Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Każdy rolnik w II naborze może odzyskać część kosztów zakupu oleju napędowego na podstawie faktur VAT

  1. Wystawionych od 1 sierpnia 2022 r. – 31 stycznia 2023 r. w ilościach:

– 40 litrów na 1 DJP – owce, kozy             ZAŚWIADCZENIE UZYSKIWANE Z ARiMR

– 40 litrów na 1 DJP – konie                       OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ ROLNIKA

– 4 litry na 1 szt. – świnie                            ZAŚWIADCZENIE UZYSKIWANE Z ARiMR

Stawka zwrotu wynosi 1,20 zł za 1 litr zakupionego oleju napędowego.

  1. Wystawionych od 1 lutego 2023 r. – 31 lipca 2023 r., na podstawie niewykorzystanego limitu na rok 2023 r., w ilościach:

– 110 litrów na 1 ha użytków rolnych

– 40 litrów na 1 DJP – bydło, owce, kozy      ZAŚWIADCZENIE UZYSKIWANE Z ARiMR

– 40 litrów na 1 DJP – konie                             OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ ROLNIKA

– 4 litry na 1 szt. – świnie                                  ZAŚWIADCZENIE UZYSKIWANE Z ARiMR

Stawka zwrotu wynosi 2,00 zł za 1 litr zakupionego oleju napędowego.

Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł za 1 litr zakupionego oleju napędowego.

Dotacje będą wypłacane do 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

DOCklauzula-RODO.doc (52,50KB)
DOCXoświadczenie-konie.docx (23,78KB)
PDFWzór_wniosku_akcyza_2019-1.pdf (871,24KB)
PDFwzór-wniosku-świnie.pdf (649,55KB)
DOCXzałącznik-1.docx (54,28KB)
PDFzałącznik-2.pdf (227,53KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego