LIII_355_10 zmieniająca WPI.pdf (26,13KB)
 

22-2-załącznik do uchwały Nr LIII_355_10

PDF22-2-załącznik do uchwały Nr LIII_355_10.pdf (57,18KB)
 

23.          Uchwała Nr LII/354/10 z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2010 r.

PDF23-1-uchwała Nr LII_354_10 zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2010 r.pdf (26,99KB)
 

23-2-Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII_354_10

PDF23-2-Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII_354_10.pdf (101,09KB)
 

23-3-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII_354_10

PDF23-3-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII_354_10.pdf (92,61KB)
 

24.          Uchwała Nr LII/353/10 z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2010-2017.

PDF24-1-Uchwała Nr LII_353_10 WPI na 2010.pdf (26,11KB)
 

24-2-załącznik do uchwały Nr LII_353_10

PDF24-2-załącznik do uchwały Nr LII_353_10.pdf (57,18KB)
 

25.          Uchwała Nr LII/352/10 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w obszar Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF25-Uchwała Nr LII_352_10.pdf (28,27KB)
 

26.          Uchwała Nr LII/351/10 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie "Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego...

PDF26-Uchwała Nr LII_351_10 w sprawie _Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego ....pdf (38,00KB)
 

27.          Uchwała Nr LII/350/10 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 r. Gminy Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi a rt. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

PDF27-1-Uchwała Nr LII_350_10 w sprawie Programu współpracy.pdf (30,95KB)
 

27-2-załącznik do uchwały Nr LII_350_10

PDF27-2-załącznik do uchwały Nr LII_350_10.pdf (49,35KB)
 

28.          Uchwała Nr LII/349/10 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zieleń na lata 2010-2017.

PDF28-1-Uchwała Nr LII_349_10.pdf (25,40KB)
 

28-2-załącznik do uchwały Nr LII_349_10

PDF28-2-załącznik do uchwały Nr LII_349_10.pdf (3,55MB)
 

29.          Uchwała Nr LII/348/10 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Orzechowo na lata 2010-2017.

PDF29-1-Uchwała Nr LII_348_10.pdf (23,78KB)
 

29-2-załącznik do uchwały Nr LII_348_10

PDF29-2-załącznik do uchwały Nr LII_348_10.pdf (1,07MB)
 

30.          Uchwała Nr LII/347/10 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łabędź.

PDF30-1-Uchwała Nr LII_347_10.pdf (24,82KB)
 

30-2-załącznik do uchwały Nr LII_347_10

PDF30-2-załącznik do uchwały Nr LII_347_10.pdf (1,32MB)
 

31.          Uchwała Nr LII/346/10 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wyposażenia w majątek Komunalnego Zakładu Budżetowego.

PDF31-Uchwała Nr LII_346_10 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wyposażenia w majątek Komunalnego Zakładu Budżetowego.pdf (32,15KB)
 

32.          Uchwała Nr LII/345/10 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

PDF32-Uchwała Nr LII_345_10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (73,43KB)
 

33.          Uchwała Nr LII/344/10 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

PDF33-Uchwała Nr LII_344_10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (68,73KB)
 

34.          Uchwała Nr LII/343/10 z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2010 r.

PDF34-1-Uchwała Nr LII_343_10 zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2010 r.pdf (43,29KB)
 

34-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII_343_10

PDF34-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII_343_10.pdf (42,77KB)
 

34-3-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII_343_10

PDF34-3-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII_343_10.pdf (86,21KB)
 

34-4-Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII_343_10

PDF34-4-Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII_343_10.pdf (101,08KB)
 

34-5-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII_343_10

PDF34-5-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII_343_10.pdf (92,62KB)
 

34-6-Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII_343_10

PDF34-6-Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII_343_10.pdf (45,81KB)
 

34-7-Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII_343_10

PDF34-7-Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII_343_10.pdf (26,68KB)
 

34-8-Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII_343_10

PDF34-8-Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII_343_10.pdf (32,80KB)
 

34-9-Załącznik nr 8 do uchwały Nr LII_343_10

PDF34-9-Załącznik nr 8 do uchwały Nr LII_343_10.pdf (35,95KB)
 

34-10-Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LII_343_10

PDF34-10-Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LII_343_10.pdf (45,35KB)
 

34-11-Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LII_343_10

PDF34-11-Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LII_343_10.pdf (50,87KB)
 

35.          Uchwała Nr LII/342/10 z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2010-2017.

PDF35-1-Uchwała Nr LII_342_10 z 25 października 2010 zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2010-2017.pdf (26,91KB)
 

35-2-załącznik do uchwały Nr LII_342_10

PDF35-2-załącznik do uchwały Nr LII_342_10.pdf (57,23KB)
 

36.          Uchwała Nr LII/341/10 z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.

PDF36-Uchwała Nr LII_341_10 z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca.pdf (43,74KB)
 

37.          Uchwała Nr LI/340/10 z dnia 27 września 2010 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2010 r.

PDF37-1-uchwała Nr LI_340_10 zmieniająca budżet.pdf (40,21KB)
 

37-2-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI_340_10

PDF37-2-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI_340_10.pdf (92,01KB)
 

37-3-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI_340_10

PDF37-3-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI_340_10.pdf (37,63KB)
 

37-4-Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI_340_10

PDF37-4-Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI_340_10.pdf (26,65KB)
 

37-5-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI_340_10

PDF37-5-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI_340_10.pdf (58,98KB)
 

37-6-Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LI_340_10

PDF37-6-Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LI_340_10.pdf (45,42KB)
 

37-7-Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI_340_10

PDF37-7-Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI_340_10.pdf (99,64KB)
 

37-8-Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LI_340_10

PDF37-8-Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LI_340_10.pdf (41,12KB)
 

38.          Uchwała Nr LI/339/10 z dnia 27 września 2010 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2010-2017

PDF38-1-Uchwała Nr LI_339_10.pdf (25,77KB)
 

38-2-załącznik do uchwały Nr LI_339_10

PDF38-2-załącznik do uchwały Nr LI_339_10.pdf (57,08KB)
 

39.          Uchwała Nr L/338/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wąbrzeźno.

PDF39-Uchwała Nr L_338_10.pdf (36,20KB)
 

40.          Uchwała Nr L/337/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

PDF40-Uchwała Nr L_337_10.pdf (29,73KB)
 

41.          Uchwała Nr L/336/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2010 r.

PDF41-1-uchwała Nr L_336_10 zmiana budżetu na 2010 r.pdf (42,73KB)
 

41-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L_336_10

PDF41-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L_336_10.pdf (51,79KB)
 

41-3-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L_336_10

PDF41-3-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L_336_10.pdf (85,85KB)
 

41-4-Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L_336_10

PDF41-4-Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L_336_10.pdf (99,89KB)
 

41-5-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L_336_10

PDF41-5-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L_336_10.pdf (96,09KB)
 

41-6-Załącznik Nr 5

PDF41-6-Załącznik Nr 5.pdf (44,42KB)
 

41-7-Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L_336_10

PDF41-7-Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L_336_10.pdf (26,62KB)
 

41-8-Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L_336_10

PDF41-8-Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L_336_10.pdf (32,93KB)
 

41-9-Załącznik Nr 11do uchwały Nr L_336_10

PDF41-9-Załącznik Nr 11do uchwały Nr L_336_10.pdf (45,30KB)
 

41-10-Załącznik nr 8

PDF41-10-Załącznik nr 8.pdf (33,15KB)
 

41-11-Załącznik Nr 12 zm 14.dotacje 2010

PDF41-11-Załącznik Nr 12 zm 14.dotacje 2010.pdf (41,59KB)
 

42.          Uchwała Nr L/335/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2010-2017.

PDF42-1-Uchwała Nr L_335_10 zmiana WPI.pdf (24,71KB)
 

42-2-załącznik WPI

PDF42-2-załącznik WPI.pdf (56,01KB)
 

43.          Uchwała Nr XLIX/334/10 z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2010 r.

PDF43-1-uchwała Nr XLIX_334_10 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2010 r.pdf (37,23KB)
 

43-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX_334_10

PDF43-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX_334_10.pdf (37,19KB)
 

43-3-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX_334_10

PDF43-3-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX_334_10.pdf (39,66KB)
 

43-4-Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX_334_10

PDF43-4-Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX_334_10.pdf (97,47KB)
 

43-5-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX_334_10

PDF43-5-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX_334_10.pdf (92,28KB)
 

43-6-Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIX_334_10

PDF43-6-Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIX_334_10.pdf (32,99KB)
 

44.          Uchwała Nr XLIX/333/10 z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Słubice na pomoc dla powodzian.

PDF44-uchwała Nr XLIX_333_10 w spr pomocy rzeczowej Gminie Słubice.pdf (25,78KB)
 

45.          Uchwała Nr XLIX/332/10 z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2010-2017.

PDF45-1-Uchwała Nr XLIX_332_10 WPI na 2010 16 lipca 2010.pdf (24,86KB)
 

45-2-załącznik do uchwały Nr XLIX_332_10 WPI

PDF45-2-załącznik do uchwały Nr XLIX_332_10 WPI.pdf (55,86KB)
 

46.          Uchwała Nr XLIX/331/10 z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie z Gminą Płużnica, Gminą Dębowa Łąka oraz Gminą Ciechocin dotyczącą wspólnego wykonania i finansowania projektu "Przedszkole oknem na świat" ....

PDF46-uchwała Nr XLIX_331_10 wspólpraca-edukacja przedszkolna.pdf (27,89KB)
 

47.          Uchwała Nr XLIX/330/10 z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie przyznania dotacji na ochronę zabytków.

PDF47-uchwała Nr XLIX_330_10 w sprawie przyznania dotacji na ochronę zabytków.pdf (28,82KB)
 

48.          Uchwała Nr XLVIII/329/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wąbrzeźno za pierwsze półrocze 2010 r.

PDF48-Uchwała Nr XLVIII_329_10 Zakres informacji z budżetu 2010.pdf (26,95KB)
 

49.          Uchwała Nr XLVIII/328/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2010 r.

PDF49-1-uchwała Nr XLVIII_328_10 zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2010 r.pdf (37,62KB)
 

49-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII_328_10

PDF49-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII_328_10.pdf (42,19KB)
 

49-3-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII_328_10

PDF49-3-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII_328_10.pdf (58,25KB)
 

49-4-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII_328_10

PDF49-4-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII_328_10.pdf (92,58KB)
 

49-5-Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLVIII_328_10

PDF49-5-Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLVIII_328_10.pdf (32,47KB)
 

49-6-Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLVIII_328_10

PDF49-6-Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLVIII_328_10.pdf (38,10KB)
 

50.          Uchwała Nr XLVIII/327/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2010-2017.

PDF50-1-Uchwała Nr XLVIII_327_10 WPI 28 czerwca 2010 r.pdf (24,74KB)
 

50-2-załącznik do uchwały Nr XLVIII_327_10

PDF50-2-załącznik do uchwały Nr XLVIII_327_10.pdf (55,80KB)
 

51.          Uchwała Nr XLVII/326/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno.

PDF51-uchwała Nr XLVII_326_10 w sprawie zmiany uchwały o przystapieniu do opracowania studium.pdf (28,34KB)
 

52.          Uchwała Nr XLVII/325/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Wąbrzeźno w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno.

PDF52-UCHWAŁA Nr XLVII_325_10 uchylająca uchwałę w sprawie studium zagospodarowania..pdf (25,99KB)
 

53.          Uchwała Nr XLVII/324/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2010-2017.

PDF53-1-Uchwała Nr XLVII_324_10 WPI z 16 czerwca 2010.pdf (24,64KB)
 

53-2-załącznik do uchwały Nr XLVII_324_10

PDF53-2-załącznik do uchwały Nr XLVII_324_10.pdf (54,94KB)
 

54.          Uchwała Nr XLVI/323/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa w przygotowaniu projektu do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym...

PDF54-Uchwała Nr XLVI_323_10 w sprawie przystąpienia do partnerstwa w przyg. proj. do konkursu 9.1.2.pdf (28,01KB)
 

55.          Uchwała Nr XLVI/322/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą Płużnica w zakresie ochrony zdrowia poprzez zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej w Ośrodku Zdrowia w Ryńsku i w Ośrodku Zdrowia w Zieleniu.

PDF55-uchwała Nr XLVI_322_10 w spr. wyrażenia zgody na wspóldziałanie z Gminą Płużnicą....pdf (27,93KB)
 

56.          Uchwała Nr XLVI/321/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Województwem Kujawsko - Pomorskim i udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania o nazwie "Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" ...

PDF56-Uchwała Nr XLVI_321_10 w sprawie wyrażenia zgody na wspóldziałanie...pdf (27,36KB)
 

57.          Uchwała Nr XLVI/320/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

PDF57-uchwała Nr XLVI_320_10 w spr. udzielania dotacji na zabytki.pdf (74,66KB)
 

58.          Uchwała Nr XLVI/319/10 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2010 r.

PDF58-1-Uchwała Nr XLVI_319_10 zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2010 r.pdf (37,40KB)
 

58-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI_319_10

PDF58-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI_319_10.pdf (53,03KB)
 

58-3-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI_319_10

PDF58-3-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI_319_10.pdf (80,21KB)
 

58-4-Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI_319_10

PDF58-4-Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI_319_10.pdf (97,51KB)
 

58-5-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI_319_10

PDF58-5-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI_319_10.pdf (92,70KB)
 

58-6-Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI_319_10

PDF58-6-Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI_319_10.pdf (25,58KB)
 

58-7-Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLVI_319_10

PDF58-7-Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLVI_319_10.pdf (52,74KB)
 

59.          Uchwała Nr XLV/318/10 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2010-2017.

PDF59-1-Uchwała Nr XLVI_318_10 WPI.pdf (24,42KB)
 

59-2-załącznik do uchwały Nr XLVI_318_10

PDF59-2-załącznik do uchwały Nr XLVI_318_10.pdf (55,01KB)
 

60.          Uchwała Nr XLV/317/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do współpracy w przygotowaniu projektu do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2. ....

PDF60-Uchwała Nr XLV_317_10 Indywidualizacja.pdf (27,07KB)
 

61.          Uchwała Nr XLV/316/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie współdziałania Gminy Wąbrzeźno z Województwem Kujawsko-Pomorskim przy realizacji projektu kluczowego pn. "e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych...

PDF61-Uchwała Nr XLV_316_10 e-Edukacja.pdf (28,44KB)
 

62.          Uchwała Nr XLV/315/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2010 r.

PDF62-1-uchwała Nr XLV_315_10.pdf (40,22KB)
 

62-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV_315_10

PDF62-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV_315_10.pdf (34,33KB)
 

62-3-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV_315_10

PDF62-3-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV_315_10.pdf (64,02KB)
 

62-4-Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV_315_10

PDF62-4-Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV_315_10.pdf (91,06KB)
 

62-5-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV_315_10

PDF62-5-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV_315_10.pdf (84,91KB)
 

62-6-Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV_315_10

PDF62-6-Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV_315_10.pdf (25,57KB)
 

62-7-Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV_315_10

PDF62-7-Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV_315_10.pdf (33,79KB)
 

62-8-Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLV_315_10

PDF62-8-Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLV_315_10.pdf (34,54KB)
 

62-9-Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLV_315_10

PDF62-9-Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLV_315_10.pdf (46,65KB)
 

62-10-Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLV_315_10

PDF62-10-Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLV_315_10.pdf (35,84KB)
 

63.          Uchwała Nr XLV/314/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2010-2017.

PDF63-1-Uchwała Nr XLV_314_10 WPI na 2010 projekt na 23 kwietnia 2010.pdf (24,51KB)
 

63-2-załącznik do uchwały Nr XLV_314_10

PDF63-2-załącznik do uchwały Nr XLV_314_10.pdf (57,30KB)
 

64.          Uchwała Nr XLV/313/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie za 2009 r.

PDF64-UCHWAŁA Nr XLV_313_10 bilans GBP za 2009 r.pdf (22,90KB)
 

65.          Uchwała Nr XLV/312/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Wąbrzeźno z wykonania budżetu Gminy Wąbrzeźno za 2009 r. i udzielenia Wójtowi Gminy Wąbrzeźno absolutorium z wykonania budżetu Gminy Wąbrzeźno za 2009 r.

PDF65-Uchwała Nr XLV_312_10 w sprawie absolutorium.pdf (28,39KB)
 

66.          Uchwała Nr XLIV/311/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wąbrzeźno.

PDF66-UCHWAŁA Nr XLIV_311_10 skarga Teresa i Piotr Bałabajew.pdf (24,68KB)
 

67.          Uchwała Nr XLIV/310/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wąbrzeźno oraz sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąbrzeźno

PDF67-Uchwala Nr XLIV_310_10 - obwody szkolne.pdf (48,76KB)
 

68.          Uchwała Nr XLIV/309/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Myśliwcu.

PDF68-Uchwała Nr XLIV_309_10 utworzenie Zespołu Szkół w Myśliwcu.pdf (181,22KB)
 

69.          Uchwała Nr XLIV/308/10 z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2010 r.

PDF69-1-uchwała Nr XLIV_308_10- zmiana budżetu 2010.pdf (40,37KB)
 

69-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV_308_10

PDF69-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV_308_10.pdf (43,38KB)
 

69-3-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV_308_10

PDF69-3-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV_308_10.pdf (56,61KB)
 

69-4-Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV_308_10

PDF69-4-Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV_308_10.pdf (87,68KB)
 

69-5-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV_308_10

PDF69-5-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV_308_10.pdf (85,38KB)
 

69-6-Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV_308_10

PDF69-6-Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV_308_10.pdf (34,23KB)
 

69-7-Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV_308_10

PDF69-7-Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV_308_10.pdf (25,57KB)
 

69-8-Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV_308_10

PDF69-8-Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV_308_10.pdf (33,41KB)
 

69-9-Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIV_308_10

PDF69-9-Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIV_308_10.pdf (46,70KB)
 

69-10-Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIV_308_10

PDF69-10-Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIV_308_10.pdf (43,07KB)
 

70.          Uchwała Nr XLIV/307/10 z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2010-2017.

PDF70-1-Uchwała Nr XLIV_307_10 - WPI.pdf (24,29KB)
 

70-2-załącznik do uchwały Nr XLIV_307_10

PDF70-2-załącznik do uchwały Nr XLIV_307_10.pdf (56,56KB)
 

71.          Uchwała Nr XLIII/306/10 z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2010 r.

PDF71-1-uchwała Nr XLIII_306_10 zmiana budżetu na 2010.pdf (37,48KB)
 

71-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII_306_10

PDF71-2-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII_306_10.pdf (25,99KB)
 

71-3-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII_306_10

PDF71-3-Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII_306_10.pdf (37,57KB)
 

71-4-Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII_306_10

PDF71-4-Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII_306_10.pdf (85,33KB)
 

71-5-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII_306_10

PDF71-5-Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII_306_10.pdf (82,56KB)
 

72.          Uchwała Nr XLIII/305/10 z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2010-2017.

PDF72-1-Uchwała Nr XLIII_305_10 WPI na 2010 24 lutego 2010.pdf (24,24KB)
 

72-2-załącznik Nr XLIII_305_10

PDF72-2-załącznik Nr XLIII_305_10.pdf (62,50KB)
 

73.          Uchwała Nr XLIII/304/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

PDF73-Uchwała Nr XLIII_304_10 taryf dla zbior. zaopatrz. w wodę.pdf (46,59KB)
 

74.          Uchwała Nr XLIII/303/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Myśliwcu.

PDF74-UCHWAŁA Nr XLIII_303_10 założenie gimnazjum w Mysliwcu.pdf (182,85KB)
 

75.          Uchwała Nr XLIII/302/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 r.

PDF75-Uchwała Nr XLIII_302_10 Fundusz Sołecki.na 2011.pdf (23,58KB)
 

76.          Uchwała Nr XLIII/301/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wyposażenia w majątek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

PDF76-uchwała Nr XLIII_301_10 w spr. przekazania budynku GOPS.pdf (27,42KB)
 

77.          Uchwała Nr XLIII/300/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wyposażenia w majątek Komunalnego Zakładu Budżetowego.

PDF77-uchwała Nr XLIII_300_10 w spr. przekazania budynku KZB.pdf (31,19KB)
 

78.          Uchwała Nr XLIII/299/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

PDF78-XLIII_299_10.pdf (26,95KB)
 

79.          Uchwała Nr XLIII/298/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

PDF79-uchwała Nr XLIII_298_10 w spr. dotacji dla Powiatu nasz mały swiat 2010.pdf (27,54KB)
 

80.          Uchwała Nr XLIII/297/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wąbrzeźno na 2010 r.

PDF80-Uchwała Nr XLIII_297_10 w sprawie Planu pracy Rady Gminy Wąbrzeźno na 2010 r.pdf (40,99KB)
 

81.          Uchwała Nr XLIII/296/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wąbrzeźno na 2010 r.

PDF81-Uchwała Nr XLIII_296_10 w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji na 2010 r.pdf (61,81KB)
 

82.          Uchwała Nr XLII/295/10 z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2010 r.

PDF82-1-uchwała Nr XLII_295_10 zmiana budżetu na 2010 r.pdf (38,67KB)
 

82-2-Załącznik Nr 1 Nr XLII_295_10 zmiana budżetu na 2010 r.

PDF82-2-Załącznik Nr 1 Nr XLII_295_10 zmiana budżetu na 2010 r.pdf (37,21KB)
 

82-3-Załącznik Nr 2 Nr XLII_295_10 zmiana budżetu na 2010 r.

PDF82-3-Załącznik Nr 2 Nr XLII_295_10 zmiana budżetu na 2010 r.pdf (54,73KB)
 

82-4-Załącznik Nr 3 Nr XLII_295_10 zmiana budżetu na 2010 r.

PDF82-4-Załącznik Nr 3 Nr XLII_295_10 zmiana budżetu na 2010 r.pdf (85,99KB)
 

82-5-Załącznik Nr 4 Nr XLII_295_10 zmiana budżetu na 2010 r.

PDF82-5-Załącznik Nr 4 Nr XLII_295_10 zmiana budżetu na 2010 r.pdf (81,41KB)
 

82-6-Załącznik Nr 5 Nr XLII_295_10 zmiana budżetu na 2010 r.

PDF82-6-Załącznik Nr 5 Nr XLII_295_10 zmiana budżetu na 2010 r.pdf (33,08KB)
 

82-7-Załącznik Nr 6 Nr XLII_295_10 zmiana budżetu na 2010 r.

PDF82-7-Załącznik Nr 6 Nr XLII_295_10 zmiana budżetu na 2010 r.pdf (25,71KB)
 

82-8-Załącznik Nr 11 Nr XLII_295_10 zmiana budżetu na 2010 r.

PDF82-8-Załącznik Nr 11 Nr XLII_295_10 zmiana budżetu na 2010 r.pdf (46,75KB)
 

82-9-Załącznik Nr 12 Nr XLII_295_10 zmiana budżetu na 2010 r.

PDF82-9-Załącznik Nr 12 Nr XLII_295_10 zmiana budżetu na 2010 r.pdf (36,98KB)
 

83.          Uchwała Nr XLII/294/10 z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2010-2017.

PDF83-1-załącznik do uchwały Nr XLII_294_10 zmiana WPI.pdf (62,72KB)
 

83-2-Uchwała XLII_294_10 zmiana WPI

PDF83-2-Uchwała XLII_294_10 zmiana WPI.pdf (23,89KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego