Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2018 r.

1.            Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia odcinka drogi z drogi gminnej i ustalenia przebiegu dróg.

PDF01 - 1 Uchwała Nr IV.29.2018.pdf (25,52KB)
 

01 - 2 Załącznik do uchwały Nr IV.29.2018

PDF01 - 2 Załącznik do uchwały Nr IV.29.2018.pdf (388,82KB)
 

2.            Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ryńsk

PDF02 - Uchwała Nr IV.28.2018.pdf (52,17KB)
 

3.            Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

PDF03 - Uchwała Nr IV.27.2018.pdf (25,47KB)
 

4.            Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.

PDF04 - Uchwała Nr IV.26.2018.pdf (131,14KB)
 

5.            Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryńsk, warunków i zasad korzystania z przystanków

PDF05 - Uchwała Nr III.25.2018.pdf (37,29KB)
 

6.            Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego z pomocy społecznej w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

PDF06 - Uchwała Nr III.24.2018.pdf (28,37KB)
 

7.            Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia warunku, od spełnienia którego odstępuje się od żądania od osób objętych rządowym programem zwrotu wydatków

PDF07 - Uchwała Nr III.23.2018.pdf (29,45KB)
 

8.            Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Ryńsk na lata 2019-2026

PDF08 - Uchwała Nr III.22.2018.pdf (22,96KB)
 

9.            Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryńsk na 2019 r

PDF09 - Uchwała Nr III.21.2018.pdf (291,07KB)
 

10.          Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2019-2040,

PDF10 - Uchwała Nr III.20.2018.WPF.2019.pdf (13,10MB)
 

11.          Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.

PDF11 - Uchwała Nr III.19.2018.pdf (90,14KB)
 

12.          Uchwała Nr II/18/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

PDF12 - 1 Uchwała Nr II.18.2018.pdf (23,95KB)
 

12 - 2 Załącznik do uchwały Nr II.18.2018

PDF12 - 2 Załącznik do uchwały Nr II.18.2018.pdf (138,69KB)
 

13.          Uchwała Nr II/17/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w jednostce strukturalnej Czystochleb.

PDF13 - 1 Uchwała Nr II.17.2018.pdf (33,22KB)
 

13 - 2 Załącznik do uchwały Nr II.17.2018

PDF13 - 2 Załącznik do uchwały Nr II.17.2018.pdf (393,29KB)
 

14.          Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w jednostce strukturalnej Czystochleb.

PDF14 - Uchwała Nr II.16.2018.pdf (31,75KB)
 

15.          Uchwała Nr II/15/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w jednostce strukturalnej Małe Radowiska.

PDF15 - 1 Uchwała Nr II.15.2018.pdf (32,96KB)
 

15 - 2 Załącznik do uchwały Nr II.15.2018

PDF15 - 2 Załącznik do uchwały Nr II.15.2018.pdf (544,28KB)
 

16.          Uchwała Nr II/14/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryńsk.

PDF16 - 1 Uchwała Nr II.14.2018.pdf (33,09KB)
 

16 - 2 Załącznik do uchwały Nr II.14.2018

PDF16 - 2 Załącznik do uchwały Nr II.14.2018.pdf (86,35KB)
 

17.          Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDF17 - Uchwała Nr II.13.2018.pdf (30,06KB)
 

18.          Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

PDF18 - Uchwała Nr II.12.2018.pdf (39,51KB)
 

19.          Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2018 - 2025.

PDF19 - Uchwała Nr II.11.2018.pdf (25,52KB)
 

20.          Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.

PDF20 - Uchwała Nr II.10.2018.pdf (203,57KB)
 

21.          Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2018 – 2040.

PDF21 - 1 Uchwała Nr II.9.2018.pdf (28,36KB)
 

21 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II.9.2018

PDF21 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II.9.2018.pdf (125,14KB)
 

21 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II.9.2018

PDF21 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II.9.2018.pdf (111,55KB)
 

21 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II.9.2018

PDF21 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II.9.2018.pdf (71,88KB)
 

22.          Uchwała Nr I/8/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Ryńsk.

PDF22 - Uchwała Nr I.8.2018.pdf (26,58KB)
 

23.          Uchwała Nr I/7/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ryńsk.

PDF23 - Uchwała Nr I.7.2018.pdf (26,87KB)
 

24.          Uchwała Nr I/6/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

PDF24 - Uchwała Nr I.6.2018.pdf (22,65KB)
 

25.          Uchwała Nr I/5/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Gminy Ryńsk.

PDF25 - Uchwała Nr I.5.2018.pdf (27,57KB)
 

26.          Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczebności stałych Komisji Rady Gminy Ryńsk.

PDF26 - Uchwała Nr I.4.2018.pdf (26,01KB)
 

27.          Uchwała Nr I/3/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Ryńsk

PDF27 - Uchwała Nr I.3.2018.pdf (24,74KB)
 

28.          Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ryńsk.

PDF28 - Uchwała Nr I.2.2018.pdf (23,66KB)
 

29.          Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w wyborach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Ryńsk

PDF29 - Uchwała Nr I.1.2018.pdf (24,13KB)
 

30.          Uchwała Nr LIII/428/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie Programu współpracy w 2019 r. Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

PDF30 - 1 Uchwała Nr LIII.428.2018.pdf (26,41KB)
 

30 - 2 Załącznik do uchwały Nr LIII.428.2018

PDF30 - 2 Załącznik do uchwały Nr LIII.428.2018.pdf (53,08KB)
 

31.          Uchwała Nr LIII/427/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w jednostce strukturalnej Wałycz.

PDF31 - 1 Uchwała Nr LIII.427.2018.pdf (33,42KB)
 

31 - 2 załącznik do uchwały nr LIII.427.2018

PDF31 - 2 załącznik do uchwały nr LIII.427.2018.pdf (629,12KB)
 

32.          Uchwała Nr LIII/426/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

PDF32 - Uchwała Nr LIII.426.2018.pdf (32,72KB)
 

33.          Uchwała Nr LIII/425/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryńsk.

PDF33 - 1 Uchwała Nr LIII.425.2018.pdf (52,43KB)
 

33 - 2 załącznik do uchwały Nr LIII.425.2018

PDF33 - 2 załącznik do uchwały Nr LIII.425.2018.pdf (2,53MB)
 

34.          Uchwała Nr LIII/424/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2018 - 2025.

PDF34 - Uchwała Nr LIII.424.2018.pdf (25,51KB)
 

35.          Uchwała Nr LIII/423/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.

PDF35 - Uchwała Nr LIII.423.2018.pdf (164,90KB)
 

36.          Uchwała Nr LIII/422/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2018 – 2040.

PDF36 - 1 Uchwała Nr LIII.422.2018.pdf (28,39KB)
 

36 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII.422.2018

PDF36 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII.422.2018.pdf (124,96KB)
 

36 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII.422.2018

PDF36 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII.422.2018.pdf (112,31KB)
 

36 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII.422.2018

PDF36 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII.422.2018.pdf (71,90KB)
 

37.          Uchwała Nr LII/421/2018 z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2018 - 2025.

PDF37 - Uchwała Nr LII.421.2018.pdf (25,44KB)
 

38.          Uchwała Nr LII/420/2018 z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.

PDF38 - Uchwała Nr LII.420.2018.pdf (168,66KB)
 

39.          Uchwała Nr LII/419/2018 z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2018 – 2040.

PDF39 - 1 Uchwała Nr LII.419.2018.pdf (28,32KB)
 

39 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII.419.2018

PDF39 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII.419.2018.pdf (125,20KB)
 

39 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII.419.2018

PDF39 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII.419.2018.pdf (112,73KB)
 

39 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII.419.2018

PDF39 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII.419.2018.pdf (79,16KB)
 

40.          Uchwała Nr LI/418/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

PDF40 - Uchwała Nr LI.418.2018.pdf (33,61KB)
 

41.          Uchwała Nr LI/417/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Ryńsk.

PDF41 - Uchwała Nr LI.417.2018.pdf (29,03KB)
 

42.          Uchwała Nr LI/416/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Ryńsk maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

PDF42 - Uchwała Nr LI.416.2018.pdf (32,13KB)
 

43.          Uchwała Nr LI/415/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryńsk, warunków i zasad korzystania z przystanków.

PDF43 - Uchwała Nr LI.415.2018.pdf (46,58KB)
 

44.          Uchwała Nr LI/414/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

PDF44 - 1 Uchwała Nr LI.414.2018.pdf (26,44KB)
 

44 - 2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI.414.2018

PDF44 - 2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI.414.2018.pdf (510,01KB)
 

45.          Uchwała Nr LI/413/2018 z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych oraz nadania nazw drogom gminnym.

PDF45 - Uchwała Nr LI.413.2018.pdf (28,31KB)
 

46.          Uchwała Nr LI/412/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w jednostce strukturalnej Czystochleb.

PDF46 - 1 Uchwała Nr LI.412.2018.pdf (33,24KB)
 

46 - 2 załącznik do uchwały

PDF46 - 2 załącznik do uchwały.pdf (423,62KB)
 

47.          Uchwała Nr LI/411/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w jednostce strukturalnej Czystochleb.

PDF47 - Uchwała Nr LI.411.2018.pdf (31,78KB)
 

48.          Uchwała Nr LI/410/2018 z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2018 - 2025.

PDF48 - Uchwała Nr LI.410.2018.pdf (25,27KB)
 

49.          Uchwała Nr LI/409/2018 z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.

PDF49 - Uchwała Nr LI.409.2018.pdf (153,24KB)
 

50.          Uchwała Nr LI/408/2018 z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2018 – 2040.

PDF50 - 1 Uchwała Nr LI.408.2019.pdf (27,85KB)
 

50 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI.408.2018

PDF50 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI.408.2018.pdf (124,77KB)
 

50 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI.408.2018

PDF50 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI.408.2018.pdf (111,75KB)
 

50 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI.408.2018

PDF50 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI.408.2018.pdf (79,49KB)
 

51.          Uchwała Nr L/407/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ryńsk.

PDF51 - Uchwała Nr L.407.2018.pdf (27,70KB)
 

52.          Uchwała Nr L/406/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Wałyczyk na lata 2017-2024.

PDF52 - 1 Uchwała Nr L.406.2018.pdf (23,67KB)
 

52 - 2 załącznik do uchwały Nr L.406.2018

PDF52 - 2 załącznik do uchwały Nr L.406.2018.pdf (39,31KB)
 

53.          Uchwała Nr L/405/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryńsk.

PDF53 - 1 Uchwała Nr L.405.2018.pdf (32,79KB)
 

53 - 2 Załącznik do uchwały Nr L.405.2018

PDF53 - 2 Załącznik do uchwały Nr L.405.2018.pdf (93,65KB)
 

54.          Uchwała Nr L/404/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w jednostce strukturalnej Czystochleb.

PDF54 - 1 Uchwała Nr L.404.2018.pdf (33,20KB)
 

54 - 2 załącznik do uchwały Nr L.404.2018

PDF54 - 2 załącznik do uchwały Nr L.404.2018.pdf (134,79KB)
 

55.          Uchwała Nr L/403/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2018 - 2025.

PDF55 - Uchwała Nr L.403.2018.pdf (24,21KB)
 

56.          Uchwała Nr L/402/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.

PDF56 - Uchwała Nr L.402.1018.pdf (164,73KB)
 

57.          Uchwała Nr L/401/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2018 – 2040.

PDF57 - 1 Uchwała Nr L.401.2018.pdf (28,03KB)
 

57 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L.401.2018

PDF57 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L.401.2018.pdf (124,72KB)
 

57 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L.401.2018

PDF57 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L.401.2018.pdf (108,89KB)
 

57 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L.401.2018

PDF57 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L.401.2018.pdf (79,58KB)
 

58.          Uchwała Nr XLIX/400/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ryńsk.

PDF58 - Uchwała Nr XLIX.400.2018.pdf (34,16KB)
 

59.          Uchwała Nr XLIX/399/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ryńsk za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

PDF59 - Uchwała Nr XLIX.399.2018.pdf (31,67KB)
 

60.          Uchwała Nr XLIX/398/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na ochronę zabytków.

PDF60 - Uchwała Nr XLIX.398.2018.pdf (25,49KB)
 

61.          Uchwała Nr XLIX/397/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2018 - 2025.

PDF61 - Uchwała Nr XLIX.397.2018.pdf (24,19KB)
 

62.          Uchwała Nr XLIX/396/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.

PDF62 - Uchwała Nr XLIX.396.2018.pdf (151,01KB)
 

63.          Uchwała Nr XLIX/395/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2018 – 2040.

PDF63 - 1 Uchwała Nr XLIX.395.2018.pdf (28,01KB)
 

63 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX.395.2018

PDF63 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX.395.2018.pdf (125,63KB)
 

63 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX.395.2018

PDF63 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX.395.2018.pdf (109,28KB)
 

63 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX.395.2018

PDF63 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX.395.2018.pdf (79,10KB)
 

64.          Uchwała Nr XLVIII/394/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Ryńsk.

PDF64 - Uchwała Nr XLVIII.394.2018.pdf (71,13KB)
 

65.          Uchwała Nr XLVIII/393/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki na odcinku od km 1+920 do km 2+320.

PDF65 - Uchwała Nr XLVIII.393.2018.pdf (33,35KB)
 

66.          Uchwała Nr XLVIII/392/2018 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2018 - 2025.

PDF66 - Uchwała Nr XLVIII.392.2018.pdf (24,27KB)
 

67.          Uchwała Nr XLVIII/391/2018 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.

PDF67 - Uchwała Nr XLVIII.391.2018.pdf (171,90KB)
 

68.          Uchwała Nr XLVIII/390/2018 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2018 – 2040.

PDF68 - 1 Uchwała Nr XLVIII.390.2018.pdf (27,85KB)
 

68 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII.390.2018

PDF68 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII.390.2018.pdf (125,86KB)
 

68 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII.390.2018

PDF68 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII.390.2018.pdf (109,13KB)
 

68 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII.390.2018

PDF68 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII.390.2018.pdf (79,69KB)
 

69.          Uchwała Nr XLVIII/389/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ryńsk absolutorium z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za 2017 r.

PDF69 - Uchwała Nr XLVIII.389.2018.pdf (26,12KB)
 

70.          Uchwała Nr XLVIII/388/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ryńsk wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za 2017 r.

PDF70 - Uchwała Nr XLVIII.388.2018.pdf (24,86KB)
 

71.          Uchwała Nr XLVII/387/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca statut Zakładu Komunalnego Gminy Ryńsk.

PDF71 - Uchwała Nr XLVII.387.2018.pdf (26,40KB)
 

72.          Uchwała Nr XLVII/386/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

PDF72 - Uchwała Nr XLVII.386.2018.pdf (30,50KB)
 

73.          Uchwała Nr XLVII/385/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

PDF73 - Uchwała Nr XLVII.385.2018.pdf (30,50KB)
 

74.          Uchwała Nr XLVII/384/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotacji celowej na dofinansowanie zadania Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie

PDF74 - Uchwała nr XLVII.384.2018.pdf (24,83KB)
 

75.          Uchwała Nr XLVII/383/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2018 - 2025.

PDF75 - Uchwała Nr XLVII.383.2018.pdf (24,17KB)
 

76.          Uchwała Nr XLVII/382/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.

PDF76 - Uchwała Nr XLVII.382.2018.pdf (142,67KB)
 

77.          Uchwała Nr XLVII/381/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2018-2040.

PDF77 - 1 Uchwała Nr XLVII.381.2018.pdf (27,07KB)
 

77 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII.381.2018

PDF77 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII.381.2018.pdf (125,57KB)
 

77 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII.381.2018

PDF77 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII.381.2018.pdf (108,22KB)
 

77 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII.381.2018

PDF77 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII.381.2018.pdf (79,18KB)
 

78.          Uchwała Nr XLVII/380/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryńsk na stałe obwody głosowania.

PDF78 - Uchwała Nr XLVII.380.2018.pdf (612,37KB)
 

79.          Uchwała Nr XLVI/379/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie włączenia do drogi gminnej dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

PDF79 - Uchwała.XLVI.379.2018.2018-04-13.pdf (897,39KB)
 

80.          Uchwała Nr XLVI/378/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2018 - 2025.

PDF80 - Uchwała Nr XLVI.378.2018.pdf (24,12KB)
 

81.          Uchwała Nr XLVI/377/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.

PDF81 - Uchwała Nr XLVI.377.2018.pdf (137,94KB)
 

82.          Uchwała Nr XLVI/376/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2018 – 2040.

PDF82 - 1 Uchwała Nr XLVI.376.2018.pdf (28,15KB)
 

82 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI.376.2018

PDF82 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI.376.2018.pdf (125,66KB)
 

82 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI.376.2018

PDF82 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI.376.2018.pdf (107,20KB)
 

82 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI.376.2018

PDF82 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI.376.2018.pdf (78,35KB)
 

83.          Uchwała Nr XLV/375/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.

PDF83 - Uchwała Nr XLV.375.2018.pdf (70,88KB)
 

84.          Uchwała Nr XLV/374/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na ochronę zabytków.

PDF84 - Uchwała Nr XLV.374.2018.pdf (66,43KB)
 

85.          Uchwała Nr XLV/373/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Jaworze na lata 2017-2024.

PDF85 - 1 Uchwała Nr XLV.373.2018.pdf (60,37KB)
 

85 - 2 Załącznik do uchwały Nr XLV.373.2018

PDF85 - 2 Załącznik do uchwały Nr XLV.373.2018.pdf (68,22KB)
 

86.          Uchwała Nr XLV/372/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Jarantowice na lata 2017-2024.

PDF86 - 1 Uchwała Nr XLV.372.2018.pdf (60,33KB)
 

86 - 2 Załącznik do uchwały Nr XLV.372.2018

PDF86 - 2 Załącznik do uchwały Nr XLV.372.2018.pdf (67,65KB)
 

87.          Uchwała Nr XLV/371/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryńsk w 2018 r.

PDF87 - Uchwała Nr XLV.371.2018.pdf (82,13KB)
 

88.          Uchwała Nr XLV/370/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

PDF88 - 1 Uchwała Nr XLV.370.2018.pdf (62,36KB)
 

88 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV.370.2018

PDF88 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV.370.2018.pdf (32,53KB)
 

88 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV.370.2018

PDF88 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV.370.2018.pdf (1,01MB)
 

89.          Uchwała Nr XLV/369/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Wąbrzeskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Ryńsk.

PDF89 - Uchwała Nr XLV.369.2018.pdf (63,39KB)
 

90.          Uchwała Nr XLV/368/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 r.

PDF90 - Uchwała Nr XLV.368.2018.pdf (61,21KB)
 

91.          Uchwała Nr XLV/367/2018 z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2018 – 2025.

PDF91 - Uchwała Nr XLV.367.2018.pdf (60,62KB)
 

92.          Uchwała Nr XLV/366/2018 z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.

PDF92 - 1 Uchwała Nr XLV.366.2018.pdf (87,00KB)
 

92 - 2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLV.366.2018

PDF92 - 2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLV.366.2018.pdf (67,35KB)
 

92 - 3 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV.366.2018

PDF92 - 3 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV.366.2018.pdf (77,42KB)
 

92 - 4 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLV.366.2018

PDF92 - 4 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLV.366.2018.pdf (108,63KB)
 

92 - 5 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLV.366.2018

PDF92 - 5 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLV.366.2018.pdf (76,69KB)
 

92 - 6 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLV.366.2018

PDF92 - 6 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLV.366.2018.pdf (65,78KB)
 

93.          Uchwała Nr XLV/365/2018 z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2018 – 2040.

PDF93 - 1 Uchwała Nr XLV.365.2018.pdf (27,38KB)
 

93 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV.365.2018

PDF93 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV.365.2018.pdf (125,70KB)
 

93 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV.365.2018

PDF93 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV.365.2018.pdf (106,70KB)
 

93 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV.365.2018

PDF93 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV.365.2018.pdf (76,31KB)
 

94.          Uchwała Nr XLV/364/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

PDF94 - Uchwała Nr XLV.364.2018.pdf (65,06KB)
 

95.          Uchwała Nr XLV/363/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”.

PDF95 - Uchwała Nr XLV.363.2018.pdf (66,26KB)
 

96.          Uchwała Nr XLV/362/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryńsk na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy.

PDF96 - Uchwała Nr XLV.362.2018.pdf (687,81KB)
 

97.          Uchwała Nr XLIV/361/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Nr XXXIV/261/2017 Rady Gminy Ryńsk z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryńsk w 2017 r.

PDF97 - Uchwała Nr XLIV.361.2018.pdf (27,76KB)
 

98.          Uchwała Nr XLIV/360/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zieleń.

PDF98 - Uchwała Nr XLIV.360.2018.pdf (77,56KB)
 

99.          Uchwała Nr XLIV/359/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Węgorzyn.

PDF99 - Uchwała nr XLIV.359.2018.pdf (78,15KB)
 

100.       Uchwała Nr XLIV/358/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wałyczyk.

PDF100 - Uchwała Nr XLIV.358.2018.pdf (77,64KB)
 

101.       Uchwała Nr XLIV/357/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wałycz.

PDF101 - Uchwała Nr XLIV.357.2018.pdf (77,57KB)
 

102.       Uchwała Nr XLIV/356/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzciano.

PDF102 - Uchwała Nr XLIV.356.2018.pdf (77,78KB)
 

103.       Uchwała Nr XLIV/355/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzcianek.

PDF103 - Uchwała Nr XLIV.355.2018.pdf (77,71KB)
 

104.       Uchwała Nr XLIV/354/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stanisławki.

PDF104 - Uchwała Nr XLIV.354.2018.pdf (77,75KB)
 

105.       Uchwała Nr XLIV/353/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sitno.

PDF105 - Uchwała Nr XLIV.353.2018.pdf (77,58KB)
 

106.       Uchwała Nr XLIV/352/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ryńsk.

PDF106 - Uchwała Nr XLIV.352.2018.pdf (77,57KB)
 

107.       Uchwała Nr XLIV/351/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przydwórz.

PDF107 - Uchwała Nr XLIV.351.2018.pdf (77,66KB)
 

108.       Uchwała Nr XLIV/350/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pływaczewo.

PDF108 - Uchwała Nr XLIV.350.2018.pdf (77,63KB)
 

109.       Uchwała Nr XLIV/349/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Orzechówko.

PDF109 - Uchwała Nr XLIV.349.2018.pdf (77,67KB)
 

110.       Uchwała Nr XLIV/348/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Orzechowo.

PDF110 - Uchwała Nr XLIV.348.2018.pdf (77,61KB)
 

111.       Uchwała Nr XLIV/347/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Myśliwiec.

PDF111 - Uchwała nr XLIV.347.2018.pdf (78,28KB)
 

112.       Uchwała Nr XLIV/346/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małe Radowiska.

PDF112 - Uchwała Nr XLIV.346.2018.pdf (77,79KB)
 

113.       Uchwała Nr XLIV/345/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łabędź.

PDF113 - Uchwała Nr XLIV.345.2018.pdf (79,01KB)
 

114.       Uchwała Nr XLIV/344/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ludowice.

PDF114 - Uchwała Nr XLIV.344.2018.pdf (77,65KB)
 

115.       Uchwała Nr XLIV/343/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaworze.

PDF115 - Uchwała Nr XLIV.343.2018.pdf (77,63KB)
 

116.       Uchwała Nr XLIV/342/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jarantowice.

PDF116 - Uchwała Nr XLIV.342.2018.pdf (77,80KB)
 

117.       Uchwała Nr XLIV/341/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czystochleb.

PDF117 - Uchwała Nr XIV.341.2018.pdf (77,81KB)
 

118.       Uchwała Nr XLIV/340/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cymbark.

PDF118 - Uchwała Nr XLIV.340.2018.pdf (77,63KB)
 

119.       Uchwała Nr XLIV/339/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia sołectw i nadania im statutów.

PDF119 - Uchwała Nr XLIV.339.2018.pdf (23,94KB)
 

120.       Uchwała Nr XLIV/338/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej na terenie Gminy Ryńsk przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.

PDF120 - Uchwała Nr XLIV.338.2018.pdf (27,63KB)
 

121.       Uchwała Nr XLIV/337/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ryńsk przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

PDF121 - Uchwała Nr XLIV.337.2018.pdf (44,13KB)
 

122.       Uchwała Nr XLIV/336/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ryńsk na lata 2017-2023.

PDF122 - 1 Uchwała Nr XLIV.336.2018.pdf (24,89KB)
 

122 - 2 Załącznik do uchwały Nr XLIV.336.2018

PDF122 - 2 Załącznik do uchwały Nr XLIV.336.2018.pdf (1,86MB)
 

123.       Uchwała Nr XLIV/335/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2018 - 2025.

PDF123 - Uchwała Nr XLIV.335.2018.pdf (23,90KB)
 

124.       Uchwała Nr XLIV/334/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.

PDF124 - Uchwała Nr XLIV.334.2018.pdf (173,97KB)
 

125.       Uchwała Nr XLIV/333/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2018 – 2040.

PDF125 - 1 Uchwała Nr XLIV.333.2018.pdf (27,75KB)
 

125 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV.333.2018

PDF125 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV.333.2018.pdf (125,43KB)
 

125 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV.333.2018

PDF125 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV.333.2018.pdf (112,17KB)
 

125 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV.333.2018

PDF125 - 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV.333.2018.pdf (76,38KB)
 

126.       Uchwała Nr XLIV/332/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Rady Gminy Ryńsk na 2018 r.

PDF126 - 1 Uchwała Nr XLIV.332.2018.pdf (29,27KB)
 

126 - 2 załącznik do uchwały Nr XLIV.332.2018

PDF126 - 2 załącznik do uchwały Nr XLIV.332.2018.pdf (39,42KB)
 

127.       Uchwała Nr XLIV/331/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Ryńsk na 2018 r.

PDF127 - 1 Uchwała Nr XLIV.331.2018.pdf (32,01KB)
 

127 - 2 załącznik do uchwały Nr XLIV.331.2018

PDF127 - 2 załącznik do uchwały Nr XLIV.331.2018.pdf (51,17KB)
 

128.       Uchwała Nr XLIV/330/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenów położonych we wsi Myśliwiec.

PDF128 - Uchwała nr XLIV.330.2018.pdf (1,16MB)
 

129.       Uchwała Nr XLIV/329/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenów położonych we wsi Jarantowice.

PDF129 - Uchwała Nr XLIV.329.2018.pdf (897,80KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego